spin

listen to the pronunciation of spin
Englisch - Türkisch
{f} döndürmek
{i} dönme

Dünya'nın dönmesine ne neden olur? - What makes the earth spin?

Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu? - What would happen if the earth stopped spinning?

{f} dönmek
{i} dönüş
{f} örmek ağ
{i} çevirme
{f} (yün, pamuk v.b.'ni) eğirmek
örmek
ağ örmek
yün eğirmek
koza örmek
patinaj yapmak
(Telekom) fırıldak
diklemesine indirmek
(Askeri) kayış
kaybettirmek (seçim, sınav)
(Bilgisayar) döndür

Sen bir basketbol topunu senin parmak ucunda döndürebilir misin? - Can you spin a basketball on your fingertip?

Dünya'yı döndüren nedir? - What makes the earth spin?

fırıl
kafadan atmak
(Telekom) bükülme
fırıl fırıl döndürmek
gezinti

Akşam yemeğinden sonra arabamda kasabanın etrafında kısa bir gezinti yaptık. - After dinner, we took a spin around town in my car.

(iplik) eğirmek
fırıl fırıl dönme
hızla dönmek
(ağ) örmek
{f} bük
kesmek
(tenis/vb.) kesme vuruş yapmak
{f} fırıl fırıl dön
(fiil) kaybettirmek (seçim, sinav), örmek (ağ, koza vb), döndürmek, çevirmek, fırıl fırıl çevirmek, eğirmek, iplik yapmak, tasarlamak, uydurmak, dönmek, fırıl fırıl dönmek, çakmak (sınav), vril yapmak, diklemesine indirmek (uçak), kurutma makinesinde kurutmak
{f} çevirmek
{f} fırıl fırıl dönmek
kesme vuruş yapm
(Tekstil) eğirmek, bükmek, iplik yapmak
{f} iplik yapmak
{f} (topaç v.b.'ni) döndürmek; (topaç
{f} kurutma makinesinde kurutmak
{f} diklemesine indirmek (uçak)
fırıldak gibi dönmek
{f} uydurmak
(Tıp) Omurga (columna vertebralis) anlamına önek
{f} (spun, --ning)
{i} kısa gezinti
{f} çakmak (sınav)
{f} sinav
{f} fırıl fırıl çevirmek
martaval atmak
{f} (örümcek) (ağ) örmek; (ipekböceği) (koza) örmek
(Askeri) BURGU, VRİL: Bilerek yapılan bir uçuş manevrası veya kazayla meydana gelen bir durum. Bu durumda bulunan bir uçak, uçuş süratini tamamen kaybeder, dik ve dar bir helezon çizerek aşağıya doğru iner. Buna (tail spin) de denir
(Tıp) Dikenimsi çıkıntı anlamına önek
{i} fırıl fırıl dönm
{f} vril yapmak
{i} devir
{f} eğirmek
{f} kaybettirmek seçim
maval okumak
uzun uzadıya söyl
{f} koza vb
dikine düşmek
(Nükleer Bilimler) spin
{f} tasarlamak
tornalamak
(Spor) kesme vuruş
tur

Park civarında şöyle bir tur atalım. - Let's go for a spin around the park.

(Askeri,Telekom) burgu
devir hızı
vril
dönü

Çok fazla içtim ve yer ayaklarımın altında dönüyor gibi görünüyordu. - I drank too much and the ground seemed to spin under my feet.

Mary'nin kafası dönüyordu. - Mary's head was spinning.

viril
spin axis
Dönüş ekseni
spin a yarn
palavra atmak
spin a yarn
(deyim) maval okumak
spin a yarn
martaval atmak
spin box
(Bilgisayar) fırıldak kutusu
spin button
(Bilgisayar) kaydırma düğmesi
spin control
(Bilgisayar) kaydırma düğmesi
spin stabilization
fırıl kararlılığı
spin a yarn
hikâye anlatmak
spin dryer
santrifüjlü çamaşır kurutma makinesi
spin its cocoon
(böcek) kozasını örmek
spin out
gereksiz yere uzatmak
spin tunnel
viril tüneli
spin a lie
(deyim) Yalan söylemek
spin a wheel
Bir çarkı döndürmek
spin around
kendi etrafında fırıl fırıl dönmek
spin coater
Coater spin
spin doctor
akıl hocası
spin it in a spin drier
Bir spin kurutucu içinde spin
spin moment
spin momenti
spin off
büyük bir şirketten ayrılan ve yatırımcıların desteği ile piyasaya giren yeni küçük organizasyon/şirket
spin one's wheels
Sonuçsuz gayret sarfetmek
spin out of
out of spin
spin quantum number
dönü kuantum sayısı
spin top
Topaç
spin-ear mitch
(Argo) 1.(Aus) çok benzeri; hık demiş burnundan düşmüş

