sleeping

listen to the pronunciation of sleeping
İngilizce - Türkçe
{i} uyuyan

Bebek arabasında uyuyan bebek, bir melek kadar sevimli. - The baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.

Beşikte uyuyan bebeğe bak. - Look at the baby sleeping in the cradle.

{s} uyku

Dalida aşırı dozda uyku hapından öldü. - Dalida died from an overdose of sleeping pills.

Tom aşırı dozda uyku hapları aldı. - Tom took an overdose of sleeping pills.

{s} uyutan
uyku hali
uykuda

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

{f} uyu

Bir bebek gibi uyuyor. - He's sleeping like a baby.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

uyku için kullanılan
sleeping sickness uy
sleeping bag uyku tulumu
sleeping partnerişin idaresine karışmayan ortak
{i} uyuma

Tom bir yastık olmadan uyumayı denemeye karar verdi. - Tom decided to try sleeping without a pillow.

Bir odada klima olmadan uyumaya alışkınım. - I'm accustomed to sleeping in a room without air conditioning.

(isim) uyuma
sleeping car yataklı vagon
uykudaki
sleeping Beauty Uyuyan Güzel
sleeping pill uyku hapı
{s} uyumaya yarayan
(Bilgisayar) uyuyor
uyuyarak
uyurken

Uyurken onu rahatsız etme. - Don't disturb her while she is sleeping.

Sen uyurken ben kitap okuyacağım. - I'll read a book while you're sleeping.

uyur

Siz uyurken bir kadın bizi ziyaret etti. - A woman visited us while you were sleeping.

Robin uyurken çok sevimli görünüyor. - Robin looks very cute when he's sleeping.

sleep
{f} uyumak

Tom uyumak için geri döndü. - Tom went back to sleep.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

sleep
uyku

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

Bir insanın gecede sadece iki saatlik bir uyku ile yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyorum. - I wonder whether man could live with only two hours' sleep a night.

Sleeping Beauty
uyuyan güzel
sleeping partner
(Ticaret) komanditer
sleeping bag
uyku tulumu

Tom uyku tulumunun içinde rahat hissetti. - Tom felt comfortable inside his sleeping bag.

Tom bana birkaç hafta önce bir uyku tulumu verdi. - Tom gave me a sleeping bag a few weeks ago.

sleeping car
yataklı vagon
sleeping pill
uyku hapı

Uyku hapına ihtiyacım var. - I need sleeping pills.

Dan beş uyku hapı aldı. - Dan took five sleeping pills.

sleeping room
yatak odası
sleeping sickness
uyku hastalığı
sleeping tablet
uyku hapı
sleeping tablet
uyku ilacı
sleeping basket
kediler için uyuma sepeti
sleeping dogs
uyuyan köpekler
sleeping in the open
açık havada uyumak
sleeping policeman
polis uyku
sleeping porch
sundurma uyku
sleeping accommodation
kalacak yer
sleeping accommodation
yatacak yer
sleeping berth lamp
baş ucu lambası
sleeping cabin
uyku kabini
sleeping car
İng. yataklı vagon
sleeping draught
uyku ilacı
sleeping draught
uyku hapı
sleeping mat
(Askeri) su geçirmez serme yatak
sleeping mode,
Uyku Kipi
sleeping mode, dormant state
uyku durumu
sleeping pad
yatak
sleeping partner
pasif ortak
sleeping partner
komanditer ortak
sleeping partner
yönetime karışmayan ortak
sleeping saloon
yataklı vagon
sleeping sickness
(Tıp) uyku rahatsızlığı
sleeping suit
pijama (çocuk)
sleep
{i} uyuma

Pencereler açık uyuma. - Don't sleep with the windows open.

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

asleep
uykuya

Sadako uykuya dalmadan önce hızlı bir şekilde kağıdı katlamayı denedi. - Quickly Sadako tried to fold the paper before she fell asleep.

