yardımcı olmak

listen to the pronunciation of yardımcı olmak
Türkçe - İngilizce
aid

The man dived to the drowning woman's aid. - Adam boğulan kadına yardımcı olmak için daldı.

assist

He took the trouble to assist the poor man. - Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi.

What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle? - İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir?

help

Do you have time to help me? - Bana yardımcı olmak için zamanın var mı?

I will be glad to help you. - Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum.

lend assistance
be subsidiary to
serve
(Dilbilim) back up
be of assistance
bridge over
turn up trumps
to assist
yardımcı ol
bridge over
ilerlemesine yardımcı olmak
help forward
Türkçe - Türkçe
Yardımda bulunmak
yardımcı olmak