unlikable

listen to the pronunciation of unlikable
İngilizce - Türkçe
sevimsiz

O sevimsiz olmaya çalışıyor. İnsanlar onunla alay ediyor ve hiç kimse onu övmüyor. - He tries to be unlikable. People make fun of him, and no one praises him.

{s} itici
{s} hoş olmayan
{s} nahoş
{s} hoşa gitmeyen
unlikeable
sevimsiz

Sanırım Tom sevimsiz. - I think Tom is unlikeable.

Tom son derece sevimsiz. - Tom is extremely unlikeable.

unlikeable
{s} nahoş
unlikeable
{s} hoşa gitmeyen
unlikeable
{s} hoş olmayan
unlikeable
{s} itici
İngilizce - İngilizce
unlikable

  Heceleme

  un·lik·a·ble

  Telaffuz

  Etimoloji

  (prefix.) Middle English, from Old English un-, on-, alteration of and- against; more at ANTE-.

  Günün kelimesi

  energy