Yuriko deniz biyolojisinden mezun bir öğrenci, bir balık tankının içinde uykuya daldı ve ahtapotlar ve deniz yıldızları ile kaplı olarak uyandı. - Yuriko, a marine biology grad student, fell asleep inside a fish tank and awoke covered in octopuses and starfish.

asleep
{s} uykuda: The guards were asleep. Bekçiler uykudaydı
asleep
{s} tembel
asleep
uyuşmuş/uykuda
asleep
uykuda olan
asleep
Ayağım uyuşmuş
asleep
uyurken

O uyurken içeri bir hırsız girdi. - A burglar broke in while he was asleep.

O uyurken onu izlemekten hoşlanıyorum. - I do like watching him when he is asleep.

sleep
{f} uyuklamak
sleep
{f} kalmak

Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi. - Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep.

Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum. - I want to stay home and sleep all day.

sleep
kesik kesik uyuma
sleep
gecelemek
asleep
duygusuz
asleep
uykuda

Tom uykuda gibi görünüyor. - Tom seems to be asleep.

İnsanlar yaşarken uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. - Humans are asleep when they live, they wake up when they die.

asleep
hissiz
let sleeping dogs lie
işi kurcalamamak
let sleeping dogs lie
işi oluruna bırakmak
sleep
{f} uyu

Günde en az yedi saat uyumak zorundayız. - We must sleep at least seven hours a day.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Sleep
uyuyun
babys sleeping bag
Bebek uyku tulumu
co-sleeping
çocuğun ebeveynleri ile birlikte uyuması
let sleeping dogs lie
(Atasözü) İşi oluruna bırak! Kurcalama! Olayların akışını durdurmama anlamında söylenir
let sleeping dogs lie
doğru halde daha fazla karışıklık çıkartmamak için susmak
let sleeping dogs lie
(deyim) Sorun yaratacak bir durumu eşelememek
sleep
{i} ölüm

Şair ölümü uykuya benzetti. - The poet compared death to sleep.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

sleep
uyurum
sleep
uyuyorum
sleep
uyutma
asleep
{s} uyuşuk
asleep
{s} uyuşmuş

Onun sağ ayağı uyuşmuştu. - His right leg was asleep.

Tom'un bacağı uyuşmuştu bu yüzden ayağa kalkamadı. - Tom's leg had fallen asleep so he couldn't stand up.

asleep
uyumakta

Tom uyumaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help falling asleep.

asleep
{s} uyuyan

Mary çocuğu uyuyana kadar bekliyordu. - Mary had been waiting till her child fell asleep.

Tom uyuyana kadar beklemem gerekti. - I had to wait until Tom was asleep.

do you need a prescription for sleeping pills
uyku ilacı için reçete gerekiyor mu
let sleeping dogs lie
(deyim) işleri kendi haline bırakmak
let sleeping dogs lie
(deyim) başına bela almamak
let sleeping dogs lie
(deyim) meseleyi kurcalamamak
let sleeping dogs lie
olayların akışını durdurmamak
let sleeping dogs lie
{k} fincancı katırlarını ürkütmemek
let sleeping dogs lie
kurcalamamak
sleep
broken sleep devamlı olmayan uyku
sleep
{f} (slept) uyumak
sleep
gece yarısından evvelki uyku
sleep
uyuşmak karıncalanmak
sleep
{i} kış uykusu
sleep
putto sleep yatırmak
sleep
{f} yatacak yer sağlamak
sleep
son uyku
sleep
{i} uyku hali
sleep
yatacak yer sağlam
sleep
güzellik uykusu
sleep
go to sleep uyumak uykuya dalmak
sleep
{f} fırıl fırıl dönmek
sleep
{f} çok hızlı dönmek
sleep
daluyku
sleeping bag
uykutulumu
İngilizce - İngilizce
asleep

The baby is asleep in his crib. - The baby is sleeping in his crib.

