sick

listen to the pronunciation of sick
İngilizce - Türkçe
hasta

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

Kız hasta görünüyordu. - The girl appeared sick.

hasta olmak

Hasta olmak istemiyorum. - I don't want to get sick.

Hasta olmaktan bıktım. - I'm sick of being sick.

{s} midesi bulanmış
kusacağı gelmiş
mide bulandırıcı
hasta edici
kusacak gibi
bıkmak
bezmiş
{s} kusmak üzere
bulantılı
kusacak halde
iğrenç
usanmak
yakalatmak
{s} hasret
saldırtmak
meşum
{s} dağınık
{s} ruhen hasta. i., İng. kusmuk
mariz
{s} özlemiş
midesi bulanan
mide bulantısı ile gelen şiddetli baş ağrısı
hastalıklı

Tom hastalıklı bir çocuktu ve ana babası tarafından şımartılmıştı. - Tom was a sickly child and was mollycoddled by his parents.

Hastalıklı erkek kardeşime bakmaktan dolayı bir doktor olma arzum arttı. - My desire to become a doctor grew out of looking after my sickly brother.

bozuk

Öyle görünüyorki Tom bozuk yiyecek yemekten hasta oldu. - It looks like Tom got sick from eating the spoiled food.

{s} bulanmış
hastaya mahsus
{s} soluk

Bu bitki soluk görünüyor. - This plant looks sick.

(Askeri) Bir hava önlemesinde, "Belirtilen teçhizat az bir etkinlikle çalışıyor " anlamında bir kod
{s} bıkkın
keyifsiz
ruhen hasta
kusmuk
bıkkınlık gelmek
rahatsız

Kötü koku beni rahatsız etti. - The bad smell sickened me.

Ben kesinlikle bundan rahatsız oldum. - I'm absolutely sickened by this.

usanmış
sickness
hastalık

Hastalık partiye katılmamı engelledi. - Sickness kept me from attending the party.

Hastalık onun dışarı çıkmasını engelledi. - Sickness prevented him from going out.

vomit
kusmak

Hasta hissediyorsan kusmak zorunda mısın? - If you feel sick, you have to vomit?

İçimden kusmak geliyor. - I feel like vomiting.

vomit
{f} istifra etmek
vomit
{i} kusma

Kusmak için bir şeye ihtiyacım var. - I need something for vomiting.

Kusmamak için kendimi zar zor tuttum. - I barely restrained myself from vomiting.

sick and tired
burnundan gelmek
sick and tired of
illallah demek
sick and tired of
gına gelmek
sick and tired of
bıkıp usanmak
sick and wounded
hasta ve yaralılar
sick at heart
(Konuşma Dili) hüzünlü
sick at heart
(Konuşma Dili) ümitsiz
sick building syndrome
hasta bina sendromu
sick in the head
kafadan hasta
sick in the head
kafadan çatlak
sick leave
(Askeri) istirahat
sick of
kanıksamak
sick of
usanmak
sick of
yılmak
sick of
bezmek
sick of it all
sıtkı sıyrılmış
sick of living
canından bezmek
sick role
(Tıp) hastalık rolü
sick role
(Pisikoloji, Ruhbilim) hasta rolü
sick to death of
canına tak demek
sick to death of
illallah demek
sick/tired of
kanıksamak
sick abed
yatalak hasta
sick headache
yarım baş ağrısı
sick headache
migren
sick leave
hastalık izni

Şimdi bir aydır hastalık izninde. - He has been on sick leave for a month now.

Tom hastalık izninde. - Tom is on sick leave.

sick of
den bıkmış
sick pay
hastalık parası
sick person
hasta

Sağlıklı bir kişi kötü muayene edilmiş hasta bir kişidir. - A healthy person is a poorly examined sick person.

