ranging

listen to the pronunciation of ranging
İngilizce - Türkçe
değişerek
(Jeoloji) uzaklık tayini
tarama keşfi
mesafe tayini
{f} değiş

Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma. - In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest.

12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı. - Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.

{i} değişme
(Askeri) MESAFE TAYİNİ: Hedef mesafesini tespit işlemi. Bu mesafe tayini, yankı ile, atlamalı, el ile, seyrüseferle, infilak yankısı ile, optik cihazla, radarla v. s. ile olur. Ayrıca bakınız: "spot"
bir aralıkta uzanan yada yayılan
range
menzil
range
silsile

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

range
çeşitlilik
ranging between
arasında değişen
ranging error
(Bilgisayar) uzaklık ölçümü hatası
ranging radar
menzilleme radarı
ranging fire
Yangın kadar
ranging from
-den başlayarak sıralamak
ranging accuracy
telemetre (uzaklik olcumu) dogrulugu
ranging arrangement
kaydırma düzeneği
ranging error
telemetre (uzaklik olcumu) hatasi
ranging pole
(Askeri) nişangah direği
ranging pole
(Askeri) NİŞAN ŞAHISI: Bak. "range pole" ve "survey pole"
radar ranging
(Askeri) RADAR KESTİRMESİ: Bak. "ranging"
radio detection and ranging
(Askeri) RADAR: Bak. "radar"
range
aralık,v.değiş: n.menzil
range
alan

Onun araştırması geniş bir alanı kapsar. - His research spans a wide range of fields.

Tom'un geniş bir ilgi alanı var. - Tom has a wide range of interests.

range
menzilini bulmak ayarlamak
range
{i} sıra

İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler. - Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines.

range
akıp gitmek
range
(Bilgisayar) değer kümesi
range
{i} dizi
be ranging to the
uzanmak
range
{f} sıralanmak
range
{f} sıralamak
range
atış alanı
range
ocak
range
mesafe

Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir. - Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer.

Bu mesafeden söylemek zor. - It's hard to tell at this range.

rang
çal

Telefon çaldığında, öğle yemeğimi yiyordum. - I was having my lunch, when the phone rang.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

aerial sound ranging
(Askeri) hava ses kestirmesi
range
(Askeri) sıra dizi
range
kuzina
range
sınıf
range
düzeltmek
range
(Gıda) dağılım aralığı
range
düzen
range
menzilini bulmak
range
aralığı

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

Öğrencilerin yaşı 18 ile 25 aralığındadır. - The students range in age from 18 to 25.

range
bulunmak
range
yetenekli
range
kapsam
range
istatistik dağılım
range
(Çevre) yayılım alanı
range
(Ticaret) bölge
range
alt-üst sınır
range
(Bilgisayar) yayılma aralığı
range
hare
range
yayılma alanı
range
(Bilgisayar) seri
range
(İnşaat) erim menzil
range
seviye
range
atım
range
dağılım genişliği
range
mera
range
(Askeri) hareket sığası
range
(bir yerde) yetişmek
range
(Bilgisayar) alt ve üst sınırlar arası
range
ara

Fiyatlar bir dolarla beş dolar arasında değişir. - Prices range from one to five dollars.

İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür, - The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range.

range
dağ silsilesi

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

range
dizi oluşturmak
range
el
range
(dağlar) sıra oluşturmak
range
anlayış gücü
range
dizilmek
range
sıraya koymak
range
sıra olmak
range
saha
range
{f} nişan almak
range
göz ya da ses erimi
range
takım
range
otlak
range
arasında değişmek
range
{f} değiş

Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir. - Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer.

Yazın, sıcaklık otuzla kırk santigrat arasında değişkenlik gösterir. - In the summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius.

range
erim
range
arasında olmak
range
tür
range
dizmek
range
(over/through ile) dolaşmak
range
meydan
range
mutfak ocağı
range
kavrama
range
set
range
atış uzaklığı
range
cins
range
derece

Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir. - Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer.

range
menzili ...olmak
range
/vb.farkı
range
gezinmek
a wide ranging
geniş çaplı
echo ranging
yankıyla belirleme, yankıyla saptama
encountered her
karşılaşılan her
far-ranging
Geniş kapsamlı, uzak menzilli
range
menzile
range
aralık

Tom çoğunlukla abur cubur yese de, nadiren hastalanır ve Vücut Kitle İndeksi normal aralıktadır. - Even though Tom eats mostly junk food, he rarely gets sick and his BMI is in the normal range.

İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür, - The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range.

range
Görüntü kümesi

cos(x) fonksiyonunun görüntü kümesi [-1,1] dir.

range
Yelpaze, çeşitlilik
range
(İstatistik) Dağılım
wide ranging
kapsamlı
wide-ranging
geniş kapsamlı

Benim hobilerim sadece geniş kapsamlı değil fakat aynı zamanda faydalı da. - My hobbies are not only wide-ranging but also useful.

aerial sound ranging
(Askeri) HAVA SES KESTİRMESİ: Bir tayyarenin çıkardığı seslerden mesafe ve istikametinin tayini
airburst ranging
(Askeri) YÜKSEK PARALANMA İLE TANZİM: Bak. "high burst ranging" ve "high-burst registration"
automatic ranging
otomatik yayılma
automatic ranging grid overlay
(Askeri) otomatik menzil hesaplama grid krokisi
be ranging to the
uzanarak akmak
echo ranging sonar
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yankı uzaklık radarı
extended echo ranging
(Askeri) genişletilmiş yankı ölçme
flash ranging
(Askeri) ışıkla mesafe ölçme
flash ranging
(Askeri) IŞIKLA MESAFE ÖLÇME: Parıltıyı veya alevi gözetleyerek bir merminin paralanma noktasını veya bir düşman silahının yerini bulma
flash ranging
(Askeri) ışık ölçmesi
flash ranging adjustment
(Askeri) IŞIK ÖLÇMESİYLE TANZİM: Kendi topçu mermilerimizin paralanma noktalarındaki parıltılarını gözetlemek ve yerlerini tayin etmek suretiyle topçu ateşinin tanzimi
flash ranging location
(Askeri) IŞIK ÖLÇMESİYLE KESTİRİLEN MEVKİ: Bir düşman silahının ışık ölçmesi ile tespit edilen mevzii
rang
f., bak. ring
rang
ring ara/çınla/çal
range
yayılmak
range
açık alan
range
uzanmak
range
kuzine
range
meraya salmak
range
(Nükleer Bilimler) (bkz. sweep) alan, bölge
range
ran

Ben gerçekten Power Rangers izlemekten hoşlanıyorum! - I really like to watch Power Rangers!

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

range
(Askeri) (TRANSPORT VEHICLE) MENZİL (ULAŞTIRMA ARAÇLARI): Bir aracın, depolarında mevcut ve araç teçhizatının bir kısmı olarak normal şekilde beraberinde taşıdığı bidonlardaki yakıtı kullanarak nominal ticari yükle bir karayolu üzerinde katettiği mil hesabıyla mesafe. Ayrıca bakınız: "range"
range
(Nükleer Bilimler) mesafe,menzil,ulaşma uzaklığı,aralık,kademe
range
{f} otlatmak
range
{f} sıralı olmak
range
dağılmak
range
{f} erimi olmak
range
{f} sürtmek
range
olmak

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

Tom her zaman bir orman bekçisi olmak istemeyi düşündü. - Tom always thought he'd like to become a forest ranger.

range
hız
range
kurmak uzanmak
range
{f} tarafına çevirmek
range
{f} gezmek
range
çeşit

Çok çeşitli konular tartıştık. - We discussed a wide range of topics.

