rock-

listen to the pronunciation of rock-
İngilizce - Türkçe

rock- teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

<span class="word-self">Rockspan>
(isim) Kaya

Gemi, kayalara çarpmış. - The ship was wrecked on the rocks.

Uzaktan bakıldığında, kaya, bir insan yüzü gibi görünüyordu. - Seen at a distance, the rock looked like a human face.

<span class="word-self">rockspan>
sallanmak
<span class="word-self">rockspan>-bound
kayalarla kuşatılmış
<span class="word-self">rockspan>-bottom
en alt seviye, en düşük nokta
<span class="word-self">rockspan>-bottom
en aşağı (fiyat)
<span class="word-self">rockspan>-bottom
en ucuz
<span class="word-self">rockspan>-bottom
kaya tabakası
<span class="word-self">rockspan>-off
(Muzik) Rock müzik atışması

We challenge you to a rock-off.

<span class="word-self">rockspan>-forming minerals
kayaç-yapıcı mineraller
<span class="word-self">rockspan>-mass quality
kaya-kütle kalitesi
<span class="word-self">rockspan>
taş

Tom'un diğer çocuklara taş atmayacak kadar aklı var. - Tom knows better than to throw rocks at the other children.

O, havuza bir taş attı. - He threw a rock into the pond.

<span class="word-self">rockspan>
{i} İng. akide şekeri
<span class="word-self">rockspan>
{i} lolipop
<span class="word-self">rockspan>
{f} sallayarak uyutmak
<span class="word-self">rockspan> the boat
{k} (deyim) fikir ayriligi cikararak isleri busbutun berbat etmek
<span class="word-self">rockspan> the boat
{k} (var olan) durumu bozmak
<span class="word-self">rockspan>
{i} değerli taş
<span class="word-self">rockspan>
rocking chair salıncaklı sandalye
<span class="word-self">rockspan>
elmas
altered <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) metamorfik kaya
bed <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) anakaya
competent <span class="word-self">rockspan>
dayanıklı kaya
competent <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) sert kayaç
competent <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) dayanımlı kayaç
competent <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) sağlam kayaç
country <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) cıvar kayaç
country <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) anakaya
dome of the <span class="word-self">rockspan>
kubbetüs sahra
firm <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) sıkı kayaç
firm <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) sağlam kayaç
igneous <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) magmatik kayaçlar
igneous <span class="word-self">rockspan>
(Çevre) püskürük kayaç
intermediate <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) ortaç kayaç
intrusive <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) sokulum kayaç
layer of <span class="word-self">rockspan>
kaya tabakası
live <span class="word-self">rockspan>
(Denizbilim) canlı kaya
loose <span class="word-self">rockspan>
gevşek kaya
lunar <span class="word-self">rockspan>
ay taşı
parent <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) ana kayaç
pop <span class="word-self">rockspan>
(Muzik) bir müzik türü
reservoir <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) rezervuar kayaç
<span class="word-self">rockspan>
sallama

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

<span class="word-self">rockspan>
rock müziği
<span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) yerey
<span class="word-self">rockspan>
rak
<span class="word-self">rockspan>
ileri geri hareket ettirmek
<span class="word-self">rockspan>
(Bilgisayar) rock
<span class="word-self">rockspan>
{i} kaya parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

<span class="word-self">rockspan> bass
(Gıda) işkine balığı
<span class="word-self">rockspan> bed
(Jeoloji) kaya tabanı
<span class="word-self">rockspan> bed
(Jeoloji) kaya taban
<span class="word-self">rockspan> bee
(Arılık) dev arı
<span class="word-self">rockspan> bee
(Arılık) kaya arısı
<span class="word-self">rockspan> bit
kaya matkabı
<span class="word-self">rockspan> bolt
kaya bulonu
<span class="word-self">rockspan> bolt
(Madencilik,Teknik) kaya saplaması
<span class="word-self">rockspan> bolts
(Jeoloji) kaya çivileri
<span class="word-self">rockspan> bolts
kaya saplamaları
<span class="word-self">rockspan> bottom
en aşağı nokta
<span class="word-self">rockspan> climbing
kaya tırmanışı

Geçen hafta sonu Tom ile kaya tırmanışına gittim. - I went rock climbing with Tom last weekend.

Kaya tırmanışında kendimi yaraladım. - I injured myself rock climbing.

