elmas

listen to the pronunciation of elmas
Türkçe - İngilizce
diamond

Diamond is essentially hard. - Elmas doğal olarak serttir.

Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring. - Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu.

(Tabiat Doğa) (mineral, maden) diamond
diamond-tipped glass cutter, diamond
rock
diamond glass cutter
glass diamond
glazier's diamond
diamant
diamond; glazier's diamond, glass cutter
diamond cutter
glass cutter
spark

The stars sparkle like diamonds. - Yıldızlar elmas gibi parıldıyor.

Her eyes sparkled like diamonds. - Onun gözleri elmas gibi parladı.

elmas gibi
innocent
elmas gibi
pure
elmas gibi sert ve parlak
adamantine
elmas takımlar
(Mekanik) diamond tools
elmas
diamond point
elmas delgi
diamond drill
elmas gibi
innocent, pure, virtuous
elmas kesici
diamond cutting saw
elmas kesici
lapidary
elmas keski
diamond cutter
elmas koni sertlik deneyi
(Havacılık) diamond pyramid hardness test
elmas madeni
diamond mine
elmas ok
(Bilgisayar) diamond arrow
elmas sırtlı kaplumbağa
(Hayvan Bilim, Zooloji) malaclemys centrata
elmas sırtlı kaplumbağa
(Hayvan Bilim, Zooloji) diamondback terrapin
elmas taklidi
rhinestone
elmas taklidi
paste
elmas taklidi mücevher
paste jewelry
elmas takliti cam
strass
elmas traşlama
skive
elmas
diamond bit
elmas uçlu aygıt
diamond tool
elmas uçlu delici
diamond drill
elmas uçlu keski
diamond-pointed chisel
elmas yontmak
facet
elmas şeklinde
diamond shape
işlenmemiş elmas
uncut diamond
işlenmemiş elmas
rough diamond
siyah elmas
(Madencilik,Teknik) carbonado
siyah elmas
bort
siyah elmas
black diamond
suni elmas
rhinestone
yapay elmas
rhinestone
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Küçük kaşlı olan
Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş
Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş: "Eline geçen elması eve taşıyor, içi kasalı aynalı dolaba kutu kutu istif ediyormuş."- R. H. Karay
Elmas taşlarıyla süslenmiş
(Osmanlı Dönemi) en saf karbon olan ve cam gibi şeffaf, parlak maden
Billurlaşmış arı karbon
Elmastıraş
çok sert, kırılgan, billurlaşmış arı karbon
(Osmanlı Dönemi) HADAKA
kara elmas
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
kara elmas
Maden kömürü
elmas