I did that while everyone else was still asleep. - I did that while everybody else was still sleeping.

used for sleep; used to produce sleep
Present participle of sleep
the state or act of being asleep
the suspension of consciousness and decrease in metabolic rate the state of being asleep
{n} the act of taking rest in sleep, sleep
the state of being asleep
{s} napping; of sleep; causing sleep
quiet and inactive restfulness
{i} state of being asleep, slumbering
You use sleeping to describe places where people sleep or things concerned with where people sleep. On the top floor we have sleeping quarters for women and children. see also sleep
the suspension of consciousness and decrease in metabolic rate
from Sleep
lying with head on paws as if sleeping
dreambound
Sleeping Beauty
A fairy tale originally titled La Belle au bois dormant by Charles Perrault
Sleeping Beauty
The main character in this story, who is in unbroken slumber under a magical spell, awaiting the kiss of a prince
Sleeping Beauty
A transposon used in genetic engineering
sleeping at the switch
Variant form of asleep at the switch
sleeping bag
A padded or insulated bag large enough to surround the whole body and which keeps the user warm while sleeping, used as a substitute for bedclothes
sleeping bags
plural form of sleeping bag
sleeping car
A railroad car with sleeping facilities for passengers travelling overnight
sleeping cars
plural form of sleeping car
sleeping giant
A silent majority; a massive bloc of voters, representing a particular ideology, viewpoint, stance, or belief, who do not vote in any given election or express said ideology on the political field. If enough members of a sleeping giant bloc decide to vote, they have the power completely change an election to their viewpoint's favor, simply by raw numbers

The sleeping giant indeed awoke ... and the terrible resolve did not relent until the world was once again safe..

sleeping lions
A children's game in which some participants lie on the floor and attempt to stay motionless, while others try to make them move, without physically touching them
sleeping off
Present participle of sleep off
sleeping partner
a business partner who doesn't play an active role in running the day-to-day operations of a business, who instead, finances the business in the form of capital investment
sleeping pill
A pill or tablet having a soporific effect
sleeping pills
plural form of sleeping pill
sleeping policeman
A speed bump

We don't care much to figure out terms like brolly (umbrella) and sleeping policeman (speed bump).

sleeping policemen
plural form of sleeping policeman
sleeping sickness
An endemic infectious disease of humans and animals in tropical Africa, caused by a parasitic trypanosome, transmitted by the tsetse fly and characterized by fever, severe headache, joint pains and lymph node swelling in the early stages, followed by a neurological phase of extreme weakness, sleepiness, and deep coma leading to death
sleeping tablet
A sleeping pill
sleeping tablets
plural form of sleeping tablet
sleeping together
Present participle of sleep together
Sleeping Beauty
fairy tale of a girl who slept for 100 years and was awakened by a kiss from a prince; company that has hidden asset potential making it a target for takeover (Finance)
sleeping bag
blanket with a zipper that is used for sleeping in (especially when traveling)
sleeping bag
large padded bag designed to be slept in outdoors; usually rolls up like a bedroll
sleeping bag
A sleeping bag is a large deep bag with a warm lining, used for sleeping in, especially when you are camping
sleeping beauty