<span class="word-self">rockspan> climbing
kayalara tırmanma
<span class="word-self">rockspan> cutter
(Askeri) kaya kesici
<span class="word-self">rockspan> debris
(Coğrafya) kaya döküntüsü
<span class="word-self">rockspan> desert
(Coğrafya) taş çölü
<span class="word-self">rockspan> dove
columba livia
<span class="word-self">rockspan> dust
(Madencilik) taş tozu
<span class="word-self">rockspan> fill
taş dolgu
<span class="word-self">rockspan> fill
kaya dolgu
<span class="word-self">rockspan> goby
(Denizbilim) hortum kayası
<span class="word-self">rockspan> goby
(Denizbilim) hortumkayası balığı
<span class="word-self">rockspan> goby
(Denizbilim) hortumkaya balığı
<span class="word-self">rockspan> lath
(İnşaat) alçıpan
<span class="word-self">rockspan> maple
(Botanik, Bitkibilim) akçaağaç
<span class="word-self">rockspan> maple
(Botanik, Bitkibilim) isfendan
<span class="word-self">rockspan> mass
(Jeoloji) kaya kütlesi
<span class="word-self">rockspan> mass
(Coğrafya) kayaç kütlesi
<span class="word-self">rockspan> music
rak
<span class="word-self">rockspan> music
rock müzik
<span class="word-self">rockspan> oil
taşyağı
<span class="word-self">rockspan> oil
ham petrol
<span class="word-self">rockspan> pit
taşocağı
<span class="word-self">rockspan> pit
kaya ocağı
<span class="word-self">rockspan> sample
(Jeoloji) kaya örneği
<span class="word-self">rockspan> sample
(Jeoloji) kaya numunesi
<span class="word-self">rockspan> slide
(Jeoloji,Teknik) kaya kayması
<span class="word-self">rockspan> slide
(Çevre) kaya akması
<span class="word-self">rockspan> slope
(Coğrafya) kaya şevi
<span class="word-self">rockspan> soil
kayalık zemin
<span class="word-self">rockspan> soil
kaya zemin
<span class="word-self">rockspan> solid
taş gibi sağlam
<span class="word-self">rockspan> solid
çok sağlam
<span class="word-self">rockspan> solid
kırılmaz
<span class="word-self">rockspan> thrush
(Botanik, Bitkibilim) taşkızıl
<span class="word-self">rockspan> thrush
(Botanik, Bitkibilim) kaya ardıcı
<span class="word-self">rockspan> thursh
taşkızılı
<span class="word-self">rockspan> tomb
kaya mezarı
<span class="word-self">rockspan> tool
(Madencilik) kaya aracı
<span class="word-self">rockspan> up
(Argo) varmak
<span class="word-self">rockspan> wool
asbest
<span class="word-self">rockspan> wool
amyant
soft <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) yumuşak kaya
sound <span class="word-self">rockspan>
sağlam kaya
source <span class="word-self">rockspan>
kaynak kaya
acidic <span class="word-self">rockspan>
asitli kaya
altered <span class="word-self">rockspan>
başkalaşmış kaya
argillaceous <span class="word-self">rockspan>
killi kaya
asphalt <span class="word-self">rockspan>
kaya asfaltı
barren <span class="word-self">rockspan>
cevhersiz kaya
bituminous <span class="word-self">rockspan>
bitümlü kaya
chimney <span class="word-self">rockspan>
peribacası
crushed <span class="word-self">rockspan>
kırma taş
crystalline <span class="word-self">rockspan>
billuri kayaç
crystalline <span class="word-self">rockspan>
billuri kaya
crystalline <span class="word-self">rockspan>
kırılcal kayaç
emery <span class="word-self">rockspan>
zımpara taşı
eruptive <span class="word-self">rockspan>
püskürük kayaç
igneous <span class="word-self">rockspan>
püskürük kaya
igneous <span class="word-self">rockspan>
kor kayaç
igneous <span class="word-self">rockspan>
volkanik taş
impermeable <span class="word-self">rockspan>
geçirimsiz kaya
little <span class="word-self">rockspan>
küçük kaya
metamorphic <span class="word-self">rockspan>
metamorfik kayaç
metamorphic <span class="word-self">rockspan>
başkalaşım kayacı
metamorphic <span class="word-self">rockspan>
metamorfik kaya
organic <span class="word-self">rockspan>
organik kaya
parent <span class="word-self">rockspan>
ana kaya
reach <span class="word-self">rockspan> bottom
tepetaklak inmek
reach <span class="word-self">rockspan> bottom
başaşağı gitmek
<span class="word-self">rockspan>
{f} salla

Tom bir roman okurken sallanan sandalyesinde oturdu. - Tom sat in his rocking chair, reading a novel.

Duyduğuma göre onların evliliği sallantıda. - From what I've heard, their marriage is on the rocks.

<span class="word-self">rockspan>
bir tür şekerleme
<span class="word-self">rockspan>
sarsmak

Tekneyi sarsmak istemiyorum. - I don't want to rock the boat.

<span class="word-self">rockspan>
kayalık

Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim. - I like walking on dusty and rocky trails.

Dağcı kayalıklara çarptıktan sonra yok oldu. - The climber died after he was hit by rocks.

<span class="word-self">rockspan>
şok etmek
<span class="word-self">rockspan>
şaşırtmak
<span class="word-self">rockspan>
sallamak

