lay at someone's door

listen to the pronunciation of lay at someone's door
Englisch - Türkisch
bir suçu birine yüklemek
lay at s.o.'s door
(bir suçu) birine yüklemek, birinin üstüne atmak
lay at someone's door

  Türkische aussprache

  ley ät sʌmwʌnz dôr

  Aussprache

  /ˈlā ˈat ˈsəmˌwənz ˈdôr/ /ˈleɪ ˈæt ˈsʌmˌwʌnz ˈdɔːr/

  Wort des Tages

  bilk
Favoriten