rahatsız edici

listen to the pronunciation of rahatsız edici
Türkçe - İngilizce
annoying

The sound was annoying but harmless to the human body. - Ses rahatsız edici ama insan vücudu için zararsızdı.

The music coming from next door was loud and annoying. - Bitişik komşudan gelen müzik yüksek ve rahatsız ediciydi.

disturbing

I've just heard a disturbing rumor. - Az önce rahatsız edici bir söylenti duydum.

Tom just told me something very disturbing. - Az önce Tom bana çok rahatsız edici bir şey söyledi.

irritant
unrestful
haunting
uncomfortable

It was rather uncomfortable. - O oldukça rahatsız ediciydi.

These seatbelts are very uncomfortable. - Bu emniyet kemerleri çok rahatsız edici.

noisy
fraught
besetting
inconvenient
plaguesome
pesky
irritating

That's the most irritating thing about Tom. - Bu Tom hakkında en rahatsız edici şey.

Irritating, isn't it? - Rahatsız edici, değil mi?

rough
hot
worrying
strident
uneasy
obtrusive

He tried to be less obtrusive. - O daha az rahatsız edici olmaya çalıştı.

interruptive
nettlesome
disquieting
disagreeable

This is one of the most disagreeable things I've ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm en rahatsız edici şeylerden biridir.

Tom is a very disagreeable person. - Tom çok rahatsız edici bir kişi.

molester
bothersome

Pigeons are very bothersome birds in cities. - Güvercinler şehirlerde çok rahatsız edici kuşlardır.

infernal
pestilent
incommodious
disquiet
rahatsız edici şey
pest
rahatsız edici