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

<span class="word-self">rockspan> and roll
rakınrol
<span class="word-self">rockspan> and roll
rock and roll
<span class="word-self">rockspan> asphalt
kaya asfaltı
<span class="word-self">rockspan> bottom
asgari
<span class="word-self">rockspan> bottom
en düşük düzey
<span class="word-self">rockspan> bottom
taban
<span class="word-self">rockspan> breaker
kaya parçalama makinesi
<span class="word-self">rockspan> burst
kaya patlaması
<span class="word-self">rockspan> climber
kayalara tırmanan kimse
<span class="word-self">rockspan> climbing
kayalara tırmanma (sporu)
<span class="word-self">rockspan> cork
asbestos
<span class="word-self">rockspan> crystal
kaya kristal
<span class="word-self">rockspan> drill
kaya delici
<span class="word-self">rockspan> fall
kaya düşmesi
<span class="word-self">rockspan> flour
kaya unu
<span class="word-self">rockspan> garden
kayalık bahçe
<span class="word-self">rockspan> oil
madeni yağ
<span class="word-self">rockspan> oil
petrol
<span class="word-self">rockspan> partridge
kınalıkeklik
<span class="word-self">rockspan> pigeon
kaya güvercini
<span class="word-self">rockspan> plant
taşların arasında yetişen bitki
<span class="word-self">rockspan> rabbit
kaya tavşanı
<span class="word-self">rockspan> salt
kayatuzu
<span class="word-self">rockspan> salt
kaya tuzu
<span class="word-self">rockspan> snake
kaya yılanı
<span class="word-self">rockspan> stratum
kaya tabakası
<span class="word-self">rockspan> stratum
kayaç katmanı
<span class="word-self">rockspan> the boat
velveleye vermek
<span class="word-self">rockspan> thrust
yerey basıncı
<span class="word-self">rockspan> thrust
arazi basıncı
steady as a <span class="word-self">rockspan>
kaya gibi sağlam
striated <span class="word-self">rockspan>
çizgili taş
striated <span class="word-self">rockspan>
çizikli taş
volcanic <span class="word-self">rockspan>
volkanik taş
volcanic <span class="word-self">rockspan>
püskürük kayaç
Aborigine <span class="word-self">rockspan> drawings
Aborjin kaya çizimleri
<span class="word-self">Rockspan>
Cebelitarık kalesi
<span class="word-self">Rockspan>
Cebelitarık dağı
ashlar <span class="word-self">rockspan>
kesme taş kaya
be between a <span class="word-self">rockspan> and a hard place
(caught) "k. dili iki ateş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede kalmak
crystal alum, <span class="word-self">rockspan> alum
kristal şap, rock şap
extrusive igneous <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) Magmatik yüzey kayası
extrusive <span class="word-self">rockspan>
ekstrüzif kaya, püskürük kayaç
famous swedish <span class="word-self">rockspan> and roll band
İsveçli ünlü rock and roll grubu
host <span class="word-self">rockspan>
(Jeoloji) Depolama kayası, depolamaya uygun kaya
in a manner suggestive of a <span class="word-self">rockspan> or rocks
bir şekilde bir kayanın ya da kayaların düşündürecek
living <span class="word-self">rockspan>
rock yaşam
molten <span class="word-self">rockspan>
erimiş kaya
<span class="word-self">rockspan>
salla(mak)
<span class="word-self">rockspan> 'n' roll
rakınrol
<span class="word-self">rockspan> a baby to sleep
Bir bebeği sallayarak uyutmak
<span class="word-self">rockspan> and roll
(Muzik) Rock and Roll (rock 'n' roll olarak da anılır) 1950lerin Amerika'sında ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Bu tarihten sonra hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Bu müzik türü, daha sonra sadece rock olarak adlandırılıcak müzik türlerine bölünmüştür. Rock and roll ve daha sonra aldığı haller, 1950lerden 1990ların ortasına kadar en çok dinlenen müzik türlerindendir. Genellikle elektro gitar, baş gitar ve bateri eşliğinde çalınan müziğe bazen piyano ve org da eşlik eder. Gitar tarafından değiştirilmeden önce, saksafon bu türde en çok kullanılan müzik aletiydi
<span class="word-self">rockspan> bolt anchor
(Madencilik) Kaya saplaması

Yüksek basınç koşullarında kaya saplaması gevşek bırakılabilir.

<span class="word-self">rockspan> bottom prices
dibe fiyatları
<span class="word-self">rockspan> hard
(deyim) Kaya gibi sert: "İt's impossible to diğ this soil; it's rock hard."
<span class="word-self">rockspan> lobster
rock ıstakoz
<span class="word-self">rockspan> of ages
yaştan rock
<span class="word-self">rockspan> on which we split
bu konuda bizim split rock
<span class="word-self">rockspan> paper scissors
rock kağıt makas
<span class="word-self">rockspan> singer
rock şarkıcısı
<span class="word-self">rockspan> stratum
kaya tabakası, kayaç katmanı
<span class="word-self">rockspan> the boat
(deyim) Bir duruma müdahele edip, o işi karıştırmak

You shouldn't sit there and say everything's fine, don't rock the boat.

<span class="word-self">rockspan> wool
(Mühendislik) Taşyünü, İzalasyon malzemesi
<span class="word-self">rockspan>'n roll
çok sert bir müzik türü
<span class="word-self">rockspan>'n roll
(Muzik) Rock and Roll (rock 'n' roll olarak da anılır) 1950lerin Amerika'sında ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Bu tarihten sonra hızla ilk önce tüm ülkeye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Bu müzik türü, daha sonra sadece rock olarak adlandırılıcak müzik türlerine bölünmüştür. Rock and roll ve daha sonra aldığı haller, 1950lerden 1990ların ortasına kadar en çok dinlenen müzik türlerindendir. Genellikle elektro gitar, baş gitar ve bateri eşliğinde çalınan müziğe bazen piyano ve org da eşlik eder. Gitar tarafından değiştirilmeden önce, saksafon bu türde en çok kullanılan müzik aletiydi
solid <span class="word-self">rockspan>
som kayaç
the <span class="word-self">rockspan>
rock
to play <span class="word-self">rockspan> music
rock müzik çalmak için
you <span class="word-self">rockspan>
helal sana
<span class="word-self">rockspan>
i sallama
<span class="word-self">rockspan>
sallanma
<span class="word-self">rockspan>
{i} para

Tom ve Mary birlikte Pulpit Rock'tan paraşütle atladılar. Kısa ama büyülü bir deneyimdi. - Tom and Mary have jumped together from Pulpit Rock with a parachute. It was a short but magical experience.