a person who is sleeping soundly
sleeping beauty
a potential takeover target that has not yet been put in play fairy story: princess under an evil spell who could be awakened only by a prince's kiss a person who is sleeping soundly
sleeping beauty
a potential takeover target that has not yet been put in play
sleeping beauty
fairy story: princess under an evil spell who could be awakened only by a prince's kiss
sleeping car
a passenger car that has berths for sleeping
sleeping car
carriage in a train that is equipped with special couches for sleeping
sleeping car
A sleeping car is a railway carriage containing beds for passengers to sleep in at night. A railroad car having accommodations for sleeping. a railway carriage with beds for passengers to sleep in = sleeper
sleeping giant
If you refer to someone or something as a sleeping giant, you mean that they are powerful but they have not yet shown the full extent of their power. The trust, which has 2.3 million members, has been characterised as a sleeping giant of the environment movement
sleeping partner
inactive partner
sleeping partner
A sleeping partner is a person who provides some of the capital for a business but who does not take an active part in managing the business. someone who owns part of a business but is not actively involved in running it American Equivalent: silent partner
sleeping pill
A sleeping pill is a pill that you can take to help you sleep. A sedative or hypnotic drug, especially a barbiturate, in the form of a pill or capsule used to relieve insomnia. a pill which helps you to sleep
sleeping pill
a soporific drug in the form of a pill (or tablet or capsule)
sleeping pills
sedatives which relieve stress and aid those suffering from sleeplessness
sleeping policeman
a narrow raised part in a road which makes traffic go slowly = speed bump
sleeping policeman
(Slang) bump in a road or driveway made to decrease drivers of vehicles speed
sleeping porch
A well-ventilated, usually screened porch or gallery used as an occasional sleeping quarters
sleeping sickness
an encephalitis that was epidemic between 1915 and 1926; symptoms include paralysis of the extrinsic eye muscle and extreme muscular weakness
sleeping sickness
tropical disease which causes extended loss of consciousness
sleeping sickness
Sleeping sickness is a serious tropical disease which causes great tiredness and often leads to death. a serious tropical disease that is carried by the tsetse fly (=a type of insect) . It causes extreme tiredness and fever, and makes you lose weight. Protozoal disease transmitted by the bite of the tsetse fly. Two forms, caused by different species of the genus Trypanosoma, occur in separate regions in Africa. The parasite enters the bloodstream and invades the lymph nodes and spleen, which become swollen, soft, and tender. Irregular fever and delayed pain sensation develop. In the Rhodesian form, the patient soon dies of massive toxemia. The Gambian type progresses to brain and spinal cord invasion, causing severe headache, mental and physical fatigue, spastic or flaccid paralysis, chorea, and profound sleepiness, followed over two or three years by emaciation, coma, and death. Some patients develop a tolerance but still carry the trypanosomes. The earlier drug treatment begins, the greater the chance of recovery. Sleeping sickness is still prevalent in parts of Africa despite efforts to control it
sleeping tablet
A sleeping tablet is the same as a sleeping pill
let sleeping dogs lie
To leave things as they are; especially, to avoid restarting or rekindling an old argument; to leave disagreements in the past

