yardımcı olmak

listen to the pronunciation of yardımcı olmak
Türkçe - İngilizce
aid

The man dived to the drowning woman's aid. - Adam boğulan kadına yardımcı olmak için daldı.

assist

He took the trouble to assist the poor man. - Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi.

He went out of his way to assist me. - Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi.

help

Do you have time to help me? - Bana yardımcı olmak için zamanın var mı?

Tom sent money to Mary to help her pay for school expenses. - Tom Mary'ye okul giderlerini ödemesine yardımcı olmak için para gönderdi.

lend assistance
be subsidiary to
serve
(Dilbilim) back up
be of assistance
bridge over
turn up trumps
to assist
yardımcı ol
bridge over
ilerlemesine yardımcı olmak
help forward
Türkçe - Türkçe
Yardımda bulunmak
yardımcı olmak