try

listen to the pronunciation of try
Englisch - Türkisch
denemek

Bunu denemek istiyorum. - I'd like to try this on.

Yaşlı insanlar sık sık yeni şeyleri denemekten korkarlar. - Older people are often afraid of trying new things.

{i} deneme

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

Daha kibar olmayı denemelisin. - You should try to be more polite.

{f} çalışmak (yapmaya)
{f} gayret etmek

Okulda daha fazla gayret etmek zorundayım. - I have to try harder at school.

{f} yargılamak
yoklamak
girişmek
yapmaya çalışmak

Ben senin teklifini takdir ediyorum, ama bunu tek başıma yapmaya çalışmak istiyorum. - I appreciate your offer, but I'd like to try to do this on my own.

Seninle benim aramdaki fark benim aslında doğru olanı yapmaya çalışmakla ilgileniyorum olmam. - The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right.

girişim

Şifrenizi geri alma girişiminiz başarılı değildir. Lütfen tekrar deneyin. - Your attempt to retrieve your password was not successful. Please try again.

yağ eritmek
kalkışma
çalışmak

Tom'un Rusça öğrenmeye çalışmakla ilgilendiğinden bile şüpheliyim. - I doubt that Tom is even interested in trying to learn Russian.

Tom'u Fransızca çalışmaya ikna etmeye çalışmak için daha fazla zaman harcamak istemedim. - I didn't want to spend any more time trying to convince Tom to study French.

{f} dene

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

Daha kibar olmayı denemelisin. - You should try to be more polite.

sinirlerini bozmak
uğraşmak

Ona uğraşmak anlamsız. - It's nonsense to try that.

Sonunda Tom'u odasını temizlemeye ikna etmek için uğraşmaktan vazgeçtim. - I finally stopped trying to persuade Tom to clean his room.

kızdırmak
sıkmak
{f} kalkışmak, girişmek
teftiş etmek
eritmek
{i} çaba

Başarısız olmanın nedeni yeterince sıkı çabalamamandır. - The reason why you failed is you did not try hard enough.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

{f} yormak
tahkik etmek
{f} sınamak
tecrübe etmek
{f} taşırmak (sabır)
{f} tatmak
{f} çalışmak, uğraşmak: They are trying to finish the project on time. Projeyi zamanında bitirmeye çalışıyorlar
{f} teşebbüs etmek
tetkik etmek
(Tıp) Deneme, tecrübe
{i} atış hakkı (ragbi)
atış hakkı
deney yapmak
deneyimlemek
deneme yapmak
yeltenmek
kalkmak
deneeyim
taşırmak
try on
{f} denemek (elbise)
try out
denemek

Bu yeni modeli satın almadan önce denemek istiyorum. - I'd like to try out this new model before I buy it.

Yeni sörf tahtasını denemek için sabırsızlanıyordu. - He couldn't wait to try out his new surfboard.

try a case
(Kanun) davaya bakmak
try a shoe
ayakkabı denemek
try a suit
(Kanun) davaya bakmak
try a suit
(Kanun) davayı görmek
try again
(Bilgisayar) yeniden dene

Bence yeniden denemelisin. - I think you should try again.

Ken yeniden deneyecek kadar cesur değildir. - Ken isn't brave enough to try again.

try again
(Bilgisayar) yeniden deneyin
try and miter square
marangoz gönyesi
try and pick up
tavlamak
try and pick up birds
kız tavlamak
try every cunning way
allem etmek kullem etmek
try fuel engine
üç yakıtlı makine
try hard
asılmak
try hard remembering something
zihnini kurcalamak
try harder
çırpınıp durmak
try it
(Bilgisayar) dene
try on
ayakkabı denemek
try on
üzerinde denemek

O çocuk o mavi gömleği üzerinde denemek istedi. - That child wanted to try on that blue shirt.