O hasta kişinin hayatı tehlikede. - That sick person's life is in danger.

sick room
hasta odası
sick to death of
bezmiş
sick to death of
-den bıkmış
sick and tired
Bıkıp usanmış

Bu ülkenin halkı her zamanki gibi politikadan bıkıp usanmış durumdadır. - The people of this country are sick and tired of politics as usual.

sick as a parrot
Morali çok bozuk. "He was sick as a parrot when his team lost the match."
sick bag
Uçak tutan veya yol tutan yolcuya kusması için verilen torba
sick child
hasta çocuk
sick day
Hasatalık nedeniyle ücretli izin günü
sick day
Hasta olunan günlerde işyerinden alınan izin. Genellikle 1 yıl içinde 5-10 gün kadar hak verilir ve bu günlerin ücreti (ücretli izin gibi) ödenir
sick joke
Hasta şaka
sick note
Hasta dikkat
sick of
-den bıkmış
sick of something
gına gelmek
sick of something
bıkıp usanmak
sick of something
birşeyden rahatsız olmak
sick of something
bıkmak
sick out
hasta dışarı
sick up
kadar hasta
sick-note
hasta-notu
sick-pay
hasta ödeme
sick and tired
{k} (deyim) bikip usanma
sick at heart
kederli
sick at heart
üzgün
sick bay
gemi reviri
sick bay
(Askeri) GEMİ REVİRİ, GEMİ HASTANE VEYA REVİRİ
sick bay
revir
sick benefit
{i} hastalık parası
sick benefit
(isim) hastalık parası
sick berth
gemi reviri
sick berth
revir
sick book
(Askeri) günlük sağlık raporu
sick book
(Askeri) GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU: Bak. "daily sick report"
sick call
vizite [ask.]
sick call
(Askeri) VİZİTE BORUSU: Bir toplantı için verilen boru işareti veya başka bir işaret
sick call
(fiil)zite [ask.]
sick certificate
rapor
sick certificate
hastalık izni
sick headache
(Tıp) migren ağrısı
sick headache
yarım başağrısı
sick him
yakala
sick him
saldır
sick insurance
sağlık sigortası
sick leave
(Askeri) İSTİRAHAT, SIHHİ İZİN: Askeri personele, hastalık veya yarasının iyileşmesi ya da hastaneye yatmadan herhangi bir tıbbi tedavi görmesi için verilen izin. Bu izin kanuni bir izin sayılmaz
sick list
hasta listesi
sick nurse
hemşire
sick nurse
hastabakıcı
sick nursing
hemşirelik
sick of
bıkmış

Tom hayattan bıkmış sert yaşlı bir adamdı. - Tom was a bitter old man who was sick of life.

Tom onların hepsinden bıkmıştı. - Tom was sick of them all.

sick pay
(Ticaret) hastalık ödeneği
sick report
rapor
sick report
(Askeri) günlük sağlık raporu
sick report
hasta kâğıdı
sick report
(Askeri) GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU: Bak. "daily sick report"
sickly
hastalık derecesinde
sickly
iğrenç
sickly
{s} sağlıksız
sickness
mide bulantısı
vomit
{i} kusmuk

Olgun papaya kusmuk gibi kokuyor. - Ripe papaya smells like vomit.

be sick
usanmak
be sick
bıkmak
be sick
bıkkınlık gelmek
be sick
kusmak
be sick and tired of
bıkıp usanmak
be sick and tired of
illallah demek
be sick and tired of
gına gelmek
be sick of
gına gelmek
be sick of
bıkmış olmak
be sick of
kanıksamak
be sick of
yılmak
be sick of
usanmak
be sick of
bezmek
be sick to death of
canına tak demek
become sick
hastalanmak
extremely sick
çok hasta
extremely sick
ağır hasta
feel sick
fenalık geçirmek
feel sick
gönlü bulanmak
get sick
hastalığa yakalanmak
got sick
hastalanmak
i'm sick
hastayım
seem sick
hasta görünmek
seem sick
hasta gibi görünmek
sick of
bıkkın
sickish
kusmak üzere
sickly
bayıltıcı
sickly
marazlı
sickness
rahatsızlık
sickness
maraz
sickness
sayrılık
sound sick
sesi hasta gibi gelmek
to be sick
hasta olmak
to be sick
usanmak
to be sick
bıkmak
to be sick and tired of
gına gelmek
to be sick of
bezmek
to be sick of
usanmak
to be sick of
yılmak
very sick
çok hasta
vomit
gaseyan etmek
air sick
uçak tutmuş
be sick
hasta olmak
be sick for
çok özlemek
be sick of
den bıkmış olmak
get sick
hastalan

Tekrar hastalanırsam ne yapmalıyım? - What should I do if I get sick again?

