order of

listen to the pronunciation of order of
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) emrine
order
sipariş

Kitabı ABD'deki yayıncıdan sipariş verdi. - He ordered the book from the publisher in the United States.

Onun siparişi pastırma ve yumurtadır. - Bacon and eggs is his order.

order
{f} buyurmak
order
(Hukuk) emir

Tom Mary'den emirler almayı reddediyor. - Tom refuses to take orders from Mary.

Askerler emirleri izlemeliler. - Soldiers must follow orders.

order
sipariş vermek

Sipariş vermek ister misiniz? - Would you like to order?

Garson, sipariş vermek istiyorum. - Waitress, I'd like to order.

order
ısmarlamak

Hey, siz arkadaşlar pizza ısmarlamak istiyor musunuz? - Hey, do you guys want to order a pizza?

Ne ısmarlamak istiyorsunuz,beyler? - What do you wish to order, gentlemen?

order
buyruk
order
emretmek

Tom'a bir şey yapmasını emretmek zorunda değildim. - I never had to order Tom to do anything.

order
düzen

Her şey düzenli görünüyor. - Everything seems to be in order.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

order
sipariş etmek

Tom pizza sipariş etmek isteyen tek kişi değil. - Tom isn't the only one who wants to order a pizza.

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

order
sıra

Tom düşüncelerini sıraya koyamadı. - Tom couldn't put his thoughts in order.

Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü. - Line up and walk to the door in order.

order
{f} düzenle

O, odasını düzenledi. - He put his room in order.

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

order
{i} tarikat

Tom bir tarikata üyeydi. - Tom belonged to a religious order.

order
{f} emir vermek

Sana asla hiç emir vermek istemiyorum. - I never give you any orders.

Başkan emir vermek için toplantıyı aradı. - The chairman called the meeting to order.

order
komut

İngiliz komutan adamlarına gece dinlenmelerini emretti. - The British commander ordered his men to rest for the night.

Komutayı almam emredildi. - I've been ordered to take charge.

order
{i} şeref rütbesi
order
{i} ödeme emri
order
sıralamak
order
{i} nişan
order
{f} tavsiye etmek (doktor)
order
mezhep
order
{i} dizi
order
(Biyoloji,Gıda) takım

Yarışa katılmak için yeni bir takım kuruldu. - A new team was formed in order to take part in the race.

Tom bütün takımlarını sipariş üzerine yaptırdı. - Tom had all of his suits made to order.

order
talimat
order
{i} çalışır durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

order
{i} basamak
order
{i} paso
order
sınıf

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

Bugün, öğretmenimiz bize sigara içenlerin asla büyümeyeceğini söyledi. Bunu kanıtlamak için, Petya adında bir yedinci sınıf öğrencisini vurdu. - Today, our teacher told us that those who smoke will never grow up. In order to prove it, she shot a seventh-grader named Petya.

order
{f} sıraya koymak
order
{i} yöntem

Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim. - In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology.

order
{f} sipariş et

John kitabı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayıncıya sipariş etti. - John ordered the book from the publisher in the United States.

Kitabı sipariş ettin mi? - Did you order the book?

order
{i} asayiş
order
{f} söylemek
order
rapor
order
tarz
order
hamiline
order
gündem
order
mimari üslup
order
tertip etmek
order
istemek
order
buyrultu
order
düzen sağlamak
order
(Matematik) bölük
order
(Kimya) mertebe
order
durum

Sami'nin SUV'u mükemmel çalışır durumda. - Sami's SUV is in perfect working order.

Oda kusursuz durumda. - The room is in immaculate order.

order
düzenini sağlamak
order
tertiplemek
order
düzensiz

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

order
(Havacılık) dozen
order
(Kanun) hükmetmek
order
tür

Türkçe'nin farklı bir sözcük sırası var. - Turkish has a different word order.

Şu anda bu tür tüm kazaklar bitti. Onları Tokyo'daki ana mağazadan sipariş edeceğiz. - All sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.

order
(Bilgisayar) sırala

İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. - The names are in alphabetical order.

O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı. - She sorted the files in alphabetical order.

order
çesit
order
getirtmek
order
(Denizbilim) ordo
order
hal

İngiltere krallarından biri, halktan biriyle evlenmek için tahttan çekildi. - One of England's kings abdicated the throne in order to marry a commoner.

Hâlâ siparişimi bekliyorum. - I'm still waiting for my order.

order
(Bilgisayar) sırası

Yeni ürün, kurulum sırasında herhangi bir sorun çıkmasın diye bu hafta iki kez kontrol edildi. - This new product has been checked twice this week in order to avoid any problem during the installation.