try one's hand
denemek
try one's hand
şansını denemek
try one's hardest
(deyim) tüm yolları denemek
try one's hardest
(deyim) elinden geleni yapmak
try other means
başka bir yol bul
try out
deneyden geçirmek
try persuade
bağlama çekmek
try persuade
abdal dili dökmek
try run
(Spor) deneme koşusu
try someone's patience
birinin sabrını tüketmek
try something on
prova etmek
try to alter
değiştirmeye çalışmak
try to become familiar
alışmaya çalışmak
try to become familiar with
alışmaya çalışmak
try to change
değiştirmeye çalışmak
try to connect
(Bilgisayar) bağlanmayı dene
try to connect
(Bilgisayar) bağlanmayı
try to draw one's attention
dikkatini çekmeye çalışmak
try to explain
anlatmaya çalışmak
try to explain
açıklamaya çalışmak
try to explain away a matter
ağız yapmak
try to find
aramaya çalışmak
try to find a remedy
çare bulmaya çalışmak
try to find a solution
çıkar yol aramak
try to find a solution
yol aramak
try to find a solution
çare bulmaya çalışmak
try to find an answer
çare bulmaya çalışmak
try to get used to
alışmaya çalışmak
try to have influence
(Politika, Siyaset) nüfuz edinmeye çalışmak
try to make ends meet
geçim derdine düşmek
try to overcome
atlatmaya çalışmak
try to pull one's attention
dikkatini çekmeye çalışmak
try to reach
ulaşmaya çalışmak
try to reach an agreement
anlaşmaya çalışmak
try to recover
atlatmaya çalışmak
try to remember
hatırlamaya çalışmak
try to succeed
başarmaya çalışmak
try to take one's attention on
dikkatini çekmeye çalışmak
try too hard
aşırıya kaçmak
try too hard
çok olmak
try for
elde etmeye çalışmak
try it on
üstüne üstüne gitmek
try it on
sabrını taşırmak
try on
denemek

Bu kurabiyelerden birini denemek istiyorum. - I'd like to try one of those cookies.

Bunun bir beden küçüğünü denemek istiyorum. - I'd like to try on one size smaller than this.

try on
(giysi) prova etmek
try on
giyip denemek
try out
dene

Tom okul futbol takımı için deneyeceğini söyledi. - Tom said he was going to try out for his school soccer team.

Bu yeni modeli satın almadan önce denemek istiyorum. - I'd like to try out this new model before I buy it.

try sb's patience
sabrını tüketmek
try square
ayarlı gönye
try out
düzeltmek
try a fall with so.
öyle bir düşüş deneyin
try after
sonra deneyin
try as someone might
(deyim) Ne kadar çabalasa da ..., ne kadar uğraşsa da
try as someone might
(deyim) Çok uğraşmasına rağmen

Tray as I might, I couldn't forget Serra. (çok uğraşmama rağmen Serra'yı unutamadım) Try as I might I didn't understand this lesson.

try at
çalışın
try best
geleni
try in vain
yararsız
try not to talk
konuşmamayı dene
try of
denemek
try out for
try for
try outs
seçmeler
try so.'s hand at st.
deneyin çok. 'st de el var
try to do
yapmayı deneyin
try to keep your level of
bir şeyi aynı seviyede tutmaya çalışmak
try walking in one's shoes
Kendini birinin yerine koymak

Try walking in my shoes!.

try-in
denemek-in
try-on
prova
try-out
deneme
try again
Tekrar Dene

Ben tekrar denememiz gerektiğini düşünüyorum. - I think that we should try again.

Tekrar denememiz konusunda seninle aynı fikirdeyim. - I agree with you that we should try again.

try for
-i elde etmeye çalışmak
try hard
uğraşmak
try hard
didinmek
try hard
çok çalışmak

Sanırım daha çok çalışmak zorunda kalacağım. - I guess I'll have to try harder.

Tom daha çok çalışmak zorunda olacak. - Tom is going to have to try harder.

try hard
özenmek
try it on
(deyim) aldatmak,oyun cevirmek,hile yapmak,dolandirmak
try on
{f} prova etmek
try on
(deyim) try sth./it on (with someone) birini aldatmaya çalışmak,oyun oynamak a try-on blöf
try one's best
elinden geleni yapmak
try one's fortune
şansını denemek
try one's hand at
(bir şeyi yapmayı) denemek
try one's hand at
bir şeyi yapmayı denemek
try one's hand at
-e el atmak
try one's hand at
-i denemek
try one's luck
şansını denemek
try one's patience
sabrını denemek
try one's patience
sabrını taşırmak
try one's patience
sabrını tüketmek
try one's patience
sabrını zorlamak
try one's wings
öğrendiklerini denemek: Let me have the wheel! I'd like to try my wings. Direksiyonu bana ver! Öğrendiklerimi denemek istiyorum
try one's wings
öğrendiklerini denemek
try out
tasfiye etmek
try out
düzlemek (tahta vb.)
try out
(birini/bir şeyi) denemek
try s.o.'s patience
birinin sabrını tüketmek
try square
duvarcı gönyesi
try to earn
kazanmaya çalışmak
try to find
bulmaya çalışmak

Onları bulmaya çalışmak zorundayım. - I've got to try to find them.

