arz

listen to the pronunciation of arz
Türkçe - İngilizce
{i} supply

Prices depend on supply and demand. - Fiyatlar arz ve talebe bağlıdır.

Recently the demand for this product has increased faster than the supply. - Son zamanlarda bu ürün için talep arzdan daha hızlı artmıştır.

{i} offer

Tom became a billionaire when his company sold shares in an initial public offering. - Onun şirketi halka arz hisse sattığında Tom milyarder oldu.

presentation
the earth
preferment
presentation, demonstration; submitting, submission; supply
demonstration; submission
exhibition
(Ticaret) bid
(Ticaret) lodgment
(Ticaret) presentment
submitting
width
supply side
display
terrene
{i} demonstration
breadth
arz etmek
tender
arz etmek
offer an opinion
arz ederim
present
arz ederim
submit

gereğini bilgilerinize arz ederim.

arz ve talep
supply and demand
arz ve talep dengesi
(Pazarlama) Balance of supply and demand, supply and demand balance
arz-talep dengesi
Balance of supply and demand, supply and demand balance
arz-ı endam
figuring the supply-i
arz etmek
a) to present b) to offer (an opinion) c) to submit
arz ve talep
supply and demand sunu ve istem
arz ve talep kanunu
law of supply and demand
arz ederim
i submit
hayati tehlike arz eden
safety-critical
saygılarımla arz ederim
yours sincerely
önem arz etmek
be important
arz etmek
bring forward
halka arz
Initial offering
arz etmek
subject
arz etmek
display
arz etmek
exhibit
bakiye arz etmek
(Kanun,Ticaret) show a balance of
bireysel arz
(Ticaret) individual supply
birlikte arz
(Ticaret) joint supply
fiziki arz
(Ticaret) physical supply
genel arz
(Ticaret) general cash offer
halka arz
(Ticaret) public flotation
halka arz
(Hukuk) public offerings
halka arz
(Ticaret) public offering

Tom became a billionaire when his company sold shares in an initial public offering. - Onun şirketi halka arz hisse sattığında Tom milyarder oldu.

halka arz
(Ticaret) security offering
piyasa arz eğrisi
(Ticaret) industry supply curve
sonsuz arz esnekliği
(Ticaret) perfect elasticity of supply
tersine dönen arz eğrisi
(Ticaret) regressive supply curve
toplam arz
(Ticaret) total demand
ulusal arz
(Ticaret) national supply
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Ardıç adı verilen bir ağaç
(Hukuk) Sunu, yeryüzü parçası
Yer, yeryüzü
Sunma
En, genişlik
Satılmak üzere pazara sürülen mal ya da hizmet
Anlatma, bildirme
Piyasaya sunulan mal ya da hizmet
(Osmanlı Dönemi) yer, dünya sunma, takdim etme
Bir mal ya da hizmetin piyasaya sürülmesi
Yeryüzü parçası
Yüksek bir makama anlatma, bildirme
arz etmek
Saygı ile bildirmek
arz etmek
Sunmak
ARZ VE İSTIZAN
(Hukuk) Müsadeye arzetmek
arz dairesi
bakınız: enlem dairesi
arz derecesi
bakınız: enlem
arz odası
Yüksek mevkide olan insanların halkla görüştüğü oda
arz odası
Padişahın elçileri veya yabancı ülkelerin temsilcilerini kabul ettiği oda
arz talep kanunu
Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi
arz ve talep
Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem
halka arz
Halka Arz, şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlamasıdır. Şirketler kaynak ihtiyaçlarlarını faiz karşılığı yabancı kaynaklardan (borç) ya da özkaynaktan (ortaklardan sermaye yoluyla veya faaliyetler sonucu kazanç yoluyla) sağlar
aktarı arz
(Osmanlı Dönemi) dünyanın her tarafı
arz