wind

listen to the pronunciation of wind
Englisch - Türkisch
sarmak
dolamak
yel

Rüzgara karşı yelken açtık. - We sailed against the wind.

Rüzgarın yönünü değiştiremem ama gidilecek yere ulaşmak için her zaman yelkenlerimi ayarlayabilirim. - I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

rüzgâr

Hava bugün dünkünden daha rüzgarlı. - It's windier today than it was yesterday.

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

{i} rüzgar

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

Hava bugün dünkünden daha rüzgarlı. - It's windier today than it was yesterday.

{i} kurma (saat)
{i} dönemeç
{f} (wound)
dolaşmak
saati kurmak
{f} kıvırmak
saçmalık
gaz

Patatesler bana gaz yapar. - Potatoes give me wind.

O sadece seni gaza getiriyor. - He's only winding you up.

viraj
sonuçlandırmak
{f} kıvrıla kıvrıla gitmek
havagazı
kurmak
rolik sarmak
döne döne gitmek
çevirmek (manivela vb'ni)
gaz (mide ve bağırsaktaki)
kurmak (saati)
havacıva
hava hareketi
külek
midede gaz
boş laf
nefes

Biraz nefesi kesilmiş görünüyorsun. - You look a little winded.

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

soluğunu kesmek
hava cıva
soluk

Soluklanmam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to catch my wind.

{f} nefessiz kal
{f} kıvrılmak
{i} k.dili. boş laflar, lafügüzaf, fasarya
{i} İng. (mide ve bağırsaktaki) gaz
{f} dolambaçlı olmak
{f} -i nefessiz bırakmak; -i nefes nefese
soluklandı
{f} dolanmak
{f} bükülmek
gizli gizli sokulmak
dolambaçlı ol
osuruk
{f} döndürmek
eğrilmek
açmak

Pencereyi açmak zorundayım. - I have to open the window.

Ben pencereyi açmak zorunda mıyım? - Do I have to open the window?

wind its way dolaşıp gitmek
kurmak dolaşmak
{f} çevirmek
{f} açmak (yol)
{f} (up) (zemberek v.b.'ni çevirerek) (saati, gramofonu v.b.'ni) kurmak: Will you wind the grandfather clock? Sandıklı saati kurar
geri dönmek
wind down yavaslamak
{f} sarılmak

Tom gibi sarılmak istemiyorum. - I don't want to wind up like Tom.

hava gazı
saat kurmak
kıvrım (nehirdeki)
bitirmek
nehir

Nehir ormanın içinden kıvrılarak gitmektedir. - The river winds through the forest.

Pencereden bir nehir görüyorum. - Through the window, I see a river.

nefes nefese bırakmak
halletmek
nefessiz bırakmak
duymak
esinti

Bir rüzgar esintisi geldi ve Curdken'in şapkasını uçurdu. - A puff of wind came and blew Curdken's hat far away.

Bir rüzgar esintisi Curdken'in şapkasını uçurdu, ve o onu tepe ve vadinin üzerinde kovalamak zorunda kaldı. - A gust of wind blew Curdken's hat away, and he had to chase it over hill and dale.

kokusunu almak
koklayarak bulmak
koku

Çiçeklerin kokusu, otobüsün açık pencerelerinden içeri girdi. - The smell of the flowers came in through the open windows of the bus.

hava

Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı. - It was cold, and in addition, it was windy.

Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir. - Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.

nefes aldırmak
wound
yaralamak
wound
yara

Tom hastaneden serbest bırakıldı, ama ateşli silah yarası hâlâ iyileşiyordu. - Tom had been released from the hospital, but he was still recovering from the gunshot wound.