He's the spin-ear mitch of his old man.

spin-offs
spin-off
spin a yarn
hikâye uydurup anlatmak
spin button/control
kaydırma düğmesi
spin drier
kurutma makinesi
spin dry
kurutma makinesinde kurutmak
spin dryer
kurutma makinesi
spin its cocoon
(Tekstil) kozasını örmek
spin labelling
(Kimya) spin etiketleme
spin off
yan ürün
spin out
yettirmek
spin out
harcamak
spin out
idare etmek
spin out
uzun uzadıya anlatmak
spin out
geçirmek
spin out
uzatmak
spin out
(deyim) spin sth. out uzun zaman dayandırmak
spin rocket
(Askeri) BURGU ROKETİ: Bir füze gövdesine dönüş veren küçük bir roket
spin rocket
(Askeri) burgu roketi
spin rocket
(Askeri) cayrolu roket
spin round
fırıl fırıl dönmek
spin something round
fırıl fırıl döndürmek
spin stabilization
(Askeri) DÖNME İLE İSTİKRAR: Bir mermi de; gövdenin kendi simetrik ekseni etrafında dönüşüyle meydana gelen jiroskopik kuvvetlerin etkisi ile elde edilmiş yön istikrarı. Bak. "fin stabilization"
spin style
(Bilgisayar) dönüş stili
spin table
(Askeri) DÖNER MASA: Yüksek süratlerde uzun boylu düşüp yuvarlanmanın etkilerini taklit etmek ve incelemek için üzerine muhtelif vaziyetlerde insan ve hayvan süjeler konup, tıpkı bir plak gibi hızla döndürülen düz, yuvarlak masa. Döner masa, merkezkaç bir kola monte edilmekle çeşitli yuvarlanma şekilleri taklit edilebilir
spin table
(Askeri) döner masa
spin trapping
(Kimya) spin tuzaklama
spun
eğirilmiş
take it for a spin
(take a car for a spin) Bir tur atmak için bir aracı almak
spun
çekilmiş
spun
bükülmüş
spun
iplik haline gelmiş
full spin
(Bilgisayar) tam dönüş
isotopic spin
(Fizik) izospin
precision spin
(Havacılık) hassas viril
spinning
sarma
spinning
bükerek
spinning
çekme
spinning
patinaj
spinning
(Tekstil) iplik çekme
spinning
iplik eğirme
spinning
(Mekanik) sıvama
spinning
(Teknik,Tekstil) iplikçilik

Mary iplikçilik sınıfına gitti. - Mary went to her spinning class.

spun
bükülü
spun
bükümlü
wheel spin
(Otomotiv) tekerlek patinajı
wheel spin
(Otomotiv) tekerleğin kayması
coupling spin orbit
bağlama spin yörüngesi
electron spin resonance
elektron spin rezonansı
isotopic spin
eşspin
isotopic spin
izotop spini
isotopic spin
izotopik spin
spinning
{f} bük
spinning
eğirme
spinning
bükme
spun
{f} bük

En iyi iplik elle bükülendir. - The best yarn is that spun by hand.

