restfully

listen to the pronunciation of restfully
İngilizce - Türkçe
dinlendirici bir şekilde
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

restful
{s} dinlendirici

Dinlendirici, öyle değil mi? - It is restful, isn't it?

rest
dinlenme

Tom, uzun bir günün ardından kanepede dinlenmeyi seviyor. - Tom likes to rest on the couch after a long day.

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

rest
{f} dinlenmek

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

Ben dinlenmek istiyorum. - I want to take a rest.

rest
istirahat

Eve git ve iyi bir gece istirahati al. - Go home and get a good night's rest.

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin. - You look tired. You ought to rest for an hour or two.

rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
rest
{i} geri

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Dinlenme yerine, o her zamankinden çok daha sıkı çalıştı. - Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.

Hangisi bizim son dinlenme yerimiz olacak? - Which one will be our final resting place?

rest
aynen kalmak
rest
dayamak
rest
rahat etmek
rest
bakiye
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
dayanak
rest
durak
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
yuva
rest
dinginlik
rest
(Fizik) durağan
rest
sükün
rest
sükünet
rest
güvenmek
rest
dayandırmak
rest
geri kalan

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

rest
soluk almak
rest
dinlen

Sanırım dinlensen iyi olur; hasta görünüyorsun. - I think you'd better take a rest; you look ill.

Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu. - An old man was resting in the shade of the tree.

rest
nefes almak
rest
ölmek
rest
ebedi istirahatta olmak
rest
asayiş
rest
tatil

Mary, tatili sırasında dinlenmeyi çok ümit ediyor. - Mary hopes to rest a lot during her vacation.

Son bahar tatilim sırasında yurt dışındaki gezi masraflarımı ödemek için bir restoranda iş buldum. - During my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.

rest
kalmak
rest
dikmek (bakış)
rest
(Fizik) hareketsiz
rest
oturmak

Tom'un gerçekten tek istediği oturmak ve dinlenmek için bir yerdi. - All Tom really wanted was a place to sit down and rest.

Sonuç sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. - The conclusion rests on a solid basis.

rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

rest
soluklanmak
rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
huzur

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
rahatlamak
restful
rahatlatıcı
restful
huzur verici

Ormandaki sessizlik huzur verici. - The silence in the forest is restful.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
bel bağlamak
rest
kalanlar

Kalanları alabilirsiniz. - You can have the rest.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
dem alış
rest
elinde olmak
rest
işlemezlik
rest
gerisi

Üç yirmilik, altı beşlik ve gerisini birlik istiyorum. - I'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.

Hikayenin gerisini duyalım. - Let's hear the rest of the story.

rest
ötekiler
rest
durma

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
mesnet
rest
gömülü olmak
rest
yatmak
rest
durup dinlenmek
rest
es
rest
dincelmek
rest
ara vermek
rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
erinç
rest
dem almak
rest
yaslamak
rest
rahat

Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim. - I felt out of place in the expensive restaurant.

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

rest
sükun
rest
diğerleri

Tom diğerlerimiz gibi değil. - Tom isn't like the rest of us.

Diğerleri gibi olma. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. - Don't be like the rest of them. You're so beautiful just the way you are.

rest
bağlı olmak
restful
sakin
rest
dinleniyorum
rest
istinat etme
rest
dayanağı
rest
yaslanmak
rest
ihtiyat akçesi
rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{i} artık

Yemek artıklarının kalanını kim yedi? - Who ate the rest of the leftovers?

Biz artık Hint restoranında yemek yemeye gitmiyoruz. - We no longer go to eat at the Indian restaurant.

rest
koymak
rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
mola vermek
rest
uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
geriye kalan

Tom ömrünün geriye kalanını hapiste geçirmek istemiyor. - Tom doesn't want to spend the rest of his life in jail.

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da yaşamaya karar verdi. - Tom has decided to live in Boston for the rest of his life.

rest
ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
misafirhane
rest
uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
oturtmak
rest
{i} müz. es
rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
all the rest kalanların hepsi
rest
{f} olmaya devam etmek
rest
sükunet
rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
as for the rest kalanına gelince
rest
{i} mezar
rest
{f} ebedi istirahatte olmak
rest
{f} çıkarmak
rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

restful
huzurlu

Hava seyahati hızlı ancak deniz seyahati huzurlu. - Air travel is fast; sea travel is, however, restful.

restful
sessiz sakin
restful
rahat
restful
sükün
restful
restfulnessrahat
restful
sükunetle
restful
rahat verici
restful
{s} huzur veren
Türkçe - Türkçe

restfully teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

rest
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü
rest
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü
İngilizce - İngilizce
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass"
In a restful manner
in a restful manner, calmly, peacefully, tranquilly
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass
REST
Representational State Transfer
RESTful
Using REST (representational state transfer)

In this chapter, we'll build a RESTful web service on top of the MoviesService and OrdersService applications.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
To remain
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
rest
{a} taken away, deprived
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
rest
{n} others, those not included, remainder
restful
{a} full at rest, quiet, easy
RESTful
(Bilgisayar) Representational State Transfer (REST) is a style of software architecture for distributed hypermedia systems such as the World Wide Web. Conforming to the REST constraints is referred to as being ‘RESTful’
Rest
stay off one's feet
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
To be left (in a specified condition)
rest
To stop presenting arguments
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
be at rest
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
To lie or lean or be supported
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
not move; be in a resting position
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
be inherent or innate in
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
To arrest
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
A pause in playing
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
The repose afforded by death
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
A set or game at tennis
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
To lean or lay
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
To stay, remain, be situated
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
To relieve; give rest to
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
A symbol used to denote silence
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
restful
{s} reposeful, promoting sleep; calm, peaceful, quiet, tranquil
restful
Giving rest; freeing from toil, trouble, etc
restful
peaceful; having a peaceful aspect
restful
Something that is restful helps you to feel calm and relaxed. Adjust the lighting so it is soft and restful. peaceful and quiet, making you feel relaxed
restful
restorative; aiding rest
restful
affording or marked by rest or repose; "the time spent was pleasant and relaxing"; "a restful night"; "a cool and reposeful glen"
restful
Being at rest; quiet
Türkçe - İngilizce

restfully teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rest
last stake
restfully