Onu bulmaya çalışmak zorundayım. - I've got to try to find her.

try to find
aramak
try to get
elde etmeye çalışmak
try to win
kazanmaya çalışmak
try out
deneme
tried
{s} arıtılmış
tried
{s} güvenilir
tried
denenmiş

Denenmiş olan tüm diğerleri hariç, demokrasi yönetimin en kötü şeklidir. - Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

try for
elde etmek
tri
üç
nice try
(Bilgisayar) iyi deneme
tried
denenmek
tried
mücerrep
try again
(Bilgisayar) yine dene
try on
elbise denemek
try out
deneme yapmak
trying
bıktırıcı
trying
sıkıntılı

Tıpkı senin gibi, bu sıkıntılı günlerde uyumadım. - Just like you, I haven't slept in these trying days.

trying
(Bilgisayar) deneniyor
trying
deneyerek
trying
zor

Tom'un ne söylemeye çalıştığını anlamak zordu. - It was hard to figure out what Tom was trying to say.

Onun yolculuğu iptal etmesini ikna etmeye çalışarak zor bir zaman geçirdim. - I had a hard time trying to persuade him to cancel the trip.

worth a try
denemeye değer
you're welcome to try
bir deneyin isterseniz
tried
{f} dene

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

O, o yeni makineyi denedi. - He tried out that new machine.

trying
güç

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

Onlar politik amaçlarına ulaşmak için sömürgeci güçlere yaranmaya çalışmaktadırlar. - They are trying to cozy up to imperialist forces in order to achieve their political aims.

trying
çetin
trying
zahmetli
trying
{f} dene

Yaşlı insanlar sık sık yeni şeyleri denemekten korkarlar. - Older people are often afraid of trying new things.

Tom Fransız kornosunu çalmayı öğrenmeyi denemek için çok zaman harcadı. - Tom spent a lot of time trying to learn how to play the French horn.

trying
üzücü
tried
{s} sınanmış
an error occuredd plase try again later
bir hata oluşmuştur, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
attempt, try
girişimi, deneyin
attempt, try hard, endeavor
girişimi, sert, gayret deneyin
cut-and-try
Deneme yanılma (metodu)
don't try to push me
beni zorlamayı deneme
experience, try
deneyim, denemek
of try
deneyin
to try to rescue
kurtarmaya çalışmak
tries
denemeler
tries
dener
try of
denenme
trying
deniyor
two cunning men will not try to make a dupe of each other
(Atasözü) İki cambaz bir ipte oynamaz
Just try and catch me
{k} Haydi, yakala bakalım!
You're welcome to try
Bir deneyin isterseniz./Buyrun deneyin
do you want to try on another pair
başka bir çift denemek ister misiniz
free to try
denemesi bedava
give a try
(deyim) give sth. a try denemek
give it a try
denemek

Onu nasıl yapacağımı bilmiyordum fakat denemek için istekliydim. - I didn't know how to do it, but I was willing to give it a try.

Denemek zorunda kaldım. - I had to give it a try.

have a try
denemek

Denemek için bana uğra. - Come on over to have a try.

Ben de denemek istiyorum. - I'd also like to have a try.

i would like to try both of them on
her ikisini de denemek istiyorum
i would like to try out the car
bu arabayı denemek istiyorum
i would like to try some stronger glasses
daha güçlü bir gözlük denemek istiyorum
i'd like to try it on
bunu denemek istiyorum
please try this one
lütfen bunu deneyin
to try in
(Diş Hekimliği) Bir protez veya kronu, herhangi bir yapım aşamasında ağızda kontrol etmek
tri
üç misli
tried
f., bak. try. s. güvenilir, güvene layık
tried
try yor/yargıla/dene
try on
prova
try on
blöf
try out
yetenek denemesi
trying
{s} kalkışan
trying
try yor/yargıla/dene
trying
{s} sabrı zorlayan
Türkisch - Türkisch

Definition von try im Türkisch Türkisch wörterbuch

tri
üç anlamında önek
Englisch - Englisch
To put to test

I shall try my skills on this.

