there's more than one way to skin a cat

listen to the pronunciation of there's more than one way to skin a cat
İngilizce - Türkçe

there's more than one way to skin a cat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

more than one
birçok defa
more than one
birden fazla

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

Birden fazla sorunumuz var gibi görünüyor. - It seems we have more than one problem.

İngilizce - İngilizce
A problem generally has more than one solution
there's more than one way to skin a cat