Hastalanırsan bu ilacı al. - Take this medicine in case you get sick.

got sick
hastalan
gotten sick
hastalan
love sick
sevdalı
love sick
mecnun
make sb sick
sinir etmek
make sb sick
gıcık etmek
make sick
hasta et
sickly
hastalık yapan
sickly
zayıf
sickly
soluk
take sick
hastalan
vomit
{f} kus

Kusmak için bir şeye ihtiyacım var. - I need something for vomiting.

Bob salyangoz yedi,sonra kustu. - Bob ate the snail, then vomited.

become ill, become sick
hasta olmak hasta olmak
call in sick
çağrı hasta
get a sick
olsun hasta
get sick
hastalanmak
got sick
hasta var
grow sick
Hasta büyümek
i am sick of it
bıktım
love sick
Aşk hasta
sea sick
deniz hasta
to worry oneself sick over sth.
Hasta sth üzerinde üzülmek için
be sick
İng. kusmak
sick report
hasta raporu
sickish
hastalanır gibi olma
sickish
rahatsız
sickish
gönül bulandırıcı
sickish
sickishnessbulantı hissetme
sickish
sickishly bulantı hissederek
sickish
(Tıp) Hasta gibi, midesi bulanır gibi
sickish
hasta gibi
sickish
rahatsız edici
sicklier
daha cılız
sickly
{s} cılız
sickly
gönül bulandırıcı
sickly
hasta yüzlü
sickly
iç bayıltıcı
sickly
hastalıklı

Tom hastalıklı bir çocuktu ve ana babası tarafından şımartılmıştı. - Tom was a sickly child and was mollycoddled by his parents.

Hastalıklı erkek kardeşime bakmaktan dolayı bir doktor olma arzum arttı. - My desire to become a doctor grew out of looking after my sickly brother.

sickly
{s} sağlıklı olmayan (iklim)
sickly
hastaca
sickly
hasta mizaçlı
sickly
marazi
sickly
{s} mide bulandırıcı
sickly
{s} solgun ve nahoş (renk/tebessüm)
sickly
sicklinesshastalıklı
sickly
hastalık getiren
İngilizce - İngilizce
Having an urge to vomit
Those people as a group who are sick

We have to cure the sick.

In bad taste

That's a sick joke.

Very good, excellent, awesome

This tune is sick.

vomit

He lay there in a pool of his own sick.

In poor health

She was sick all day with the flu.

Alternative spelling of sic

Now they find a new entertainment: they sick the dog on us.

In poor condition

(sick building syndrome; my car is looking pretty sick; my job prospects are pretty sick).

