resmilik

listen to the pronunciation of resmilik
Türkisch - Englisch
formality
formality, ceremony; seriousness
primness
officiality, official tone; officialism
ceremony
solemnity
ceremoniousness
resmi
{s} formal

You don't have to be so formal. - Çok resmî olmak zorunda değilsin.

He is very formal with us. - O bizimle çok resmîdir.

resmi
official

The Jabulani is the official match ball of the 2010 FIFA World Cup. - Jabulani, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topudur.

Thai is the official language in Thailand. - Tayca, Tayland'ın resmi dilidir.

resmi
(Politika, Siyaset) governmental
resmi
{s} civil

This book gives a good picture of life in America during the Civil War. - Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir.

resmi
official building
resmi
academic
resmi
frigid
resmi
starchy
resmi
stuffy
resmi
bond
resmi
ceremonious
resmi
stiff
resmi
{s} regulation
resmi
a formal
resmi
offical
aşırı resmilik
punctilio
resmi
state

The United States does not have official diplomatic relations with Iran. - Birleşik Devletlerin İran ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

The Head of State is here on an official visit. - Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette.

resmi
ceremonial
resmi
certificated
resmi
formal, official, ceremonious
resmi
solemn
resmi
legal
resmi
official, government, pertaining to the government or to a government office
resmi
statutory
resmi
authorized
resmi
official, formal, ceremonial; frigid, stiff
resmi
official, authorized
resmi
pinup
Türkisch - Türkisch
Resmî olma durumu, resmiyet
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Ciddi. Çok sert
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Devlet adına veya devlet tarafından
Resmîlik
resmiyet
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili: "Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur."- Y. K. Karaosmanoğlu
resmi
Samimî olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
resmi
Samimi olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan: "Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi."- R. N. Güntekin
resmi
Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan
resmilik
Favoriten