lekelemek

listen to the pronunciation of lekelemek
Türkçe - İngilizce
smear

Why do you like smearing China so much? - Neden Çin'i bu kadar lekelemekten hoşlanıyorsun?

stain
smudging
distain
dishonour
mark off
mar
contaminate
defame
(Argo) smarm
cast a slur on
blot
stigmatise
blemish
befoul
to sully, besmirch; to blacken the name of
bastardize
cloud
defile
discolour [Brit.]
flecker
to stain, to blot, to mar, to smear, to spot, to soil; to blemish, to tarnish, to dishonour, to taint
asperse
attaint
smirch
maculate
dishonor
breathe upon
fleck
dirty
brand
blur
mottle
slur
to stain; to soil
bedaub
besmirch
blacken
blotch
smudge
discolor
{f} tarnish
libel
taint
spot
mark
sully
suhly
{f} sprinkle
besprinkle
{f} discolour
{f} spatter
{f} speckle
bespatter
splodge
smut
{f} smutch
{f} splotch
{f} soil
lekele
blemish

Salmonella outbreaks blemished spinach importers' reputation for running clean factories. - Salmonella salgınları ıspanak ithalatçılarının temiz fabrika çalıştırma itibarını lekeledi.

lekeleme
blotting
lekele
{f} staining
lekele
{f} tarnished
lekele
{f} sullied
lekele
{f} tainted
lekele
{f} tarnish
lekele
make smeared
lekele
{f} taint
lekele
{f} stained

His shirt was stained with sauce. - Onun gömleği sos ile lekelendi.

My hands are stained with paint. - Ellerim boya ile lekelendi.

lekeleme
{i} soiling
lekeleme
defamation
lekeleme
{i} spotting
adını kirletmek/lekelemek
to tarnish sb's name
ismini lekelemek
infamize
lekele
{f} stain

His shirt was stained with sauce. - Onun gömleği sos ile lekelendi.

How do you remove red wine stains from your carpet? - Kırmızı şarap lekelerini halınızdan nasıl çıkarırsınız?

lekele
smirch
lekele
sully
lekele
speck
lekele
splotch
lekeleme
defilement
lekeleme
defame
lekeleme
stain
lekeleme
staining
onurunu lekelemek
libel
sicilini lekelemek
blot one's copybook
şerefini lekelemek
to be to sb's discredit
şerefini lekelemek
be defamatory of smb
Türkçe - Türkçe
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak
Birine, namusa dokunur suç yüklemek: "Durup dururken bir genci lekelemek güzel bir şey değil..."- Ç. Altan
lekeleme
Lekelemek işi
lekeleme
Namusa dokunur bir suç yükleme
lekelemek