zam

listen to the pronunciation of zam
Türkçe - İngilizce
rise

Rise and shine, Johnny. - Kalkma zamanı, Johnny.

The sun always rises in the east. - Güneş her zaman doğudan doğar.

{i} raise

Tom didn't have the courage to ask his boss for a raise. - Tom'un patronundan zam istemeye cesareti yoktu.

Tom and Mary are always arguing about how to raise their children. - Tom ve Mary çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda her zaman tartışıyorlar.

extra

I've got a little extra time right now. - Şu anda biraz ekstra zamanım var.

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

addition; salary rise, rise, raise; increase
additional charge, surcharge
price increase: Şekere yüzde otuz zam yapıldı. The price of sugar has been increased by thirty percent
addition

In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology. - Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

increase, increment (added to one's salary)
increase

Next year, the wages do increase, but most of the increase will disappear due to inflation. - Gelecek yıl maaşlara zam yapılacak ama enflasyon yüzünden zammın çoğu eriyecek.

Recently the demand for this product has increased faster than the supply. - Son zamanlarda bu ürün için talep arzdan daha hızlı artmıştır.

(Ticaret) bonus
(Ticaret) price hike
accession
increment
markup
raise prices
a pay rise
pay raise

Tom asked for a pay raise. - Tom bir maaş zammı istedi.

Our request for a pay raise was turned down. - Maaş zammı isteğimiz reddedildi.

augment
idem
zam gelmek
for the price (of something) to be increased: Kahveye zam geldi. The price of coffee has been raised
zam görmek
1. (for someone) to get an increase in salary. 2. (for something) to be increased in price
zam istemek
to ask for a rise
zam talebi
wage claim
zam talebi
pay claim
zam yapmak
increase
zam yapmak
balloon
zam yapmak
a) (fiyata) to mark sth up b) (maaşa) to increase sb's salary, to raise sb's salary
zam yapmak
raise
zam yapmak
mark up
zamlar
price hikes
maaşına zam almak
to get a rise in one's salary
maaşına zam işine son vermek
to pay sb off
İngilizce - İngilizce
form of shortened form, kazaam
Zam-buk
Proprietory brand of skin-dressing formerly sold in chemists and used by first aid attendants at sports events
Zam-buk
By extension, first aid attendants at sports events
zam