marking

listen to the pronunciation of marking
İngilizce - Türkçe
işaret

Bu işaretlemeler ne anlama geliyor? - What do these markings mean?

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

nişan
(Bilgisayar) imlemeyi
işaretlerek
(Eğitim) not verme
çizme
markalama
markaj
çabukluk
(Bilgisayar) ölçek imleme
değerlendirme
marka
{f} işaretle

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

işaretleme

Bu işaretlemeler ne anlama geliyor? - What do these markings mean?

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

işaretleyerek
(Askeri) İŞARET: Mühimmat, uçak, silah veya diğer bazı malzeme ve teçhizat üzerine, boyama ve damgalama suretiyle konulan sembol veya numara
hayvanların tüy veya deri veya pullarının farklı renkleri
renkli leke
marking ink sabit mürekkep
{i} işaretler

Bu köpek ırkının çok özel işaretleri var. - This dog breed has very special markings.

mark işaretle/iz yap
(Dilbilim) izleme
(Hukuk) ücretleme
mark
işaretlemek

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

mark
işaret

Bu işaret ne anlama geliyor? - What does this mark mean?

Doğru cevabı işaretleyin. - Mark the right answer.

marking current
(Askeri) işaret akımı
marking to the market
(Ticaret) piyasaya göre ayarlama
marking gauge
mihengir
marking gauge
nişangeç
marking tag
işaretleme etiketi
marking wave
markalayıcı dalga
marking tool
İşaretleyici gereç
marking wave
markalayici dalga
marking a man
(Spor) hücumcuyu tutma
marking articles
(Bilgisayar) makaleleri işaretleme
marking buoy
(Askeri) MARKALAMA/İŞARETLEME ŞAMANDIRASI: Bak. "control buoy"
marking buoy
(Askeri) markalama şamandırası
marking buoy
(Askeri) işaretleme şamandırası
marking character
imleme karakteri
marking current
(Askeri) İŞARET AKIMI, MANYETİK ÇALIŞMA AKIMI: Bak. "marking impulse"
marking diagram
markalama şeması
marking disk
(Askeri) işaret diski
marking disk
(Askeri) İŞARET DİSKİ: Bir sopa veya çubuğun ucuna takılan renkli disk. Hedef çukurunda bulunan bir er bunu kullanır. Hedefe yapılan her atışın kıymetini işaret etmekte kullanılır. Buna (long range disk) de denir
marking error
(Askeri) işaretleme hatası
marking error
(Askeri) İŞARETLEME HATASI: Deniz mayın harbinde, işaretin bir hedeften mesafe ve istikamet farkı
marking fire
(Askeri) İŞARET ATEŞİ: Tanımlama amacıyla bir hedefin üstünde yakılan ateş
marking fire
(Askeri) işaret ateşi
marking flag
(Askeri) İŞARET FLAMASI: Hedefli eğitim atışlarında, bir birliğin yerini, tehlikeli sahayı veya başka maksatları belirtmek için kullanılan ufak bayrak
marking flag
(Askeri) işaret flaması
marking gauge
mehengir
marking impulse
(Askeri) işaret palsı
marking impulse
(Askeri) İŞARET PALSI: Telemprimör ile göndermede kullanılan iki pals tipinden biri. Genel olarak, bu pals esnasında akım, teleprimörün alıcı manyetiğinden geçer. Telli çevrimlerde buna (marking current) denir
marking ink
çıkmaz mürekkep
marking label
markalama etiketi
marking of packages
ambalajların işaretlenmesi
marking panel
(Askeri) İŞARET PANOSU: Genellikle dost birliklerin, görsel haberleşme amacıyla birbirlerine gösterdikleri pano. Ayrıca bakınız: "panel code", "identification panel"
marking panel
(Askeri) işaret panosu
marking pennant
(Askeri) üçgen işaret flaması
marking pennant
(Askeri) ÜÇGEN İŞARET FLAMASI: Hedefli eğitim atışlarında, bir birliğin yerini, tehlikeli sahayı veya başka maksatları belirtmek için kullanılan, üçgen şeklinde, küçük flama. Ayrıca bakınız: "marking flag"
marking press
(Matbaacılık, Basımcılık) markalama presi
marking ring
(Otomotiv) işaretleme halkası
marking sleeve
markalama manşonu
marking strip
markalama şeridi
marking table
işaretleme masası
marking tape
markalama teypi
marking teams
(Askeri) İNİŞ SAHASI İŞARETLEME TİMLERİ: Seyrüsefer yardımcı tesislerini kurmak görevi ile bir hava indirme sahasına indirilmiş personel. Ayrıca bakınız: "pathfinder", "pathfinder aircraft"
marking template
işaretleme şablonu
mark
{i} (derste) not, numara
non-marking
İz bırakmaz
mark
etiketlemek
mark
marka
mark
{i} iz
mark
im, imlemek işaret;imlemek /
mark
not atmak
mark
{i} damga