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı. - Six hundred thousand men were killed or wounded.

wind up
boylamak
wind up
kurmak
wind up
sonuçlandır
wind up
kıvırmak
wind-up toy
Kurmalı oyuncak
wind chill
(Askeri) SERİNLETİCİ RÜZGAR TESİRİ: Rüzgar ve hava sıcaklığının, ısınmış cisimler üzerindeki müşterek soğutucu etkisi. Bu etki saatte bir metre kare için kilo kalori ile ifade edilir
wind down
araba camını kapamak
wind s.t. up
k.dili. bir şeyi bitirmek/tamamlamak: They wound up the meeting with a song. Toplantıyı
wind up
bitirmek
wind chill index
(Meteoroloji) rüzgar soğutma endeksi
wind down
kapamak
wind down
yan gelip yatmak
wind side
(Askeri) orsa
wind someone up
gaza getirmek
wind someone up
(birisine) gaz vermek
wind something up
saat vb gibi bir şey kurmak
wind up
(Teknik,Tekstil) rolik sarmak
wind up
(deyim) küplere bindirmek
wind up
bitmek
wind up
(deyim) çok öfkelendirmek
wind up
(deyim) birini çok kızdırmak
wind up
(deyim) sinirlerini ayağa kaldırmak
wind up
yukarı kaldırmak
wind up
(saat) kurmak
wind up
(deyim) sinirden kudurtmak
wind up
(deyim) gıcık etmek
wind up
açmak
wind up a company
(Ticaret) şirketi tasfiye etmek
wind deflection
rüzgar yönlendirmesi
wind exposure
rüzgara maruz kalma
wind gap
hava boşluğu
wind gauge
rüzgar ölçer
wind generator
rüzgar jenaratörü
wind instrument
nefesli çalgı
wind scale
rüzgar hızölçeri
wind sleeve
rüzgar yön göstergesi
wind sock
rüzgar yön göstergesi
wind tee
rüzgar yön göstergesi
wind a horn
bir boynuz rüzgar
wind bell
Rüzgâr canı
wind blown
Yanan rüzgar
wind borne
Rüzgârla taşınan
wind breaker
rüzgar kesici
wind chart
rüzgâr haritası
wind cheater
anorak, parkabkz: windcheatersee: windcheater
wind chill
(Meteoroloji) Hissedilen Sıcaklık: Havadaki rüzgar ve/veya nem etkisiyle duruma göre gerçek değerinden farklı hissedilebilen sıcaklık
wind chime
rüzgar ahenge
wind chimes
Rüzgar canı
wind clouds
rüzgâr bulutları
wind erosion
rüzgâr erozyonu
wind farm
rüzgar çiftliği
wind forward
ileri sarmak
wind generator
Rüzgâr üreteci
wind harp
rüzgar harp
wind into
rüzgar içine
wind jacket
rüzgar ceketi
wind load
rüzgâr yükü
wind mill
rüzgar değirmeni
wind nut
(Mühendislik) kelebekli somun
wind one´s way into s.o.´s affections
k. dili birinin gönlüne girmek
wind out
dışarı rüzgar
wind out of
out of rüzgar
wind pipe
rüzgar boru
wind power
rüzgar enerjisi
wind pumps
rüzgar pompaları
wind rose
rüzgar gülü
wind s.o. round one´s little finger
k. dili birini parmağında oynatmak
wind shield
Araç on camı
wind someone up
birisine gaz vermek
wind surfing
Rüzgâr sörfü
wind turbine
Rüzgâr türbini

Son zamanlarda onlarca rüzgar türbini inşa edildi. - Tens of wind turbines have recently been built.

wind turbine
rüzgar türbünü
wind turbine
Yel değirmeni, yel kapan, rüzgar türbini
wind turbines
rüzgar türbinleri
wind up
(sonuçta) (belirli bir yer veya durumda) bulunmak: - The pair of them wound up in jail. - İf you keep on like this you'll wind up bankrupt
wind up
bitmek, sona ermek: - The show wound up with Fehmi reciting "Han Duvarları."
wind watch up
kadar izlemek rüzgar
wind wave
rüzgâr dalgası
wind-chill factor
rüzgar-chill faktörü
wind-down
rüzgar-down
wind-driven
rüzgar gücü ile çalışan
wind-filled
Rüzgârlı

On this wind-filled night we had runned through to home.