To work on something

You are trying too hard.

To taste, sample, etc

Try this—you’ll love it.

To tire

You are trying my patience.

A score in rugby, analogous to a touchdown in American football

Today I scored my first try.

To lie to in heavy weather under just sufficient sail to head into the wind
To attempt. Followed by infinitive

I'll come to dinner soon. I'm trying to beat this level first.

An act of tasting or sampling

I gave sushi a try but I didn’t like it.

An attempt

I gave unicycling a try but I couldn’t do it.

To separate (precious metal etc.) from the ore by melting; to purify, refine

euery feend his busie paines applide, / To melt the golden metall, ready to be tride.

To put on trial

He was tried and executed.

To make an experiment. Usually followed by a present participle

I tried mixing more white paint to get a lighter shade.

{v} to examin, prove, endeavor, attempt
To settle; to decide; to determine; specifically, to decide by an appeal to arms; as, to try rival claims by a duel; to try conclusions
A JavaTM programming language keyword that defines a block of statements that may throw a Java language exception If an exception is thrown, an optional "catch" block can handle specific exceptions thrown within the "try" block Also, an optional "finally" block will be executed regardless of whether an exception is thrown or not
To try and do something means to try to do it. I must try and see him
If you say that something fails but not for want of trying or not for lack of trying, you mean that everything possible was done to make it succeed. Not all is perfect, but it isn't for want of trying
in order to separate out impurities; "try the yak butter"; "render fat in a casserole"
{f} attempt; test, experiment; examine, determine guilt or innocence, put on trial (Law); subject to strain; separate through heating, refine, purify (Obsolete)
If you try a door or window, you try to open it. Bob tried the door. To his surprise it opened
to try your best: see best to try your hand: see hand to try your luck: see luck to try someone's patience: see patience
To subject to severe trial; to put to the test; to cause suffering or trouble to
A Java(TM) programming language keyword that defines a block of statements that may throw a Java language exception If an exception is thrown, an optional "catch" block can handle specific exceptions thrown within the "try" block Also, an optional "finally" block will be executed regardless of whether an exception is thrown or not
If you try something new or different, you use it, do it, or experience it in order to discover its qualities or effects. It's best not to try a new recipe for the first time on such an important occasion I have tried painting the young shoots with weed poisoner, but this does not kill them off. Try is also a noun. If you're still sceptical about exercising, we can only ask you to trust us and give it a try
To attempt. Followed by infinitive, the attempt fails or is expected to fail
The try keyword indicates a block of code to which subsequent catch and finally clauses apply The try statement itself performs no special action See the entries for catch and finally for more information on the try/catch/finally construct
{i} attempt; trial, test, experiment; scoring of three points in Rugby by touching the ball down beyond the opponents' goal line (Rugby)
a keyword starting a try block, which uses methods that throw Exceptions These Exceptions must be caught at the end of the try block
To do; to fare; as, how do you try! A screen, or sieve, for grain
A score, worth 5 points, that's awarded when the ball is touched down by a player on the attacking side after it has been carried or kicked across the try-line The scoring team is also awarded a conversion kick
Refined; select; excellent; choice
used in the form "Try T" where T is a tactic, try running T and if it fails do nothing instead
In Rugby and Northern Union football, a score (counting three points) made by grounding the ball on or behind the opponent's goal line; so called because it entitles the side making it to a place kick for a goal (counting two points more if successful)
To purify or refine, as metals; to melt out, and procure in a pure state, as oil, tallow, lard, etc
