strong

listen to the pronunciation of strong
Englisch - Türkisch
güçlü

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

Türkiye, Yunanistan'dan daha güçlüydü. - Turkey was stronger than Greece.

kuvvetli

Bütün gün boyunca kuvvetli bir rüzgar esti. - A strong wind blew all day long.

Kuvvetli bir rüzgar vardı. - There was a strong wind.

{s} sert

Rüzgar hâlâ sert esiyor. - The wind still blows strongly.

Tom'un içkisi seninkinden ya da benimkinden daha sert. - Tom's drink is stronger than yours or mine.

{s} demir gibi
{s} şiddetli

Hokkaido'daki şiddetli deprem geniş çaplı hasara neden oldu. - The strong earthquake in Hokkaido caused extensive damage.

Düşmana karşı şiddetli bir taarruza geçtiler. - They began with a strong attack against the enemy.

{s} sağlam

Ahır küçüktü ama sağlamdı. - The barn was small, but it was strong.

Karton, kağıttan daha sağlamdır. - Cardboard is stronger than paper.

kesin (görüş)
muazzam
mukavemetli

Mukavva, kağıttan daha mukavemetlidir. - Cardboard is stronger than paper.

yaman
azgın
sert (içki)
çok inandırıcı
çelimli
{s} ağır

Bu ağır metal kutuları taşımak için yeterince güçlüyüm. - I'm strong enough to carry those heavy metal boxes.

Yapı bu kadar ağırlığı taşıyacak kadar güçlü değil. - The structure isn't strong enough to support that much weight.

(içki/sigara/vb.) sert
ağır kokulu
metin
(çay/vb.) koyu
keskin
{s} istikrarlı

İhracaatlar güçlüyken, ithalatlar istikrarlı kalırken ülkenin ticaret dengesi geçen yıl gelişti. - The nation's trade balance improved last year as exports were strong, while imports remained steady.

O,İngilizceyi istikrarlı bir Alman aksanıyla konuşur. - He speaks English with a strong German accent.

{s} istekli

O, dürüst, güçlü ve kararlar vermek için istekliydi. - He was honest, strong, and willing to make decisions.

{s} alkollü
temeli sağlam
{s} şiddetli (rüzgâr/darbe)
{s} iradeli

Tom çok iradeli bir kişi. - Tom is a very strong-minded person.

Mary çok iradeli bir kadın. - Mary is a very strong-willed woman.

güçlü olarak
mastarın sesli harfinin değişmesi ile geçmiş zamanlarım teşkil eden strong cheese
{s} gür

Boğa boğa güreşçisinden daha güçlüdür ama o neredeyse her zaman kaybeder. - The bull is stronger than the bullfighter, but he almost always loses.

berk
{s} dayanıklı; sağlam
{s} koyu

Tom her zaman kahvesini koyu içer. - Tom always drinks his coffee strong.

Bu kahve benim için çok koyu. - This coffee is too strong for me.

şiddetle

Tavsiyemi dinlemenizi şiddetle ısrar ediyorum. - I strongly urge you to follow my advice.

Senatör Hoar şiddetle antlaşmaya karşı konuştu. - Senator Hoar spoke strongly against the treaty.

{s} yetenekli
{s} kıvrak
zorlu
kuvvetle

Britanya halkı köleliğe kuvvetle karşı çıktı. - The British people strongly opposed slavery.

Onlar benim önerime kuvvetle karşı çıkıyorlar. - They are strongly opposing my proposal.

demli

Demli ve koyu kahvemi sevme tarzımdır. - Dark and strong is how I like my coffee.

Bu çay çok demli. Biraz su ekle. - The tea is too strong. Add some water.

kesif
koyu (çay)
kunt
domuz gibi
derinden gelen
şiddetli (duygu)
sert (söz)
sıkı

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

Tom'un el sıkışması çok güçlü. - Tom's handshake is very strong.

