past of sleep

listen to the pronunciation of past of sleep
İngilizce - Türkçe

past of sleep teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slept
uykuda

Sami hafta sonunu uykuda geçirdi. - Sami slept away the weekend.

slept
uyumuş

Tom uzun zaman uyumuş olmalı. - Tom must've slept a long time.

Dün gece elbiselerinle uyumuşsun gibi görünüyor. - It looks like you slept in your clothes last night.

slept
{f} uyu

Sadece üç saat uyuduysan, kesinlikle sınavda iyi yapmayacaksın. - If you’ve only slept for three hours, you certainly won’t do well in the exam.

Artık daha fazla dayanamıyorum! Üç gündür uyumadım! - I can't take it anymore! I haven't slept for three days!

slept
f., bak. sleep 2
slept
sleep yer sağla/uyu
İngilizce - İngilizce
slept
past of sleep