encountered her

listen to the pronunciation of encountered her
İngilizce - Türkçe
karşılaşılan her
ranging
değişerek
ranging
(Jeoloji) uzaklık tayini
ranging
{i} değişme
ranging
{f} değiş

12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı. - Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.

Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma. - In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest.

ranging
mesafe tayini
ranging
tarama keşfi
ranging
bir aralıkta uzanan yada yayılan
ranging
(Askeri) MESAFE TAYİNİ: Hedef mesafesini tespit işlemi. Bu mesafe tayini, yankı ile, atlamalı, el ile, seyrüseferle, infilak yankısı ile, optik cihazla, radarla v. s. ile olur. Ayrıca bakınız: "spot"
İngilizce - İngilizce
ranging
encountered her