spun
eğilmiş
tail spin
kuyruk virili
electron spin
elektron spini
infinity spin
sonsuz dişli
isobaric spin
esspin, izospin
rate of spin
dönüş hızı
spinning
eğir
take a car for a spin
Arabayla kısa bir tur atmak
to spin around
etrafında döndürmek için
Spinning
(Tekstil) İplik eğirme Açıklama: Eğirme; Belli bir lifi yada lif topluluğunu, merkez ekseni etrafında bükerek iplik yapma işlemidir
angle of spin
firil acisi
flat spin
(Havacılık) yaprak virili
flat spin
(Askeri,Havacılık) düz viril
flat spin
(Askeri) DÜZ VİRİL: Bir uçuş vaziyeti. Bu vaziyette sürat kaybeden bir uçak, kendi dikey ekseni etrafında döner ve oldukça düz bir vaziyette kalarak açılır
go for a spin
şöyle bir turlamak
go for a spin
gezintiye çıkmak
go for a spin
dolaşmaya çıkmak
go into a spin
(Konuşma Dili) eski yaşam dengesini yitirmek
go into a spin
(Konuşma Dili) (uçak vb) kontrolden çıkmak
half spin
(Bilgisayar) yarım dönüş
nuclear spin
(Nükleer Bilimler) çekirdek dönüsü
quarter spin
(Bilgisayar) çeyrek dönüş
spinning
döndürme
spinning
spinning wheel çıkrık
spinning
spinning jenny iplik eğirme makinası
spinning
çıkrık makinası
spinning
(isim) döndürme
spinning
spinning frame eğirme tezgâhı
spinning
eğiren
spinning
eğirici
spun
f., bak. spin
spun
{s} lifi
spun
spin dön/döndür/ör/eğir
spun
{s} inceltilmiş
tail spin
(Askeri) KUYRUKLU KAYIŞI: Bak "spın"
toe spin
parmaklarını ucunda dönme
toe spin
parmak uçlarında dönme
upright spin
(Spor) ayakta spin
upright spin
(Spor) ayakta dönüş
upright spin
(Spor) dik dönüş
Türkisch - Türkisch
Bir atomaltı parçacığın ya da çekirdeğin açısal momentumu
Englisch - Englisch
A favourable comment or interpretation intended to bias opinion on an otherwise unpleasant situation
To present, describe, or interpret, or to introduce a bias or slant so as to give something a favorable or advantageous appearance
Describing a spin bowler, or his style of bowling
To move sideways when bouncing
Rotation of the ball as it flies through the air; sideways movement of the ball as it bounces
The state of rotation

One of the planet's moons has a slower spin than the others.

Circular motion
To partially or completely rotate, including to face the opposite direction

She spun around and gave him a big smile.

To make yarn by twisting and winding fibers together

They spin the cotton into thread.

A brief trip by vehicle
To rotate quickly; to revolve quickly

Spin the ball on the floor.