wind-up
bitmek, sona ermek: "The show wound up with Fehmi reciting "Han Duvarları. - Müsamere, Fehmi'nin Han Duvarları'nı okumasıyla sona erdi."
wind-up
(sonuçta) (belirli bir yer veya durumda) bulunmak: "The pair of them wound up in jail. - Onların her ikisi hapsi boyladı."; "İf you keep on like this you'll wind up bankrupt. - Böyle devam edersen iflas edersin."
wind-up radio
Kurmalı radyo: Kurularak şarj edilebilen radyo
wind-up toy
rüzgar-up oyuncak
wind-worn
rüzgardan aşınmış
wind off
(Tekstil) sağmak, rolik açmak
wind up
tahrik etmek
wind up
çevirmek
wind up
son vermek
winding
kavis
wound
(Askeri) YARALANMA; YARALAMAK; YARA: Bir insan veya hayvanda, özellikle harici bir tesir sonucu, vücut dokusunda meydana gelen arızalanma. Buna (traumatism) de denir
wind down
çözmek
wind up
(Teknik,Tekstil) top sarmak
winded
nefesi kesilmiş

Biraz nefesi kesilmiş görünüyorsun. - You look a little winded.

winding
(Tekstil) bobinleme
winding
sararak
winding
(Tekstil) büküm
winding
(Bilgisayar) sargı motor
winding
döner (motor)
winding
(Tekstil) bobin yapma
wound
(Askeri) yaralanma

Arkadaşım bir yaralanmadan dolayı öldü. - My friend died from a wound.

wound
vurmak
the wind
üflemeli çalgılar
winded
{f} soluksuz kal
winding
sargı
winding
dönge
winding
dönemeç
winding
{f} sar
winding
{i} helezoni
winding
dolambaçlı

Dar ve dolambaçlı bir yoldan aşağıya doğru yürüdük. - We walked down a narrow and winding path.

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

winding
dolambaç

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

Yaşam uzun ve dolambaçlı bir yoldur. - Life is a long and winding road.

windless
durgun
wound
{f} yarala

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı. - Six hundred thousand men were killed or wounded.

Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu. - The soldier was wounded in the leg and couldn't move.

wound
Oh! Hayret! i
Wind chill
hissedilen sıcaklık
Wind chime
rüzgar canı
Wind turbine
(Enerji Üretimi) rüzgar tribünü
meaning wind or created by the wind
rüzgar anlam veya rüzgar tarafından oluşturulan
winding
sarma
winding
(Elektrik, Elektronik) Motor sargısı, bobin sargısı, trafo sargısı
windings
sargılar
wound
yarala(mak)
wound
çok makbul şey
wound
ceriha
wound
sarımlı
wound
yarama
the wind
(isim)fesli çalgılar, üflemeli çalgılar
the wind
nefesli çalgılar
wind chill
(Askeri) serinletici rüzgar tesiri
wind down
aşağı indirmek
wind down
(deyim) dinlenmek
wind power
rüzgâr enerjisi
wind up
bükmek
wind up
kapamak (hesap)
wind up
sona ermek
wind up
araba camını açmak
wind up
bitmek, sona ermek: The show wound up with Altan reciting "Han Duvarları." Müsamere, Altan'ın Han Duvarları'nı okumasıyla sona
wind up
{k} 1. bitmek, sona ermek: The show wound up with Altan reciting "Han Duvarları." Müsamere, Altan'ın Han Duvarları'nı okumasıyla sona
wind up
kurmak (saat)
wind up
heyecanlandırmak
wind up
(Fiili Deyim ) 1- (saati) kurmak 2- sonunda belli bir duruma yada yere gelmek
wind up
döndürmek
wind up
sarmak
wind up
sarıp sarmalamak
wind up
tasfiye etmek
wind up
(deyim) wind sth. up bitirmek,sonuçlandırmak
Englisch - Englisch
The ability to exert oneself without feeling short of breath

Give me a minute before we jog the next mile — I need a second wind.

To blow air through a wind instrument or horn to make a sound
To turn coils of (a cord or something similar) around something

Please wind up that kite string.