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

range
yetişmek
range
{f} sıra halinde olmak
range
{f} dolaşmak
range
gidim
range
turlamak
range
{f} doğrultmak
range
atış
range
{f} boyunca gitmek
range
{f} katılmak
range
bölgede yaşamak
range
{i} (bitki veya hayvanın doğal olarak yetiştiği) alan/alanlar: Its range is confined to the mountainous
range
{f} erişmek
range
(Askeri) ATIŞ YERİ: Hedeflere atış için tatbiki eğitim yapılacak şekilde teçhiz edilmiş, saha bu anlamda (target range) de denir
range
poligon
range
{f} over (Botanik) (bir yerde) yetişmek; (Zooloji) (bir yerde) bulunmak. 5
satellite laser ranging
uydu lazer konumlayıcısı
sound fixing and ranging
(Askeri) ses kayıt ve mesafe tespiti
sound ranging
(Askeri) SES ÖLÇME: Ateş eden bir top veya batarya ateşini, paralanan bir mermi sesinin yerini, önceden yerleştirilmiş birkaç mikrofon istasyonu tarafından seslerin alınmaları sırasındaki süreye dayanan hesaplarla kestirme usulü
sound ranging
sesölçüm
sound ranging adjustment
(Askeri) SES ÖLÇMESİYLE TANZİM: Dost bir top veya batarya ateşini, paralanan mermilerinin sesine, ses ölçme usullerini uygulamak suretiyle tanzim
sound ranging locating
(Askeri) SES ÖLÇMESİYLE KESTİRME: Bir düşman top veya bataryasının ateş esnasında çıkardığı sese, ses ölçme usullerini uygulama suretiyle, bu top veya batarya mevkiinin kestirilmesi
sound ranging plotting board
(Askeri) SES ÖLÇME KIYMETLENDİRME PLANI: Bir ses kaynağının yerini tespit için kullanılan standart kıymetlendirme planı
subaqueous ranging
(Askeri) SU ALTI KESTİRMESİ: Gece karanlığında, düşman gemileri veya denizaltılar gibi, görünmeyen deniz hedeflerini, su sathı altına konulan ses dinleme cihazları ile bulma ve yerlerinin tespiti. Bu işi yapan aletler, ses titreşimlerini yakalar, geldikleri istikameti ve mesafesini otomatik olarak kaydeder
underwater ranging battery
(Askeri) SUALTI KESTİRME BATARYASI: Kıyı topçusunun liman savunma birliği. Bu birlik; gemilerin yerini tespit etmek için sualtı kestirme cihazından faydalanır
İngilizce - İngilizce
{i} sighting, determining the range of a target; arranging in formation; setting in lines, arranging in rows
his slowly ranging thoughts
wandering freely; "at night in bed
encountered her
wandering freely; "at night in bed his slowly ranging thoughts encountered her"
ranging fire
preliminary fire which is intended to assess the range and angle of a target
range
classify
range
The distance from a person or sensor to an object, target, emanation, or event

This missile's range is 500 kilometres.

range
A sequential list of iterators that are specified by a beginning and ending iterator

std::for_each calls the given function on each value in the input range.

range
Compass - The scale of all the tones a voice or an instrument can produce
range
(followed by over) or To travel over (an area, etc) with a particular purpose
range
The length of the smallest interval which contains all the data in a sample; the difference between the largest and smallest observations in the sample
range
A fireplace; a fire or other cooking apparatus; now specifically, a large cooking stove with many hotplates

Therein an hundred raunges weren pight, / And hundred fornaces all burning bright;.

range
(mathematics, computing; followed by over) Of a variable, to be able to take any of the values in a specified range

The variable x ranges over all real values from 0 to 10.

range
The defensive area that a player can cover

Jones has good range for a big man.

range
The geographical area or zone where a species is normally naturally found
range
Line or series of mountains
range
An area for practicing shooting at targets

An area for military training or equipment testing.