Öğretmen boy sırasına göre çocukları sıraya dizdi. - The teacher lined the children up in order of height.

order
(Ticaret) ordino
order
emrine
order
düzgünlük
order
komut vermek
order
(Biyokimya) düzel

Kitaplarınızı düzeltin. - Put your books in order.

Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun? - Have you been adopting sentences in order to correct them?

order
(Ticaret) borsa emirleri
order
(Bilgisayar) kerte
to the order of
usulüne göre
to the order of
emrine
order
tabaka
order
usul

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

order
tertip
order
düzenlik
order
türküm
order
yol

Bu sabah kuzenimi yolcu etmek için havaalanına gittim. - This morning I went to the airport in order to see my cousin off.

Sana hediye yollayabilmem için adresine ihtiyacım var. - I need your address in order to send you a present.

order
intizam
order
düzenlemek

Gitmeden önce kitaplarımı düzenlemek için vaktim yok. - I have no time to put my books in order before I go.

Biz sorunları çözmek ve bilgiyi düzenlemek için bilgisayarlar kullanırız. - We use computers to solve problems and to put information in order.

order
havale

Onu Boston'dan posta havalesi ile aldım. - I got it mail order from Boston.

order
çeşit

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum. - I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times.

order
kural
order
ısmarlama

Ben bunu ısmarlamadım. - I did not order this.

Onu ısmarlamamı ister misiniz? - Would you like me to order it?

order
rütbe
Order
ısmarla
Order
ismarlak
Order
siparişi
Order
sipar
order
düzene

İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var. - The British have a lot of respect for law and order.

Tom işlerini düzene koydu. - Tom put his affairs in order.

order
emri

Tetikte ol. Tahliye emri herhangi bir zamanda olabilir. - Be on alert. The evacuation order may occur at any moment.

Tom yasaklama emrini ihlal etti. - Tom violated the restraining order.

order
(n) sipariş
order
{i} cins, çeşit
order
(Mukavele) talep, sipariş; düzenleme; emir
order
hane
order
sipariş/kural/düzen
order
order around emir yağdırmak
order
(Tıp) Sistematik tasnif
order
(Tıp) Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf
order
ord düzenle/ısmarla/emret
order
ısmar

O, buraya her gelişinde, aynı yemeği ısmarlar. - Every time he comes here, he orders the same dish.

Tom bara giderdi ve derhal üç bira ısmarlardı. - Tom used to walk into the bar and order three beers right off.

order of magnitude
mertebe hesabıyla
İngilizce - İngilizce

order of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

order
A partially ordered set
order
The number of vertices in a graph
order
A request for some product or service
order
A society of knights; as, the Order of the Garter, the Order of the Bath
order
To request some product or service
order
The state of being well arranged
order
Arrangement, disposition, sequence
order
a power of polynomial function in an electronic circuit’s block, such as a filter, an amplifier, etc
order
The highest exponent appearing in a polynomial
order
A group of religious adherents, especially monks or nuns, set apart within their religion by adherence to a particular rule or set of principles; as, the Jesuit Order
order
A rank in the classification of organisms, below class and above family; a taxon at that rank

Magnolias belong to the order Magnoliales.