take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the regional dishes"
In the game of rugby, a try is the action of scoring by putting the ball down behind the goal line of the opposing team. The French, who led 21-3 at half time, scored eight tries. see also tried, trying
make an effort or attempt; "He tried to shake off his fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The police attempted to stop the thief"; "He sought to improve himself"; "She always seeks to do good in the world
melt (fat, lard, etc ) in order to separate out impurities; "try the yak butter"; "render fat in a casserole"
To experiment with; to test by use; as, to try a remedy for disease; to try a horse
in order to separate out impurities; "try the yak butter"; "render fat in a casserole" test the limits of; "You are trying my patience!" give pain or trouble to; "I've been sorely tried by these students" make an effort or attempt; "He tried to shake off his fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The police attempted to stop the thief"; "He sought to improve himself"; "She always seeks to do good in the world
To examine or investigate judicially; to examine by witnesses or other judicial evidence and the principles of law; as, to try a cause, or a criminal
To divide or separate, as one sort from another; to winnow; to sift; to pick out; frequently followed by out; as, to try out the wild corn from the good
If you try for something, you make an effort to get it or achieve it. My partner and I have been trying for a baby for two years He said he was going to try for first place next year
put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of; "The football star was tried for the murder of his wife"; "The judge tried both father and son in separate trials"
give pain or trouble to; "I've been sorely tried by these students"
put on a garment in order to see whether it fits and looks nice; "Try on this sweater to see how it looks"
melt fat, lard, etc
When a person is tried, he or she has to appear in a law court and is found innocent or guilty after the judge and jury have heard the evidence. When a legal case is tried, it is considered in a court of (Hukuk) He suggested that those responsible should be tried for crimes against humanity Whether he is innocent or guilty is a decision that will be made when the case is tried in court The military court which tried him excluded two of his lawyers
put to the test, as for its quality, or give experimental use to; "This approach has been tried with good results"; "Test this recipe"
To strain; to subject to excessive tests; as, the light tries his eyes; repeated disappointments try one's patience
To essay; to attempt; to endeavor
To prove by experiment; to apply a test to, for the purpose of determining the quality; to examine; to prove; to test; as, to try weights or measures by a standard; to try a man's opinions
If you try a particular place or person, you go to that place or person because you think that they may be able to provide you with what you want. Have you tried the local music shops?
test the limits of; "You are trying my patience!"
If you try to do something, you want to do it, and you take action which you hope will help you to do it. He secretly tried to block her advancement in the Party Does it annoy you if others do things less well than you would, or don't seem to try hard enough? I tried calling him when I got here but he wasn't at home No matter how bad you feel, keep trying. Try is also a noun. It wasn't that she'd really expected to get any money out of him; it had just seemed worth a try
C++ keyword used to delimit a try block
examine or hear (evidence or a case) by judicial process; "The jury had heard all the evidence"; "The case will be tried in California"
To experience; to have or gain knowledge of by experience
earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something; "made an effort to cover all the reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she gave it a good try"
Act of trying; attempt; experiment; trial
To exert strength; to endeavor; to make an effort or an attempt; as, you must try hard if you wish to learn
attempt
try on
To test the look or fit of (a garment) by wearing it
try one's hand
to attempt a skill, craft, or trade possibly for the first time