One of the five basic elements (see Wikipedia article on the Classical elements)
To tighten the spring of the clockwork mechanism such as that of a clock

Please wind up that old-fashioned alarm clock.

Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure

The winds in Chicago are fierce.

To cause (someone) to become breathless, often by a blow to the abdomen

The boxer was winded during round two.

Flatus

Ewww. Someone passed wind.

To exhaust oneself to the point of being short of breath

I can’t run another step — I’m winded.

To travel, or to cause something to travel, in a way that is not straight

The long and winding road / That leads to your door / Will never disappear.

{f} turn, coil; twist around, convolute; meander; bind, bandage; be bound; be twisted around; change direction
{v} to turn round, twist, insinuate, unfold, blow
{n} a current of air, breath or respiration, flatulence, publicity
To drive hard, or force to violent exertion, as a horse, so as to render scant of wind; to put out of breath
raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car"
{i} act of twisting or turning; bend; curve
To turn completely or repeatedly; to become coiled about anything; to assume a convolved or spiral form; as, vines wind round a pole
A result due to the differences in air mass pressures (temperature) The wind blows as a result of nature trying to balance the differences The larger the differences between air masses, the stronger the wind
a reflex that expels intestinal gas through the anus
To have a circular course or direction; to crook; to bend; to meander; as, to wind in and out among trees
The dotterel
Movement of air relative to the surface of the Earth. Wind is an important factor in determining and controlling climate and weather. It is also the generating force of most ocean and freshwater waves. Wind occurs because of horizontal and vertical differences in atmospheric pressure. The general pattern of winds over the Earth is known as the general circulation, and specific winds are named for the direction from which they originate (e.g., a wind blowing from west to east is a westerly). Wind speeds are often classified according to the Beaufort scale. solar wind Wind Cave National Park wind chill wind power Wind River Range wind shear wind tunnel
extend in curves and turns; "The road winds around the lake
To rest, as a horse, in order to allow the breath to be recovered; to breathe
Air in motion, usually parallel to the earth's surface
It occurs immediately after shearing
ow well covers Curved plastic covers designed to be installed on top of a window well to cover the opening
moving air, especially air moving along the ground
Natural wind turns "wind-mill-style" turbines to generate electricity
Air in motion relative to the surface of the earth Almost exclusively used to denote the horizontal component
to sound with prolonged and mutually involved notes
Mere breath or talk; empty effort; idle words
The region of the pit of the stomach, where a blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss of breath or other injury; the mark
The horizontal movement of air over the Earth's surface and one of the basic elements of weather Thermal differences throughout the world produce variations in air pressure and air will flow generally from high-pressure to low-pressure areas
The act of winding or turning; a turn; a bend; a twist; a winding
To introduce by insinuation; to insinuate
(or wynd) In reference to a wood board that has twisted
Power of respiration; breath
A term used to describe the warp in a board when twisted (winding) It will rest upon two diagonally opposite corners, if laid upon a perfectly flat surface
Air naturally in motion with any degree of velocity; a current of air
to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course; "the river winds through the hills"; "the path meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders through the entire body"
empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz"
a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern
A direction from which the wind may blow; a point of the compass; especially, one of the cardinal points, which are often called the four winds
window(s)
air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
Air that flows in relation to the earth's surface, generally horizontally There are four areas of wind that are measured: direction, speed, character (gusts and squalls), and shifts Surface winds are measured by wind vanes and anemometers, while upper level winds are detected through pilot balloons, rawin, or aircraft reports
A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind"
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
Relating to wind power or other aspects of air movement
horizontal movement of air over the Earth's surface that is created when cool, heavy air moves toward warm, light air
{i} breeze; direction of the wind; gale; breath; wind instrument (Music); intestinal gas; social or political current; hint; nonsense; conceit
a tendency or force that influences events; "the winds of change"
Air moving horizontally and/or vertically
catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the drugs"
causes the sudden movement of a condition Examples are a rash that is spreading, onset of colds, fever, chills, vertigo, spasms or twitches
coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch"
The horizontal movement of air in relation to the earth's surface Wind direction tells where the wind is blowing from For example, a "north wind" is coming from the north and is blowing towards the south There are four components of wind that are measured: direction, speed, character (ie - whether it's a gust or a squall) and shifts
Movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure
A spacecraft that measures the properties of the solar wind incident on the magnetosphere One of NASA's contributions to the ISTP
Air or gas generated in the stomach or bowels; flatulence; as, to be troubled with wind
horizontal motion of air near the surface of the Earth
Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or by an instrument
form into a wreath
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind" breath; "the collision knocked the wind out of him" empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz" a tendency or force that influences events; "the winds of change" air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere" coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch" wrap or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool" extend in curves and turns; "The road winds around the lake
Air artificially put in motion by any force or action; as, the wind of a cannon ball; the wind of a bellows
Wind section includes: obeo(O'bow), flute, clairnet, and bassoon
To expose to the wind; to winnow; to ventilate
wind back
To wind (a tape, cassette, or film, etc) towards the beginning; to rewind
wind back the clock
Figuratively to return in time to an earlier period of history
wind band
A musical group consisting solely of woodwind and brass instruments
wind bands
plural form of wind band
wind chill
A measure of how cold the atmosphere feels, taking not just actual temperature into account, but also wind, which can make the air considerably colder
wind chimes
A construction of small pieces of wood, glass, metal or ceramic suspended, outdoors, in such a way that they tinkle pleasantly when moved by the wind
wind down
To slow; to become calmer or less busy