Mentally unstable, disturbed
Affected with, or attended by, nausea; inclined to vomit; as, sick at the stomach; a sick headache
See the Synonym under Illness
Sickness
{i} people who are ill, sick people collectively
Having a strong dislike; disgusted; surfeited; with of; as, to be sick of flattery
To fall sick; to sicken
people who are sick; "they devote their lives to caring for the sick
Affected with disease of any kind; ill; indisposed; not in health
Corrupted; imperfect; impaired; weakned
{v} to grow, fall or make sick, to sicken
{a} afflicted with a disease, ill, low, disgusted
{s} ill, suffering from a disease or illness; nauseous, feeling the need to vomit; disgusted, fed up; pertaining to a sickness, pertaining to a disease; yearning, longing; infected with bacteria or microorganisms (Agriculture)
rare, alternative spelling of sic
If you say that something or someone makes you sick, you mean that they make you feel angry or disgusted. It makes me sick that people commit offences and never get punished
If you are sick, the food that you have eaten comes up from your stomach and out of your mouth. If you feel sick, you feel as if you are going to be sick. She got up and was sick in the handbasin The very thought of food made him feel sick
emphasis If you say that you are worried sick, you are emphasizing that you are extremely worried. He was worried sick about what our mothers would say. Variant of sic
disapproval If you describe something such as a joke or story as sick, you mean that it deals with death or suffering in an unpleasantly humorous way. a sick joke about a cat
Sick is vomit
If you are sick, you are ill. Sick usually means physically ill, but it can sometimes be used to mean mentally ill. He's very sick. He needs medication She found herself with two small children, a sick husband, and no money The sick are people who are sick. There were no doctors to treat the sick
emphasis If you say that you are sick of something or sick and tired of it, you are emphasizing that you are very annoyed by it and want it to stop. I am sick and tired of hearing all these people moaning = fed up
If you are off sick, you are not at work because you are ill. When we are off sick, we only receive half pay
seek
seke
sick and tired
bored to the point of weariness

The boy was sick and tired of doing his lengthy homework assignment.

sick and tired
annoyed or frustrated with something or someone, to the point of losing one's temper or patience

She was sick and tired of her daughter pestering her to help her with her homework.

sick as a dog
Very ill

Ay, but thou knowest he's as uncertain as the wind; and if, instead of quarrelling with me, he should grow fond, he'd make me as sick as a dog.

sick building syndrome
the symptoms experienced by people who work there
sick building syndrome
the adverse environmental conditions in a building that pose a health risk to its occupants
sick call
A daily lineup of military personnel requiring medical attention
sick calls
plural form of sick call
sick day
A paid personal day intended to be used due to illness either for recuperation or medical treatment
sick days
plural form of sick day
sick leave
Paid absence from work specifically to recover from illness
sick list
A list of people who are ill
sick man
A weak member of a peer group, especially the weakest
sick man of Asia
Qing Empire / Empire of China / China
sick man of East Asia
Qing Empire / Empire of China / China
sick man of Europe
Ottoman Empire
sick men
plural form of sick man
sick note
A note from a doctor certifying the patient is ill, and therefore unable to go to work, school etc
sick note
Someone who dodges work because of sickness, implying they are faking it
sick pay
Money paid to an employee during his or her sick leave
sick puppies
plural form of sick puppy
sick puppy
A person who is sick (mentally disturbed) in a morbid or gruesome way

If these reports are true, this God is one sick puppy, and dangerous. He solves all his ultimate impasses with ultimate violence.

sick to one's stomach
Nauseated, queasy

e had torn the paper from one of his cigarettes and was chewing the tobacco. This was his last resort, an expedient which he fell back upon only in great extremity, as it invariably made him sick to his stomach.