order
The overall power of the rate law of a chemical reaction, expressed as a polynomial function of concentrations of reactants and products
order
The cardinality, or number of elements in a set or related structure
order
A command
order
To issue a command
order
To set in (a good) order (2)
order
A decoration, awarded by a government, a dynastic house, or a religious body to an individual, usually for distinguished service to a nation or to humanity
order
The relation on a partially ordered set that determines that it in fact a partically ordered set
order
The sequence in which a side’s batsmen bat; the batting order
order of magnitude
The class of scale or magnitude of any amount, where each class contains values of a fixed ratio (most often 10) to the class preceding it. For example, something that is 2 orders of magnitude larger is 100 times larger, something that is 3 orders of magnitude larger is 1000 times larger, and something that is 6 orders of magnitude larger is a milliion times larger, because 10^2 = 100, 10^3 = 1000, and 10^6 = a million
order
); "I gave the waiter my order" (biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" place in a certain order; "order these files" bring order to or into; "Order these files" make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" issue commands or orders for
order
{n} a command, method, rule, rank, class
order
{v} to bid, tell, direct, regulate, set apart
order of magnitude
A range of values between a designated lower value and an upper value ten times as large: "The masses of Earth and the sun differ by five orders of magnitude."
order of magnitude
Size or quantity
order of magnitude
(pl. orders of magnitude) An estimate of size or magnitude expressed as a power of ten: "Earth's mass is of the order of magnitude of 1022 tons; that of the sun is 1027 tons."
order of magnitude
A class in a system of classification determined by size, typically in powers of ten
order
{f} command; request something (i.e. "I wish to order coffee and cake"); arrange; manage
order
a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers"
order
Used to describe the relationship between the rate of a step in a chemical reaction and the concentration of one of the reactants consumed in that step See first-order reaction, pseudo-first-order reaction, second-order reaction, and zero-order reaction
order
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
order
Of periods of time or occurrences, and the like
order
A court document signed by a judge or commissioner that gives an order and requires that someone do or not do something
order
An Order is a legal document made by us or the Courts authorising the charity trustees to carry out an act which otherwise they have no power to do We cannot make an Order to do anything which overrides a specific prohibition in the charity's governing document
order
make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage"
order
Integer value that determines the smoothness of the B-spline, and the number of points influencing the path of the curve at a given position The higher the order, the smoother the curve, and the more points influence the path of the curve
order
To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry
order
A directive of the court, on a matter relating to the main proceedings, that decides a preliminary point or directs some steps in the proceedings Generally used in the following contexts: (Invalidating Prior Conviction) An order issued by the court following a hearing in which a prior conviction is found invalid because certain legal standards were not met during the time of trial and conviction (Setting Fee) An order that directs a defendant to reimburse the county for costs incurred for a court-appointed attorney (to Show Cause) An order to appear in court to give reasons why an action cannot, should not have been, or has not been carried out (Suspension) An order that suspends a person's driving privilege, either at the request of the DMV or by order of a court
order
The order is the number of defined positions (with 1's and 0's)
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities which commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
An order is an expression of interest to either buy or sell an instrument
order
A number of a chemical reaction
order
Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly
order
(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order
(Ticaret) A single entry and/or document that specifies items, services, prices, dates and quantities and has a specific identifier for referencing or tracing
order
(biology) taxonomic group containing one or more families
order
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
order
A religious group
order
appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
order
The sequence in which a side's batsmen bat; the batting order
order
To set in (any) order (1)
order
In Classical architecture, any of several styles defined by the particular type of column, base, capital, and entablature they use. There are five major orders: Doric, Ionic, and Corinthian (all developed in Greece), and Tuscan and Composite (developed in Rome). The form of the capital is an order's most distinguishing characteristic. Both the Doric and Ionic orders originated in wooden temples. The Doric is squat and simple. The Ionic, distinguished by the scrolls, or volutes, on its capital, resembles a capital I. The Corinthian capital is more ornate, with carved acanthus leaves and scrolls. The Romans modified the Greek orders to produce the Tuscan (a simplified form of the Doric) and Composite (a combination of the Ionic and Corinthian) orders. See also colossal order. Calatrava Order of colossal order giant order Garter The Most Noble Order of the Order of the Legion of Honour money order order in council rules of order pecking order Teutonic Order
order
bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate"
order
That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate
order
one of the five classical architectural formulas consisting of base, column, and entablature: seen most easily in the capital of a column, the orders range from the plainest (Tuscan and Doric) to the scrolled Ionic, the leafy Corinthian, and the most elaborate Composite, a combination of the Ionic and Corinthian
order
The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion
order
a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
Short for the current order of literature from the {Society} <<The order came in, so I should pick up my {bound volumes} >>
order
An order is an instruction, from a client to a broker to trade An order can be placed at a specific price or at the market price Also, it can be good until filled or until close of business
order
a body of rules followed by an assembly
order
(biology) taxonomic group containing one or more families a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict"
order
Instruction for a broker or dealer to buy or sell a security or commodity
order
a request for food or refreshment as served in a restaurant or bar etc
order
issue commands or orders for
order
a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc
order
To give an order to; to command; as, to order troops to advance
order
A command; a mandate; a precept; a direction
order
(often plural) a command given by a superior (e g , a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order
