schedule

listen to the pronunciation of schedule
Englisch - Türkisch
{i} program

Amerika'da, benim programım hemen hemen her gün farklı ve benzersizdir. - In America, my schedule is different and unique nearly every day.

Programımızda bir değişiklik yapamayız. - We cannot make a change in our schedule.

{i} plan

Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır. - What time is your plane scheduled to leave?

Sanırım eğitim planına bağlı kalmalısın. - I think you should stick to your training schedule.

{f} programlamak
{i} vardiya
{i} tarife

Duvarda bir otobüs tarifesi vardı. - There was a bus schedule on the wall.

Tren tarifesini bilmiyorum, benim için öğrenebilir misiniz? - I do not know the train schedules, could you find out for me?

{i} program: I have a very busy schedule at the office today. Bugün ofisteki iş programım çok dolu
{i} liste: His name is not on today's
{i} ek
{i} liste
{f} planla

Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı. - The training session is scheduled to begin at 4 p.m.

2.30'da planlanan bir personel toplantımız olduğuna inanıyorum. - I believe we have a staff meeting scheduled for 2:30.

{i} ilave
çizelgeleme
(Ticaret) bilanço
(İnşaat) döngü
çizelge

Trenler vakit çizelgesine göre çalışıyorlar. - The trains are running according to schedule.

zamanlama

Biz zamanlamanın gerisindeyiz. - We are behind schedule.

çizelgelemek
(Havacılık) programlama
(Ticaret) şema
listesini yapmak
(tren/otobüs/vb.) tarife
{f} zamanlamak
tasarlamak
planlamak

Bir randevu planlamak istiyorum. - I'd like to schedule an appointment.

Doktor Jackson'la bir randevu planlamak istiyorum. - I'd like to schedule an appointment with Dr. Jackson.

bağdarlama
ileri bir tarih için gününü
fiyat listesi
sögenini saptamak
listeye kaydetmek
cetvel
tarifesini yapmak
{f} düzenle

Tom bir son dakika toplantısı düzenledi. - Tom scheduled a last-minute meeting.

Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım. - I have to organize my schedule before the end of the month.

{i} zaman çizelgesi
(Askeri) ÇİZELGE, ZAMAN ÇİZELGESİ, TARİFE, PROGRAM
tarifeye geçirmek
{f} tarifeye yazmak
{f} çalışma saatlerini yazmak
program yapmak
çizelge,v.planla: n.plan
(isim) tarife, şift, program, liste, ek, ilave
{f} ilave etmek
{f} şifte yazmak
programa koymak
tarife/program
programla

Tom ve Mary birlikte vakit geçirmek için kendi yoğun programları içinde zaman bulmak için her fırsatı değerlendirirler. - Tom and Mary take every opportunity to find time in their busy schedules to spend time together.

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

ders programı
(İnşaat) düzen

Tom bir son dakika toplantısı düzenledi. - Tom scheduled a last-minute meeting.

Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım. - I have to organize my schedule before the end of the month.

zaman planı
tablo
(Ticaret) faaliyet planı
(Bilgisayar) zamanla

Biz zamanlamanın gerisindeyiz. - We are behind schedule.

Oturumlarımı önceden zamanlayabilirim. - l can schedule my sessions in advance.

(Ticaret) envanter
izlence
(Ticaret) bordro
planlama

Bir randevu planlamak istiyorum. - I'd like to schedule an appointment.

Doktor Jackson'la bir randevu planlamak istiyorum. - I'd like to schedule an appointment with Dr. Jackson.