sick up
To vomit
Sick leave
Sick leave (or paid sick days or sick pay or medical leave) is time off from work that workers can use during periods of temporary illness to stay home and address their health and safety needs without losing pay
sick note
A note written by your doctor or your parents saying that you were too ill to go to work or school. (American Equivalent: excuse)
sick pay
Sick leave (or paid sick days or sick pay or medical leave) is time off from work that workers can use during periods of temporary illness to stay home and address their health and safety needs without losing pay
Sick Of Me Yet
am I boring you already? (Internet)
sick and tired
has had enough, is fed up with
sick and tired of
has had enough of, is fed up with
sick as a dog
extremely sick, not well
sick as a horse
extremely sick, not well
sick bag
a bag provided on an airplane for passengers who are suffering from airsickness and need to vomit
sick bay
infirmary, health center (especially in a ship)
sick bay
A sick bay is an area, especially on a ship or navy base, or in Britain in a school or university, where medical treatment is given and where beds are provided for people who are ill. a free 16-bed sick bay for students needing continuous care
sick benefit
{i} sickness benefit, payments received by a worker as compensation for work missed while ill
sick benefit
money paid (by the government) to someone who is too ill to work
sick building syndrome
Sick building syndrome is a group of conditions, including headaches, sore eyes, and tiredness, which people who work in offices may experience because the air there is not healthy to breathe. An illness affecting workers in office buildings, characterized by skin irritations, headache, and respiratory problems, and thought to be caused by indoor pollutants, microorganisms, or inadequate ventilation. Also called building sickness. when chemicals and germs stay in an office building and make the people who work there feel ill
sick call
the daily military formation at which individuals report to the medical officer as sick
sick call
military lineup where soldiers announce that they are feeling ill
sick day
A paid day off allowed an employee because of sickness
sick fund
financial fund for treating the ill
sick headache
a headache accompanied by nausea
sick headache
migraine headache, headache which causes nausea
sick joke
disgusting joke, joke that is of sick nature
sick joke
a joke in bad taste
sick leave
This is the direct pay that an employee received while using minor and/or major sick leave in 1999 This figure also includes any direct pay received from a 1999 sale of unused sick leave
sick leave
Time off work taken for illness, non-work related injuries, doctor‘s appointments, and pregnancy
sick leave
Leave with pay available to staff for personal illness in accordance with the relevant agreement
sick leave
exemption from work due to a sickness
sick leave
a leave of absence from work because of illness
sick leave
Sick leave is the time that a person spends away from work because of illness or injury. I have been on sick leave for seven months with depression. Paid absence from work allowed an employee because of sickness. time that you are allowed to spend away from work because you are sick on sick leave
sick leave
Paid time off due to illness or injury
sick list
on a warship or in a regiment etc
sick list
a list of those who are ill e
sick list
A list of sick personnel
sick note
A sick note is an official note signed by a doctor which states that someone is ill and needs to stay off work for a particular period of time. a note written by your doctor or your parents saying that you were too ill to go to work or school American Equivalent: excuse
sick of
having a strong distaste from surfeit; "grew more and more disgusted"; "fed up with their complaints"; "sick of it all"; "sick to death of flattery"; "gossip that makes one sick"; "tired of the noise and smoke"
sick of him
is tired of him
sick pay
When you are ill and unable to work, sick pay is the money that you get from your employer instead of your normal wages. They are not eligible for sick pay. Wages paid to an employee who is absent because of illness. money paid by an employer to a worker who is too ill to work
sick pay
wages paid to an employee who is on sick leave
sick pay
money received for sickness, money that a worker receives for days of work missed due to a sickness
sick person
a person suffering from an illness
sick person
ill person, person suffering from a disease
sick room
room for people who are sick that are not in the need of nursing
sick unto death
critically ill, terminally ill, sick with a disease or injury that cannot be healed
sick-out
a strike (=protest about pay or working conditions) in which all the workers at a company say they are sick and stay home on the same day
Anointing of the Sick
A Catholic sacrament in which a priest anoints a sick or dying person with oil and prays for his salvation

Note: This was previously known as extreme unction, and the last rites.

I'm sick
Indicates that the speaker has an illness
be sick
to vomit

The dog's been sick all over the carpet.

dope sick
sick due to withdrawal from drugs, in withdrawal
get sick
To vomit
get sick
To become sick
junk sick
Of or pertaining to withdrawal symptoms when referring to the use of narcotics, often having flu-like symptoms

... a few old relics from hop smoking times, spectral janitors, grey as ashes, phantom porters sweeping out dusty halls with a slow old man's hand, coughing and spitting in the junk-sick dawn ... - William S. Burroughs, from Naked Lunch, 1959.

junk sick
Of or pertaining to the nausea sometimes suffered by the user of a narcotic the following day, or after the effects of the drug begin to wear off

I checked into the hospital junk sick and spent four days there ... - William S. Burroughs, from The Yagé Letters, 1953.

junk-sick
variation of junk sick
sicker
secure, safe

And a sayl strong and large..

sicker
Comparative form of sick: more sick
sickly
Having the appearance of sickness or ill health; appearing ill, infirm or unhealthy; pale

a sickly plant.

sickly
Weak; faint; suggesting unhappiness

a sickly smile.