A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp
order
Temporary in nature and used for many purposes: setting up investigative committees ( as distinguished from commissions), changes in rules and other parliamentary uses Formal motion in writing
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list"
order
To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end
order
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
order
Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a direction, in writing, to pay money, to furnish supplies, to admit to a building, a place of entertainment, or the like; as, orders for blankets are large
order
a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge); "a friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there"
order
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
order
{i} arrangement; instruction; command; request for something; religious group; brotherhood, fraternity; particular social club; (Biology) main taxonomic category which ranking is under class and above family
order
putting in order; "there were mistakes in the ordering of items on the list" (architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude" a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers" a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
In the context of sensemaking, order refers to an organization or structure of information For example, an order might be an organization of elements into disjoint or overlapping classes, arrangement into a taxonomy, an organization in terms of objects and attributes, organization in terms of a table, or a precedence relation The term order is more general than the term ordering See also structuring
order
Of intellectual notions or ideas, like the topics of a discource
order
To give an order for; to secure by an order; as, to order a carriage; to order groceries
order
An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; often used in the plural; as, to take orders, or to take holy orders, that is, to enter some grade of the ministry
order
Right arrangement; a normal, correct, or fit condition; as, the house is in order; the machinery is out of order
order
To give orders; to issue commands
order
A direction of the adjudicating body on some matter
order
A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a group or division of men in the same social or other position; also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher or lower orders of society; talent of a high order
order
A request to deliver specified quantities of goods or to render specific services Order line Each line on a customer's purchase order An order line always contains one Stock Keeping Unit (SKU) only, but the number may vary
order
An instruction to purchase or sell an option, first transmitted to a broker office, and then submitted to the exchange floor for execution
order
place in a certain order; "order these files"
order
a request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc ); "I gave the waiter my order"
order
"I gave the waiter my order"
order
Good arrangement; opposite to chaos
order
a body of religious persons or aggregate of convents living under a common rule; as, the Order of the Bath; the Franciscan order
order
A direction to carry out an action that has already been agreed to by the House Orders can be addressed to committees, or individual Members, or officials of the House When the House commands, it is by an "order," but fact, principles, and the Members' own opinions and purposes are expressed in the form of resolutions
order
A negotiable document Surrender of the original property endorsed is required by transportation lines upon delivery of the freight, in accordance with its terms
order
bring order to or into; "Order these files"
order
a document that requires the discharger to take specific action with an associated deadline It is authorized by statute, binding on the recipient, and directly enforceable by prosecution
order
a number of vertices in a graph
order
a power of polynomial function in an electronic circuit's block, such as a filter, an amplifier, etc
order
a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
order
established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order"
order
correct or proper actions or conduct in meetings of a house or committee a decision of the Senate or the House of Representatives by which the houses direct their committees, members, officers and their own actions
order
Instruction to a broker/dealer to buy, sell, deliver, or receive securities or commodities that commits the issuer of the "order" to the terms specified See: indication, inquiry, bid wanted, offer wanted
order
Regular arrangement; any methodical or established succession or harmonious relation; method; system Of material things, like the books in a library
order
Hence, to regulate; to dispose; to direct; to rule
order
A mandate or command given by a governmental authority, as in a court order or an executive order (e g , DOE order) An executive order also may be called a "directive "
order
a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order"
order
a body of rules followed by an assembly (often plural) a command given by a superior (e
order
(usually plural) the status or rank or office of a Christian clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still disagree over whether `bishop' should or should not be a separate order"
order
In biology, a category that's part of the scientific system for grouping together related plants, animals and other organisms (kingdom, phylum, class, order, family, genus, species) Order is the category that ranks below a class and above a family
order
a military or law enforcement officer that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
order of magnitude
a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
order of magnitude
The difference in two values measured by their logarithms The quantity 100 (log=2 0) is an order of magnitude larger than the quantity 10 (log=1 0)
order of magnitude
a range of values between a designated lower value and an upper value ten times as large
order of magnitude
Two quantities are of the same order of magnitude if one is less than 10 times as large as the other Each increase of one power of 10 is an increase in magnitude of 1 For example, 106 is 4 orders of magnitude above 102
order of magnitude
Ten times
order of magnitude
order of size
order of magnitude
the typical magnitude of a quantity to the nearest integral power of 10
order of magnitude
a number assigned to the ratio of two quantities; two quantities are of the same order of magnitude if one is less than 10 times as large as the other; the number of magnitudes that the quantities differ is specified to within a power of 10
order of magnitude
estimates of the values of appropriate quantities, usually made to the nearest power of ten
order of magnitude
A numerical approximation to the nearest power of ten
order of

  Heceleme

  or·der of

  Türkçe nasıl söylenir

  ôrdır ıv

  Telaffuz

  /ˈôrdər əv/ /ˈɔːrdɜr əv/

  Etimoloji

  [ 'or-d&r ] (verb.) 13th century. Middle English, from ordre, n..

  Ortak Eşdizimliler

  order of magnitude

  Videolar

  ... catastrophic consequences. So this is the first order of business: to get countries ...
  ... There's on the order of 2 billion people on ...

  Günün kelimesi

  tellurian