<span class="word-self">rockspan>
{i} argo büyük mücevher, elmas
<span class="word-self">rockspan>
sarsılmak
<span class="word-self">rockspan>
dert
<span class="word-self">rockspan>
belâ
<span class="word-self">rockspan>
ırgalamak
<span class="word-self">rockspan>
şok olmak
<span class="word-self">rockspan>
zorlaştırmak
<span class="word-self">rockspan>
dolar
<span class="word-self">rockspan>
kayaç
<span class="word-self">rockspan>
uyutmak
<span class="word-self">rockspan>
{i} sıkıntı

Hiçbir kaya sıkıntısı yok. - There's no shortage of rocks.

<span class="word-self">rockspan>
olduğu yerde sallanmak
<span class="word-self">rockspan>
{i} kaya gibi kuvvetli şey
İngilizce - İngilizce
Any naturally formed aggregate or mass of mineral forming an essential part of the earth's crust; stone
A naturally occurring material composed of one mineral or, more often, a combination of minerals naturally hardened and consolidated into a solid mass
An aggregate of one or more minerals, or a body of undifferentiated mineral matter or solid organic material
A hard, solid mass composed of one or more minerals or other compounds
hard stick bright-colored stick candy typically peppermint flavored
a solid mixtures of minerals and chemicals, the hard part of the earths crust
A quack; so called from one Rock, who was the “Holloway” of Queen Anne's reign “Oh, when his nerves had once received a shock, Sir Isaac Newton might have gone to Rock ” Crabbe: Borough The Ladies' Rock A crag in Scotland under the castle rock of Stirling, where ladies used to witness tournaments “In the castle hill is a hollow called The Valley about a square acre in extent, used for justings and tournaments On the south side of the valley is a small rocky pyramidical mount, called The Ladies' Hill or Rock, where the ladies sat to witness the spectacle ”- Nimmo: History of Stirlingshire, p 282 People of the Rock The inhabitants of Hejaz or Arabia Petraea Captain Rock A fictitious name assumed by the leader of the Irish insurgents in 1822
Type of popular dance music originating in the 1950s, characterized by a heavy beat and simple melodies, often with a blues element Based on the pentatonic scales in progressions
(figurative) someone who is strong and stable and dependable; "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church"--Gospel According to Matthew
pitching dangerously to one side
a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me"
United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984)
An exclamation to let climbers and other folks below you know that an object is hurtling through space in their general direction Though it most often is, this object need not necessarily be a rock - it could be a dropped piece of protection, a loose water bottle, your mother-in-law, etc - the point being to alert those below to imminent danger
An combination of one or more minerals
A player who plays very tight, not very creatively He raises only with the best hands A real rock is fairly predictable - if he raises you on the end, you can throw away just about anything but the nuts
move back and forth or sideways; "the ship was rocking"; "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on her feet"
A naturally formed aggregate of usually inorganic materials from within the Earth
Curling Stone
n a consolidated, relatively hard, naturally formed mass of mineral matter that generally composes a part of the Earth
The curling stone
material found underneath and onto of the earth surface
Like "jazz," a broad umbrella term Rock is a form of popular music, usually played on electronically-amplified instruments, with a heavily accented beat
material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries"
Aggregate of minerals that forms an appreciable part of the lithosphere
1 Geologically, any natural mass of earth material that has appreciable extent 2 In engineering, solid natural material that requires mechanical or explosive techniques for removal 3 In the quarry industries, the term stone is more common and means firm, coherent, relatively hard earth material
Add music to your phone line
Crack
A player who plays an extremely tight, patient game is a rock Rocks don't create a lot of action, and when they enter a pot, more often than not they're in as a favorite This is a decent strategy at some tables (especially at a table full of maniacs) But good players with more varied strategies will eventually get the best of a real rock
a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of Black rhythm-and-blues with White country-and-western; "rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll "
cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the baby"; "the wind swayed the trees gently"
A mass of mineral matter which may or may not be lithified
A player who plays very precisely and tight is said to be a Rock This player will not bluff and raises only with the best hands
Perhaps the most popular form of 20th-century music, a combination of African-American rhythms, urban blues, folk and country music of the rural South It has developed since the early 1950s into hundreds of subgenres, each with its own audience, record labels and radio formats
<span class="word-self">rockspan>-and-roll
Alternative spelling of rock and roll
<span class="word-self">rockspan>-band
Attributive form of rock band

rock-band mentality.

<span class="word-self">rockspan>-bottom
Alternative spelling of rock bottom

She knew in her heart, she had hit rock-bottom this time.

<span class="word-self">rockspan>-bottom
to fall to the lowest possible level

By now, you probably think your opinion of Goldman Sachs and its swarm of Wall Street allies has rock-bottomed at raw loathing.

