damga

listen to the pronunciation of damga
Türkçe - İngilizce
stamp

I'm not stamping their postcards. - Onların kartpostallarını damgalamıyorum.

This is the first time I've ever stamped a document. - Şimdiye kadar ilk kez bir belgeye damga vurdum.

brand

On large farms, cattle are usually marked with brands. - Büyük çiftliklerde sığırlar genellikle damgalarla işaretlenirler.

This cow is not branded. - Bu inek damgalanmamış.

stigma
(Bilgisayar) char
die
eagle
blemish
official seal
(Matematik) index
(deyim) earmarks
signet
print of a rubber stamp, stamp; seal; cancellation
(pul) cancellation
print
impression
cachet
seal
earmark
character
bad name, stain, dishonor, brand, stigma
marker
mark

The invention of the transistor marked a new era. - Transistörün icadı yeni bir döneme damgasını vurdu.

The cattle are marked with brands. - Sığırlar damgalarla işaretlenirler.

stamp; brand; mark; official seal; stigma, blemish, brand
seal, signature seal; official seal
signature
imprint
impress
brand (on an animal)
mark, distinguishing feature or characteristic
chop
damga basma
imprinting
damga basmak
(Ticaret) stamp in
damga basmak
seal
damga basmak
imprint
damga basmak
stamp
damga değiştirmek
(Bilgisayar,Teknik) transliterate
damga dizme
(Bilgisayar) typesetting
damga doldurmak
(Bilgisayar) character fill
damga fontu
(Bilgisayar) character font
damga kodu
(Bilgisayar) character code
damga pul
cancellation
damga pulu
stamp
damga resmi
stamp duties
damga resmi
(Ticaret) stamp tax
damga sıklığı
(Bilgisayar) character pitch
damga sıklığı
pitch
damga sıklığı yazı
(Bilgisayar) pitch
damga takımı
(Bilgisayar) character set
damga vurmak
brand
damga vurmak
print
damga çevirisi
(Bilgisayar) transliteration
damga üreteci
(Bilgisayar) character generator
damga vergisi
(Ticaret) stamp duty
damga vergisi
Stamp tax
damga adı
(Bilgisayar) stamp name
damga basmak
to stamp (something) (with a seal, stamp, etc.)
damga basmak
to seal
damga biçimi
character format
damga eşlem
character map
damga eşleştirme
character mapping
damga gecikmesi
character delay
damga genişliği kılavuzu
character width grid
damga harcı
(Ticaret) composition for stamp duty
damga kanunu
(Ticaret) stamp act
damga kanunu
law stamp act
damga kutusu
stamp pad
damga kümesi
(Matematik) index set
damga metni
(Bilgisayar) stamp text
damga pulu
revenue stamp
damga resimleri
(Hukuk) stamp duties
damga resmi
stamp duty
damga resmine tabi
(Ticaret) liable to stamp-duty
damga stili
character style
damga tanıma
(Bilgisayar) character recognition
damga vergisi muafiyeti
(Ticaret) documentary taxes indemnity
damga vurmak
1. to stamp (with a seal, stamp, etc.). 2. to cancel (a stamp). 3. to brand (an animal)
damga vurmak
to print
damga yemek
be branded
damga yemek
branded
damga yemek
to be branded
damga yineleme
character repeat
damga ölçeklendirmesi
character scaling
damga önizleme
character preview
basmak (damga)
impress
basmak (damga/mühür)
imprint
basmak damga
affix
damga vergisi
revenue stamps
grafik damga
(Bilgisayar) graphic character
yasak damga
(Bilgisayar) illegal character
kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak
anchored to an angry stamp of animal skins
damga vurmak
stamp
damga vurmak
stigmatize
gerçek damga
true seal
ithalat damga resmi
(Ticaret) import stamp duty
lastik damga
rubber stamp
metin damga
(Bilgisayar) text stamp
nisbi damga vergisi
(Ticaret) graduated stamp duty
pasaportuma lütfen damga vurur musunuz
Would you please stamp my passport
pul yerine basılan damga
indicium
soğuk damga
embossed stamp
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İşaret vurulan âlet. Mühür
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak
Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum
Bu araçla basılan nişan, işaret
Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum: "Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak?"- A. Gündüz
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
istibdattan Birinci Dünya savaşı yıllarına kadar gelen dönemde toplum yaşamını ele alıp, yasaların mahkum ettiği kişilerin her zaman suçlu olmadığı düşüncesini işleyen Reşat Nuri Güntekin'in romanının adı
Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik
Damga Kanunu
Damga pullarının nasıl ve ne miktarda yapıştırılacağını gösteren kanun
damga harcı
Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi
damga pulu
Resmî işlemlerde belgelere yapıştırılan pul
damga vergisi
Kişiler veya kuruluşlar arası hukukî işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi
Damgalar
(Osmanlı Dönemi) HABARAT
soğuk damga
Mürekkep kullanılmadan, baskı ile yapılan kabartma damga
damga