A quantum angular momentum associated with subatomic particles, which also creates a magnetic moment
A condition of flight where a stalled aircraft is simultaneously pitching, yawing and rolling in a spinning motion
To make the ball move sideways when it bounces on the pitch
{v} to draw out in threds, stream out, protract, whirl
When you spin washing, it is turned round and round quickly in a spin drier or a washing machine to get the water out. Just spin the washing and it's nearly dry. Spin is also a noun. Set on a cool wash and finish with a short spin
To move swifty; as, to spin along the road in a carriage, on a bicycle, etc
stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods"
a swift whirling motion (usually of a missile)
If your head is spinning, you feel unsteady or confused, for example because you are drunk, ill, or excited. My head was spinning from the wine
A fundamental property of matter responsible for MRI and NMR [Chapter 3]
Sponsored Programs Information Network An on-line search system available by subscription for research opportunities developed by the InfoEd
A turn of or more than 360 degrees
the intrinsic angular momentum of an elementary particle, or system of particles such as nucleus, that is also responsible for the magnetic moment; or, a particle or nucleus possessing such a spin The spins of nuclei have characteristic fixed values Pairs of neutrons and protons align to cancel out their spins, so that nuclei with an odd number of neutrons and/or protons will have a net non-zero rotational component characterized by a non-zero quantum nuclear spin number
a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion); "the campaign put a favorable spin on the story" a short drive in a car; "he took the new car for a spin" the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it broke off after much twisting" a swift whirling motion (usually of a missile) prolong or extend; "spin out a visit" twist and turn so as to give an intended interpretation; "The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrasing" work natural fibers into a thread; "spin silk" form a web by making a thread; "spiders spin a fine web" make up a story; "spin a yarn" revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy" stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods
Pivoting on a single foot 360 degrees
When people spin, they make thread by twisting together pieces of a fibre such as wool or cotton using a device or machine. Michelle will also spin a customer's wool fleece to specification at a cost of $2.25 an ounce. + spinning spin·ning They do their own cooking, spinning, and woodworking
To draw out tediously; to form by a slow process, or by degrees; to extend to a great length; with out; as, to spin out large volumes on a subject
Specific test to rule-in a disease When a diagnostic sign or test has a high specificity, a Positive result rules in the diagnosis
cause to spin; "spin a coin"
Intrinsic angular momentum, where h-bar=h/2 = 6 58x10^(-34) Js
To shape, as malleable sheet metal, into a hollow form, by bending or buckling it by pressing against it with a smooth hand tool or roller while the metal revolves, as in a lathe
a swift whirling motion (usually of a missile) prolong or extend; "spin out a visit"
If something spins or if you spin it, it turns quickly around a central point. The latest discs, used for small portable computers, spin 3600 times a minute He spun the wheel sharply and made a U turn in the middle of the road He spun his car round and went after them. Spin is also a noun. This driving mode allows you to move off in third gear to reduce wheel-spin in icy conditions
In a game such as tennis or cricket, if you put spin on a ball, you deliberately make it spin rapidly when you hit it or throw it. Amount of angular momentum associated with a subatomic particle or nucleus. It is measured in multiples of (h-bar), equal to Planck's constant divided by
a short drive in a car; "he took the new car for a spin"
revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy"
To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to spin a top
{i} act of causing to spin; twirling movement, rotation; short drive in an automobile; sudden descent; specific viewpoint, slant; style; tailspin; spin angular momentum (Physics)
The rotation of the ball in flight, which is imparted by the point on the ball contacted by the racquet, the angle of the racquet face at the time of contact, and the direction of the racquet during the swing
In politics, spin is the way in which political parties try to present everything they do in a positive way to the public and the media. The public is sick of spin and tired of promises. It's time for politicians to act
A fundamental property of matter responsible for NMR and MRI [Chapter 3]
To stream or issue in a thread or a small current or jet; as, blood spinsfrom a vein
form a web by making a thread; "spiders spin a fine web"