Transistörün icadı yeni bir döneme damgasını vurdu. - The invention of the transistor marked a new era.

Büyük çiftliklerde sığırlar genellikle damgalarla işaretlenirler. - On large farms, cattle are usually marked with brands.

bench marking
karşılaştırmak
bench marking
kıyaslamak
conformity marking
(Ticaret) ce uygunluk işareti
mark
belirtmek
mark
spor başlama çizgisi
mark
nişane
mark
yer

Açık hava pazarları yerel çiftliklerde yetiştirilen gıdaları satar. - Open-air markets sell food grown on local farms.

Herhangi bir yerde gidebileceğim bir bit pazarı var mı? - Is there anywhere I can go to find a flea market?

mark
eser
mark
belirteç

Ben gerçekten şimdiye kadar bunun hakkında hiç düşünmedim ama otobandaki şerit belirteçleri şaşırtıcı biçimde uzun. - I never really thought about this until now, but the lane markers on the freeway are surprisingly long.

mark
(Bilgisayar) imlemek işaret
mark
leke
mark
standart
mark
alman markı
mark
numara
mark
damgasını vurmak
mark
belgi
mark
puanlamak
mark
röper
mark
(Bilgisayar) imle
mark
norm
mark
belirtke
mark
marke etmek
mark
(okulda) not
mark
(Tıp) n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk
mark
(Ticaret) fiyat etiketi koymak
mark
numaralamak
mark
markalamak
mark
dağ
mark
hesaba katmak
mark
bellik
mark
kalıntı
mark
not (derste)
markings
işaretler
airway marking
pist tanıma işareti
mark
lekelemek
mark
istenen düzey ya da nitelik
mark
yara izi
mark
etki

New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır. - The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.

mark
alamet
mark
işaret koymak
mark
çizgi

Çizgilerinize, hazırlanın, başlayın! - On your marks, get set, go!

mark
belirti

Japonlar saygı belirtisi olarak her zaman eğilmezler. - The Japanese do not always make a bow as a mark of respect.

mark
çizik

Sami'nin yüzünün her yerinde çizikler vardı. - Sami had marks all over his face.

mark
Alman parası
mark
iz bırakmak

Bir iz bırakmak istiyorum. - I want to leave a mark.

Herkes bir iz bırakmak ister. - Everyone wants to leave a mark.

mark
etiket

Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık. - We have explained that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.

mark
işaret etmek
mark
{f} işaretle

Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul. - The teacher is busy marking papers.

Doğru cevabı işaretleyin. - Mark the right answer.

mark
mark
mark
damgalamak
mark
nişan

Tom mükemmel bir nişancıdır. - Tom is an excellent marksman.

Tom uzman bir keskin nişancıdır. - Tom is a proficient marksman.

mark
not

O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı. - She got full marks by memorizing the whole lesson.

En iyi halde ortalama bir not alacak. - He will get an average mark at best.

mark
göstermek

Öğretmen onun yok olduğunu göstermek için onun adının yanına bir işaret koydu. - The teacher put a mark next to his name to show that he was absent.

mark
hedef

Sizin tahmin hedeften uzak. - You're wide of the mark.

Onun beklentileri tam olarak hedefi buldu. - His expectations hit the mark exactly.

markings
işaretleri

Bu köpek ırkının çok özel işaretleri var. - This dog breed has very special markings.

