zam

listen to the pronunciation of zam
Türkçe - İngilizce
rise

When are you going to approach him about your pay rise? - Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz?

The sun always rises in the east. - Güneş her zaman doğudan doğar.

{i} raise

Tom didn't have the courage to ask his boss for a raise. - Tom'un patronundan zam istemeye cesareti yoktu.

Tom didn't expect to get a raise. - Tom zam almayı ummuyordu.

extra

Tom could use a little extra time to review for the upcoming test. - Tom yaklaşan testi gözden geçirmek için biraz ekstra zaman kullanabilirdi.

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

addition; salary rise, rise, raise; increase
increase, increment (added to one's salary)
additional charge, surcharge
price increase: Şekere yüzde otuz zam yapıldı. The price of sugar has been increased by thirty percent
addition

In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology. - Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

accession
(Ticaret) price hike
(Ticaret) bonus
increase

Recently, the number of foreigners working or studying in Japan has increased. - Son zamanlarda, Japonya'da çalışan ya da okuyan yabancıların sayısı arttı.

Recently the demand for this product has increased faster than the supply. - Son zamanlarda bu ürün için talep arzdan daha hızlı artmıştır.

markup
increment
raise prices
a pay rise
pay raise

Our request for a pay raise was turned down. - Maaş zammı isteğimiz reddedildi.

Most employees expect a pay raise once a year. - Çoğu çalışan yılda bir kez zam istiyor.

augment
idem
zam gelmek
for the price (of something) to be increased: Kahveye zam geldi. The price of coffee has been raised
zam görmek
1. (for someone) to get an increase in salary. 2. (for something) to be increased in price
zam istemek
to ask for a rise
zam talebi
pay claim
zam talebi
wage claim
zam yapmak
increase
zam yapmak
raise
zam yapmak
a) (fiyata) to mark sth up b) (maaşa) to increase sb's salary, to raise sb's salary
zam yapmak
balloon
zam yapmak
mark up
zamlar
price hikes
maaşına zam almak
to get a rise in one's salary
maaşına zam işine son vermek
to pay sb off
İngilizce - İngilizce
form of shortened form, kazaam
Zam-buk
Proprietory brand of skin-dressing formerly sold in chemists and used by first aid attendants at sports events
Zam-buk
By extension, first aid attendants at sports events
zam