Eventually, they decided it would be best to let sleeping dogs lie and not discuss the matter any further.

sleep
The state of reduced consciousness during which a human or animal rests in a daily rhythm

We need to conduct an overnight sleep test to diagnose your sleep problem.

sleep
to spin on its axis with no other perceptible motion

When a top is sleeping, it is spinning but not precessing.

sleep
To accommodate in beds

This caravan can sleep up to four people.

sleep
{n} repose, slumber, rest, ease, quiet, death
sleep
{v} to suspend the mental powers by rest
let sleeping dogs lie
(Atasözü) Do not make (someone) angry and cause trouble or danger; do not make trouble if you do not have to. "Don't tell Father that you broke the window. Let sleeping dogs lie."
Sleep
obdormition
Sleeping Bag
maggot
let sleeping dogs lie
don't stir up trouble
sleep
a natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended; "he didn't get enough sleep last night"; "calm as a child in dreamless slumber"
sleep
Slept

I never slept that night. - I didn't sleep at all that night.

sleep
Sleep is the natural state of rest in which your eyes are closed, your body is inactive, and your mind does not think. They were exhausted from lack of sleep Try and get some sleep Be quiet and go to sleep Often he would have bad dreams and cry out in his sleep
sleep
An act or instance of sleeping
sleep
A sleep is a period of sleeping. I think he may be ready for a sleep soon
sleep
wait
sleep
If a sick or injured animal is put to sleep, it is killed by a vet in a way that does not cause it pain. I'm going take the dog down to the vet's and have her put to sleep. = put down
sleep
be asleep be able to accommodate for sleeping; "This tent sleeps six people
sleep
To be, or appear to be, in repose; to be quiet; to be unemployed, unused, or unagitated; to rest; to lie dormant; as, a question sleeps for the present; the law sleeps
sleep
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
sleep
To rest in a state of reduced consciousness
sleep
a period of time spent sleeping; "he felt better after a little sleep"; "there wasn't time for a nap"
sleep
In the Tradition different sort of dreamstates are indicated: lucid dreams, dreamless sleep, the sleep of assimilation, the sleep of Alifa, the sleep of Avasha, the rest of Arcana, etc All these states signify states which are only understood by initiates because they correspond with exactly those degrees of Initiation one can not divulge
sleep
A substance found in the corner of the eyes after waking, whether real or a figurative objectification of sleep (in the sense of reduced consciousness)
sleep
A word often used in connection with hypnosis, but natural sleep is not the same as a hypnotic 'sleep'
sleep
be asleep
sleep
To be careless, inattentive, or uncouncerned; not to be vigilant; to live thoughtlessly
sleep
To take rest by a suspension of the voluntary exercise of the powers of the body and mind, and an apathy of the organs of sense; to slumber
sleep
To be dead; to lie in the grave
sleep
A natural and healthy, but temporary and periodical, suspension of the functions of the organs of sense, as well as of those of the voluntary and rational soul; that state of the animal in which there is a lessened acuteness of sensory perception, a confusion of ideas, and a loss of mental control, followed by a more or less unconscious state
sleep
wait for a given period
sleep
a torpid state resembling sleep a period of time spent sleeping; "he felt better after a little sleep"; "there wasn't time for a nap"
sleep
be able to accommodate for sleeping; "This tent sleeps six people"
sleep
To give sleep to; to furnish with accomodations for sleeping; to lodge
sleep
The state in which a thread completely suspends execution until another thread signals it that there is work to do
sleep
suspend execution for interval
sleep
If a building or room sleeps a particular number of people, it has beds for that number of people. The villa sleeps 10 and costs £530 per person for two weeks. see also sleeping
sleep
Blue Tourmaline, Moonstone, Peridot
sleep
{f} be in a state of sleep, fall asleep, slumber; enter into or be in a state that resembles sleep; be inattentive, be inactive; accommodate, provide with a place to sleep; be in the repose of death
sleep
noun - A drug Sleep is the only known drug that has the ability to make you want more with the less you take And if you get none of it, you want it very badly If you deny your addiction to sleep, the withdrawal sequence includes dozing off, smacking into things, lack of attention, and getting hit by parked cars
sleep
{i} unconscious state entered into by the body for the purpose of rest and rejuvenation (in humans and animals); period of rest; inactive state; repose of death; closing of leaves and petals at night
sleep
a torpid state resembling sleep
sleep
When you sleep, you rest with your eyes closed and your mind and body inactive. During the car journey, the baby slept a pool surrounded by sleeping sunbathers
sleep
of Sleep

Tom said he wanted to buy a couple of sleeping bags. - Tom said that he wanted to buy a couple of sleeping bags.

One hour of sleep before midnight is worth two hours after. - An hour of sleep before midnight is worth two hours of sleep after midnight.

sleep
If you say that you didn't lose any sleep over something, you mean that you did not worry about it at all. I didn't lose too much sleep over that investigation
sleep
to sleep rough: see rough. Natural periodic suspension of consciousness during which the powers of the body are restored. Humans normally sleep at night, whereas nocturnal species sleep during the day. The average human sleep requirement is about 7.5 hours. Sleep is divided into two main types, REM (rapid-eye-movement) and NREM (non-REM); each recurs cyclically several times during a normal period of sleep. REM sleep is characterized by increased neuronal activity of the forebrain and midbrain, by depressed muscle tone, and by dreaming (see dream), rapid eye movements, and vascular congestion of the sex organs. NREM sleep is divided into four stages, the last of which is the deep, restorative, quiet sleep commonly associated with "a good night's rest." See also insomnia, narcolepsy
sleep
If you are trying to make a decision and you say that you will sleep on it, you mean that you will delay making a decision on it until the following day, so you have time to think about it
sleep
To be slumbering in; followed by a cognate object; as, to sleep a dreamless sleep
sleep
If you cannot get to sleep, you are unable to sleep. I can't get to sleep with all that singing
sleep
a state marked by lessened consciousness, lessened movement of the skeletal muscles, and slowed-down metabolism
sleep
eye gum
sleep
roost
sleep
dormant
sleep
zs
sleep
shuteye
sleeping