belirti

listen to the pronunciation of belirti
Türkçe - İngilizce
{i} symptom

People with rheumatoid arthritis symptoms should be careful about what they eat. - Romatoid artrit belirtileri olan kişiler, ne yedikleri konusunda çok dikkatli olmalılar.

Do you have this symptom often? - Sık sık bu belirtilerin olur mu?

sign

There were no signs of life on the island. - Adada hiçbir yaşam belirtisi yoktu.

There's no sign of life. - Hiçbir yaşam belirtisi yok.

trace
(Kimya) precursor
symptomatic
cue
syndrome
portent
hint
index
manifestation
indication

Ignorance is not an indication of stupidity. - Cehalet bir aptallık belirtisi değildir.

token

Here is a present for you in token of our appreciation. - Takdirimizin bir belirtisi olarak işte senin için bir hediye.

mark

The Japanese do not always make a bow as a mark of respect. - Japonlar saygı belirtisi olarak her zaman eğilmezler.

clinic
spark of
streak
stamp
impression
prognostic
spark
sign; symbol
prognostication
evidence
foretoken
strain
note

There is one point which is not noted on the contract. - Sözleşmede belirtilmeyen bir nokta var.

tinge
sign, indication; symptom
glimpse

Some dreams are a glimpse of the future. - Bazı rüyalar geleceğin bir belirtisidir.

diagnostic
belirtiler
symptoms

What symptoms do you have? - Hangi belirtilerin var?

People with rheumatoid arthritis symptoms should be careful about what they eat. - Romatoid artrit belirtileri olan kişiler, ne yedikleri konusunda çok dikkatli olmalılar.

belirti vermeyen
(Tıp) asymptomatic
belirti göstermek
show indications
belirti göstermemek
make no sign
belirti göstermeyen
latent
belirti niteliğinde
symptomatic
belirti niteliğinde
prognostically
belirti tabanlı tıp
(Tıp) evidence-based medicine
belirti vermeyen bir halde
asymptomatically
belirtiler
(Kısaltma) indicia
belirtiler
symptom

Do you have this symptom often? - Sık sık bu belirtilerin olur mu?

What symptoms do you have? - Hangi belirtilerin var?

belirtiler
(Askeri,Tıp) indications
belirtiler
indicates
s. 'antsayhın işaret, belirti, iz
p. 'Antsayhın signs, symptoms, followed
geçici belirti
flicker
uyarıcı belirti
premonitory symptom
Türkçe - Türkçe
Vücuttaki hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, sendrom
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
Vücuttaki hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü
eser
karine
tezahür
semtom
nişane
emare
Belirtiler
tezahürat
ön belirti
Belirtilerin ilk olarak belli olanı
belirti