{f} form thread or yarn by drawing out and twisting fibers; make a web or cocoon; fabricate, evolve; prolong, protract; cause to revolve rapidly, twirl
The characteristic of a particle that causes it to rotate about an axis in a consistent direction
To protract; to spend by delays; as, to spin out the day in idleness
A 360 degree turn on the ball of one foot and sometimes both feet A spin is usually a snappy turn done solo or in one-hand hold with a partner - on the spot or travelling When danced alone the axis or weight of the body must be kept central and the knees slightly flexed throughout the spin More experienced dancers, in preparation, precede a spin to the right with a slight left shoulder turn and a left spin with a right shoulder turn This shoulder lead-in helps initiate the spin for controlled impetus
stream in jets, of liquids; "The creek spun its course through the woods
(see angular momentum)
twist and turn so as to give an intended interpretation; "The President's spokesmen had to spin the story to make it less embarrasing"
A kind of pitch, usually delivered at slow speed, where fingers or/and wrist are used to impart spin to the ball to achieve "breaks" (see definition); so, spin bowler = a pitcher who uses spin
Velocity of rotation about some specified axis
The particular interpretation or emphasis applied to information, so as to enhance the public image of, or to minimize political damage to, a politician Spin can also be used as a weapon against a political opponent or the opposition party Politicians routinely seek to take credit for good things, whether or not they were personally responsible for bringing them about, and to distance themselves from bad things, including their own mistakes The considerable role of the mass media as the intermediary between the politician and the citizenry has made putting the "right slant" on information a matter of the utmost importance Politicians and candidates, at least at the national level, now have consultants, spokespersons, etc -spin doctors or spinmeisters-who help devise and deliver the right spin to the public
To move round rapidly; to whirl; to revolve, as a top or a spindle, about its axis
a distinctive interpretation (especially as used by politicians to sway public opinion); "the campaign put a favorable spin on the story"
If you go for a spin or take a car for a spin, you make a short journey in a car just to enjoy yourself
A spin occurs when only one wing stalls and the other stays flying This might happen if flying speed is lost while the aircraft is turning, with the inside wing travelling more slowly than the outer one The unbalanced lift created by the partial stall causes the plane to rotate, while the loss of lift causes it to descend Unless the pilot recognises the situation and takes the appropriate recovery action, a spin will continue until the ground is reached with disasterous results Press 'Back' to return
The rotation of the ball
The direction in which a yarn shoot is twisted Can be either "Z" (counter clockwise) or "S" (clockwise) spun A few shoots are then spun in the opposite direction to make up the yarn for weaving For example: Z2S would then mean: 2 separate shoots of yarn are spun counterclockwise (Z) Then, they are combined and spun in a clockwise rotation (S) to form the yarn thread
Standard Prescriber Identification Number
To practice spinning; to work at drawing and twisting threads; to make yarn or thread from fiber; as, the woman knows how to spin; a machine or jenny spins with great exactness
If someone puts a certain spin on an event or situation, they interpret it and try to present it in a particular way. He interpreted the vote as support for the constitution and that is the spin his supporters are putting on the results today. see also spin doctor
Electrons, neutrons, and protons have a spin of 1 2 , for example, while pions and helium nuclei have zero spin. The spin of a complex nucleus is the vector sum of the orbital angular momentum and intrinsic spins of the constituent nucleons. For nuclei of even mass number, the multiple is an integral; for those of odd mass number, it is a half-integer. See also Bose-Einstein statistics, Fermi-Dirac statistics. isotopic spin isobaric spin electron spin resonance
work natural fibers into a thread; "spin silk"
If someone spins a story, they give you an account of something that is untrue or only partly true. He was surprised, and annoyed that she had spun a story which was too good to be condemned as a simple lie
prolong or extend; "spin out a visit"
The bias put on an issue, in order to make people believe an interpretation of events favourable to the teller, but not necessarily the full TRUTH  They thus serve to subtlety lead PUNTERS to form a preferred meaning of the issue and draw conclusions as to credit or blame  See LINE and ISSUES MANAGEMENT   (Added December 2002)
Standard & Poor's 500 Subordinated Note Index Special form of indexed money market paper
To turn around quickly
spin a yarn
To tell or create a story, especially one which is lengthy or far-fetched