schedule a meeting
toplantı ayarlamak
schedule a stroll
gezi programı yapmak
schedule analysis
program analizi
schedule compression
(İnşaat) program sıkıştırma
schedule control
(İnşaat) program kontrolü
schedule data
(Bilgisayar) veriyi zamanla
schedule date
(Bilgisayar) günlük tarihi
schedule development
program geliştirme
schedule dialog
(Bilgisayar) zamanlama iletişimi
schedule entry
(Bilgisayar) zamanlama girdisi
schedule feasibility
(Bilgisayar,Teknik) zamansal program olabilirliği
schedule for
(Bilgisayar) zamanlaması
schedule id
(Bilgisayar) günlük no
schedule job
(Bilgisayar) iş zamanla
schedule jobs
(Bilgisayar) işleri zamanla
schedule jobs
(Bilgisayar) iş zamanlama
schedule name
(Bilgisayar) zamanlama adı
schedule task
(Bilgisayar) zamanlanacak görev
schedule tasks
(Bilgisayar) zamanlanmış görevler
schedule to an earlier time
erkene almak
schedule to an earlier time
erken bir tarihe almak
schedule variance
(İnşaat) program sapması
schedule control system
(Askeri) ZAMAN ÇİZELGESİ TRAFİK KONTROL SİSTEMİ: Kamyon kolu ve kıtaların, bir zaman çizelgesine göre, belirli hız oranlarıyla tespit edilmiş yollardan gönderilmeleri suretiyle uygulanan bir trafik kontrol sistemi
schedule of fire
(Askeri) ateş zaman cetveli
schedule of fire
(Askeri) ATEŞ ZAMAN CETVELİ: Belirli bir programa göre, belirli bir sıra dahilinde yapılan ateş grupları veya serileri. Cetvelin uygulanmasına başlama zamanı istek üzerine olabilir. Tanıtma maksadıyla cetvele bir kod ismi veya başka bir isim verilebilir. Bak. "fire"
schedule of targets
(Askeri) hedef atış planı
schedule of targets
(Askeri) HEDEF ATIŞ PLANI: Bir topçu veya deniz topçusu desteğinde, belirli bir programa istinaden üzerlerine belirli bir sıraya göre ateş edilecek hedefler, hedef seri veya grupları
schedule tax
(Ticaret) dilimli vergi
scheduling
(Mukavele) iş programı yapma
you can find the schedule over there
tarifeyi orada bulabilirsiniz
approach schedule
(Askeri) yaklaşma çizelgesi
assault schedule
(Askeri) hücum zaman çizelgesi
assault schedule
(Askeri) hücum programı
behind schedule
gecikmiş
construction schedule
inşaat programı
construction schedule
(Askeri) iş programı
consumption schedule
(Ticaret) tüketim fonksiyonu
custom schedule
(Bilgisayar) özel zamanlama
event schedule
(Bilgisayar) olay zamanlaması
fee schedule
ücret akışı
fee schedule id
(Bilgisayar) fiyat no
inspection schedule
muayene planı
inventory schedule
(Ticaret) envanter planı
investment schedule
(Ticaret) yatırım şedülü
milestone schedule
(İnşaat) ara hedefler programı
progress schedule
iş ilerleme programı
recovery schedule
(İnşaat) telafi programı
resource schedule
(Politika, Siyaset) kaynak planı
scheduled
{s} tarifeli

Uçağın tarifeli uçuş saati nedir? - What's the flight's scheduled arrival time?

scheduled
(Bilgisayar) zamanlandı

Tom sonraki hafta Boston'a gelmek için zamanlandı. - Tom is scheduled to come to Boston next week.

scheduled
programlanmış olan
scheduled
programlanan
scheduled
(Bilgisayar) zamanı belirlenmiş
scheduled
zamanlanmış

Web sayfamız zamanlanmış bakım nedeniyle çevrimdışıdır. - Our website is offline for scheduled maintenance.

Web sayfamız zamanlanmış bakımdan dolayı çevrimdışıdır. GMT 2.30'da yeniden çevrimiçi olmayı bekliyoruz. - Our website is offline for scheduled maintenance. We expect to be back online by 2:30 GMT.

scheduled
planlanmış

Senin uçağın saat kaçta kalkması planlanmıştır? - What time is your plane scheduled to take off?

Toplantı zaten planlanmıştı. - The meeting has already been scheduled.

scheduler
programcı
schedules
(Kimya) listeler
schedules
(Bilgisayar) zamanlamalar
scheduling
tarifeye geçirmek
scheduling
zaman çizelgelemesi
scheduling
(Ticaret) düzenleme
scheduling
(Ticaret) listeleme
summer schedule
(Turizm) yaz tarifesi
examination schedule
sınav bağdarlaması
on schedule
planlanan sögende
on schedule
beklenen sögende
re schedule
yeniden planla
scheduled
{f} planla

Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı. - The training session is scheduled to begin at 4 p.m.

Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır. - What time is your plane scheduled to leave?

scheduler
işdüzenleyici
scheduling
{i} zaman sıralaması
scheduling
{f} düzenle
wage schedule
ücret takvimi
Supporting schedule
Müstenidat
customs tariff schedule
gümrük tarife cetveli
demand schedule
talep cetveli
graphic schedule
grafik programı
master production schedule
Ana üretim çizelgesi
on schedule
tam zamanında, vaktinde, tarifede belirtilen zamanda
scheduler
zaman planı uygulayıcısı
scheduler
İş düzenleyicisi, zamanlayıcı
schedules
planlar
scheduling
programlayarak
the work schedule
iş cetveli
tight schedule
yoğun program
very busy schedule
çok yoğun program
air schedule
uçuş tarifesi
airlift mission schedule
(Askeri) hava nakliye görev programı
approach schedule
(Askeri) YAKLAŞMA ÇİZELGESİ: Her bir programlanan dalganın randevu bölgesinden, çıkış hattından ve diğer kontrol noktalarından çıkış zamanını ve sahile varış zamanını gösteren çizelgesi
army subject schedule
(Askeri) KARA ORDUSU EĞİTİM KONULARI ZAMAN ÇİZELGESİ: Sınıf, genel ve askeri meslek ihtisası eğitiminin yürütülmesinde öğretmenlere, belirli bir konu üzerinde, ders planlarının hazırlanması ve öğretim sürelerinin proğramlanması bakımından teferruatlı direktif veren bir kara kuvvetleri komutanlığı yayını
assault schedule
(Askeri) HÜCUM ZAMAN ÇİZELGESİ, HÜCUM PROGRAMI (DZ. ): Bak. "landing schedule"
behind schedule
(deyim) gecikmis
behind the schedule
gecikmeli
behind the schedule
rötarlı
bending schedule
demir bükme listesi
binding schedule
bağlayıcı çizelge
binding schedule
(Kanun) bağlayıcı program
buyer disclosure schedule
(Ticaret) alıcı bildirim takvimi
completion ahead of schedule
programdan önce tamamlama
convoy schedule
(Askeri) konvoy programı
convoy schedule
(Askeri) KONVOY PROGRAMI: Sevkiyat hatlarını, toplanma ve dağılma bölgelerini, planlanmış ilerleme hızını uğranılacak limanları gösteren planlı konvoy seyir programı
could i have a schedule
tarife alabilir miyim
custom schedule
Özel Zaman Çizelgesi
daily flight schedule
(Askeri) günlük uçuş programı
debarkation schedule
(Askeri) İNDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ; BOŞALTMA LİSTESİ (DZ.): Kıta ve teçhizat ile acil ikmal maddelerinin, gemiden kıyıya intikalde, zamanında ve düzenli indirilmesini temin eden bir çizelge
debt liquidation schedule
(Askeri) BORÇ TASFİYE ÇİZELGESİ: Devlete olan borcu aylık taksitlerle tasfiye edilecek bir askeri şahıs için düzenlenmiş ödeme çizelgesi
deployment schedule of events
(Askeri) konuşlanma harekatı takvimi
disbursement schedule
(Kanun) tediye programı
disembarkation schedule
(Askeri) İNDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ: Bak. "debarkation schedule"
disposal schedule for record
(Askeri) KAYIT İMHA SÜRE LİSTESİ, EVRAK İMHA SÜRE LİSTESİ: Ordu teşkilatında birikmiş veya birikecek olan evrakın, belirli bir süre sonra, imha veya tasfiyesine müsaade almak maksadıyla, ABD Arşiv Dairesi Başkanı'na sunulmak üzere hazırlanmış listesi
disposal schedule for record
(Askeri) evrak imha süre listesi
disposal schedule for record
(Askeri) kayıt imha süre listesi
erection schedule
(İnşaat) montaj programı
firing schedule
yangın idaresi
flexible schedule
(Ticaret) değişken program
individual's demand schedule
(Ticaret) bireysel talep şedülü
instruction schedule
(Askeri) ÖĞRETİM PROGRAMI
is this bus schedule current
bu otobüs tarifesi güncel mi
is this the current train schedule
bu şu anda kullanılan tren tarifesi mi
joint theater movement staff; joint training master schedule
