then

listen to the pronunciation of then
Englisch - Türkisch
ondan sonra

Ondan sonra, ayrıldım ama onların evinde çantamı unuttuğumu fark ettim. - After that, I left, but then I realized that I forgot my backpack at their house.

Pekâlâ. Diğer on beş Almanca cümleyi tercüme edip, ondan sonra ayrılacağım. - All right. I'll translate another fifteen sentences in German, and then leave.

o zaman

O zaman onu görmediğine inanmıyorum. - I cannot believe you did not see him then.

Yarın gece yağmur bekleniyor,öyleyse o zamana kadar şemsiyelerimizi bırakalım. - It's supposed to rain tomorrow night, so let's leave our umbrellas until then.

bari
(ondan) sonra
soma
o durumda
çok geçmeden

Hava çok soğuktu ve sonra üstüne üstlük çok geçmeden yağmur yağmaya başladı. - It was very cold, and then before long it began to rain on top of it.

bu durumda
o süre içinde
daha sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Öyleyse daha sonra tekrar geleceğim. - Then I'll come again later.

öyleyse

Öyleyse onu görmediğine inanamam. - I cannot believe you did not see him then.

İzlandaca bir cümlenin İngilizce çeviri varsa, ve İngilizce cümlenin Savahili dilinde bir çevirisi varsa, öyleyse dolaylı olarak, bu, İzlandaca cümle için bir Savahili çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

madem öyle
o zamanki
o zamanlar

O zamanlar, tüm hesaplamalar elle yapıldı. - Back then, all the calculations were done by hand.

O zamanlar tekrar bir sürü hata yaptım. - I made a lot of mistakes back then.

sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

And if the bed should catch fire
böylece

Yarın akşam onunla akşam yemeği yiyeceğim, böylece o zaman onun fikrini öğreneceğim. - I'm going to have dinner with him tomorrow night, so I'll feel him out then.

{s} o zamanlarki
demek

Neler oluyor biliyor musun? - Hayır. O zaman bütün bunlar ne demek oluyor? - Do you know what's going on? - No. What's it all about then?

Eğer beni bu şekilde tanımıyor idiysen, kısaca beni tanımamışsın demektir. - If you didn't know me that way then you simply didn't know me.

o zaman: We were young then. O zaman gençtik. They'll have come by then. O zamana kadar gelmiş olacaklar. What'll happen then? O zaman
o halde

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

Eğer bu cümleyi okuyabiliyorsan, o halde okuyabiliyorsundur. - If you can read this sentence, then you're able to read.

zira

En ilginç bilgi çocuklardan gelir, zira onlar bildikleri her şeyi anlatır ve sonra durur. - The most interesting information comes from children, for they tell all they know and then stop.

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

o zaman vaki olan
derhal
bunun üstüne
o zaman ki
bunun üzerine
sonrada
then i'm a dutchman
(deyim) değilse arap olayım
then wait for
(Bilgisayar) sonra bekle
then and there
hemen

Onun tekrar olmamasına asla izin vermemeye hemen karar verdim. - I decided then and there to never let that happen again.

Hemen karar vermek zorundaydım. - I had to decide right then and there.

then and there
derhal
then and there
oracıkta
then of
o zaman
then out
Daha sonra dışarı
then again
üstelik

O tek kelime Fransızca söyleyemez ama üstelik bir yerli gibi İngilizce konuşur. - He can't say one word of French, but then again he speaks English like a native.

then again
ayrıca
then and there
anında
then by
sonraki
the then
sonra
the then president
o zamanki başkan
the then president
zamanın cumhurbaşkanı
there and then
(deyim) hemen oracikta
even then
o zaman bile

Özür diledim fakat o zaman bile benimle konuşmadı. - I apologized, but even then she wouldn't speak to me.

Sen onun olanaksız olduğunu biliyordun ve o zaman bile denedin. - You knew it was impossible and even then, you tried.

in that case
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

dump then halt
(Bilgisayar) dökümden sonra dur
ever then
o zaman bile
ever then
buna karşın
if i knew then what i know now
şimdiki aklım olsaydı
if then
(Bilgisayar) eğer ise
if then
ise o zaman
if then else
(Bilgisayar) eğer-ise-değilse
in that case
(Konuşma Dili) öyle olursa
in that case
(Konuşma Dili) o durumda
in that case
şu halde
just then
(deyim) o esnada
now and then
ikide bir
now then!
hop
since then
o tarihten itibaren
since then
o andan sonra
since then
o andan itibaren
so then
şu halde
till then
o vakte kadar
until then
o zamana kadar

O zamana kadar, Tom Mary'nin kot pantolon giydiğini hiç görmedi - Until then, Tom had never seen Mary in jeans.

O zamana kadar babam hiç yurt dışında bulunmadı. - My father had never been abroad until then.

when then
her ne zaman olsa
when then
o zaman
where then
orada
How then
Bu da ne demek?
and then
ve sonra

Önce Hong Kong'a gideceğiz ve sonra Singapura gideceğiz. - We'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.