Now I must tell you a little about myself;—or rather, I am inclined to spin a yarn, and tell you a great deal.

spin bowler
A bowler who bowls the ball relatively slowly, with spin on it, such that the ball moves in an irregular manner after it bounces
spin bowlers
plural form of spin bowler
spin doctor
To generate spin (favourable interpretation or bias)
spin doctor
A person employed to gloss over a poor public image (or present it in a better light) in business and politics, especially after unfavourable results have been achieved. A lobbyist; PR person

Many believed that the reduction in public spending was a disaster but the spin doctors presented it as a triumph for lower taxation.

spin doctored
Simple past tense and past participle of spin doctor
spin doctoring
Present participle of spin doctor
spin doctors
Third-person singular simple present indicative form of spin doctor
spin doctors
plural form of spin doctor
spin foam
A topological structure made out of two-dimensional faces that represents one of the configurations that must be summed to obtain a Feynman's path integral description of quantum gravity
spin glass
Any material in which the atomic spins are oriented at disordered but fixed directions
spin ice
Any crystalline material in which the behavior of the magnetic moments is analogous to the behavior of the protons in water ice
spin ices
plural form of spin ice

Professor Bramwell told BBC News that the development is unlikely to catch on as a means of providing energy, not least because the particles travel only inside spin ices. -- 'Magnetic electricity' discovered, BBC News online, 14 October 2009.

spin label
An organic compound, containing an unpaired electron spin, that can be bonded to a molecule under investigation so as to be analysed using electron spin resonance spectroscopy
spin one's wheels
To make no progress despite making an effort; to get nowhere

I've been spinning my wheels on this problem all week, with nothing to show for it.

spin room
An area where debate participants their representatives, and/or other interested parties attempt to "spin" or influence the perception of a debate, usually among assembled reporters
spin rooms
plural form of spin room
spin the bottle
A game where contestants sit in a circle and rotate a bottle in the middle, and must interact with another contestant (especially by kissing)
spin wave
a wave, propagated through a crystal lattice as a result of changes in the spin angular momentum of electrons in the lattice
spin-density wave
The low-energy, ground state of a metal in which densities of the electron spins and charges follow a regular spatial distribution
spin-off
By-product
spin-off
Offshoot
spin-off
An incidental benefit or unexpected pay-off

Space research often provides a spin-off for everyday technology.

spin-off
The formation of a subsidiary company that continues the operations of part of the parent company; the company so formed
spin-off
A fictional work where the protagonist was introduced in a preceding work or at least shares the same equivalent setting, often in a different aspect

Like most spin-offs, I enjoy Fraiser more than the original show.

spin-spin energy
The energy due to the interaction of two spinning systems; the dot product of their spin angular momenta
spin-off
An independent entrepreneurship that produces a product or service that originated in a large company
spin-off
A company can create an independent company from an existing part of the company by selling or distributing new shares in the so-called spinoff
spin-off
A spin-off is an unexpected but useful or valuable result of an activity that was designed to achieve something else. The company put out a report on commercial spin-offs from its research
spin box
(Bilgisayar) Text box which receives a range of values and that embodies 2 arrow buttons that enable the user to increase or decrease the present value by a fixed amount
spin cycle
1. extraction of water in washing machine: a phase in which newly washed laundry is spun rapidly in a washing machine in order to extract most of the water2. U.S. instance of opinion manipulation: an instance of, or the degree to which, public opinion is manipulated by efforts to control interpretation of something such as a leader's words
spin doctor
A person who publicizes favorable interpretations of the words and actions of a public figure, especially a politican
spin-ear mitch
(Argo) 1.(Aus) much alike; closely resembling one another