<span class="word-self">rockspan>-dove
Attributive form of rock dove, noun
<span class="word-self">rockspan>-dumb
Of a person so dumb that his or her intelligence is not appreciably distinguishable from that of a rock; having the quality or characteristic of being as dumb as a rock
<span class="word-self">rockspan>-jumper
Either of two bird species in the passerine family Chaetopidae, endemic to southern Africa
<span class="word-self">rockspan>-ribbed
having rocky cliffs or outcroppings
<span class="word-self">rockspan>-ribbed
obstinately firm and unyielding in one's opinions
<span class="word-self">rockspan>-steady
consistent and dependable in one's behaviour or performance
<span class="word-self">rockspan>-solid
Something that is rock-solid is extremely hard. Freeze it only until firm but not rock solid
<span class="word-self">rockspan>-bottom
a rock-bottom price is as low as it can possibly be
<span class="word-self">rockspan>-bottom
well below normal (especially in price)
<span class="word-self">rockspan>-hard
Something that is rock-hard is very hard indeed. During the dry season the land is rock hard
<span class="word-self">rockspan>-like
Something that is rock-like is very strong or firm, and is unlikely to change. his rock-like integrity
<span class="word-self">rockspan>-ribbed
abounding in or bordered by rocky cliffs or scarps; "the rock-ribbed coast of Maine
<span class="word-self">rockspan>-solid
approval If you describe someone or something as rock-solid, you approve of them because they are extremely reliable or unlikely to change. Mayhew is a man of rock-solid integrity
Ayers <span class="word-self">Rockspan>
A giant free-standing rock in Central Australia, now known by its indigenous name, Uluru
Bishop <span class="word-self">Rockspan>
A rock at the most westerly tip of the Isles of Scilly facing the Atlantic Ocean and housing a lighthouse; supposedly the smallest island in the world
Christian <span class="word-self">rockspan>
A genre of rock music with a Christian theme
Funghus <span class="word-self">Rockspan>
One of the islands in the Republic of Malta
J-<span class="word-self">rockspan>
Japanese rock music influenced by western genres
Laotian <span class="word-self">rockspan> rat
A rodent species of the Khammouan region of Laos, scientific name Laonastes aenigmamus, first described in 2005
Laotian <span class="word-self">rockspan> rats
plural form of Laotian rock rat
Little <span class="word-self">Rockspan>
The capital and largest city of the US state of Arkansas with a population of 191,930 in the city proper and 685,488 in the metropolitan area in 2009. The Combined Metropolitan Statistical area had 862,520 people according to census estimates in 2009
Plymouth <span class="word-self">Rockspan>
A breed of poultry
Plymouth <span class="word-self">Rockspan>
The traditionally accepted landing site of the Mayflower settlers to America in 1620
<span class="word-self">Rockspan>
Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador
<span class="word-self">Rockspan>
Nickname of Gibraltar
<span class="word-self">Rockspan>
A topographic surname for someone living near a rock or an oak ( atter + oke )
<span class="word-self">Rockspan>
A male given name transferred from the surname
<span class="word-self">Rockspan>
Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA
<span class="word-self">Rockspan> Paper Scissors
A popular child's game played by using hand signs; frequently used to break ties. Two players face each other with one hand out flat, palm facing up; other hand in a fist strikes the palm three times (often calling out ro! sham! bo! to keep the two players moving in sync), and on the third strike producing one of three hand symbols: Remaining a fist for "rock", a 'peace' sign for "scissors", the hand out flat with palm facing down for "paper". The winner is decided as follows: Rock beats scissors; scissors beat paper; paper beats rock. In the case of a tie (two of the same sign), the process is repeated
The <span class="word-self">Rockspan>
Alternative spelling of the Rock
acid <span class="word-self">rockspan>
A rock music genre originating from the late 1960s, heavily inspired by or related to drug-induced experience
alternative <span class="word-self">rockspan>
A genre of rock music, normally published on independent labels, comprising many subgenres
alum <span class="word-self">rockspan>
The mineral alunite
between a <span class="word-self">rockspan> and a hard place
Having the choice between two unpleasant or distasteful options; in a predicament or quandary

If Washington Mutual needs to raise capital quickly, it will very likely find itself between a rock and a hard place, because credit markets have all but closed their doors to troubled banks.

black-footed <span class="word-self">rockspan> wallaby
One of several rock-wallabies in the genus Petrogale
blues-<span class="word-self">rockspan>
A musical genre combining elements of blues and rock and roll
cock-of-the-<span class="word-self">rockspan>
a tropical kind of bird, of the genus Rupicola
crack <span class="word-self">rockspan>
crack cocaine
electronic <span class="word-self">rockspan>
A genre of rock music that is completely electronic
folk <span class="word-self">rockspan>
A subgenre of rock music combining elements of folk music
folk-<span class="word-self">rockspan>
A music genre combining element of folk music and rock music
garage <span class="word-self">rockspan>
a simple, relatively raw form of rock and roll from the mid 1960s
glam <span class="word-self">rockspan>
A style of English rock music from the early 1970s, distinguished by the glamorous, glittery costumes of its performers and its bouncy beat and lyrics
glitter <span class="word-self">rockspan>
British name for glam rock, an music style popular in the early 1970's
gothic <span class="word-self">rockspan>
a style of music developing in the late 1970s out of punk rock, with lyrics and imagery often referring to morbid or mystical ideas
hard <span class="word-self">rockspan>
A rock music genre, typically with heavy use of electric guitars, bass guitar and drums
hit the <span class="word-self">rockspan>
To make a gesture to show celebration, friendship, or to be part of a secret handshake by one person raising their fist so the fist is pointing at the person and the other person lightly punches the fist
hit the <span class="word-self">rockspan>
To use crack cocaine
igneous <span class="word-self">rockspan>
one of the major groups of rock that makes up the crust of the Earth; formed by the cooling of molten rock, either below the surface (intrusive) or on the surface (extrusive)
living <span class="word-self">rockspan>
Rock that is carved in situ

temples hewed from the living rock.