sickly
Frequently ill; often in poor health; given to becoming ill

a sickly child.

sickness
Nausea; qualmishness; as, sickness of stomach
take sick
To become sick
sickish
{a} rather sick, qualmish, languid
sickly
{v} to disorder
sickly
{a} in a sickly condition
sickly
{a} somewhat disordered, unhealthy, faint
sickness
{n} a disease, some disorder of the body
a sick building
A building with polluted air or insufficient oxygen
paid sick days
Sick leave (or paid sick days or sick pay or medical leave) is time off from work that workers can use during periods of temporary illness to stay home and address their health and safety needs without losing pay
Sickness
invalidity
sicked
past of sick
sicker
Sure; certain; trusty
sicker
Surely; certainly
sicker
To percolate, trickle, or ooze, as water through a crack
sicker
comparative of sick
sicking
present participle of sick
sickish
Sort of sick, sick in a way or to a degree, slightly sick
sickish
Somewhat sick or diseased
sickish
Somewhat sickening; as, a sickish taste
sickish
{s} slightly ill, somewhat nauseous
sicklier
comparative of sickly
sickliest
superlative of sickly
sickly
{s} unhealthy, tending to suffer from ill-health; feeble, weak; nauseating, causing sickness; languid, pale
sickly
Having the appearance of sickness or ill health; appearing ill, infirm or unhealthy; pale; as a sickly plant
sickly
A sickly smell or taste is unpleasant and makes you feel slightly sick, often because it is extremely sweet. the sickly smell of rum
sickly
A sickly colour or light is unpleasantly pale or weak. Wallpapers for children too often come only in sickly pastel shades
sickly
Producing, or tending to, disease; as, a sickly autumn; a sickly climate
sickly
unhealthy looking
sickly
weak; faint; suggesting unhappiness; as, a sickly smile
sickly
To make sick or sickly; with over, and probably only in the past participle
sickly
somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is unwell and can't come to work"
sickly
Tending to produce nausea; sickening; as, a sickly smell; sickly sentimentality
sickly
Appearing as if sick; weak; languid; pale
sickly
A sickly person or animal is weak, unhealthy, and often ill. He had been a sickly child
sickly
Somewhat sick; disposed to illness; attended with disease; as, a sickly body
sickly
frequently ill; often in poor health; given to becoming ill; as, a sickly child
sickly
In a sick manner or condition; ill
sickly
maladious
sickness
Sickness is the state of being ill or unhealthy. In fifty-two years of working he had one week of sickness There appears to be another outbreak of sickness among seals in the North Sea
sickness
The quality or state of being sick or diseased; illness; sisease or malady
sickness
Includes physical illness, disease, pregnancy, but does not include mental illness
sickness
The quality or state of being sick or diseased; illness; disease or malady
sickness
the state that precedes vomiting
sickness
Conditions requiring care, including illness, disease and pregnancy Often, mental illness is not included
sickness
a conflict in the mind (guilt) displaced onto the body; the ego's attempt to defend itself against truth (spirit) by focusing attention on the body; a sick body is the effect of the sick or split mind that is its cause, representing the ego's desire to make others guilty by sacrificing oneself, projecting responsibility for the attack onto them see: suffering
sickness
A sickness is a particular illness. radiation sickness. altitude sickness mountain sickness decompression sickness motion sickness sleeping sickness
sickness
The term "Sickness" is a person’s illness, disease or Pregnancy (including complications)
sickness
Sickness is the uncomfortable feeling that you are going to vomit. After a while, the sickness gradually passed and she struggled to the mirror. see also morning sickness, travel sickness = nausea
sickness
In health insurance, an illness or a disease that results in an economic loss to the insured (Pregnancy is considered a sickness ) Sickness is one of the two perils covered by health insurance (Accident is the other )
sickness
Includes physical illness, disease, pregnancy, but does not include mental illness (H)
sickness
impairment of normal physiological function affecting part or all of an organism
sickness
{i} condition of being sick, illness; disease; nausea, queasiness
sicks
third-person singular of sick
sick