marazi

listen to the pronunciation of marazi
Türkçe - İngilizce
morbid

He has a morbid fondness for murder mysteries. - Onun cinayet gizemlerine karşı marazi bir düşkünlüğü vardır.

pathological; diseased
morose
sickly
marazi (düşünce/merak)
morbid
marazi şeylere ilgi duyan
morbid
marazi olarak
morbidly
marazi şeylere aşırı ilgi
morbidness
Türkçe - Türkçe
Hastalık derecesinde
Hastalıkla ilgili, hastalıklı: "O marazi psikolojik an geçtikten sonra bunların manaları ne olduğunu yazan da seçemez."- H. R. Gürpınar
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
MARAZÎ
(Osmanlı Dönemi) (Maraz. dan) Hastalıkla alâkalı. Hastalığa ait. Hastalıklı
marazi