ekleme

listen to the pronunciation of ekleme
Türkçe - İngilizce
adding

How about adding a little bit more salt? - Biraz daha tuz eklemeye ne dersin?

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

supplementation
addition

Additions and deletions are not shown immediately. - Ekleme ve çıkarmalar hemen gösterilmiyor.

The committee approved the addition. - Komite eklemeyi onayladı.

annexing
splenius
(Gıda) superimpose
intercalation
jointing
assembly
(Dilbilim) intrusion
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

insert
junction
affiliation
apposition
(Hukuk) add

Don't add sentences from copyrighted sources. - Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin.

It is easy to add 5 to 10. - 10'a 5 eklemek kolaydır.

annexation

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

extension
adding, addition, appending, tacking (something) to
added, appended
add on
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

bonding
{i} insertion
enclitic
eklemek
{f} attach
ekleme izni
(Bilgisayar) allow additions
ekleme numarası
(Bilgisayar) charge number
ekleme parçası
strap
ekleme yeri
(Bilgisayar) add words to
ekleme yeri
(Bilgisayar) add to
ekleme ait bağlar
(Tıp) articular ligaments
ekleme ait kıkırdak
(Tıp) articular cartilage
ekleme bandı
attaching strap
ekleme braketi
attaching bracket
ekleme bıçağı
splice knife
ekleme cıvatası
extension bolt
ekleme donatısı
dowel-bar reinforcement
ekleme elemanı
attaching member
ekleme fişi
attachment plug
ekleme gergi kolu
attaching brace
ekleme halkası
attaching link
ekleme halkası
binding post
ekleme halkası
attaching ring
ekleme hareketi
add transaction
ekleme kancası
attaching hook
ekleme kaybı
insertion loss
ekleme kazancı
insertion gain
ekleme kelepçesi
attaching clamp
ekleme kiti
attachment kit
ekleme kolu
attaching arm
ekleme mandalı
attaching lug
ekleme manşonu
attaching sleeve
ekleme mufu
(Elektrik, Elektronik) joint box
ekleme noktası
insertion point
ekleme parçası
extension piece
ekleme plakası
attaching plate
ekleme profili
attaching profile
ekleme pulu
attaching washer
ekleme rayı
attaching rail
ekleme ruloları
splicing rollers
ekleme sihirbazı
(Bilgisayar) add wizard
ekleme sihirbazını kullan
(Bilgisayar) use add wizard
ekleme sonrasında
(Bilgisayar) after insert
ekleme sorgusu
(Bilgisayar) append query
ekleme tabanı
extension plank
ekleme tırnağı
attaching lug
ekleme ve silmeyi canlandır
(Bilgisayar) animate insertion and deletion
ekleme yapma
interpolation
ekleme yapmaya müsait
(Bilgisayar) appendable
ekleme yayı
attaching spring
ekleme yetkisi
(Bilgisayar) add authority
ekleme çerçevesi
attaching frame
ekleme çivisi
drift pin
ekleme çubuğu
attaching bar
ekleme öncesinde
(Bilgisayar) before insert
ekleme şeridi
attaching strip
ekleme/silme
addition/deletion
eklemek
join
eklemek
insert
ekle
(Bilgisayar) ins

Do you want to install this free browser add-on? - Bu ücretsiz tarayıcı eklentisini yüklemek ister misiniz?

Insects are arthropods. - Haşereler eklem bacaklıdır.

eklemek
put on
eklemek
{f} append
eklemek
put in
eklemek
{f} supplement
ders ekleme-bırakma
(Eğitim) add-drop
ekle
(Bilgisayar) inject
ekle
(Bilgisayar) appendto
ekle
(Bilgisayar) append to
ekle
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekle
(Bilgisayar) append
ekle
(Bilgisayar) insertion
ekle
(Bilgisayar) include

For some reason, they didn't include my name on the list. - Bir nedenle adımı listeye eklemediler.

Did you include everything you wanted to say in the text? - Metne söylemek istediğin her şeyi ekledin mi?

ekle
(Bilgisayar) add to

Please add Tom to the list. - Lütfen Tom'u listeye ekleyin.