Mark
{i} markos
Mark
(isim) markos
alternative marking
(Otomotiv) alternatif işaretleme
circle marking
daire işaretleme
compartment marking
(Askeri) BÖLÜM İŞARETLENDİRMESİ: Bir hava taşıtında, ağırlık ve denge gereksinimlerine uygun olarak yüklerin yerleştirilmesi için kabini bölümler şeklinde ayıran bir sistem
compartment marking
(Askeri) bölüm işaretlendirmesi
compartment marking
(Havacılık) kabinin işaretlenmesi
conformity marking
(Avrupa Birliği) Uygunluk İşareti
depth marking
(Turizm) derinlik işareti
dipstick marking
(Otomotiv) yağ çubuğu işareti
dipstick marking
(Otomotiv) seviye çubuğu işareti
equivalent marking
(Otomotiv) eş anlamlı işaretleme
force marking
(Askeri) KUVVET GÖNDERME NUMARASI: Bir hareket emrinde, bir bütün halindeki kuvvet için sevkedilen ikmal maddelerini veya malzemeyi tanıtmak üzere, bir işaret olarak tahsis edilen ve sonunda harf bulunmayan gönderme numarası. Ayrıca bakınız: "unit marking"
laser target marking system
(Askeri) Bak. "laser target designating system"
logistics applications of automated marking and reading symbols
(Askeri) otomatik işaretleme ve okuma sembolojisi lojistik uygulamaları
mark
{f} damga vurmak, damgalamak
mark
mevzudan dışarı
mark
mimlemek
mark
a bad mark kırık not
mark
kötü

En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım. - At worst, I will get an average mark.

mark
{f} çizmek, yazmak
mark
kâfi derece
mark
not vermek
mark
çizmek
mark
puan

İngilizcede 100 üzerinden 90 puan aldı. - He got 90 marks out of 100 in English.

O, İngilizce sınavında 90 puan aldı. - He got 90 marks in his English test.