Range
subtype
broad ranging
Reaching a wide area
far-ranging
{s} far-reaching, broad, that covers a wide scope
rang
of Ring, v
rang
Rang is the past tense of ring. Past tense of ring. the past tense of ring
range
The length of the smallest interval which contains all the data. It is calculated by subtracting the smallest observations from the greatest
range
Bluetooth wireless technology in its base implementation supports a range of 10 meters - the maximum distance a connection can be maintained Some devices on the market have more powerful radios and as such will likely have greater range Range is impacted by building materials and interference
range
have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun; "This gun ranges over two miles"
range
The measure of dispersion in a data set (the difference between the highest and lowest values)
range
In statistics, the difference between the largest and smallest values in a distribution In common use, the span of values from smallest to largest
range
Selection, array. Eg: A range of cars
range
a large tract of grassy open land on which livestock can graze; "they used to drive the cattle across the open range every spring"; "he dreamed of a home on the range"
range
Large fuel-burning stove
range
lay out in a line
range
The high and low prices, or high and low bids and offers, recorded during a specified time
range
See Range of cable, below
range
To be native to, or live in, a certain district or region; as, the peba ranges from Texas to Paraguay
range
Sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile
range
To be native to, or to live in; to frequent
range
a variety of different things or activities; "he answered a range of questions"; "he was impressed by the range and diversity of the collection"
range
If something is in range or within range, it is near enough to be reached or detected. If it is out of range, it is too far away to be reached or detected. Cars are driven through the mess, splashing everyone in range. a base within range of enemy missiles The fish stayed 50 yards offshore, well out of range
range
A range is the complete group that is included between two points on a scale of measurement or quality. The average age range is between 35 and
range
In statistics, the difference between the greatest and smallest values in a data set In mathematics, the image of a function
range
An extended cooking apparatus of cast iron, set in brickwork, and affording conveniences for various ways of cooking; also, a kind of cooking stove
range
continuum
range
a series of hills or mountains; "the valley was between two ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain range"
range
To dispose in a classified or in systematic order; to arrange regularly; as, to range plants and animals in genera and species
range
If you see or hit something at close range or from close range, you are very close to it when you see it or hit it. If you do something at a range of half a mile, for example, you are half a mile away from it when you do it. He was shot in the head at close range The enemy opened fire at a range of only 20 yards. long range navigation Absaroka Range Alaska Range Bitterroot Range Brooks Range Cascade Range Great Dividing Range intermediate range nuclear weapons Karakoram Range range finder Sawatch Range Sulaiman Range Taconic Range Teton Range Wind River Range
range
the limits of the values a function can take; "the range of this function is the interval from 0 to 1"
range
the limits within which something can be effective; "range of motion"; "he was beyond the reach of their fire"
range
The difference between the high and low price of a commodity during a given trading session, week, month, year, etc
range
The difference between the largest and smallest values in a collection of measurements
range
A series of things in a line; a row; a rank; as, a range of buildings; a range of mountains
range
The difference between the high and low price of a commodity during a given period
range
the limit of capability; "within the compass of education"
range
A kitchen grate
range
The difference between the highest and lowest price of a future recorded during a given trading session
range
lay out in a line range or extend over; occupy a certain area; "The plants straddle the entire state"
range
Range is the depth of the water column - from the surface down - displayed on the sonar screen Lowrance units will automatically adjust the range to keep the bottom (and depth shown in feet or meters) displayed in the lower part of the screen There's also a manual mode where anglers can select the range they want to view from a menu of depth choices
range
A range of values for the quantity in question, for which a number of occurrences will be reported For example, in the Hits per Visit report a range of "8-15" indicates all visits with between eight and fifteen hits inclusive The "Count" column then shows how many visits were in that range
range
Area used for shooting, artillery, etc
range
have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun; "This gun ranges over two miles
range
A bolting sieve to sift meal
range
To sail or pass in a direction parallel to or near; as, to range the coast
range
That which may be ranged over; place or room for excursion; especially, a region of country in which cattle or sheep may wander and pasture
range
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
range
properties available in the price range they are looking for
range
an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"; "the ambit of municipal legislation"; "within the compass of this article"; "within the scope of an investigation"; "outside the reach of the law"; "in the political orbit of a world power"
range
The region within which a plant or animal naturally lives
range
move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment; "The gypsies roamed the woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from one town to the next"; "They rolled from town to town"
range
{i} mountain chain; meadow, pasture; scope, extent; shooting gallery; field, domain; assortment; kitchen stove, cooking stove, kitchen appliance used to cook food; (Music) distance of a musical instrument from the lowest to the highest pitch it can make music
range
a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds; "the army maintains a missile range in the desert"; "any good golf club will have a range where you can practice"
range
A wandering or roving; a going to and fro; an excursion; a ramble; an expedition
range
1) Any series of contiguous townships of the U S Public Land Survey system These are aligned parallel to a principal meridian and numbered consecutively in an east-west direction from the meridian 2) mountain range 3) The numerical difference between a series highest and lowest values 4) stratigraphic range 5) A geographic area over which an organism or group of organisms is located
range
A place where shooting, as with cannons or rifles, is practiced
range
A set of values that a number can have A range is usually specified by its maximum and minimum value Any number that is between these two values is said to be within the range For example, the range 12-15 has a maximum value of 15 and a minimum value of 12 The numbers 12, 13, 14 and 15 are said to be within the range 12-15
