unlikeable

listen to the pronunciation of unlikeable
İngilizce - Türkçe
sevimsiz

Sanırım Tom sevimsiz. - I think Tom is unlikeable.

Tom son derece sevimsiz. - Tom is extremely unlikeable.

{s} nahoş
{s} hoşa gitmeyen
{s} hoş olmayan
{s} itici
unlikable
sevimsiz

O sevimsiz olmaya çalışıyor. İnsanlar onunla alay ediyor ve hiç kimse onu övmüyor. - He tries to be unlikable. People make fun of him, and no one praises him.

unlikable
{s} nahoş
unlikable
itici
unlikable
hoş olmayan
unlikable
{s} hoşa gitmeyen
unlikeable