mark
{i} leke; çizik. 9
mark
iskandil savlası üzerinde kulaç işareti
mark
{i} ün, şöhret
mark
{f} dikkate almak
mark
istenen düzey ya da n
mark
{f} dikkat etmek, dikkate almak
mark
(Askeri) PARLAK NOKTA: Kara ve deniz topçu desteğinde, hedef üzerindeki optimum aydınlatma anını belirlemek için gözlemci/belirleyici tarafından aydınlatma fişeklerini ateşlemede yapılan rapor
mark
{i} im
mark
not beside the mark konu dışı
minefield marking
(Askeri) mayın tarlası işaretleme
minefield marking
(Askeri) MAYIN TARLASI İŞARETLEME: Mayın tarlasının mahalli ve büyüklüğünü belirten, standartlaşmış bir işaretleme sistemi
optional marking
(Otomotiv) isteğe bağlı işaretleme
revision marking
Düzeltme İmleme
scale marking
olcek imleme
service marking
(Askeri) HİZMET İŞARETLERİ: Usulüne göre yüklenip boşaltılmaları, depolanmaları ve kullanılmaları ile ilgili bilgiyi vermek üzere, ikmal maddeleri ve cephanenin üzerine boya, şablon veya damga ile konulan remizler, rakamlar, veya harfler
shipment digit marking
(Askeri) SEVKİYAT MARKALAMASI: Mevzuata işaretlenen ve sevkiyatı bir dokümanla tevsik için ilgili dokümanlar üzerine konulan remizler
shipment digit marking
(Askeri) sevkiyat markalaması
static marking
(Askeri) sabit işaretleme
static marking
(Askeri) SABİT İŞARETLEME: Statik elektriğin istenmeyen etkisi ile fotoğraf negatiflerinde veya diğer görüntüde meydana gelen işaretler
stripe marking
(Havacılık) şerit işaretler
suppressive argument marking
(Dilbilim) gizil öge izleme
tire marking
(Otomotiv) lastik tanımlama işaretleri
unit marking
(Askeri) BİRLİK GÖNDERME NUMARASI: Bir harekette, belirli bir birliğe ait ikmal maddeleri ve malzemenin tanınması için tahsis edilen gönderme numarası ve bunun sonundaki harf veya harfler. Ayrıca bak "force morking"
voluntary marking
ihtiyari standart
voluntary marking
(Ticaret) ihtiyari işaretleme
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
Present participle of mark
action of the verb to mark
the characteristic colouration and patterning of an animal
a mark
A descriptive name, identification number, instructions, cautions, weight, specification, or United Nations marks, or combinations thereof, required by this Department of Transportation on outer packaging of hazardous materials [see hazardous materials definition] (49CFR171 8) Back to Top
Trees to be cut down or left standing are marked
guarding a player to prevent him from advancing the ball towards the net, making an easy pass or getting the ball from a teammate
the act of making a visible mark on a surface evaluation of performance by assigning a grade or score; "what he disliked about teaching was all the grading he had to do"
Letters, numbers, and other symbols placed on cargo packages to facilitate identification
Selecting and indicating, by a blaze or paint sport, the trees to be cut or left in a timber cutting operation (6)
The codewords, handling warnings, control and release instructions, and other information used to specify how information should be handled with regard to exposure to others Examples include COMPANY USE ONLY and NOFORN (not for dissemination to non-U S nationals) A marking is a part of an information label
the physical stamp, wording, or marking on an article or merchandise that shows where an article was made
Guarding and opponent Marking may be tight (close) or loose
The position taken up by the defensive player which is designed to keep his/her offensive opponent from either receiving the ball or being an effective offensive threat
evaluation of performance by assigning a grade or score; "what he disliked about teaching was all the grading he had to do"
the act of making a visible mark on a surface
another term for emblem or decal, also used as a generic term which including striping, accent, and trim pieces and die-cut lettering
Letters, numbers and other symbols placed on cargo packages to ease identification
The marks carried by a prepackage indicating the nominal quantity, the means to identify the packer or importer, and the e-mark (See also the term Inscription)
a pattern of marks
{i} identifying mark; mark or pattern of marks (on an animal); act of making marks
This refers to the marking regulations under D11-3-1 of the "D Series" regulations under the Customs Act Certain products must be stamped with the name of their country of origin before they can be processed by Customs The marking program has been adapted for use under NAFTA for all NAFTA goods being traded among members
Copyrights: Indicating copyright with a small "c" in a circle (©), the name of the copyright owner and the year of first publication
Markings are coloured lines, shapes, or patterns on the surface of something, which help to identify it. A plane with Danish markings was over-flying his vessel see also mark
Marking of goods to serve as an aid in positioning the frame and referencing the needle start points
Stamping, printing, or tagging security classification designations on documents or material according to prescribed procedures
Making temporary marks on fabric to aid in hoop placement and to reference needle beginning points
(a) The physical process of selecting trees to be cut or left during a harvest (b) delineating a boundary Marking is usually done by spraying a spot of bright paint on a prominent part of the tree
The act of one who, or that which, marks; the mark or marks made; arrangement or disposition of marks or coloring; as, the marking of a bird's plumage
— Marking of goods to serve as an aid in positioning the frame and referencing the needle start points
The act of the dog following the path of a bird after being harvested by the gunner
Indication on the goods, or in connection with services, that a mark is registered or that rights are claimed in the mark either by the international symbol ® (for registered marks) or by other symbols or wording permitted or required by the law of each country
– Specifically, a notation on a mailpiece that shows mail class or rate In general, any notation or endorsement
a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the sheep"
guarding an opponent To "mark up," for example, is to guard opponents for throw-ins
Letters, numbers and other symbols placed on cargo packages to facilitate identification
means the descriptive name, identification number, instructions, cautions, weight, or UN marks or combinations there of, required on the outer packaging of hazardous materials
marking ink
an indelible ink for marking clothes or linens etc
marking paths
painting symbols on hiking trails, marking hiking paths
marking time
remaining in one place, not advancing forward, standing still
Mark
Mark the Evangelist, also called John Mark, first patriarch of Alexandria and credited with the authorship of the Gospel of Mark

And Barnabas was determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought it not good to take him with them, who departed from them in Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, that they departed asunder from the other; and so Barnabas took Mark, and sailed to Cyprus.

