kes

listen to the pronunciation of kes
Türkçe - İngilizce
gym boot, sneaker
cut it out!
have done

Stop acting like this Tom! I'm tired of this nonsense! Just have done with it already! - Böyle davranmayı kes Tom! Bıktım bu saçmalıktan! Bırak bu işleri artık!

What you have done is absolutely inexcusable. - Yaptığın şey kesinlikle affedilmez.

dry up
basketball shoe, (high-topped) sneaker
less of that
{f} hewed
plimsoll
sneaker
(Bilgisayar) kill

I thought for sure we'd be killed. - Kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm.

I need some medicine to kill the pain. - Ağrıyı kesmek için biraz ilaca ihtiyacım var.

{f} excise
cut off

Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete. - Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı.

You should cut off your connections with that group. - O grupla bağlantıları kesmelisin.

cut the cackle
{f} hewn
{f} shorn
{f} rip
hew
{f} cutting

After cutting habanero peppers, be careful not to rub your eyes. - Habanero biberlerini kestikten sonra gözlerini ovalamamak için dikkatli ol.

Tom is cutting corners. - Tom köşeleri kesiyor.

{f} cut

Are you going to cut down all the trees here? - Buradaki tüm ağaçları kesecek misin?

If you cut the tail off of a lizard, it will grow back. - Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar.

cutoff
{f} hack

Tom hacked Mary's arm off with a sword. - Tom Mary'nin kolunu bir kılıçla kesti.

I cut myself with a hacksaw. - Bir demir testeresi ile kendim kestim.

{f} knife

It's easy to cut cheese with a knife. - Peyniri bıçakla kesmek kolaydır.

The tip of the knife is sharp. - Bıçağın ucu keskindir.

cut in

Don't cut in while we're talking. - Biz konuşuyorken kesme.

She cut in when we were talking. - Biz konuşurken sözümüzü kesti.

truncate
cut down

Are you going to cut down all the trees here? - Buradaki tüm ağaçları kesecek misin?

Tom cut down a tree in his yard. - Tom bahçesindeki bir ağacı kesti.

{f} shear
curtail
break

The thief cut the telephone lines before breaking into the house. - Eve girmeden önce, hırsız telefon hatlarını kesmiş.

I resolved to break up with her cleanly. - Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim.

amputate

Tom's arm must be amputated. - Tom'un kolu kesilmeli.

Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite. - Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı.

resect
heckle
cut it out

You're not a child anymore so cut it out! - Artık bir çocuk değilsin bu yüzden kes artık.

gash
shutt off
trepan
slit

Tom slit his own throat. - Tom kendi boğazını kesti.

Tom and his buddies slit the throats of eleven men and women. - Tom ve onun arkadaşları on bir erkek ve kadının boğazlarını kesti.

shutt#off
trephine
lance
exscind
cut#off
kes sesini
shut up

Shut up! This only has to do with the two of us. - Kes sesini! Bunun sadece ikimizle ilgisi var.

kes sesini
(Konuşma Dili) cheese it
kesin kes
final cut
kes sesini
hold your jaw
kes sesini
belt up
kes şunu
stop it

Stop it. You're being ridiculous. - Kes şunu. Saçmalıyorsun.

Stop it. You're embarrassing me. - Kes şunu. Beni utandırıyorsun.

kes şunu
drop it!
kes!
(Konuşma Dili) chuck it
sayfa kes
(Bilgisayar) cut sheet
deyim doğru olduğunda kes
(Bilgisayar) break when expression is true
gevezeliği kes
cut the cackle
otomatik kes
(Bilgisayar) autocrop
İngilizce - İngilizce
the kestrel
Uncut hair, one of the five physical symbols that a Khalsa Sikh must have It is a symbol of spirituality
The ISO 4217 currency code for the Kenyan Shilling
Unshorn Hair
Kes
kes