teşhir

listen to the pronunciation of teşhir
Türkçe - İngilizce
exposure

Dan threatened Linda with exposure. - Dan Linda'yı teşhirle tehdit etti.

display

The jewels on display disappeared. - Teşhirdeki mücevherler kayboldu.

exhibition

An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur. - Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu.

I cannot stand this whole exhibitionism! - Bu bütün teşhirciliğe katlanamam!

Exhibitionism, flashing
displaying, exhibiting, showing, exposing
display, exhibition, exposé; flash, flashing, exposing oneself
show

She stopped looking at the show window. - Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti.

She looked in at the show window. - O, teşhir vitrinine göz attı.

making (someone) a subject of common gossip
exposition
flash
expo

Dan threatened Linda with exposure. - Dan Linda'yı teşhirle tehdit etti.

exposing oneself
exhibit

I feel an aversion toward all this exhibitionism. - Tüm bu teşhirciliğe karşı nefret hissediyorum.

An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur. - Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu.

expose
teşhir etmek
exhibit
teşhir etme
exhibition
teşhir etmek
trot out
teşhir etmek
expose
teşhir etmek
1. to display, exhibit, show, expose. 2. to make (someone) a subject of common gossip
teşhir etmek
display
teşhir etmek
display of smth
teşhir etmek
to exhibit, to display
teşhir hastalığı
exhibitionism
teşhir hastası
exhibitionist
teşhir salonu
showroom
teşhir etmek
catch
teşhir etmek
present
teşhir et
{f} unrolled
teşhir et
unroll
teşhir etmek
parade
boyundurukla teşhir etme
pillory
edepsiz teşhir
(Kanun) indecent exposure
güçlü tanzim teşhir
(Ticaret) power merchandising
kendini teşhir etmek
expose oneself
teşhir etmek
unroll
teşhir etmek
gibbet
teşhir