Mark
A male given name

And your name? she said, I suppose it's quite unremarkable? Very funny. Mark. It could stand as a symbol of for a man, for men as a category, she reflected,but I don't suppose that's why your mother gave it to you? My mother's motives always were inpenetrable to me. I was her only child, she wanted a simple life. So she gave me a simple name to go along with it. --- It wasn't a popular name until the nineteenth century. People were put of by King Mark in the Tristram and Iseult..

high-marking
An activity specific to snowmobiling, where a snomobile attempts to ride as far as possible up a steep slope, then turn and come down without rolling or stalling on the hill
mark
attention

in the short story of western flavor he was a pioneer of mark, the founder of a genre: probably no other writer is so significant in his field.

mark
To catch the ball directly from a kick of 15 metres or more without having been touched in transit, resulting in a free kick
mark
boundary, land in a boundary

historical A common, or area of common land, especially among early Germanic peoples.

mark
An English and Scottish unit of currency (originally valued at one mark weight of silver), equivalent to 13 shillings and fourpence
mark
To take note of
mark
Any of various European monetary units, especially the base unit of currency of Germany between 1948 and 2002, equal to 100 pfennigs
mark
indicator of position, objective etc

Now put the pastry in at 450 degrees, or mark 8.

mark
To indicate in some way for later reference
mark
To follow a player not in possession of the ball when defending, to prevent them receiving a pass easily
mark
characteristic, sign, visible impression

What mark did you get in your history test?.