range
A range or kitchen range is a large metal device for cooking food using gas or electricity. A range consists of a grill, an oven, and some gas or electric rings. see also free-range
range
feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing"
range
To travel over (an area, etc) with a particular purpose
range
The horizontal distance to which a shot or other projectile is carried
range
The step of a ladder; a rung
range
To be placed in order; to be ranked; to admit of arrangement or classification; to rank
range
change or be different within limits; "Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion"; "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very bright to dull"
range
A range or kitchen range is an old-fashioned metal cooker
range
An area of open, often unfenced, grazing land
range
To set in a row, or in rows; to place in a regular line or lines, or in ranks; to dispose in the proper order; to rank; as, to range soldiers in line
range
A range of things is a number of different things of the same general kind. A wide range of colours and patterns are available The two men discussed a range of issues
range
To place (as a single individual) among others in a line, row, or order, as in the ranks of an army; usually, reflexively and figuratively, (in the sense) to espouse a cause, to join a party, etc
range
Of a variable, to be able to take any of the values in a specified range
range
In the public land system of the United States, a row or line of townships lying between two successive meridian lines six miles apart
range
The range of something is the maximum area in which it can reach things or detect things. The 120mm mortar has a range of 18,000 yards
range
{f} determine the range of a target; extend, stretch; vary, fluctuate within certain boundaries
range
The range of a set of numbers is the largest value in the set minus the smallest value in the set Note that the range is a single number, not many numbers
range
The difference between the extremes in a set of numbers (e g , 20 to 35: range is 15); the set of values a function takes on
range
range or extend over; occupy a certain area; "The plants straddle the entire state"
range
To have a certain direction; to correspond in direction; to be or keep in a corresponding line; to trend or run; often followed by with; as, the front of a house ranges with the street; to range along the coast
range
If things range between two points or range from one point to another, they vary within these points on a scale of measurement or quality. They range in price from $3 to $15. offering merchandise ranging from the everyday to the esoteric. temperatures ranging between 5°C and 20°C
range
The distance to a target, or to the subject of discussion
range
To rove at large; to wander without restraint or direction; to roam
range
(Ticaret) The difference between the minimum value and the maximum value in a set of data. The range helps identify best and worst case and process variability
range
To rove over or through; as, to range the fields
range
The set of values (points) which a function can obtain
range
A range of mountains or hills is a line of them. the massive mountain ranges to the north
range
let eat; "range the animals in the prairie"
range
A rifle range or a shooting range is a place where people can practise shooting at targets. It reminds me of my days on the rifle range preparing for duty in Vietnam
range
The difference between the minimum value and the maximum value in a set of data The range helps identify best and worst case and process variability
range
The horizontal distance between a gun and its target, or the distance at which a piece can hurl its projectile To this day, there is a difference between the maximum range and effective range, the latter being the range at which reasonable accuracy and effect can be counted on With smoothbore artillery, the difference between the two -- random and point-blank ranges -- was marked Firing ranges had to be estimated, since rangefinders did not exist at this time Ranges were roughly expressed in such terms as "pistol shot" (about 50 yards); "musket shot" (200-300 yards); or "cannon shot" (1,000-1,500 yards) Fractions of these terms, such as "half-pistol shot," were also used
range
A sequence of consecutive lines from the input file A pattern can specify ranges of input lines for awk to process, or it can specify single lines See section Patterns
range
The difference between the maximum and the minimum in a set of data
range
The difference between the high and low price of the futures contract during a given period
range
The difference between the highest and the lowest value in a group of observations
range
A statistical measure of the dispersion of observation values in a data set Determined by taking the difference between the largest and the smallest observed value
range
An aggregate of individuals in one rank or degree; an order; a class
range
Extent or space taken in by anything excursive; compass or extent of excursion; reach; scope; discursive power; as, the range of one's voice, or authority
range
a kitchen appliance used for cooking food; "dinner was already on the stove"
range
the measured distance between the highest and the lowest note an instrument can produce
range
To separate into parts; to sift
range
The difference between the highest and lowest prices of a futures contract price within a specified time period, i e , weekly range, daily range
range
To have range; to change or differ within limits; to be capable of projecting, or to admit of being projected, especially as to horizontal distance; as, the temperature ranged through seventy degrees Fahrenheit; the gun ranges three miles; the shot ranged four miles
sound ranging
locating a source of sound (as an enemy gun) by measurements of the time the sound arrives at microphones in known positions
sound ranging
A method for locating a source of sound, such as an enemy gun, by measuring the travel time of the sound wave to microphones at known positions
wide-ranging
If you describe something as wide-ranging, you mean it deals with or affects a great variety of different things. a package of wide-ranging economic reforms. including a wide variety of subjects, things, or people
wide-ranging
including much; "the pianist's wide-ranging repertoire"
wide-ranging
including much; "the pianist's wide-ranging repertoire
wide-ranging
widely different; "varied motives prompt people to join a political party"; "varied ethnic traditions of the immigrants"
ranging

  Heceleme

  rang·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  reyncîng

  Telaffuz

  /ˈrānʤəɴɢ/ /ˈreɪnʤɪŋ/

  Etimoloji

  (verb.) 14th century. Middle English, from Middle French ranger, from Old French rengier, from renc, reng line, place, row; more at RANK.

  Ortak Eşdizimliler

  ranging from

  Videolar

  ... problems and risks earlier today, ranging from privacy, ...
  ... be short range, like not over the nucleus of the atom, but ranging over several feet, ...

  Günün kelimesi

  interstice