olsa bile

listen to the pronunciation of olsa bile
Türkisch - Englisch
even if

Even if he is busy, he will come. - O, meşgul olsa bile gelecek.

She will come even if she is tired. - O, yorgun olsa bile gelecektir.

even so

Even so, you are a human. - Öyle olsa bile, sen bir insansın.

Even so, the Earth moves! - Öyle olsa bile, Dünya hareket ediyor!

even though

Even though Tom is on the team, he's just a bench warmer. - Tom takımda olsa bile, o sadece yedek kulübesinde bekler.

Tom continued reading the newspaper even though the burglar alarm had gone off. - Tom, hırsız alarmı çalmaya başlamış olsa bile gazete okumaya devam etti.

even then
evenif
ever if
bile olsa
although
bile olsa
even though
böyle olsa bile
even so
olsa bile
Favoriten