(Askeri) müşterek harekat alanı intikal karargahı; müşterek ana eğitim programı
labor schedule
(Askeri) İŞ ÇİZELGESİ: Bir inşaat esnasında her gün gerekli işçi sayısını gösteren çizelge; grafik veya cetvel halinde hazırlanır. İnsan gücünün randımanlı kullanılmasını sağlar
labour schedule
(Askeri) iş çizelgesi
landing schedule
(Askeri) ÇIKARMA LİSTESİ, ÇIKARMA ZAMAN ÇİZELGESİ: Bir amfibi harekatta; kıyıyı, çıkarma hücum birliklerinin çıkış saat ve önceliklerini gösteren ve kıyı harekat planının icrası için, çıkarma araçlarının nakliye gemilerinden kıyıya hareketlerini koordine eden bir zaman çizelgesi
march schedule
(Askeri) YÜRÜYÜŞ ZAMAN ÇİZELGESİ: Kıta ve araçların hareketleri esnasında, muhafaza edecekleri yürüyüş süratini ve her çeşit molaları gösteren çizelge
march schedule
(Askeri) yürüyüş zaman çizelgesi
master schedule
(Askeri) ANA EĞİTİM PROGRAMI: Kamp veya okullar için, her eğitim birliğinin kendi programını kendisinin hazırlaması esası üzerine kurulmuş bulunan eğitim programı. Bu program, öğretilecek konuları, her kursa ayrılacak zamanı ve her kursun başlama sırasını gösterir
microsoft schedule+
(Bilgisayar) microsoft schedule+
operating schedule
(Askeri) İŞLETME ZAMAN ÇİZELGESİ: Belirli bir hedefin zamanca safhalanmasını yapan, programlama ve bütçeleme için, gerekli, teferruatlı bir çizelge
operations schedule
(Askeri) HAREKAT ZAMAN ÇİZELGESİ: Bir harekatın muhtelif safhalarını ve bunların tatbik edilecekleri sıra ve saatleri gösteren çizelge
planning schedule
(Askeri) PLANLAMA PROGRAMI
pouring schedule
(İnşaat) beton döküm programı
programme schedule
(Politika, Siyaset) program çizelgesi
progressive schedule
(Ticaret) artan oranlı cetvel
progressive schedule
(Ticaret) mukayeseli tablo
records control schedule
(Askeri) KAYIT KONTROL ŞEMASI: Dosyaların kapanması arşive kaldırılması veya imhasıyla ilgili zincirleme talimatları ihtiva eden Kara ordusu dosyalarının kontrol ve son işlemi için başlıca işlem vasıtası
records control schedule
(Askeri) kayıt kontrol şeması
redemption schedule
(Ticaret) itfa tablosu
route schedule
(Askeri) YÜRÜYÜŞ CETVELİ, YÜRÜYÜŞ ZAMAN ÇİZELGESİ: Seyahat etmekte olan bir konvoyun, yürüyüş çıkış noktasından hareket zamanını ve yol boyunca varacağı duruş ve geçiş noktaları ile gideceği yere varış zamanlarını gösteren çizelge
route schedule
(Askeri) yürüyüş zaman çizelgesi
run to the schedule
programa uymak
run to the schedule
programa sadık kalmak
saving schedule
(Ticaret) tasarruf-gelir ilişkisi
scheduled
{s} belirlenmiş
scheduled
{s} tarifeye göre
scheduler
zamanlayıcı
scheduling
{i} zama
scheduling
{f} planla: prep.programlayarak
scheduling
zamanlama
seller disclosure schedule
(Ticaret) satıcı bildirim takvimi
shooting schedule
(Sinema) çekim tablosu
stick to the schedule
programa sadık kalmak
stick to the schedule
programa uymak
subject schedule
(Askeri) KONU PLANI: Belirli bir konuda eğitim için hazırlanan teferruatlı talimat
technology approval schedule
teknoloji onay şeması
time schedule
termin planı
time schedule
(Mukavele) iş programı
training schedule
(Askeri) EĞİTİM PLANI: Bir birliğin yapacağı eğitimin teferruatları esasları. Bu çizelge; günlük ders konularını, işlerin kimler tarafından, nerede ve ne zaman yapılacağını, gerekli kıyafet ve teçhizatın ne olduğunu belirtir
unit training schedule
(Askeri) BİRLİK EĞİTİM ZAMAN ÇİZELGESİ: Bak "training schedule"
Englisch - Englisch
A slip of paper; a short note
To create a time-schedule
To plan an activity at a specific date or time in the future

