sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile

listen to the pronunciation of sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile
İngilizce - Türkçe

sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

range
(Bilgisayar) değer kümesi
range
dağılım genişliği
range
atım
range
atış alanı
range
(dağlar) sıra oluşturmak
range
el
range
gezinmek
range
cins
range
derece

Güneş ve Mars arasındaki mesafe değiştiği için, sıcaklıklar Mars kışında -125 santigrat derece ile Mars yazında 22 santigrat derece arasında değişir. - Because the distance between the Sun and Mars varies, temperatures range from -125 degrees Celsius in the Martian winter to 22 degrees Celsius in the Martian summer.

range
dizi oluşturmak
range
silsile

Dağ silsilesinin adı nedir? - What's the name of the mountain range?

O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir. - It's the only waterfall in this mountain range.

range
otlak
range
(İstatistik) Dağılım
range
hız
range
(Askeri) (TRANSPORT VEHICLE) MENZİL (ULAŞTIRMA ARAÇLARI): Bir aracın, depolarında mevcut ve araç teçhizatının bir kısmı olarak normal şekilde beraberinde taşıdığı bidonlardaki yakıtı kullanarak nominal ticari yükle bir karayolu üzerinde katettiği mil hesabıyla mesafe. Ayrıca bakınız: "range"
range
{f} dizmek, sıralamak; dizilmek
range
{f} sürtmek
range
{f} erimi olmak
range
kurmak uzanmak
range
{i} mera, otlak
İngilizce - İngilizce
range
sometimes, less properly, the trajectory of a shot or projectile