metamorphic <span class="word-self">rockspan>
one of the major groups of rock that makes up the crust of the Earth; consists of pre-existing rock mass in which new minerals or textures are formed at higher temperatures and greater pressures than those present on the Earth's surface
piffy on a <span class="word-self">rockspan> bun
A person ignored or sidelined from an activity

I hate your works parties; you always talk shop with your mates and leave me sat like piffy on a rock bun.

pop <span class="word-self">rockspan>
A musical genre combining elements of pop music and rock music
post-<span class="word-self">rockspan>
A genre of music which uses rock instrumentation for "non-rock" purposes, often producing songs which are akin to rock music, yet still very different
prog <span class="word-self">rockspan>
progressive rock
progressive <span class="word-self">rockspan>
A rock music genre originating from the late 1960s and early 1970s, heavily influenced by classical music and jazz
punk <span class="word-self">rockspan>
A fast, often distorted rock music originating from the 1970s which is usually associated with angry, offensive, or "politically-charged" lyrics
pyroclastic <span class="word-self">rockspan>
Any rock formed by the accumulation of fragmented volcanic material (pyroclasts) ejected during explosive eruptions
<span class="word-self">rockspan>
An act of rocking
<span class="word-self">rockspan>
To be very favourable or skilful

Chocolate rocks.

<span class="word-self">rockspan>
An Afrikaner
<span class="word-self">rockspan>
to wear or carry something with pride and skill

He's rocking your look hard!.

<span class="word-self">rockspan>
An unintelligent person, especially one who repeats mistakes
<span class="word-self">rockspan>
To cause to shake or sway violently

Don't rock the boat.

<span class="word-self">rockspan>
A mass of stone projecting out of the ground or water

The ship crashed on the rocks.

<span class="word-self">rockspan>
The naturally occurring aggregate of solid mineral matter that constitutes a significant part of the earth's crust

The face of the cliff is solid rock.

<span class="word-self">rockspan>
Something that is strong, stable, and dependable; a person who provides security or support to another

Celeste Talbert: She is my rock, my right hand.

<span class="word-self">rockspan>
A crystalized lump of crack cocaine
<span class="word-self">rockspan>
A style of music characterized by basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, bass guitar, drums, and vocals
<span class="word-self">rockspan>
To disturb the emotional equilibrium of; to distress

Downing Street has been rocked by yet another sex scandal.

<span class="word-self">rockspan>
The flax or wool on a distaff
<span class="word-self">rockspan>
distaff
<span class="word-self">rockspan>
to thrill or excite, especially with rock music

Let's rock this joint!.

<span class="word-self">rockspan>
A type of confectionery made from sugar in the shape of a stick, traditionally having some text running through its length

While we're in Brighton, let's get a stick of rock!.

<span class="word-self">rockspan>
To be washed and panned in a cradle or in a rocker

The ores had been rocked and laid out for inspection.

<span class="word-self">rockspan>
To sway or tilt violently back and forth

The boat rocked at anchor.

<span class="word-self">rockspan>
To play, perform, or enjoy rock music, especially with a lot of skill or energy

Let’s rock!.

<span class="word-self">rockspan>
In poker, an extremely conservative player who is willing to play only the very strongest hands
<span class="word-self">rockspan>
A boulder or large stone

Some fool has thrown a rock through my window.

<span class="word-self">rockspan>
A precious stone or gem, especially a diamond

Look at the size of that rock on her finger!.

<span class="word-self">rockspan>
To excel

This band rocks!.

<span class="word-self">rockspan>
A lump or cube of ice

I'll have a whisky on the rocks, please.

<span class="word-self">rockspan>
Any natural material with a distinctive composition of minerals
<span class="word-self">rockspan>
to do something with excitement yet skillfully

I need to rock a piss.

<span class="word-self">rockspan>
A large hill or island having no vegetation

The location is particularly well known for its Pearl Mountain or Pearl Rock. This huge granite rock is formed by three rounded outcrops that make up Pearl Mountain and has been compared in majesty to Uluru (formerly known as Ayers Rock) in Australia..

<span class="word-self">rockspan>
To move gently back and forth

The empty swing rocked back and forth in the wind.

<span class="word-self">rockspan> 'n' roll
Alternative spelling of rock and roll
<span class="word-self">rockspan> and roll
Style of vigorous dancing associated with this 1950’s music
<span class="word-self">rockspan> and roll
dole
<span class="word-self">rockspan> and roll
Style of music characterized by a basic drum-beat, generally 4/4 riffs, based on (usually electric) guitar, drums, and vocals (generally with bass guitar). Generally used to refer to the 1950’s rock, and rock of its style, quite close to swing
<span class="word-self">rockspan> and roll
An intangible feeling, philosophy, belief or allegiance relating to rock music (generally from the 1970s–1980s), and heavy metal bearing certain elements of this music, pertaining to unbridled enthusiasm, cynical regard for certain Christian and authoritarian bodies, and attitudes befitting some degree of youthful debauchery. This meaning is sometimes used as an exclamation, in describing traits of certain people, and so on
<span class="word-self">rockspan> and roll
To play [[#Noun|rock and roll]] music
<span class="word-self">rockspan> and roll
To have sex
<span class="word-self">rockspan> and roll
To start, commence, begin, get moving

Does everyone know what car they're going in? Then let's rock and roll!.