Is there still something to add to his explanation? - Hala bu açıklamaya eklenecek bir şey var mı?

ekle
(Bilgisayar) attach

The button is attached to the dress. - Elbiseye düğme eklenmiş.

Don't forget to attach your photo to the application form. - Başvuru formuna fotoğraf eklemeyi unutma.

eklemek
include
eklemek
eke out
eklemek
embody
eklemek
add on
eklemek
intercalate
eklemek
fraternise
eklemek
eke
eklemek
entrain
eklemek
tag
eklemek
(Tıp) patch
eklemek
add up to
eklemek
affiliate
eklemek
fraternize
eklemek
augment
eklemeler
(Bilgisayar) insertions
ekle
{f} adding

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

ekle
tack on
ekle
{f} tot
ekle
{f} enclosing
ekle
add up to
ekle
{f} added

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

I'll be back in a minute, he added. - Bir dakika içinde döneceğim,diye ekledi.

ekle
{f} add

Don't add sentences from copyrighted sources. - Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin.

Add a little more pepper. - Biraz daha biber ekle.

ekle
tot up
ekle
{f} affix
ekle
{f} enclosed

I have enclosed your order form. - Sipariş formunuzu ekledim.

She enclosed a little dark chocolate in her valentine. - O sevgililer gününde biraz koyu çikolata ekledi.

ekle
{f} add on

Add one teaspoon of paprika. - Bir çay kaşığı kırmızı biber ekle.

eklemek
lend
eklemek
annex
eklemek
let in
eklemek
accrete
eklemek
postpose
eklemek
compound
eklemek
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

eklemek
piece together
eklemek
interpose
eklemek
superimpose
eklemek
mediatize
eklemek
piece on
eklemek
tack on
eklemek
interject
eklemek
joint
eklemek
affix
eklemek
add

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

ahsap ekleme
wooden fitting
ahsap ekleme
wooden joint
ekle
augment
ekle
{f} add#on
eklemek
the add
eklemeler
add

Contributors should add sentences that are respectful of others. - Katılımcıların başkalarına saygılı cümleler eklemeleri gerekir.

eklemeler
adds
araya ekleme
intercalation
bant ekleme
belt lacing
bindirme ekleme
lapped splice
birbirine ekleme
splice
ekle
totup
ekle
affixed
ekle
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

Could you splice these two pieces of rope together for me? - Bu iki parça ipi benim için birbirine ekler misin?

ekle
insert
ekle
tot#up
eklemek
link
eklemek
slap on
eklemek
tack
eklemek
to pool, consolidate (resources); to join, unite
eklemek
(Hukuk) to supplement, annexe
eklemek
run in
eklemek
link up
eklemek
join together
eklemek
interpolate
eklemek
interlard
eklemek
put to
eklemek
write in

You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes. - Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin.

eklemek
to increase the size of, enlarge; to lengthen; to widen
eklemek
piece
eklemek
subjoin
eklemek
throw in
eklemek
suffix
eklemek
to add, to attach, to join, to append, to annex
eklemek
{f} adjoin
eklemek
to add, append, affix, or tack (one thing) to (another)
ettirgen ekleme
(Dilbilim) causative embedding
florin ekleme
(Kimya) fluorination
komut ekleme
hook
manuel film ekleme kolu
manual splice bar
ortaya ekleme
intercalation
sonuna ekleme
postponement
sonuna ekleme
postposition
uniform iplik ekleme
(Tekstil) yarn-uniform piecing
uç uca ekleme
butt joint
yedekleme sunucusu ekleme
(Bilgisayar) adding backup server
yinelenen ekleme sorgusu
(Bilgisayar) replicable append query
Türkçe - Türkçe
Eklenmiş
Ayakkabı pençesi, yama
Eklemek işi
tevsiat
ekleme dişi
Duvar dişi
EKLE
(Osmanlı Dönemi) Bir kere doyana kadar yemek
eklemek
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek: "Bahçeye doğru bir çıkma mutfak yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir."- T. Buğra
eklemek
Bir şeyi ek olarak kullanmak
eklemek
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilâve etmek
ekleme