The festival seems to be winding down now.

wind down
relax; get rid of stress

After a long day at work, she winds down by kickboxing.

wind down
Lower by winding something

Wind down the car window if you want to talk to me.

wind farm
A collection of wind turbines, especially a large-scale array, used to generate electricity
wind farms
plural form of wind farm
wind holds
plural form of wind hold
wind instrument
a musical instrument that produces sound when air flows through it; reed instruments and brass instruments
wind instruments
plural form of wind instrument
wind machine
an electrically driven fan for generating currents of air during the production of films etc
wind mill
Alternative spelling of windmill
wind rose
A diagram in which the speed and direction of the winds at a particular location are represented by lines of varying thickness and length superimposed on a compass rose
wind scales
plural form of wind scale
wind shear
A change of wind speed, direction, and magnitude
wind sock
At an airport, a conical shaped flag flying from a pole, used by pilots to gauge the direction and strength of the wind
wind speed
The local speed of the wind
wind swell
waves generated by local winds

2005: Leftover NW wind swell mostly waist high surf today. — Surfside San Diego surf report 06-04-05.

wind tunnel
A test facility through which air is forced in a controlled manner so as to study the effects of flow around airfoils, aircraft, motor cars etc
wind tunnels
plural form of wind tunnel
wind turbine
A device for converting wind power into electricity
wind turbines
plural form of wind turbine
wind up
To conclude, complete, or finish

Even though he had bad news, he tried to wind up his speech on a positive note.

wind up
To dissolve a partnership or corporation and liquidate its assets
wind up
To tighten by winding or twisting

Their feet padded softly on the ground, and they crept quite close to him, twitching their noses, while the Rabbit stared hard to see which side the clockwork stuck out, for he knew that people who jump generally have something to wind them up. But he couldn't see it. They were evidently a new kind of rabbit altogether.

wind up
To end up; to arrive or result

I followed the signs, and I wound up getting nowhere.

wind up
To excite

Try not to wind up the kids too much right before bedtime.

wind up
To play a prank, to take the mickey or mock

Twenty quid? Are you winding me up?.

wind up
A humorous attempt to fool somebody, a practical joke in which the victim is encouraged to believe something untrue
wind up one's bottoms
To finish a job

Myself and the Dr went ashore today to wind up our bottoms.

wind-instrument
Attributive form of wind instrument

wind-instrument manufacturer.

wind-mill
Alternative spelling of windmill
wind-up
A punch line of a joke or comedy routine
wind-up
The end or conclusion of something

Everyone come to our end-of-the-term wind-up party.