markings
plural form of marking
mark
{v} to make a mark, note, mind, observe
mark
{n} a coin, a token, object to shoot at, butt, impression, note, proof, evidence
Mark
{i} male first name (form of Marcus); family name; one of the twelve disciples of Jesus, author of the Gospel of Mark (Biblical); second of the four Gospels of the New Testament written by St. Mark (Biblical); village in Illinois (USA); medieval territory in Germany
Mark
The Gospel of St. Mark, a book of the New Testament of the Bible. Traditionally the second of the four gospels
Mark
Jocular diminutive: Marky
mark
An indicator (usually as a percentage) of the extent to which the achievement of the learning outcomes for a module or programme have been achieved
mark
make or leave a mark on; "mark the trail so that we can find our way back"
mark
A spare or strike, so called because of the identifying mark put on the score sheet
mark
If something is off the mark, it is inaccurate or incorrect. If it is on the mark, it is accurate or correct. Robinson didn't think the story was so far off the mark
mark
The mark was the unit of money that was used in Germany. In 2002 it was replaced by the euro. The government gave 30 million marks for new school books. The mark was also used to refer to the German currency system. The mark appreciated 12 per cent against the dollar
mark
18. Mark is used before a number to indicate a particular version or model of a vehicle, machine, or device. his Mark II Ford Cortina. see also marked, marking, black mark, check mark, exclamation mark, full marks, high-water mark, punctuation mark, question mark, scuff mark, stretch marks
mark
Mark is used before a number to indicate a particular temperature level in a gas oven. Set the oven at gas mark
mark
The unit of monetary account of the German Empire, equal to 23
mark
That toward which a missile is directed; a thing aimed at; what one seeks to hit or reach
mark
On a Golomb ruler, the number of numbers in the line A ruler of 0-1-3-7 would have 4 marks See also: Golomb Rulers
mark
notice or perceive; "She noted that someone was following her"; "mark my words"
mark
Has two definitions; one: the name for the clapping of the sticks to sync the sound and the picture And Two: Something on the ground (tape, a stick, chalk, etc ) that lets the talent know where they should be for the shot
mark
A visible impression or sign; a blemish, scratch, or stain, whether accidental or intentional
mark
If someone gets good or high marks for doing something, they have done it well. If they get poor or low marks, they have done it badly. You have to give her top marks for moral guts His administration has earned low marks for its economic policies
mark
Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel formerly the basic unit of money in Germany make or leave a mark on; "mark the trail so that we can find our way back"
mark
If something marks a surface, or if the surface marks, the surface is damaged by marks or a mark. Leather overshoes were put on the horses' hooves to stop them marking the turf I have to be more careful with the work tops, as wood marks easily
mark
The intended victim of swindle, fixed game or con game
mark
marking consisting of crossing lines
mark
attach a tag or label to; "label these bottles"
mark
On your marks in British English, or on your mark in American English, is a command given to runners at the beginning of a race in order to get them into the correct position to start. On your marks -- get set -- go!
mark
put a check mark on or next to; "Please check each name on the list"; "tick off the items"
mark
An identification number or method of relating to the erector which joist, joist girder or other separate part of the building goes at what location when being erected, i e , J1, K25, L7, G12, or JG9 See Piece Mark and Part Number
mark
8 cents of United States money; the equivalent of one hundred pfennigs
mark
to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful; "He denounced the government action"; "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock"
mark
Also, a silver coin of this value
mark
An evidence of presence, agency, or influence; a significative token; a symptom; a trace; specifically, a permanent impression of one's activity or character
mark
be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense; "His modesty distinguishes him form his peers"
mark
Something that marks someone as a particular type of person indicates that they are that type of person. Her opposition to abortion and feminism mark her as a convinced traditionalist
mark
a written or printed symbol (as for punctuation); "his answer was just a punctuation mark"
mark
the shortest of the four Gospels in the New Testament a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis a visible indication made on a surface; "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were everywhere"
mark
A score for a sporting achievement
mark
Preëminence; high position; as, patricians of mark; a fellow of no mark
mark
To keep account of; to enumerate and register; as, to mark the points in a game of billiards or cards
mark
formerly the basic unit of money in Germany
mark
a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis
mark
(also "spot") to put down a ballmarker, usually a small, flat object (like a dime) to be able to replace the ball precisely in its original location after lifting (usually, but not exclusively, on the green) Example: Jim's ball was lying right where I was going to place my foot, so I had him mark/spot it
mark
A fixed object serving for guidance, as of a ship, a traveler, a surveyor, etc
mark
A border or frontier
mark
A written character or sign
mark
designate as if by a mark; "This sign marks the border"; "He indicated where the border ended
mark
A license of reprisals
mark
A marker indicating the finishing-point of a race; any goal or objective
mark
as, a seamark, a landmark
mark
One of the bits of leather or colored bunting which are placed upon a sounding line at intervals of from two to five fathoms
mark
To take particular notice; to observe critically; to note; to remark
mark
A mark coin
mark
1) A strike or spare; 2) the point on the lane where the bowler intends to put the ball down or otherwise use as a target
mark