<span class="word-self">rockspan> band
A group of musicians who play rock music
<span class="word-self">rockspan> bands
plural form of rock band
<span class="word-self">rockspan> bottom
The very lowest possible level

Pork belly futures have hit rock bottom.

<span class="word-self">rockspan> candy
a confectionary made by crystallizing sugar around a string
<span class="word-self">rockspan> climber
A person who takes part in rock climbing
<span class="word-self">rockspan> climbing
The sport of scaling rock faces, either with or without ropes and other equipment
<span class="word-self">rockspan> cocaine
The off-white, crystal-like form of crack cocaine
<span class="word-self">rockspan> crab
Cancer irroratus, a crab with large marginal teeth found along the Atlantic coast of North America
<span class="word-self">rockspan> crab
Hemigrapsus sexdentatus, a large-eyed marine crab found off the coast of New Zealand
<span class="word-self">rockspan> crabs
plural form of rock crab
<span class="word-self">rockspan> crystal
clear, colourless form of the silica-based mineral quartz, often called "pure quartz" or "clear quartz"
<span class="word-self">rockspan> dove
A term used of the pigeon species Columba livia. Currently, term rock pigeon is preferred
<span class="word-self">rockspan> doves
plural form of rock dove
<span class="word-self">rockspan> face
An exposed, roughly vertical expanse of rock
<span class="word-self">rockspan> group
A group of musicians who regularly perform rock music together
<span class="word-self">rockspan> groups
plural form of rock group
<span class="word-self">rockspan> hard
As tough or hard as a piece of rock
<span class="word-self">rockspan> hard
With muscles developed and toned to a high degree, especially the muscles of the abdomen
<span class="word-self">rockspan> hard
Having a stiff penis
<span class="word-self">rockspan> hound
A person who collects rocks and minerals from the natural environment as a hobby
<span class="word-self">rockspan> lobster
a crustacean of the family Palinuridae

It wasn’t a rock, it was a rock lobster” (1978) - from the song “Rock Lobster” by the B52s.

<span class="word-self">rockspan> maple
The sugar maple, Acer saccharum
<span class="word-self">rockspan> mechanics
The science that studies the mechanical behaviour of rock
<span class="word-self">rockspan> music
Any of various genres of popular music employing electrical amplification
<span class="word-self">rockspan> oil
naphtha
<span class="word-self">rockspan> out
To enjoy rock music, and dance to it
<span class="word-self">rockspan> outed
Simple past tense and past participle of rock out
<span class="word-self">rockspan> outing
Present participle of rock out
<span class="word-self">rockspan> pigeon
A species of pigeon, Columba livia
<span class="word-self">rockspan> pigeon
A term used in Australia to refer to the native bronzewing pigeons, or bronzewings
<span class="word-self">rockspan> pigeons
plural form of rock pigeon
<span class="word-self">rockspan> pipit
a stocky bird, Anthus petrosus, somewhat smaller than a starling, that breeds on rocky beaches and winters on coastal salt marshes
<span class="word-self">rockspan> pipits
plural form of rock pipit
<span class="word-self">rockspan> salmon
A marketing name for the flesh of the dogfish shark
<span class="word-self">rockspan> salt
Coarsely ground common salt
<span class="word-self">rockspan> salt
The mineral halite
<span class="word-self">rockspan> sequence
A suite of rocks containing a variety of separate strata, with an overall lithology that can be used to interpret the paleoenvironment of deposition over a certain period
<span class="word-self">rockspan> sequences
plural form of rock sequence
<span class="word-self">rockspan> shandy
A glass of this drink
<span class="word-self">rockspan> shandy
In Ireland, a soft drink whose constituents vary regionally, typically made by mixing orange soda and red lemonade
<span class="word-self">rockspan> shelter
A shallow cave-like opening at the base of a bluff or cliff, frequent location of prehistoric archeological site
<span class="word-self">rockspan> snot
Colloquial name for the algae-like organism, didymosphenia geminata
<span class="word-self">rockspan> solid
Physically very solid; very difficult to move
<span class="word-self">rockspan> solid
Very dependable
<span class="word-self">rockspan> spider
Western Australian prison slang for a pedophile/child molester. Rock spiders constitute the lowest rung of inmates in the prison system, and are looked down on (and often mistreated) by all other inmates
<span class="word-self">rockspan> spider
A term used to refer to Boers (Afrikaners) by Rhodesians and English-speaking South Africans
<span class="word-self">rockspan> spiders
plural form of rock spider
<span class="word-self">rockspan> steady
Alternative spelling of rocksteady
<span class="word-self">rockspan> sugar
white sugar that has been crystallized into chunks
<span class="word-self">rockspan> the boat
To disturb the status quo or go against rules or conventions, as in an effort to get attention

I'd just jump in and fix it, but that's not my job, and I don't want to rock the boat.

<span class="word-self">rockspan> the house
To jam at a concert, get down

Who's ready to rock the house?.