wind-up
the part of a pitch where the pitcher moves his or her arm backwards before throwing the ball

He's into his wind-up. Here comes the pitch. Strike on the inside corner!.

wind-up
A joke, an attempt to fool someone or to make them angry

Is this a wind-up, or what? No, no, it's true. He can really do it..

wind-up
needing to be wound up in order to function

Maybe you could get a wind-up toy to distract him.

wind the clock
set the correct hour on the clock
wind turbine
a turbine that is driven by the wind
wind chill
(Meteoroloji) Wind chill (often popularly called the wind chill factor) is the felt air temperature on exposed skin due to wind. The wind chill temperature is never higher than the air temperature, and the windchill is undefined at the higher temps (above 10 °C [50 °F]). Humidity on the skin can result in a higher felt air temperature, which is accurately termed the heat index (or humidex), and is used instead
wind chill factor
(Meteoroloji) Wind chill (often popularly called the wind chill factor) is the felt air temperature on exposed skin due to wind. The wind chill temperature is never higher than the air temperature, and the windchill is undefined at the higher temps (above 10 °C [50 °F]). Humidity on the skin can result in a higher felt air temperature, which is accurately termed the heat index (or humidex), and is used instead
wind chimes
(plural noun) Small decorative pieces of glass or metal suspended from a frame, typically hung near a door or window so as to tinkle in the draught
wind down
(of a clockwork mechanism) gradually lose power
wind down
(also wind something down) draw or bring gradually to a close
wind down
informal - relax
wind generator
A wind turbine or wind generator is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy
wind turbine
A wind turbine or wind generator is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy
wind 1
The wind section of an orchestra or band is the group of people who produce musical sounds by blowing into their instruments
wind 2
If a road, river, or line of people winds in a particular direction, it goes in that direction with a lot of bends or twists in it. The Moselle winds through some 160 miles of tranquil countryside The convoy wound its way through the West Bank. a narrow winding road
wind down
If you wind down, you relax after doing something that has made you feel tired or tense. I regularly have a drink to wind down. = unwind
wind turbine
A turbine that is powered by the wind
wind up
When you wind up something such as the window of a car, you make it move upwards by turning a handle. He started winding the window up but I grabbed the door and opened it. = roll up wind down
wind wheel
pin wheel, wheel that spins by the force of the wind
winded
Simple past tense and past participle of wind

The boxer was winded when his opponent hit his solar plexus.

winded
short of breath

She was winded from her long run.

winding
one complete turn of something wound
winding
twisting, turning or sinuous
winding
Present participle of wind
winding
to turn a boat around in a canal
winding
a length of wire wound around the core of an electrical transformer
winding
spiral or helical
winding
the act or process of winding (turning around)
winds
Third-person singular simple present indicative form of wind
winds
plural form of wind
wound
To hurt or injure (someone) by cutting, piercing, or tearing the skin

The police officer wounded the suspect during the fight that ensued.

wound
A hurt to a person's feelings

It took a long time to get over the wound of that insult.

wound
An injury to a person by which the skin is divided or its continuity broken
wound
Simple past tense and past participle of wind
wound
To hurt (a person's feelings)

The actor's pride was wounded when the leading role went to his rival.