When a teacher marks a student's work, the teacher decides how good it is and writes a number or letter on it to indicate this opinion. He was marking essays in his small study. + marking mark·ing For the rest of the lunchbreak I do my marking
mark
to overstep the mark: see overstep. Author of the second Gospel in the New Testament and disciple of Saint Peter. Abbr. Mk See table at Bible. In Arthurian legend, a king of Cornwall who was the husband of Iseult and the uncle of her lover Tristan. Antony Mark Clark Mark Wayne Goodson Mark Hanna Mark Hopkins Mark Mark the Evangelist Saint McGwire Mark David Morris Mark ripple mark Roget Peter Mark Rothko Mark Saint Mark's Basilica Scott Paul Mark Spitz Mark Andrew Strand Mark Tobey Mark Twain Mark Van Doren Carl Clinton and Mark
mark
in many text editors, it is an invisible label used to mark your position in the file
mark
a reference point to shoot at; "his arrow hit the mark"
mark
a person who is gullible and easy to take advantage of
mark
Resemblance, likeness, image
mark
An old weight and coin
mark
To indicate the correctness of and give a score to an essay, exam answers, etc
mark
insert punctuation marks into
mark
A measure of weight (especially for gold and silver), once used throughout Europe, equivalent to 8 oz
mark
The mark points to a position in the text It specifies one end of the region (q v ), point being the other end Many commands operate on all the text from point to the mark Each buffer has its own mark See section 7 The Mark and the Region
mark
as, this pencil makes a fine mark
mark
a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the sheep"
mark
A number or other character used in registering; as, examination marks; a mark for tardiness
mark
Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel
mark
a line, point, stamp, figure, or the like, drawn or impressed, so as to attract the attention and convey some information or intimation; a token; a trace
mark
To identify the spot on the green where a player has picked up a ball for cleaning or to clear the way for another player's putt
mark
An event that marks a particular stage or point is a sign that something different is about to happen. The announcement marks the end of an extraordinary period in European history
mark
a visible indication made on a surface; "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were everywhere"
mark
A common, or area of common land, especially among early Germanic peoples
mark
A mark is a written or printed symbol, for example a letter of the alphabet. He made marks with a pencil
mark
A character or device put on an article of merchandise by the maker to show by whom it was made; a trade-mark
mark
The unmarked fathoms are called "deeps
mark
If someone or something leaves their mark or leaves a mark, they have a lasting effect on another person or thing. Years of conditioning had left their mark on her, and she never felt inclined to talk to strange men
mark
something that exactly succeeds in achieving its goal; "the new advertising campaign was a bell ringer"; "scored a bull's eye"; "hit the mark"; "the president's speech was a home run"
mark
If you make your mark or make a mark, you become noticed or famous by doing something impressive or unusual. She made her mark in the film industry in the 1960s
mark
To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action; as, a pencil marks paper; his hobnails marked the floor
mark
An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side
mark
A mark is a small area of something such as dirt that has accidentally got onto a surface or piece of clothing. The dogs are always rubbing against the wall and making dirty marks A properly fitting bra should never leave red marks
mark
To notice or observe; to give attention to; to take note of; to remark; to heed; to regard
mark
To 'catch' the ball To qualify as a mark, the player must be in control of the ball and it can't have been touched by anothe player nor bounced before reaching the player
mark
To blemish, scratch, or stain
mark
A visible sign or impression made or left upon anything; esp
mark
If you mark something with a particular word or symbol, you write that word or symbol on it. The bank marks the check `certified' Mark the frame with your postcode For more details about these products, send a postcard marked HB/FF
mark
the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember; "it was in London that he made his mark"; "he left an indelible mark on the American theater"
mark
{f} indicate, signal; write down, record; notice; make a mark (intentionally or unintentionally) check accuracy of work and allot a grade; distinguish
mark
A mark is equivalent to a binary 1, EIA negative voltage
mark
To be a mark upon; to designate; to indicate; used literally and figuratively; as, this monument marks the spot where Wolfe died; his courage and energy marked him for a leader
mark
If you are quick off the mark, you are quick to understand or respond to something. If you are slow off the mark, you are slow to understand or respond to something
mark
Image; likeness; hence, those formed in one's image; children; descendants
mark
the shortest of the four Gospels in the New Testament
mark
remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list"
mark
Damage in the surface of the product whose name is often described by source
mark
" To put a mark upon; to affix a significant mark to; to make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of merchandise; to mark clothing
mark
make underscoring marks
mark
A mark is a point that is given for a correct answer or for doing something well in an exam or competition. A mark can also be a written symbol such as a letter that indicates how good a student's or competitor's work or performance is. a simple scoring device of marks out of 10, where `1' equates to `Very poor performance' He did well to get such a good mark
mark
The mark of something is the characteristic feature that enables you to recognize it. The mark of a civilized society is that it looks after its weakest members. = sign
mark
Attention, regard, or respect
mark
Point on the lane at which the bowler is aiming
mark
A particular mark is a particular number, point, or stage which has been reached or might be reached, especially a significant one. Unemployment is rapidly approaching the one million mark
