dönük

listen to the pronunciation of dönük
Türkçe - İngilizce
turned, facing; directed
turned
turned toward, facing
aimed at, addressed to
directed
facing
curved
içe dönük
withdrawn
dışa dönük kimse
extrovert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

içe dönük kimse
introvert

Do introverts have shorter lives than extroverts? - İçe dönük kimselerin dışa dönük kimselerden daha kısa ömürleri mi var?

içe dönük
introverted

ben genelde içe dönük bir kişiyim.

I don't think I'm introverted. - İçe dönük olduğumu sanmıyorum.

Tom is introverted and shy. - Tom içe dönük ve utangaç

dışa dönük
extrovert

Tom is extroverted, isn't he? - Tom dışa dönük, değil mi?

Do introverts not live as long as extroverts? - İçe dönükler dışa dönükler kadar yaşamaz mı?

geriye dönük
retroactive
ileriye dönük
(Pisikoloji, Ruhbilim) anterograde
ileriye dönük
forward looking
ileriye dönük
prudential
ileriye dönük amnezi
(Pisikoloji, Ruhbilim) anterograde amnesia
ileriye dönük beklentiler
forward-looking expectations
ileriye dönük belirleme
fix in advance
ileriye dönük bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) anterograde memory
ileriye dönük planlar
(Politika, Siyaset) forward plannings
ileriye dönük umutlar
forward-looking expectations
içe dönük
involute
kendine dönük zeka
(Eğitim) intrapersonal intelligence
yukarıya dönük
upcast
yüzü dönük
obverse
Türkçe - Türkçe
dönük