The next elections are scheduled on the 20th of November.

An allocation or ordering of a set of tasks on one or several resources
A timetable, or other time-based plan of events; a plan of what is to occur, and at what time
An annex or appendix to a statute or other regulatory instrument
Each of the five divisions into which controlled drugs are classified, or the restrictions denoted by such classification
{n} a small scroll, an inventory
To form into, or place in, a schedule
an ordered list of times at which things are planned to occur plan for an activity or event; "I've scheduled a concert next week"
{f} make a schedule, create a timetable; enter into a timetable; plan for a certain date
You can use schedule to refer to the time or way something is planned to be done. For example, if something is completed on schedule, it is completed at the time planned. The jet arrived in Johannesburg two minutes ahead of schedule Everything went according to schedule
In a school or college, a schedule is a diagram that shows the times in the week at which particular subjects are taught. to plan that something will happen at a particular time be scheduled for June/Monday etc
To create a schedule
An ordered list or table, e.g. a fee schedule
make a schedule; plan the time and place for events; "I scheduled an exam for this afternoon
{i} timetable, agenda, itinerary; plan, scheme
A written or printed scroll or sheet of paper; a document; especially, a formal list or inventory; a list or catalogue annexed to a larger document, as to a will, a lease, a statute, etc
A schedule is a list of all the times when trains, boats, buses, or aircraft are supposed to arrive at or leave a particular place. a bus schedule
A schedule is a written list of things, for example a list of prices, details, or conditions. = list
A schedule is a plan that gives a list of events or tasks and the times at which each one should happen or be done. He has been forced to adjust his schedule We both have such hectic schedules. = timetable
To add a meeting, appointment or event to ones personal schedule
A time-based plan of events. A plan of what is to occur, and at what time it is to occur. A conveyance of such a plan, e.g. a written list
If something is scheduled to happen at a particular time, arrangements are made for it to happen at that time. The space shuttle had been scheduled to blast off at 04: 38 A presidential election was scheduled for last December No new talks are scheduled
an ordered list of times at which things are planned to occur plan for an activity or event; "I've scheduled a concert next week" make a schedule; plan the time and place for events; "I scheduled an exam for this afternoon
{i} timetable
sked
schedule a
A section of the Preliminary Title Report/Title Commitment that lists the name of the proposed insured, amount of title insurance, estate or interest in the land, how legal title is vested and the legal description of the property
schedule of values
The Schedule of Values is a detailed statement furnished by a construction contractor, builder or others outlining the portions of the contract sum. It allocates values for the various parts of the work and is also used as the basis for submitting and reviewing progress payments
schedule compression
(Ticaret) Expediting or accomplishing an operation or project task in less than its originally-planned duration
schedule feeding
every 4 hours
schedule feeding
feeding a baby or animal according to a fixed schedule e
schedule of charges
table that displays the prices for various services
schedule rates
schedule that is used to determine insurance prices
fee schedule
A list or table, whether ordered or not, showing fixed fees for goods or services
fee schedule
Listed on, or belonging to, a fee schedule (n.)
fee schedule
The actual set of fees to be charged
payment schedule
A schedule defining the dates and amounts of payments to be made for a financial instrument such as a bond and a derivative
scheduled
Simple past tense and past participle of schedule
scheduled
Planned; according to schedule
scheduler
A person or device that determines a schedule, that determines the order that tasks are to be done
scheduling
Present participle of schedule
scheduling
The time at which a particular event is scheduled
sleep schedule
A pattern of sleeping and waking; especially a regular pattern of sleeping and waking designed to promote health
vesting schedule
The schedule setting forth when and to what extent options become exercisable (for example, 20% per year over five years); could apply to restricted or deferred stocks also
depreciation schedule
(Bilim, İlim) Table of annual apportionments of the depreciable cost of tangible capital assets to future accounting periods
Pricing Schedule
A pricing schedule is a function that maps the quantity of a good purchased to the total price paid
Supporting schedule
