resmilik

listen to the pronunciation of resmilik
Türkçe - İngilizce
formality
formality, ceremony; seriousness
primness
officiality, official tone; officialism
ceremony
solemnity
ceremoniousness
resmi
{s} formal

You don't have to be so formal. - Çok resmî olmak zorunda değilsin.

There's no need for you to prepare a formal speech. - Resmî bir konuşma hazırlamana gerek yoktur.

resmi
official

Thai is the official language in Thailand. - Tayca, Tayland'ın resmi dilidir.

Thai is the official language of Thailand. - Tayca Tayland'ın resmî dilidir.

resmi
(Politika, Siyaset) governmental
resmi
{s} civil

This book gives a good picture of life in America during the Civil War. - Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir.

resmi
official building
resmi
academic
resmi
frigid
resmi
starchy
resmi
stuffy
resmi
bond
resmi
ceremonious
resmi
stiff
resmi
{s} regulation
resmi
a formal
resmi
offical
aşırı resmilik
punctilio
resmi
state

The Head of State is here on an official visit. - Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette.

Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942. - Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir.

resmi
ceremonial
resmi
certificated
resmi
formal, official, ceremonious
resmi
solemn
resmi
legal
resmi
official, government, pertaining to the government or to a government office
resmi
statutory
resmi
authorized
resmi
official, formal, ceremonial; frigid, stiff
resmi
official, authorized
resmi
pinup
Türkçe - Türkçe
Resmî olma durumu, resmiyet
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Ciddi. Çok sert
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Devlet adına veya devlet tarafından
Resmîlik
resmiyet
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili: "Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur."- Y. K. Karaosmanoğlu
resmi
Samimî olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
resmi
Samimi olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan: "Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi."- R. N. Güntekin
resmi
Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan
resmilik