ham petrol

listen to the pronunciation of ham petrol
Türkçe - İngilizce
crude oil

Crude oil is refined at this plant. - Ham petrol bu fabrikada arıtılır.

They're loading crude oil onto the ship. - Gemiye ham petrol yüklüyorlar.

virgin oil
petroleum

The end of the era of petroleum is in sight. - Ham petrol çağının sonu görünümde.

crude slate
unprocessed oil
coal oil
rock oil
crude petroleum
{i} crude

Crude oil has been falling in price. - Ham petrol fiyatı düşmektedir.

The price of crude oil is sinking. - Ham petrol fiyatı düşüyor.

karma ham petrol
mixed crude oil
ham petrol