Written information attached to agreements, financial statements, offers, proposals, etc., to provide backup and depth to agreed-upon or discussed items. Also called supporting document or supporting data
aging schedule
a list of accounts receivable
master production schedule
A master production schedule (MPS) is a plan for individual commodities to produce in each time period such as production, staffing, inventory, etc
To schedule
slate
ahead of schedule
earlier than planned, earlier than scheduled
amortization schedule
schedule detailing rate of repayment of a loan
block schedule
(Ticaret) A schedule based on blocks or periods of time rather than quantities. Sometimes required when the process dictates a fixed drying or curing time, or a contracted vendor turnaround time
busy schedule
packed agenda, full itinerary, busy day
campaign schedule
itinerary of all activities related to a political campaign (e.g. speeches, debates, television interviews, visits to specific locations, etc.)
clearing schedule
list which specifies the rate at which funds are returned
commission schedule
chart which shows the commission fees charged for various bank services
cost/schedule control systems criteria
(Ticaret) (C/SCSC) Government standards defined in 1967 that describe the management and reimbursement criteria for projects performed by private contractors
daily schedule
chronological listing of events that occur in a day
exam schedule
list of dates and times when tests will be given
final assembly schedule
(Ticaret) (FAS) A schedule for the completion of a final assembly from previously-stocked subassemblies based on the receipt of a customer order. Typically used in assemble-to-order (ATO) or make-to-order (MTO) environments, it may include finishing operations such as labeling, packing and adding accessories
flight schedule
An entertaining work of paperback fiction
flight schedule
Flugplan
flight schedule
A report that shows all flights available between given destinations, and the departure and arrival times
go over a schedule
review a schedule, check a list of plans
master production schedule
a document that defines the goods that specific shops will produce in definite quantities at definite times over a short term planning horizon
master production schedule
Abbreviation: MPS A realistic, detailed, manufacturing plan for which all possible demands upon the manufacturing facilities (such as available personnel, working hours, (management) policy and goals) have been considered and are visualized The MPS is a statement of what the company expects to produce and purchase expressed in selected items, specific quantities and dates
master production schedule
shows the quantity and timing of planned production
master production schedule
-The schedule that determines which products a manufacturer produces in which volumes at which dates
master production schedule
(Ticaret) (MPS) The schedule of manufactured items usually created to fill 'outside' demand from forecasts, customer orders and interplant orders that specifies the exact item numbers, dates and quantities for production but is not in itself a production order to be released to the floor. It considers the high-level production plan and rough cut capacity availability, and aligns with management targets for linearity and permissible level of changes. Once accepted, the MPS specifies the date and quantity requirements used by MRP to explode demand through the bill of materials. While most often for end items, variations of MPS allow planning critical lower levels such as major subassemblies based on a forecast that is then consumed by customer orders for finished goods that require those subassemblies. The MPS is the main driver for the rest of the planning and scheduling system, and the level of success in attaining a realistic MPS often indicates how well the other detailed parts of the system function
multilevel master production schedule
(Ticaret) A version of MPS that allows the master scheduling (and thus forecasts and customer orders) of any level in the bill of material, instead of just the top-level items. Lower level items may be master scheduled if they are critical subassemblies, or if the completion of that item constitutes the bulk of the lead time and cost and requires only minor labor or material additions to turn into a finished product (adding language labels or instructions to an otherwise-finished product)
price schedule
price sheet, table of prices, list of prices
production schedule
(Ticaret) A prioritized report of released production orders for a manufacturing facility or specific department
rate of exchange schedule
table which presents exchange rates for foreign currency transactions
rate of interest schedule
table which presents the interest rates for bank deposits
rates and prices schedule
organized list of prices for various products, rate sheet
rehearsal schedule
board on which the schedule of practices are listed