winding
{n} a turning about, turn, pursuit
wound
{n} a hurt
wound
{v} to hurt by violence
Wind pipe
trachea
wind chill
the cooling effect of the wind. Still-air temperature that would have the same cooling effect on exposed skin as a given combination of temperature and wind speed. As the wind speed increases, the wind chill equivalent temperature decreases; e.g., an air temperature of 30 °F (-1.1 °C) with a wind speed of 20 mph (32.2 kph) produces a wind chill of 17 °F (-8 °C). Wind chill is often included in weather reports to describe how cold it feels
wind chimes
An arrangement of small suspended pieces, as of glass, metal, or ceramic, hung loosely together so that they tinkle pleasingly when blown by the wind. Also called wind-bells. long thin pieces of metal, wood etc hanging together in a group, that make musical sounds when the wind blows them against each other
wind chimes
a decorative arrangement of pieces of metal or glass or pottery that hang together loosely so the wind can cause them to tinkle
wind down
When you wind down something such as the window of a car, you make it move downwards by turning a handle. Glass motioned to him to wind down the window If a stranger stops you, just wind the window down a fraction. wind up
wind down
relax, unwind, rest; become gradually slower until reaching a total halt; lessen in intensity gradually until ending completely
wind down
If someone winds down a business or activity, they gradually reduce the amount of work that is done or the number of people that are involved, usually before closing or stopping it completely. Foreign aid workers have already begun winding down their operation In 1991 the Ada plant began to wind down
wind power
Use of the energy in winds to produce power. Though wind is irregular and spread out, it contains tremendous amounts of energy. Sophisticated wind turbines have been developed to convert this energy to electric power. The use of wind-energy systems grew considerably in the 1980s and '90s. Germany today produces more wind energy than any other country. Some 15,000 wind turbines are now in operation in California. See also windmill
wind rose
A meteorological diagram depicting the distribution of wind direction and speed at a location over a period of time
wind rose
A flower-like diagram indicating the relative frequencies of different wind directions for a given station and period of time
wind rose
a diagram, for a given locality or area, showing the frequency and strength of the wind from various directions
wind rose
symbol on a map that indicates the direction and strength of winds
wind rose
a diagram usually shown on pilot charts that indicates the frequency and intensity of wind from different directions for a particular place
wind rose
Diagram showing the distribution of wind speed with wind direction
wind rose
Diagram showing the long-term distribution of wind speed and direction
wind rose
weather map showing the frequency and strength of winds from different directions
wind rose
polar graphs that indicate the speed and relative duration of wind according to its direction Wind roses are useful for determining the most prevalent direction of winds of desired strength Wind roses are reported at NREL's Solar Radiation Research Laboratory
wind rose
A diagram that indicates the average percentage of time that the wind blows from different directions, on a monthly or annual basis
wind turbine
{i} wind generator, machine used to convert the kinetic energy in wind into mechanical energy
wind up
coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch"
wind up
give a preliminary swing to the arm pitching
wind up
If you wind someone up, you deliberately say things which annoy them. This woman really wound me up. She kept talking over me. = annoy
wind up
{f} twist a knob in order to make something run (e.g. a watch, toy, clock, etc.) up; end, be finished (e.g. a meeting); finish something, bring something to a close (e.g a project, meeting); reach a certain state or course of action because of something else
wind up
stimulate sexually; "This movie usually arouses the male audience"
wind up
If you wind up in a particular place, situation, or state, you are in it at the end of a series of actions, events, or experiences, even though you did not originally intend to be. He could wind up in gaol Little did I know that I would actually wind up being on the staff Both partners of the marriage wound up unhappy. = finish up, end up
wind up
When someone winds up a business or other organization, they stop running it and close it down completely. The Bank of England seems determined to wind up the company
wind up
When you wind up an activity, you finish it or stop doing it. The President is about to wind up his visit to Somalia
wind up
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
wind up
If you wind someone up, you say untrue things in order to trick them. You're joking. Come on, you're winding me up. = kid see also wind 3, wind-up, wound up
winded
{s} short-winded, short of breath; tired out
winded
To cause a person to lose their breath
winded
{f} turn, coil; twist around, convolute; meander; bind, bandage; be bound; be twisted around; change direction
winded
The state of being short of breath
winded
breathing laboriously or convulsively
winded
unable to breathe easily, because you have been running or you have been hit in the stomach
winding
A call by the boatswain's whistle