Bifteğini bitir ve sonra bir şeker alabilirsin. - Eat up the steak and then you can have a candy.

at that time
o zamanda

O, o zamanda uyuyor olabilir. - He might have been sleeping at that time.

O zamanda biz çocuktuk. - We were children at that time.

but then
bununla birlikte
but then
ama sonra

Düzenleme kaldırıldı ama sonra yeniden yürürlüğe kondu. - The regulation was abolished, but then it was reenacted.

Firari buradan elli kilometre uzaktaki küçük bir kasabada ortaya çıkmış, ama sonra gözden kaybolmuş. - The fugitive surfaced in a small town fifty miles from here but then disappeared again.

but then
fakat sonra

köye ulaşıncaya dek beraber yuruduler fakat sonra yolları ayrıldı - They walked along the road together until they reached the village, but then their paths diverged.

Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum. - I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it.

every now and then
arada bir
every now and then
ara sıra

Tom ara sıra bir bardak şarabı sever. - Tom enjoys a glass of wine every now and then.

Tom ara sıra bizi ziyarete gelir. - Tom comes to visit us every now and then.

from then
o zamandan
long before then
ondan çok önce
now and then
zaman zaman

Tom zaman zaman Mary'den haber alır. - Tom hears from Mary every now and then.

Zaman zaman okulda onunla karşılaşırım. - I meet him at school now and then.

now and then
arada sırada

Arada sırada birlikte alışverişe gittiler. - Every now and then they went shopping together.

Arada sırada oğluna yazar. - She writes to her son every now and then.

now and then
ara sıra

Eğer zamanınız varsa, ara sıra birkaç satır yaz. - If you have time, drop me a line now and then.

Ara sıra onunla okulda karşılaşırım. - I meet her at school now and then.

now then
de bakalım
now then
hadi
now then
öyle ise
till then
o zamana kadar

O zamana kadar ne yaparım? - What do I do till then?

Umarım bu iyi hava o zamana kadar devam edecek. - I hope this good weather will hold till then.

already then
zaten o zaman
back then
O zamanda, o günlerde
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Hiç yoktan iyidir ama daha iyi olabilirdi
between now and then
şimdi ve sonra arasında
but then again
ama sonra tekrar
by then
O zamana kadar

Ancak, o zamana kadar, çok geçti. - By then, however, it was too late.

O zamana kadar tamamlanırsa gelecek ay yeni evimize taşınacağız. - We will move into our new house next month if it is completed by then.

every now and then
Arada bir, ara sıra, zaman zaman, bazen
from then on
O zamandan sonra, o zamandan bu yana, o zama nbdan beri
if then operation
Daha sonra operasyon eğer
maybe then
belki sonra
next in order; in addition
sonraki sırada; ek olarak
ok then
Peki öyleyse
only then
ancak o zaman

Ancak o zaman onun ne demek istediğini anladım. - Only then did I realize what he meant.

right then
Tam o anda, tam o zamanda
see then
o zaman bakın
see you then
o zaman görüşürüz
since then.
o zamandan beri
soon afterward
kısa süre sonra
that time
O zaman

O zamana kadar çoktan ayrılmış olacağım. - By that time I'll have already left.

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

until then
o zamana dek
until then, meanwhile
O zamana kadar, bu arada
up until then
O zamana dek, o ana kadar

Up until then, I hadn't seen how seriously we were in trouble.

who then
kim o zaman
at that time
o zaman

O zaman Kuzey Amerika'da birkaç tane yol vardı. - Few roads existed in North America at that time.

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

but then
yine de
but then
ama diğer taraftan
by then
o zaman

O zamana kadar bitirebilir misin? - Can you finish by then?

Ancak, o zamana kadar, çok geçti. - By then, however, it was too late.

change then find
değiştir ve bul
come on then
haydi bakalım
even then
buna rağmen
even then
olsa bile
every now and then
arada sırada
in that case
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

in that case
demek oluyor ki
in that case
öyleyse
it only hurts now and then
arada sırada acıyor
just then
derken
just then
tam o sırada; tam o anda
just then
tam o sırada

Tam o sırada aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea occurred to me just then.

Tam o sırada parktaki işçiler bazı küçük oyun kartları getirdiler. - Just then, the workers in the park brought over some small playing cards.

now then
şu halde
since then
ondan beri
well then
mademki
well, then
öyleyse
what then
eee sonra
what then?
(Konuşma Dili) eee ne olmuş?
what then?
(Konuşma Dili) tamam nolmuş?
what then?
(Konuşma Dili) oldu başka?
Englisch - Englisch
At the time that; when

Than the knyght sawe hym lye soo on the ground, he alyght and was passynge heuy, for he wende he had slayne hym .

being so at that time
that time

It will be finished before then.

in that case

You don't like potatoes? What do you want me to cook, then?.

at that time

He was happy then.

What were you doing at that time? - What were you doing then?

