etiket

listen to the pronunciation of etiket
Türkçe - İngilizce
tag

Could you take off the price tag for me? - Benim için fiyat etiketini çıkarır mısınız?

Let's learn the basic tags in order. - Temel etiketleri sırayla öğrenelim.

label

He attached a label to the bag. - Çantaya bir etiket iliştirdi.

I soon came across a box labeled Terry Tate. - Kısa sürede Terry Tate etiketli bir kutuya rastladım.

ticket

Violators will be ticketed. - İhlal edenler etiketlenecek.

(Tekstil) trimmings
number tag
(Bilgisayar) use label
tag label
key
(Bilgisayar) lbl
placard
docket
label, tag, sticker
tab

It says on the label to take two tablets. - Etikette iki tablet alınacağını söylüyor.

etiquette
label, ticket, tag; etiquette teşrifat
flag
sticker

Nobody I know ever paid sticker price for a car. - Tanıdığım kimse bir araba için hiç etiket fiyatını ödemedi.

Dan didn't even remove the sticker. - Dan etiketi bile kaldırmadı.

tally
sign
mark

We have explained that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags. - Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık.

bookplate
form
etiket adı
(Bilgisayar) label name
etiket ayrıntıları
(Bilgisayar) information
etiket bilgisi
(Bilgisayar) label information
etiket boyutu
(Bilgisayar) label size
etiket değiştir
(Bilgisayar) change label
etiket değiştirmeyi
(Bilgisayar) change label
etiket genişliği
(Bilgisayar) label width
etiket hizalama
(Bilgisayar) label align
etiket kağıdı
(Bilgisayar) label paper
etiket koymak
ticket
etiket numarası
(Bilgisayar) label number
etiket oluştur
(Bilgisayar) create labels
etiket sil
(Bilgisayar) delete label
etiket silmeyi
(Bilgisayar) delete label
etiket tanıma
(Bilgisayar,Teknik) label identification
etiket türü
(Bilgisayar) label type
etiket yarat
(Bilgisayar) create label
etiket yaratmayı
(Bilgisayar) create label
etiket yok
(Bilgisayar) no label
etiket öneki
(Bilgisayar) label prefix
etiket ürünleri
(Bilgisayar) label products
etiket adları
(Bilgisayar) label names
etiket aralığı
(Bilgisayar) label range
etiket aralığı
(Bilgisayar) labels spacing
etiket aralığı ekle
(Bilgisayar) add label range
etiket ayarları
(Bilgisayar) label settings
etiket baskı makinesi
(Tekstil) label-printing machine
etiket başlığı
(Bilgisayar) label title
etiket besleme plakası
label feed plate
etiket beslemesi
label feed
etiket biçimi
(Bilgisayar,Teknik) tag format
etiket bulunamadı
(Bilgisayar) label not found
etiket buraya gelir
(Bilgisayar) label goes here
etiket denetimi
(Bilgisayar) label control
etiket deseni
(Bilgisayar,Teknik) tag format
etiket duraklat
(Bilgisayar) label pause
etiket dönüştürme birimi
(Bilgisayar,Teknik) tag converting unit
etiket düzeni
(Bilgisayar) label layout
etiket fiyatı
(Ticaret) marked price
etiket fiyatı
(Ticaret) ticket price
etiket formu
(Bilgisayar) ravioli angelo
etiket içeriği
(Bilgisayar) label contains
etiket kartuşu
(Bilgisayar) label cartridge
etiket katlayıcıları
label folders
etiket kenarı
(Tekstil) label edge
etiket kesme ünitesi
label cutting unit
etiket kesme ünitesi kapağı
label feed door
etiket kimliği
(Bilgisayar) tag id
etiket konumlama bölümü
label folding section
etiket konumlama kılavuzu
label retaining guide
etiket konumlayıcısı
label positioner
etiket konumu
(Bilgisayar) label position
etiket kılavuz kapağı
label guard door
etiket kıskacı
ticket clip
etiket levhası
label holder
etiket levhası kutusu
label holder frame
etiket makinesi
(Tekstil) labeller
etiket makinesi
labeller [Brit.]
etiket makinesi
labeler
etiket merkezleme işareti
label registration mark
etiket merkezleme kontrolü
label centering control device
etiket merkezleme tırnağı
label registration guide
etiket no
(Bilgisayar) tag id
etiket oluşturuluyor
(Bilgisayar) creating label
etiket paketi
pack of labels
etiket penceresi
(Bilgisayar) label window
etiket rulosu
roll of labels
etiket satırı
(Bilgisayar) tagline
etiket satırı
(Bilgisayar) tag line
etiket seç
(Bilgisayar) select label
etiket seç
(Bilgisayar) select a label
etiket seçenekleri
(Bilgisayar) label options
etiket sihirbazı
(Bilgisayar) label wizard
etiket sütunları
(Bilgisayar) columns of labels
etiket tabakası
sheet of labels
etiket takmak
tag
etiket takımı
(Bilgisayar,Teknik) label set
etiket tanıtıcısı
(Bilgisayar,Teknik) label identifier
etiket uzunluğu
(Bilgisayar) label length
etiket ve veri
(Bilgisayar) label and data
etiket ve yüzdeyi göster
(Bilgisayar) show label and percent
etiket yapıştırmak
to label
etiket yapıştırmak
label
etiket yeri
(Bilgisayar) use labels in
etiket yoksayılıyor
(Bilgisayar) ignoring tag
etiket yüksekliği
(Bilgisayar) label height
etiket/kesim
(Bilgisayar) labels per cut
etiketler
(Bilgisayar) tags

Can you please help me put price tags on everything? - Lütfen her şeyin üzerine fiyat etiketlerini koymama yardım eder misin?

Let's learn the basic tags in order. - Temel etiketleri sırayla öğrenelim.

dokuma etiket
(Tekstil) woven label
kendinden yapışkanlı etiket
(Tıp) self adhesive label
kırmızı etiket
(Askeri) red label
parlak etiket
(Bilgisayar) glossy label
etiketler
labels
değer/etiket
(Bilgisayar) value/label
dilim içi etiket
(Bilgisayar) slice label
dış etiket
exterior label
eksik etiket
missing label
eksik etiket
(Bilgisayar) missing tag
plastik etiket
plastic sticker
sosyal ve eko-etiket
social and eco label
toplam etiket
(Bilgisayar) total label
yapışkan etiket
adhesive label
yapışkanlı etiket
sticky label
yinelenen etiket
(Bilgisayar) duplicate label
örnek etiket
(Bilgisayar) sample label
Türkçe - Türkçe
Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol, teşrifat: "İki teklifsiz dost olmakla beraber Sevim'le Mükerrem etiketten ayrılmazlar, birbirlerine daima 'siz' derler."- R. N. Güntekin
Kimlik: "Avrupa'da bir şarklı etiketi altında seyahat etmenin ilk defa olarak bir faydasını gördüm."- H. C. Yalçın
şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
Yafta
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb
Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol
Fiyat yaftası
Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol, teşrifat
Kimlik
Bir malın cinsini ve fiyatını gösteren küçük kağıt
Kişinin toplumsal ve uğraşal konumu
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
pafta
label
ETİKET
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir şeyin cinsini, miktarını veya fiyatını belli etmek için üzerine konan küçük yafta
ETİKET
(Osmanlı Dönemi) Teşrifat, görg
etiket