scheduled
past of schedule
scheduled
planned or scheduled for some certain time or times; "the scheduled meeting"; "the scheduled flights had to be cancelled because of snow
scheduled
{s} planned, set for a certain time or date
scheduled
slated
scheduler
A scheduler provides scheduling policies, which are rules, procedures, or criteria used in making process scheduling decisions The scheduling policies available in the C5 operating system include FIFO (first-in-first-out) and RR (round robin)
scheduler
from Laplante (Laplante, 1997) A scheduler determines which task will run next in a multitasking system
scheduler
That part of Mach that determines when each program (or program thread) runs, including assignment of start times The priority of a program’s thread can affect its scheduling See also task; thread
scheduler
An operating system component that assigns system resources (processors, memory, CPU time, I/O channels, etc ) to executables
scheduler
An optimizer that uses the estimate primitive to establish execution order
scheduler
The person who plans the operational activities of the pipeline system in advance so that requirements are met efficiently
scheduler
{i} one who plans events for particular times or dates; one who creates a timetable
scheduler
Either an algorithm or an implementation of an algorithm that multiplexes a resource among different entities that all require access to the resource In this dissertation scheduler and CPU scheduler are used synonymously
scheduler
The part of the Java Virtual Machine (JVM) that is responsible for managing threads
scheduler
computer hardware that arranges jobs to be done by the computer in an appropriate order
scheduler
[BSG] Used ambiguously, as in today's operating systems, to denote either the piece of software that manages multiprogramming or the module that allocates time slices to users Since in Multics these are the same program, "pxss" (process exchange, switch stack), this was not a problem This very large, complex assembly language module was highly optimized, including by many non-modular hooks into page control Source is online
scheduler
the role that is played when a person maintains the master schedule of an endeavor
scheduler
The part of a computer system's software that determines which task is assigned to each system resource at any given time In a batch system such as EASY-LL or LoadLeveler that maintains a queue of jobs waiting to run, the scheduler determines when each job can start based on such criteria as the order in which job requests were submitted and the availability of the system resources needed by each job
schedules
Written information given by the debtor filed with the Bankruptcy Court on the day of filing or by the 15th day after These forms give the Bankruptcy Court and trustee a financial picture of the debtor and are required to be filled out truthfully and accurately under penalty of perjury These schedules include item such as the petition, the Schedule of Income and Expenses, the Statement of Financial Affairs, etc
schedules
In reinsurance arrangements, the provisions of the reinsurance treaty that cover the more variable elements such as the plans covered, retention limits, binding limits, and premium rates and allowances Also known as exhibits and conditions
schedules
Explanatory or supplementary statements that accompany the balance sheet or other financial statements
schedules
Plans a timetable; sets specific times for
schedules
Schedules also presented data in greater detail than it is presented in the financial statements statistical tables: Presents comparative data, often for ten year periods and can include property values and population data
schedules
Official IRS forms used to report various types of income, deductions, and/or credits
schedules
The debtor must file the required lists of assets and liabilities to commence a bankruptcy case, collectively called the schedules
schedules
plural of schedule
schedules
a timetable for something (e g Look at the bus schedule to find out when the next bus is coming )
schedules
Schedules make up the bankruptcy petition They are what each page is called For instance, schedule A, schedule B, schedule C, etc Each schedule within the bankruptcy has it's own area to address, such as schedule C is your example, schedule A outlines any real estate you might own
scheduling
A function in many aspects of industry, commerce and computing in which events are timed to take place at the most opportune time
scheduling
setting an order and time for planned events
scheduling
(Ticaret) The process of creating individual orders or time-based schedules that serve as production or purchase authorizations
scheduling
The controlling of electric light through the use of manual or automatic switching
scheduling
The process of inventorying, analyzing, and developing a records retention and disposition schedule which contains series descriptions, retention periods, and disposition instructions See also inventory
