any natural material with a distinctive composition of minerals

listen to the pronunciation of any natural material with a distinctive composition of minerals
İngilizce - Türkçe

any natural material with a distinctive composition of minerals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rock
(Coğrafya) yerey
rock
ileri geri hareket ettirmek
rock
{i} kaya parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

rock
sarsmak

Tekneyi sarsmak istemiyorum. - I don't want to rock the boat.

rock
bir tür şekerleme
rock
rak
rock
kaya

Tom kayaya tırmanma girişiminde bulunuyor. - Tom is attempting to climb the rock.

Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor. - Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

rock
sallamak

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

rock
salla(mak)
rock
{f} rock yapmak (dans)
rock
{i} para

Tom ve Mary birlikte Pulpit Rock'tan paraşütle atladılar. Kısa ama büyülü bir deneyimdi. - Tom and Mary have jumped together from Pulpit Rock with a parachute. It was a short but magical experience.

rock
sallanma
rock
{i} argo büyük mücevher, elmas
rock
uyutmak
rock
{f} şok olmak
rock
i sallama
rock
cebelitarık dağı
rock
(İnşaat) kaya, taş
rock
{f} zorlaştırmak
İngilizce - İngilizce
rock
any natural material with a distinctive composition of minerals

  Heceleme

  a·ny na·tu·ral ma·te·ri·al with a dis·tinc·tive com·po·si·tion of minerals

  Türkçe nasıl söylenir

  eni näçrıl mıtîriıl wîdh ı dîstîngktîv kämpızîşın ıv mînrılz

  Telaffuz

  /ˈenē ˈnaʧrəl məˈtərēəl wəᴛʜ ə dəˈstəɴɢktəv ˌkämpəˈzəsʜən əv ˈmənrəlz/ /ˈɛniː ˈnæʧrəl məˈtɪriːəl wɪð ə dɪˈstɪŋktɪv ˌkɑːmpəˈzɪʃən əv ˈmɪnrəlz/

  Günün kelimesi

  pandemic