mark
A catch of the ball directly from a kick of 10 metres or more without having been touched in transit, resulting in a free kick
mark
mark with a scar; "The skin disease scarred his face permanently"
mark
To put a mark upon; to affix a significant mark to; to make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of merchandise; to mark clothing
mark
assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework"
mark
The line indicating an athletes starting-point
mark
Limit or standard of action or fact; as, to be within the mark; to come up to the mark
mark
If you say that a type of behaviour or an event is a mark of a particular quality, feeling, or situation, you mean it shows that that quality, feeling, or situation exists. It was a mark of his unfamiliarity with Hollywood that he didn't understand that an agent was paid out of his client's share = indication, sign
mark
An indication or sign used for reference or measurement
mark
Badge or sign of honor, rank, or official station
mark
a number or letter indicating quality (especially of a student's performance); "she made good marks in algebra"; "grade A milk"; "what was your score on your homework?"
mark
An object the sailing instructions require a boat to leave on a specified side, and a race committee vessel surrounded by navigable water from which the starting or finishing line extends An anchor line and objects attached temporarily or accidentally to a mark are not part of it
mark
A target for shooting at with a projectile
mark
The last trade price of an issue If the last trade is outside of the current Ask and Bid, the mark is either the bid or the offer, whichever is closer in price to the last trade
mark
mark by some ceremony or observation; "We marked the anniversary of his death"
mark
An object the sailing instructions require a boat to pass on a specified side, excluding its anchor line and objects attached temporarily or accidentally
mark
establish as the highest level or best performance; "set a record"
mark
If you do something to mark an event or occasion, you do it to show that you are aware of the importance of the event or occasion. Hundreds of thousands of people took to the streets to mark the occasion
mark
If something marks a place or position, it shows where something else is or where it used to be. A huge crater marks the spot where the explosion happened
mark
{i} sign, indication; symbol (usually an X) made in place of a signature by a person who is unable to write; grade; stain, trace; scar; target, goal, standard for achievement; runner's starting point in a race; (former) unit of currency in Germany
mark
a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened); "he showed signs of strain"; "they welcomed the signs of spring"
mark
A character (usually a cross) made as a substitute for a signature by one who can not write
mark
A characteristic or essential attribute; a differential
mark
A trace, dot, line, imprint, or discoloration, although not regarded as a token or sign; a scratch, scar, stain, etc
mark
A characteristic feature
mark
an indication of damage
mark
If something such as a claim or estimate is wide of the mark, it is incorrect or inaccurate. That comparison isn't as wide of the mark as it seems
mark
The mark points to a position in the text It specifies one end of the region (q v ), point being the other end Many commands operate on the whole region, that is, all the text from point to the mark See section Selecting Text
mark
In a team game, when a defender is marking an attacker, they are trying to stay close to the attacker and prevent them from getting the ball. Manchester United defender Rio Ferdinand, who so effectively marked Michael Owen. + marking mark·ing They had stopped Ecuador from building up attacks with good marking
mark
A stone or post used to indicate position and guide travellers
mark
make small marks into the surface of; "score the clay before firing it"
mark
A stamp or other indication of provenance, quality etc
mark
designate as if by a mark; "This sign marks the border"; "He indicated where the border ended"
mark
A score for finding the correct answer, or other academic achievement; the sum of such point gained as out of a possible total
markings
Most but not all lanterns were marked for the railroad that bought them Typically these are initials, which are in some instances obvious or well known indicators of the railroad and in other instances more difficult to identify For example "A T & S F Ry " is definitely the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway but "M RR" could be any of a number of railroads Complicating the picture is the fact that some of the manufacturers (or workers on the production line) were not always scrupulously careful about ensuring that the markings were completely accurate Many (but not all) globes were also either etched or cast with railroad markings as well, and the same identification problems apply here In some instances, a set of initials simply remains ambiguous as to the real railroad reference, but this gives collectors another thing to talk about
markings
The true sensitivity of information They are used in CMWs
markings
plural of marking
markings
Spots, blotches, speckles, scrawls, or lines of colour applied to the eggshell while in the oviduct
markings
Letters, numbers and other symbols placed on cargo packages for easier identification
markings
The physical markings on a product indicating the country of origin where the article was produced
markings
Marked permanently on utensil or on removable label Marked permanently on utensil or on removable label
markings
the pattern of colouration on a particular animal
target marking
casting illuminating or smoking ammunition at a target in order to indicate the target's location
Türkçe - İngilizce

marking teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

mark
mark
mark
mark (monetary unit of Germany)
mark
German mark
marking

  Heceleme

  mark·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  märkîng

  Telaffuz

  /ˈmärkəɴɢ/ /ˈmɑːrkɪŋ/

  Etimoloji

  (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English mearcian; akin to Old High German marcOn to mark, determine the boundaries of, Old English mearc boundary.

  Günün kelimesi

  skulk