He's the spin-ear mitch of his old man.

spin a coin
rotate a coin on a flat surface
spin a yarn
tell a story, tell a tale
spin around
revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The dervishes whirl around and around without getting dizzy"
spin box
(Computers) text box which receives a range of values and that embodies 2 arrow buttons that enable the user to increase or decrease the present value by a fixed amount
spin doctor
a public relations person who tries to forestall negative publicity by publicizing a favorable interpretation of the words or actions of a company or political party or famous person; "his title is Director of Communications but he is just a spin doctor"
spin doctor
In politics, a spin doctor is someone who is skilled in public relations and who advises political parties on how to present their policies and actions. A person who publicizes favorable interpretations of the words and actions of a public figure, especially a politican. someone whose job is to give information to the public in a way that gives the best possible advantage to a politician or organization
spin doctor
person who is employed to publish favorable commentary on the opinions and actions of a famous person (usually a politician) in order to prevent negative publicity
spin dryer
a clothes dryer that uses centrifugal motion to dry the clothes that are put into it
spin off
produce as a consequence or an unplanned result
spin off
The separation of a subsidiary or division of a corporation from its parent by issuing shares in a new corporate entity Shareowners in the parent receive shares in the new company in proportion to their original holding and the total value remains approximately the same
spin off
The separation of a subsidiary or division of a corporation from its parent company by issuing shares in a new corporate entity Shareowners in the parent company receive shares in the new company in proportion to their original holding and the total value remains approximately the same
spin off
Giving stock dividend in another CUSIP, usually a subsidiary
spin off
Separation of a division or a subsidiary from the parent company by issuing "spin off" shares in the new firm
spin off
To spin off or spin off something such as a company means to create a new company that is separate from the original organization. He rescued the company and later spun off its textile division into a separate company Corven plans to help large companies spin out smaller, entrepreneurial firms
spin off
base one thing on something that was done previously; television show that is based on a film or on another television show
spin off
1 The sale of a part of a firm to new shareholders or to an outside firm
spin out
prolong or extend; "spin out a visit"
spin out
usually thought of as the leading side of the body (left side for a right-handed player), especially the pelvic girdle, turning too early in the sequence of the swing (many times before the weight has been transferred to the front foot) Example: Lots of different results could be caused by a spin out, but they'll almost never be good
spin out
Something that makes you stop and think how odd, or how cool something is
spin out
extend a speech as much as possible, broaden a speech
spin out
1. If you spin something out, you make it last longer than it normally would. My wife's solicitor was anxious to spin things out for as long as possible The Government will try to spin out the conference into next autumn. = prolong see also spin off
spin out
A division or subsidiary of a company that becomes an independent business Typically, private equity investors will provide the necessary capital to allow the division to “spin out” on its own; the parent company may retain a minority stake
spin the bottle
a game in which a player spins a bottle and kisses the person that it points to when it stops spinning
spin the plate
a game in which something round (as a plate) is spun on edge and the name of a player is called; the named player must catch the spinning object before it falls or pay a forfeit
spin wave
A wave propagated through a crystal lattice as a result of shifts in atomic magnetic fields associated with the spin angular momentum of electrons in the lattice
spin-dry
dry (clothes) by spinning and making use of centrifugal forces
spin-dryer
a machine that removes most of the water from washed clothes by spinning them around and around very fast
spin-off
A divestiture in which the stock of a subsidiary is given to the parent company's stockholders
spin-off
The deconsolidation of a division or a part of a company/group to give it independent company status
spin-off
new things made from other technology areas
spin-off
Just like TV -- a piece which either started as part of a earlier, longer piece, or which grew out of the knowledge gained from writing the original piece See Slant
spin-off
1) a dividend made up of assets, such as another company's stock, that is distributed to stock holders 2) a company divestiture resulting in the transfer of assets or an entire subsidiary
spin-off
When a company sells a portion or all of a division to the public in the form of an IPO they are doing a spin-off The parent company would do a spin-off for several reasons First, to raise capital The parent may be highly leveraged Second, to rationalize its operations by selling off a non-core business In this type of spin-off the managers of the newly public company are (or should be) incentivized to perform well by holding stock in the new company Finally, a parent may decide to spin-off a division in order to draw attention to the newly independent entity and perhaps to raise the stock price of the parent
spin-off
(1) A form of corporate divestiture that results in a division or subsidiary becoming an independent entity (2) A spin-off can also be accomplished through a buyout
spin-off
A corporate divestiture where a division or subsidiary becomes its own company In most cases, shareholders of the parent company receive a pro rata allocation of the new company's stock
spin-off
a product made during the manufacture of something else
spin-off
Division of an existing corporation into two (or more) separate corporations The shareholders of the predecessor company receive the shares of the spun-off corporation(s)
spin-off
Practice used by the Company to assist one of its employees in setting up their own structure
spin-off
A stock dividend issued by one company in shares of another corporate entity, such as a subsidiary corporation of the company issuing the dividend
spin-off
A spin-off is a book, film, or television series that comes after and is related to a successful book, film, or television series
I-spin
isotopic spin or isospin
electron spin resonance
The absorption of radiation by species having unpaired electrons when placed in a magnetic field that is used spectroscopically to detect and study free radicals
finger spin
A style of bowling in which the bowler imparts spin to the ball by running his fingers down its side as he releases it; off spin for a right handed bowler and left arm orthodox spin for a left handed one
infinite spin
The feature, programmed into few versions of Tetris, of any piece being suspended in mid-air (instead of following its natural pattern of always falling) whenever it is rotated, effectively allowing the player to rotate it repeatedly and indefinitely while thinking where to place it
infinite spin
An instance of infinite spin used by a player
leg spin
a style of bowling in which a (right-handed) bowler spins the ball such that, after bouncing, it moves from leg to off (for a right-handed batsman)
off spin
a style of bowling in which a (right-handed) bowler spins the ball such that, after bouncing, it moves from off to leg (for a right-handed batsman)
orthodox spin
finger spin
quantum spin liquid
A solid in which small magnetic momentss have a fluctuating random orientation, even at low temperature
quantum unit of spin
A constant used as a unit of measurement for particle spin and equal to Planck's constant divided by 2π
take a spin
to go for a ride; especially, to try riding or driving something