<span class="word-self">rockspan> up
To work one's way vertically up a chimney or cleft using a rocking movement
<span class="word-self">rockspan> up
To turn up to a place or function unexpectedly, or without notice or prior warning
<span class="word-self">rockspan> varnish
a dark coating on rock surfaces exposed to the atmosphere which grows at only a few micrometers per thousand years; found especially in arid deserts
sedimentary <span class="word-self">rockspan>
one of the major groups of rock that makes up the crust of the Earth; formed by the deposition of either the weathered remains of other rocks, the results of biological activity, or precipitation from solution
sheet <span class="word-self">rockspan>
Pre-hardened plaster of Paris (gypsum) sold in large panels and used as a wall surface in building construction

In North America, use of sheet rock has virtually replaced plaster and lathe for interior walls in new construction.

shock <span class="word-self">rockspan>
A genre of rock music typified by elements of theatrical shock value in live performances
shot <span class="word-self">rockspan>
The rock in the house closest to the button
soft <span class="word-self">rockspan>
A comparatively unaggressive, melodic rock music in which the arrangement and lyrics are emphasized more than the beat; a reaction against hard rock
solid as a <span class="word-self">rockspan>
Very reliable and dependable

Stewart has been solid as a rock ever since becoming the new vice-chairman.

solid as a <span class="word-self">rockspan>
Extremely thick and heavy, so as to make it impossible to move

We're not going to be able to break down this door, it's solid as a rock.

space <span class="word-self">rockspan>
A subgenre of rock music, characterised by long psychedelic instrumental passages
steady as a <span class="word-self">rockspan>
Extremely reliable
synth <span class="word-self">rockspan>
Any of several genres of rock music featuring electronic synthesizers
the <span class="word-self">Rockspan>
Nickname of Gibraltar
the <span class="word-self">Rockspan>
Nickname of the island of Newfoundland in the Canadian province of Newfoundland and Labrador
the <span class="word-self">Rockspan>
Nickname of the prison on Alcatraz Island, USA
<span class="word-self">rockspan> a boat
shake a boat back and forth, cause a boat to sway
<span class="word-self">rockspan> the boat
shake the boat sharply from side to side, break the equilibrium; make trouble, upset a stable situation
<span class="word-self">rockspan>
{n} a vast stone, protection, defense, distaff
<span class="word-self">rockspan>
{v} to shake, reel, move a cradle, quiet
ingenous <span class="word-self">rockspan>
A type of rock formed when lava or magma cools and hardens
pulpit <span class="word-self">rockspan>
(Coğrafya) Preikestolen or Prekestolen, also known by the English translations of Preacher's Pulpit or Pulpit Rock, and by the old local name Hyvlatonnå (“the carpenter-plane’s blade”), is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden, opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet) square, almost flat, and is a famous tourist attraction in Norway
<span class="word-self">rockspan> bolt
(Madencilik) A tensioned rod passing through a bed of rock and anchoring it to the body of rock behind
<span class="word-self">rockspan> out
(deyim) Listen to or play music to such an extent that the mind begins to lose consiousness and a new, more insane alter ego takes control
<span class="word-self">rockspan> paper scissors
(Oyunlar) Rock, Paper, Scissors is a common name for a popular two-person hand game. It may also be referred to as Paper, Rock, Scissors, or by other combinations of the three words. The game is often used as a selection method in a similar way to coin flipping or drawing straws to randomly select a person for some purpose. However, unlike truly random selections, it can be played with skill if the game extends over many sessions, as a player can often recognize and exploit the non-random behavior of an opponent
<span class="word-self">rockspan> wool
Inorganic material made into matted fibre, used especially for insulation or soundproofing
<span class="word-self">rockspan> wool
Rock wool, also known as stone wool or mineral wool, means fibers made from synthetic or natural minerals or metal oxides. It is an inorganic substance used for insulation and filtering. A common mistake is to believe that fiberglass and ceramic fibers are NOT mineral wools, but they are by virtue of their consisting of minerals or metal oxides
<span class="word-self">Rockspan>
A male given name
<span class="word-self">Rockspan>
roche
<span class="word-self">rockspan>
A distaff used in spinning; the staff or frame about which flax is arranged, and from which the thread is drawn in spinning
<span class="word-self">rockspan>
To move or be moved backward and forward; to be violently agitated; to reel; to totter
<span class="word-self">rockspan>
A mass of mineral matter which may or may not be lithified
<span class="word-self">rockspan>
Crack
<span class="word-self">rockspan>
If you have an alcoholic drink such as whisky on the rocks, you have it with ice cubes in it. a Scotch on the rocks. = with ice
<span class="word-self">rockspan>
Curling Stone
<span class="word-self">rockspan>
Anything which causes a disaster or wreck resembling the wreck of a vessel upon a rock
<span class="word-self">rockspan>
To move as in a cradle; hence, to put to sleep by rocking; to still; to quiet
<span class="word-self">rockspan>
pitching dangerously to one side a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me"
Türkçe - İngilizce

rock- teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

<span class="word-self">rockspan>
(Bilgisayar) rock
<span class="word-self">rockspan> müzisyenleri
rock musicians
<span class="word-self">rockspan> müziği
rock
<span class="word-self">rockspan>
the rock
<span class="word-self">rockspan>
rock'n'roll
<span class="word-self">rockspan>
rock and roll

I like rock and roll. - Rock and roll'ı severim.

Do you like rock and roll? - Rock and roll sever misin?

rock-