scheduling
of groups
scheduling
{i} process of making a timetable, process of creating an itinerary
scheduling
The act of making appointments
scheduling
Rights: Grants another user the ability to invite you to Events Users set Scheduling Rights on the Scheduling tab of the Access Rights dialog box
scheduling
The establishment of a fixed time for visiting a customer's business
scheduling
Setting the execution sequence and timing for movement of data files from the source system environment to the DW target environment
scheduling
Français : Conception des horaires Deutsch : Operative, Betriebsplanung Construction of bus or driver Schedules
scheduling
tr>
scheduling
Deciding the order in which the calculations in a program are to be executed, and by which processes Allocating processes to processors is usually called mapping See also load balance [Wil93]
scheduling
Add details soon
scheduling
(n ) an application category requiring expert systems; neural networks; simulated annealing; linear programming Typical examples include: manufacturing (and just-in-time situations); transportation ranging from dairy delivery to military deployment; timetabling an university classes; airline crew and aircraft scheduling
scheduling
The determination of when each process or task runs, including assignment of start times
scheduling
A function permitting an administrator to schedule backup and archive operations from a central location Operations can be scheduled on a periodic basis or on an explicit date
scheduling
is a process by which nominations are first consolidated by receipt point, by contract, and verified with upstream/downstream parties If the verified capacity is greater than or equal to the total nominated quantities, all nominated quantities are scheduled If verified capacity is less than nominated quantities, nominated quantities will be allocated according to scheduling priorities
scheduling
Determining when a given process or thread is to be run, within a multitasking environment Real-time operating systems often use priority-driven preemptive scheduling Other types of scheduling include round-robin (every process gets an equal-length turn) and FIFO
scheduling
Scheduling is the process of determining when project activities will take place depending on defined durations and precedent activities Schedule constraints specify when an activity should start or end based on duration, predecessors, external predecessor relationships, resource availability, or target dates
scheduling
Scheduling of factory processes involves the simultaneous consideration of jobs to be performed and of resources which they require Usually a job is identified with a deliverable product which has to meet a certain quality Associated with each job is some formal specification of the product to be produced In steelmaking shops the jobs are called heats A specification prescribes chemical ingredients of the heat and the sizes of the ingots, billets, and slabs to cast
scheduling
The process of developing a document that provides mandatory instructions for what to do with records (and nonrecord materials) no longer needed for current Government business See also DISPOSITION, RECORDS SCHEDULE
scheduling
Scorekeeping Secretaries, Party Secretary of the Senate Select or Special Committee Senate Manual Senator Senatorial Courtesy Seniority Sequestration Sergeant at Arms Session Simple Resolution Sine Die Slip Law Speaker Special Session Spending Authority Sponsor Standing Committee Standing Vote Statutes at Large Statutory Limit on the Public Debt Strike from the Record Subcommittee Substitute Supplemental Appropriation Supplemental, Minority, and Additional Views Suspend the Rules
scheduling
(e g , jobs) A schedule for a sequence of jobs, say j1, , jn, is a specification of start times, say t1, ,tn, such that certain constraints are met A schedule is sought that minimizes cost and/or some measure of time, like the overall project completion time (when the last job is finished) or the tardy time (amount by which the completion time exceeds a given deadline) There are precedence constraints, such as in the construction industry, where a wall cannot be erected until the foundation is laid
scheduling
Operating a power system to balance generation and loads; managing the accounting, billing and information reporting for such operations
scheduling
The detailing of openings or doors, listing their locations and the door and frame materials, and the listing of hardware in detail and quantity
scheduling
The establishment of a fixed time for visiting a customer’s business
Türkisch - Englisch

Definition von schedule im Türkisch Englisch wörterbuch

schedule+ bağlantı listesi
(Bilgisayar) schedule+ contact list
microsoft schedule+
(Bilgisayar) microsoft schedule+
ms schedule+'a geç
(Bilgisayar) switch to ms schedule+
schedule
Favoriten