lekelemek

listen to the pronunciation of lekelemek
Türkçe - İngilizce
smear

Why do you like smearing China so much? - Neden Çin'i bu kadar lekelemekten hoşlanıyorsun?

stain
(Argo) smarm
distain
dishonour
mark off
mar
contaminate
smudging
cast a slur on
blot
stigmatise
defame
blemish
smirch
befoul
to sully, besmirch; to blacken the name of
bastardize
cloud
defile
discolour [Brit.]
flecker
to stain, to blot, to mar, to smear, to spot, to soil; to blemish, to tarnish, to dishonour, to taint
asperse
attaint
maculate
slur
fleck
dirty
brand
blur
mottle
dishonor
to stain; to soil
bedaub
besmirch
blacken
blotch
smudge
discolor
breathe upon
{f} tarnish
libel
sully
mark
spot
taint
{f} discolour
{f} spatter
{f} sprinkle
suhly
bespatter
besprinkle
{f} soil
splodge
smut
{f} speckle
{f} smutch
{f} splotch
lekele
blemish

Salmonella outbreaks blemished spinach importers' reputation for running clean factories. - Salmonella salgınları ıspanak ithalatçılarının temiz fabrika çalıştırma itibarını lekeledi.

lekeleme
blotting
lekele
{f} tarnish
lekele
{f} tarnished
lekele
{f} tainted
lekele
{f} sullied
lekele
{f} staining
lekele
make smeared
lekele
{f} taint
lekele
{f} stained

His shirt was stained with sauce. - Onun gömleği sos ile lekelendi.

My hands are stained with paint. - Ellerim boya ile lekelendi.

lekeleme
defamation
lekeleme
{i} spotting
lekeleme
{i} soiling
adını kirletmek/lekelemek
to tarnish sb's name
ismini lekelemek
infamize
lekele
speck
lekele
{f} stain

His shirt was stained with sauce. - Onun gömleği sos ile lekelendi.

How do you remove red wine stains from your carpet? - Kırmızı şarap lekelerini halınızdan nasıl çıkarırsınız?

lekele
sully
lekele
smirch
lekele
splotch
lekeleme
{i} defilement
lekeleme
staining
lekeleme
{i} stain
lekeleme
defame
onurunu lekelemek
libel
sicilini lekelemek
blot one's copybook
şerefini lekelemek
be defamatory of smb
şerefini lekelemek
to be to sb's discredit
Türkçe - Türkçe
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak
Birine, namusa dokunur suç yüklemek: "Durup dururken bir genci lekelemek güzel bir şey değil..."- Ç. Altan
lekeleme
Lekelemek işi
lekeleme
Namusa dokunur bir suç yükleme
lekelemek