winding
Loop of wire on a motor armature that generates a magnetic field
winding
Typically refers to the process of wrapping coils of copper wire around a core, usually of steel In an AC induction motor, the primary winding is a stator consisting of wire coils inserted into slots within steel laminations The secondary winding of an AC induction motor is usually not a winding at all, but rather a cast rotor assembly In a permanent magnet DC motor, the winding is the rotating armature
winding
something wound around something else
winding
- A stage in the manufacturing process of a loudspeaker's voice coil where the wire is wrapped around a collar or sleeve called a former MB Quart to this date still hand winds voice coils in its Obrigheim factory
winding
Twisting from a direct line or an even surface; circuitous
winding
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind"
winding
The process of tightening the mainspring of a watch This can be done by hand (by means of the crown) or automatically (by means of a rotor, which swings along with the movement of the wearer’s arm)
winding
{f} spin; twist; bend; wrap around; be wrapped around; be bent; change direction
winding
{i} act of turning or coiling; curve, twisting of a path; path of conduction in an electrical device
winding
Operation consisting of tightening the mainspring of a watch This can be done by hand (by the crown) or automatically (by a rotor, which is caused to swing by the movements of the wearer's arm)
winding
A turn or turning; a bend; a curve; flexure; meander; as, the windings of a road or stream
winding
{s} twisting, turning; looping, spiral
winding
marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to steer the car down a twisty track"
winding
the manner in which something is wound
winding
Loop or wire on a motor armature that generates a magnetic field
winding
Curving, as in a stairway that changes direction gradually
winding
process of turning sails into the eye of the wind
winding
The material, as wire or rope, wound or coiled about anything, or a single round or turn of the material; a series winding, or one in which the armature coil, the field-magnet coil, and the external circuit form a continuous conductor; a shunt winding, or one of such a character that the armature current is divided, a portion of the current being led around the field-magnet coils
winding
The wire that is wrapped or coiled around the armature in electromagnetic devices such as transformers and relays Also see amortisseur winding
winding
Operation whereby a web of paper or board is wound into one or more reels
winding
of a path e g ; "meandering streams"; "rambling forest paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding country road"
winding
an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase
windings
This refers to the wire wound inside a motor, causing a magnetic field, which makes the fan run
windings
The wire in a voice coil that is wound around the former (also called a bobbin) to create a coil 4
windings
The wraps of copper wire around the bobbin of a pickup Coils generally have anywhere from 6,000 to 8,500 turns of wire The number of turns is a rough indicator of a pickup's potential output and tone The higher the number, the higher the output, but not always As the number of windings increase, the pickup will also lose some clarity and high and low-end response Generally, high output pickups have increased upper midrange response, but high and low frequencies are compromised Typical single coils are wound from 4-6 5K Ohms, while typical humbuckers wired in series (each coil of the humbucker is half the DC resistance reading) measure 7-9K Ohms The gauge of wire and the number of windings will determine the actual size of the pickup coil Smaller wire (43-gauge for example) will give a greater DC resistance with less windings, compared to larger (42-gauge) wire
windings
plural of winding
windless
devoid of wind; calm
windless
without or almost without wind; "he prefers windless days for playing golf
windless
{s} lacking wind, calm, quiet (as of the weather on a certain day); out of breath
windless
Wanting wind; out of breath
windless
If the air is windless, or if it is a windless day, it is very calm and still. windy
windless
Having no wind; calm
windless
without or almost without wind; "he prefers windless days for playing golf"
winds
n A classification of tiles consisting of the tiles bearing the characters representing east, west, north, and south Each player is associated with a wind, which changes every hand East is the dealer
winds
plural of wind
winds
{f} turn, coil; twist around, convolute; meander; bind, bandage; be bound; be twisted around; change direction
winds
third-person singular of wind
winds
blowing from the four quarters of heaven (Jer 49: 36; Ezek 37: 9; Dan 8: 8; Zech 2: 6) The east wind was parching (Ezek 17: 10; 19: 12), and is sometimes mentioned as simply denoting a strong wind (Job 27: 21; Isa 27: 8) This wind prevails in Palestine from February to June, as the west wind (Luke 12: 54) does from November to February The south was a hot wind (Job 37: 17; Luke 12: 55) It swept over the Arabian peninsula The rush of invaders is figuratively spoken of as a whirlwind (Isa 21: 1); a commotion among the nations of the world as a striving of the four winds (Dan 7: 2) The winds are subject to the divine power (Ps 18: 10; 135: 7)
wind
Favoriten