saçmalık

listen to the pronunciation of saçmalık
Türkisch - Englisch
nonsense

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

I am fed up with your nonsense. - Saçmalıklarından bıktım.

tripe
{i} bullshit

I got it, so no bullshit, okay? - Anladım, bu yüzden saçmalık yok, değil mi?

Creationism is bullshit. - Yaratılışçılık saçmalıktır.

bullshit (Slang)
balderdash
flimflam
farce
gassing
fiddle-faddle
gab
galimatias
rubbish

His essay is rubbish. - Onun denemesi saçmalık.

flapdoodle
applesauce (Slang)
piece of nonsense, absurd remark or action
fatuity
guff
gibberish

This is gibberish to me. - Bu benim için saçmalık.

blather
bosh
absurdity

In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods. - Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır.

Twitter is a good example of absurdity. - Twitter, saçmalıklara iyi bir örnektir.

rot
flubdub
footle
drivel; eyewash
container in which shot, buckshot, or BB's are kept
nonsense, drivel, claptrap, bullshit, absurdity, toomfoolery, garbage, bilge, tripe, shit, cock, codswallop, cobblers, rubbish
blatherskite
hog wash
{i} moonshine
senseless
hogwash

I think it's hogwash. - Ben bunu saçmalık olduğunu düşünüyorum.

I think that's a lot of hogwash. - Onun saçmalık olduğunu düşünüyorum.

humbug
(Argo) jibberish
humph
wind
piece of crap
tosh
goofiness
drool
eye wash
froth
trash
crap

What's all this crap? - Bütün bu saçmalık da ne?

What kind of crapola is this? - Bu ne tür bir saçmalık?

codswallop
claptrap
apple sauce
ridiculousness
unreason
inanity
absurdness
charade
fiddlestick
bilge
bunk
frivolity
cobblers
shit
abracadabra
frivolousness
cock
punk
tomfoolery
gammon
drivel
bullcrap
{i} spinach
wishy wash
{i} whimsicalness
{i} ineptness
bir yığın saçmalık
pack of nonsense
bir yığın saçmalık
a pack of nonsense
tam saçmalık
stark nonsense
tamamen saçmalık
full of shit
Türkisch - Türkisch
Yeri ve değeri olmayan söz, davranış: "Bazen çekip gitmeyi kuruyordu, fakat bunun saçmalığını kendi de idrak ediyordu."- H. Taner
Saçma konulan yer
Yeri ve değeri olmayan söz, davranış
saçmalık
Favoriten