Would you like to take a spin on my new bike?.

with the spin
hitting the ball in the same direction that it is spinning off the pitch
wrist spin
A style of bowling in which the bowler spins the ball by releasing it from the back of the hand, running his fingers down the side of the ball as it is released
spinning
{n} the act of drawing out in threds
put a spin on
(Avcılık) Twist a report or story to one's advantage; to interpret an event to make it seem favorable or beneficial to oneself or one's cause

They tried to manipulate, twist and put a spin on everything that has been said.

electron spin resonance
microwave spectroscopy in which there is resonant absorption of radiation by a paramagnet
electron spin resonance
or electron paramagnetic resonance (EPR) Technique of spectroscopic analysis (see spectroscopy) used to identify paramagnetic substances (see paramagnetism) and investigate the nature of the bonding within molecules by identifying unpaired electrons and their interaction with their immediate surroundings. Unpaired electrons, because of their spin, behave like tiny magnets and can be lined up in an applied magnetic field; energy applied by alternating microwave radiation is absorbed when its frequency coincides with that of precession of the electron magnets in the sample. The graph or spectrum of radiation absorbed as the field changes gives information valuable in chemistry, biology, and medicine
go for a spin in a car
take a short ride in an automobile
in a flat spin
in trouble
isotopic spin
An isospin
spinning
The art of mixing together two or more records so that they blend together well Originally practiced in discotheques, the spinning of the DJ's of reggae and ska DJ's in Jamaican street parties, and later in the Bronx, was an important precursor to rap
spinning
An aerobic form of exercise class using special stationery bicycles
spinning
Allocating IPO shares to the personal brokerage account of a corporate or venture capital executive (who then flips the shares) in a bid to get future business from the executive’s company Federal prosecutors and securities regulators currently are investigating the practice
spinning
The process of extruding polymers to form fibers
spinning
present participle of spin
spinning
Performing a series of exercises seated on special exercise bikes: stretching, low intensity aerobics, high intensity aerobics, body contour, yoga, meditation More about this subject
spinning
rotating rapidly about an axis; "a spinning top"; "the whirling dance of the Dervish"
spinning
A method of forming or shaping pieces of silver or pewter hollowware by revolving a flat disc of the metal over a piece of wood or steel which has been made in the shape of the silver it is to assume By means of a tool, the silver is spread over the rotating form, finally achieving the desired shape
spinning
Rapidly rotating on an axis; whirling
spinning
In metalwork, a technique for making hollow metal utensils and artifacts. Developed in the 19th century, the method can be used for most metals. A metal disk is set on a lathe behind an appropriately shaped metal or wooden chuck; while the lathe is rotating, the metal is pressed onto the chuck with a tool. A typical modern spun object is the aluminum saucepan. As in most metalworking techniques, the metal is periodically softened by annealing, or heating, when it has become hardened by being worked (see hardening). spinning frame spinning jenny spinning mule spinning wheel
spinning
A manufacturing process used to produce trophies (cups) and tableware etc A disc of metal is rotated at speed in a lathe while being formed by a series of tools over a former to the shape of the item required In effect, the disc is pushed over the shape of the former
spinning
Spinning is what it says: The boat is spun around Novice crews usually spin by alternatively backing down on one side and taking strokes on the other, more experienced crews take only very short, simultaneous strokes to do that
spinning
Pokémon that can use skills in the Spin group
spinning
The process whereby a continuous thread is formed by twisting fibers together The twist may be imparted by the rotation of a weighted rod (drop spindle) suspended from the thread Alternatively, the rod may be attached to a rotating wheel driven by hand (spinning wheel) or a machine
spinning
creating thread rotating rapidly about an axis; "a spinning top"; "the whirling dance of the Dervish
spinning
The final step in the production of yarn The twisting of the the sliver or roving The entire process of making yarn from fiber
spinning
A little talked about subject until the Wall Street Journal wrote an article describing how some investment banks favored certain clients with IPO shares in the hope of getting future investment banking business For example, the CEO of a privately held Silicon Valley software firm who has an account with XYZ Securities might find that he or she was the recipient of a tidy profit from several thousand shares of a particularly hot issue that was bought and sold on the same day
spinning
- The production of hollow wares on a spinning lathe by means of forcing a disc of rotating silver, Britannia or other metal up around a previously hand-turned hardwood head, with a long-handled steel-headed tool, until it has taken its likeness Known since ancient times, but popular since the early 19th century Used in later Old Sheffield Plate vessels which are seamless
spinning
Spinning is a process of converting fiber into yarn Most man-made and natural fibers at the present time are spun on either the mule or the ring frame
spinning
®: An aerobic series of exercises seated on special exercise bikes: stretching, low intensity aerobics, high intensity aerobics, body contour, yoga, and meditation
spinning
The formation of sheet metal blanks into hollow circular shapes This is carried out on a lathe with forming tools which service to press and shape the metal Annealing may be needed during and/or after the operation to remove the effects of work hardening
spinning
The process of converting fibres into yarn or thread
spinning
The drawing, twisting, and winding of newly spun yarn onto a bobbin or spindle
spinning
The final step in the production of yarn The twisting of the the sliver or roving The entire process of making yarn from fiber Drawing out and twisting fibers into yarn or thread
spinning
{i} process of forming thread or yarn from fibers or filaments; fishing technique of casting a lure with a light rod and a stationary spool
spinning
In the man-made-fibre industry, this is the production of filaments (=> Filament, => Filament yarn) from a spinning mass with the help of spinnerets
spinning
creating thread
spinning
A process for shaping sheet metal into rounded objects During the process a tool is pressed against the sheet metal as it revolves
spinning
from Spin
spinning
{s} producing yarn or thread from fibers; revolving, turning
spins
(Progressive): A series of spins using alternative feet travelling in a straight line across or around the floor The technique of 'spotting' should be used to achieve top quality Spins (see freestyle Dance, Spin, pivot, pirouette)
spins
Spins are announcements airing in a time period or program other than the rated barter syndicated program for a particular market
spins
plural of spin
spins
Only Spinning Pokémon may learn these attacks
spins
Scratch Spin: (Also known as a Blur Spin, a Corkscrew Spin, or an Upright Spin) In this spin, the skater stands up straight with the legs crossed Arms are either held overhead or in front of the body while the skater turns
spins
third-person singular of spin
spins
special instructions
spun
{s} woven, made by spinning
spun
of Spin
spun
past of spin
spun
Spun is the past tense and past participle of spin. the past tense and past participle of spin
top spin
spinning motion imparted to a ball (Tennis)
Türkisch - Englisch
spin
spin camları
spin glasses
spin etiketleme
(Kimya) spin labelling
spin momenti
spin moment
spin tuzaklama
(Kimya) spin trapping
nükleer spin
nuclear spin
spin
Favoriten