primness

listen to the pronunciation of primness
Türkçe - Türkçe

primness teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

prim
Bir işe heveslendirmek üzere verilen ödül
prim
Sigortacılıkta verilen teminat karşılığı alınan ücret
prim
İş hacmiyle orantılı olarak ve iş yapanı isteklendirip, iş hacmini ve verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para
prim
İşverence iş hacmiyle orantılı olarak ve iş yapanı isteklendirip iş hacmini ve verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para: "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur."- H. Taner. İşçilerin ve bunları çalıştıran işverenlerin sosyal güvenlik kurumlarına ödemek zorunda oldukları ücretin belli bir yüzdesiyle belirlenen para
prim
Sigorta aidatı
prim
Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış
prim
İşçilerin ve bunları çalıştıran işverenlerin sosyal güvenlik kurumlarına ödemek zorunda oldukları ücretin belli bir yüzdesiyle belirlenen paraya verilen ad
prim
Bir şeye gerçek değerinden fazla verilen fiyat, ikramiye
İngilizce - İngilizce
The quality or state of being prim, precise, or proper
{n} preciseness, demureness, affectation
The quality or state of being prim; affected formality or niceness; preciseness; stiffness
{i} precision, formality, rigidity, fastidiousness (about behavior)
excessive or affected modesty
exaggerated and arrogant properness
prim
prudish, overly correct in behaviour, straight-laced
prim
stiffly proper
prim
{v} to form or deck to an affected nicety
prim
{a} formal, precise, demure, affectedly nice
prim
dress primly
prim
affectedly dainty or refined
prim
assume a prim appearance; "They mince and prim"
prim
dress primly contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food"
prim
To dress or act smartly
prim
dress primly contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food" assume a prim appearance; "They mince and prim
prim
To make affectedly precise or proper
prim
Primary

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in the United States. - The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America.

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America. - The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in the United States.

prim
Formal; precise; affectedly neat or nice; as, prim regularity; a prim person
prim
disapproval If you describe someone as prim, you disapprove of them because they behave too correctly and are too easily shocked by anything rude. We tend to imagine that the Victorians were very prim and proper. + primly prim·ly We sat primly at either end of a long settee. A privet
prim
{f} behave in a self-righteous or smug manner; have a sanctimonious appearance, appear smug
prim
The privet
prim
Prime Interest Rate
prim
contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food"
prim
{s} orderly, arranged; neat, clean; formal, proper, rigid (in behavior); sanctimonious, self-righteous, smug
prim
short for primary recovery: recovery of oil and gas from a reservoir using only the natural pressure of the reservoir itself to force the oil or gas out
prim
assume a prim appearance; "They mince and prim
prim
To deck with great nicety; to arrange with affected preciseness; to prink
prim
exaggeratedly proper; "my straitlaced Aunt Anna doesn't approve of my miniskirts"
Türkçe - İngilizce

primness teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

prim
(Hukuk) premium

Will insurance premiums go up? - Sigorta primleri artacak mı?

Will my premiums go up? - Benim primlerim yükselecek mi?

prim
bounty
prim
{i} bonus
prim
payroll tax
prim
(Askeri) primium
prim
subsidy
prim
social security contribution
prim
contribution of
prim
premium; bonus; bounty
prim
insurance premium

Will insurance premiums go up? - Sigorta primleri artacak mı?

You pay 10,000 yen a month as an insurance premium. - Sen sigorta primi olarak ayda 10.000 yen ödüyorsun.

prim
contango
prim
(a) premium
primness