I know what time you said you would be there, but I wasn't able to be there at that time. - I know what time you told me to be there, but I couldn't get there then.

Obsolete spelling of than
at the same time; on the other hand

That’s a nice shirt, but then, so is the other one.

soon afterward

He fixed it, then left.

next in order; in addition

There are three green ones, then a blue one.

{a} at that time, in that case
Then is used when you refer to something which was true at a particular time in the past but is not true now. the Race Relations Act of 1976 Then is also an adverb. Richard Strauss, then 76 years old, suffered through the war years in silence
At another time; later; again
a reserved word used in if statements 3 4, A 1
Soon afterward, or immediately; next; afterward
used in the form "T1 THEN T2" where T1 and T2 are tactics, runs T1 and then runs T2 on all of the generated subgoals
{i} at the same time
In that case; in consequence; as a consequence; therefore; for this reason
You use then with words like `now', `well', and `okay', to introduce a new topic or a new point of view. Now then, you say you walk on the fields out the back?
At that time (referring to a time specified, either past or future)
that time; that moment; "we will arrive before then"; "we were friends from then on" subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed" at that time; "I was young then"; "prices were lower back then"; "science as it was then taught" in that case or as a consequence; "if he didn't take it, then who did?"; "keep it then if you want to"; "the case, then, is closed"; "you've made up your mind then?"; "then you'll be rich
You use then to say that one thing happens after another, or is after another on a list. Add the oil and then the scallops to the pan, leaving a little space for the garlic
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
Than
You use then at the end of a topic or at the end of a conversation. `I'll talk to you on Friday anyway.' --- `Yep. Okay then.'
You use then at the beginning of a sentence or after `and' or `but' to introduce a comment or an extra piece of information to what you have already said. He sounded sincere, but then, he always did
Then means at a particular time in the past or in the future. He wanted to have a source of income after his retirement; until then, he wouldn't require additional money The clinic opened for business last October and since then has treated more than 200 people
You use then to introduce the second part of a sentence which begins with `if'. The first part of the sentence describes a possible situation, and then introduces the result of the situation. If the answer is `yes', then we must decide on an appropriate course of action
{s} therefore
at a later time, often as an effect -- " Hong Kong for three days, then visited his nine relatives in Singapore " (175)
that time; that moment; "we will arrive before then"; "we were friends from then on"
at a specific prior time; "the then president"
now and then: see now there and then: see there. used when mentioning the person who had a particular job, title, or position at a time in the past
You use then in conversation to indicate that what you are about to say follows logically in some way from what has just been said or implied. `I wasn't a very good scholar at school.' --- `What did you like doing best then?'
afterwards
three errors are common
(adv ) gormot, gohrmoht
in that case or as a consequence; "if he didn't take it, then who did?"; "keep it then if you want to"; "the case, then, is closed"; "you've made up your mind then?"; "then you'll be rich
at that time; "I was young then"; "prices were lower back then"; "science as it was then taught"
tho
then again
From another point of view; on the other hand; on second thought

I think I'll take three pairs of shoes. Then again, I only plan to stay two days.

then again
however, but, yet, on the other hand
then again
(contrastive) from another point of view; "on the other hand, she is too ambitious for her own good"; "then again, she might not go"
then and there
right there, immediately, to improvise
then and there
At that precise time and place; on the spot: resigned then and there
then(a)
at a specific prior time; "the then president
and then some
Used to confirm preceding utterance, while implying that what was said or asked is an understatement

It created a disruption, and then some.

but then
then again, on the other hand; used to show that the opposite viewpoint is possible

We may finish this wiki next year; but then, we may never finish.

now and then
sometimes; occasionally; intermittently

Call your mother now and then and let her know you care.

who's a pretty boy then
A conventional phrase used when talking to parrots
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Better than nothing at all but could have been better
already then
even at that point in time
and then
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some"
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some
and then some
and much more in addition to (e.g.: "I understand your car cost about $25,000", "Yes that much and then some because I also added a CD player")
back then
in those days; some time ago
but then
(contrastive) from another point of view; "on the other hand, she is too ambitious for her own good"; "then again, she might not go"
but then
but still, but on the other hand
but then again
on the other hand, from another point of view
by then
until that time
every now and then
sometimes, from time to time, occasionally, every once in a while
every now and then
occasionally; "every so often she visits her father"
first catch your hare then cook him
first things first, first concentrate on priorities, concentrate on one's immediate goal
just then
at a particular time in the past
just then
at a particular time in the past; "just then the bugle sounded
maybe then
perhaps then, maybe at that time
now and then
now and then or here and there; "he was arrogant and occasionally callous"; "open areas are only occasionally interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on occasion"; "now and again she would take her favorite book from the shelf and read to us"; "as we drove along, the beautiful scenery now and then attracted his attention"
now and then
occasionally, once in a while
only then
only at that time
since then
from that day forward
till then
until that time
what then?
what does one do at that time?
then
Favoriten