I thought I'd try my hand at woodworking, until I saw how much the tools cost.

try out
To undergo a test before being selected; to audition

We're trying out for the parts of Romeo and Juliet.

try out
To test something in order to see if it works
try out one's own chops
To produce one's own records with one's own vocals
try square
A tool used to measure if a piece of wood is at right angle
try-hard
A person usually of little talent who tries hard, especially through imitation, to succeed, usually to gain fame or popularity
try as someone might
(deyim) Used for saying that someone is making a very great effort but still cannot do something

Try as he might, he could not forget.

try to fit a square peg in a round hole
(deyim) Try to combine two things that do not belong or fit together
try cock
A cock for withdrawing a small quantity of liquid, as for testing
try for
make an attempt at achieving something; "She tried for the Olympics"
try for
make an attempt at achieving something; "She tried for the Olympics
try harder
put in a greater effort, work harder
try his fortune
check to see what his fate will be
try on
{f} attempt; measure; try a piece of clothing to check if it fits or how it looks
try on
If you try on a piece of clothing, you put it on to see if it fits you or if it looks nice. Try on clothing and shoes to make sure they fit
try on
If you say that a person is trying it on, you mean that they are trying to obtain something or to impress someone, often in a slightly dishonest way and without much hope of success. They're just trying it on -- I don't believe they'll go this far
try on
put on a garment in order to see whether it fits and looks nice; "Try on this sweater to see how it looks
try one'a patience
check to see how much one can tolerate
try one's best
do as well as one can, to the best of one's ability
try one's fortune
try one's luck, test one's chances
try one's hand at
try for the first time, make a first attempt
try one's luck
check to see the outcome of one's fortune
try out
put to the test, as for its quality, or give experimental use to; "This approach has been tried with good results"; "Test this recipe"
try out
{f} put to a test, examine
try out
take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the regional dishes"
try out
perform in order to get a role; "She auditioned for a role on Broadway"
try out
If you try something out, you test it in order to find out how useful or effective it is or what it is like. She knew I wanted to try the boat out at the weekend London Transport hopes to try out the system in September
try out
try something new, as in order to gain experience; "Students experiment sexually"; "The composer experimented with a new style"
try out for
{f} try to gain a place on a team; try to get in an organization (e.g.: "Are you going to try out for the school basketball team?")
try square
a square having a metal ruler set at right angles to another straight piece
try square
A square with a broad blade attached to a stock at a right angle
try square
n. A carpenter's tool consisting of a ruled metal straightedge set at right angles to a straight piece, used for measuring and marking square work
try to do the impossible
try to do what cannot be done, try to accomplish what cannot be accomplished
try-out
a period of time spent trying a new method, tool, machine etc to see if it is useful
college try
Alternative form of old college try
don't try to teach grandma how to suck eggs
Don't presume to give advice to those who are more experienced
interception try
A try that results from an interception
old college try
A vigorous, committed attempt or effort

You know, all I can do is go out there and give it the old college try and play my hardest..

penalty try
An awarding of five points (equivalent to scoring a try) to a team whose opponents have prevented, by misconduct, a try being scored
trying
Difficult to endure; arduous
trying
irritating, stressful or bothersome
trying
Present participle of try
college try
A serious effort to do or achieve something
give a try
attempt, try hard, endeavor
give it a try
give it a shot, try it, make an attempt, endeavor, make an effort
have a try
make an attempt, make an effort, have a go at
nice try
nice attempt, good attemp, good try
nice try but no cigar
close but no cigar, good and close but not correct; almost but not entirely successful; good but incorrect guess
tri
A prefix (also used adjectively) denoting three proportional or combining part, or the third degree of that to the name of which it is prefixed; as in trisulphide, trioxide, trichloride
tri
Toxic Release Inventory A report collected by EPA (or authorized states for EPA) that lists all the chemicals emitted by a specific set of facilities in a given year TRI is one of the few reporting requirements that cuts across environmental media
tri
Toxic Release Inventory
tri
Toxic Release Inventory This is a database of information about releases of more than 650 toxic chemicals from manufacturing facilities throughout the United States
tri
Toxics Release Inventory for Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, Section 313 submissions
tri
pref. three, triple, composed of three
tri
Sanskrit word meaning three, triple
tri
Triangle
tri
A prefix meaning three, thrice, threefold; as in tricolored, tridentate
tried
tested and proved to be reliable
tried
tested and proved useful or correct; "a tested method"
tried
{s} experienced, tested; subjected to distress
tried
Proved; tested; faithful; trustworthy; as, a tried friend
tried
past of try
tried
Tried is used in the expressions tried and tested, tried and trusted, and tried and true, which describe a product or method that has already been used and has been found to be successful. over 1000 tried-and-tested recipes see also try, well-tried. the past tense and past participle of try. tried and tested/trusted/true a tried and tested method has been used successfully many times
tried
of Try
tries
Plural of try
tries
third-person singular of try
trying
hard to endure; "fell upon trying times
trying
extremely irritating to the nerves; "nerve-racking noise"; "the stressful days before a war"; "a trying day at the office"
trying
{i} attempting; testing, experimenting; examination, determination of guilt or innocence, putting on trial (Law); subjecting to strain; act of separating through heating, refining (Archaic)
trying
hard to endure; "fell upon trying times"
trying
Adapted to try, or put to severe trial; severe; afflictive; as, a trying occasion or position
trying
{s} difficult to endure; annoying
trying
If you describe something or someone as trying, you mean that they are difficult to deal with and make you feel impatient or annoyed. Support from those closest to you is vital in these trying times see also try. annoying or difficult in a way that makes you feel worried, tired etc
Türkisch - Englisch

Definition von try im Türkisch Englisch wörterbuch

try for
try out for
try
Favoriten