koyu (kahve)
ağır (koku)
kuvvetli (kanıt)
cebbar
strong-bodied
iri, büyük, kocaman
strong willed
inatçı
strong adequacy
(Dilbilim) güçlü yeterlik
strong adhesive
japon yapıştırıcısı
strong alkaline oil
(Otomotiv,Teknik) kuvvetli alkalin yağ
strong box
(Ticaret) kiralık kasa
strong breeze
(Askeri) kuvvetli rüzgar
strong company
güçlü kuruluş
strong company
(Ticaret) güçlü firma
strong company
(Ticaret) güçlü şirket
strong contribution
büyük katkı
strong current
güçlü akım
strong earthquake
(Çevre) kuvvetli deprem
strong effect
büyük etki
strong electrolyte
kuvvetli elektrolit
strong enough
gücü yetmek
strong equivalence
(Pisikoloji, Ruhbilim) güçlü eşdeğerlilik
strong evidence
kuvvetli delil
strong evidence
güçlü delil
strong firm
(Ticaret) güçlü firma
strong firm
(Ticaret) güçlü şirket
strong force
(Fizik) baskın kuvvet
strong form efficiency
(Ticaret) güçlü biçimde etkinlik
strong gale
(Askeri) fırtına
strong grief
(Kanun) şedit elem
strong hand
baskı
strong hand
zulüm
strong impression
derin etki
strong interaction
(Fizik) güçlü etkileşim
strong jump
kuvvetli sıçrama
strong law of effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) güçlü etki yasası
strong mayor plan
(Politika, Siyaset) güçlü belediye planı
strong motion
(Çevre) kuvvetli yer hareketi
strong motion record
(Çevre) kuvvetli yer hareketi kaydı
strong reaction
sert tepki
strong reasoning
sağlam muhakeme
strong sewage
koyu pissu
strong side
(Spor) güçlü yan
strong topology
(Matematik) güçlü ilinge
strong topology
(Matematik) güçlü topoloji
strong verb
(Dilbilim) kurallı çekim
strong voice
(Tiyatro) güçlü ses
strong wind disaster
(Çevre) kuvvetli rüzgar afeti
strong-bodied
Güçlü yapılı, bedenen güçlü
strong acid
koyu asit
strong acid
kuvvetli asit
strong belief
kuvvetli inanç
strong box
kasa
strong drink
sert içki
strong enough
yeterince güçlü
strong language
küfür
strong man
diktatör
strong market
fiyatların yükseldiği piyasa
strong minded
iradesi kuvvetli
strong room
kasa dairesi
strong willed
iradeli
strong-arm
zor kullanmak
strong-arm
zor kullanan
strong-minded
bildiğinden şaşmayan
strong-minded
iradeli

Tom çok iradeli bir kişi. - Tom is a very strong-minded person.

strong-minded
azimli

Azimli kadınlardan nefret ederim. - I hate strong-minded women.

strong as an ox
öküz gibi güçlü
strong coffee
Güçlü kahve
strong consonant
sert sessiz, sert ünsüz
strong gale
kuvvetli fırtına
strong hand
güçlü bir eli
strong side
güçlü tarafı
strong stream
kuvvetli akım
strong suit
güçlü takım elbise
strong suit
Yetenek, uzmanlık alanı

japanese history really is'nt my strong suit.

strong will
güçlü olacak
strong willed
İradeli, iradesi güçlü
strong wind
şiddetli rüzgâr
strong-arm man
Fedai
strong-handed
güçlü eli
strong and healty
domuz gibi
strong and healty
güçlü kuvvetli
strong arm
fiziksel saldırı
strong arm
zor kullanan
strong authentication
Güçlü Yetkilendirme
strong case
kuvvetli delil
strong cigarette
sert sigara
strong convergence
guclu yakinsaklik
strong demand
(Ticaret) şiddetli talep
strong form
(Dilbilim) tam biçim
strong language
ağır söz
strong language
üslup
strong language
sert sözler
strong language
sert dil
strong line
(deyim) take a firm /hard/strong line (with someone) (on/over sth.): kesin davranmak
strong man
güçlü adam

Ah Tom, sen büyük, güçlü adamsın! Buraya gel ve beni öp! Üzgünüm! Ben evliyim! - Oh Tom, you big, strong man! Come here and kiss me! I'm sorry! I'm married!

strong man
nüfuzlu adam
strong man
(isim)fuzlu adam, güçlü adam, diktatör
strong minded
azimli
strong minded
iradeli
strong minded
kararlı
strong password
Güçlü Parola
strong point
başlıca özelliği
strong point
(Askeri) (HOLD) Direnek noktası
strong point
(Askeri) mukavemet noktası
strong point
(Askeri) direnek noktası
strong point
(Askeri) MUKAVEMET NOKTASI: Bir savunma mevkiinde, genellikle, kuvvetli bir şekilde tahkim edilmiş ve ağır otomatik silahlarla donatılmış, korunması için etrafı diğer mevzilerle çevrilmiş kilit nokta
strong point
korumaya alınmış yer
strong point
kuvvetli yön
strong point
iyi olduğu konu
strong willed
kararlı
strongly
kuvvetle

Mariko'nun anne babası, onun bir Amerikalı ile evlenmesine kuvvetle karşılar. - Mariko's parents are strongly opposed to her marrying an American.

Öldükten sonra tekrar canlanmaya kuvvetle inanıyorum. - I strongly believe in respawn after death.

extra strong
çok kuvvetli
having a strong body
yapılı
having a strong personality
şahsiyetli
kind of strong perfume
hacıyağı
stronger
kuvvetli

O benden daha kuvvetli. - She's stronger than me.

strongly
hızlı
be strong for
çok desteklemek
get strong
kuvvetlen
got strong
kuvvetlen
gotten strong
kuvvetlen
make less strong
kuvvetsizleştir
stronger
{f} daha kuvvetli

O benden daha kuvvetli. - She's stronger than me.

strongest
en kuvvetli
strongly
pek
strongly
fazla
strongly
çok

Tom bu konuda çok güçlü hissediyor. - Tom feels very strongly about this.

Ben o konuda kendimi çok güçlü hissediyorum. - I feel very strongly about it.

strongly
kuvvetlice
claim, requirement; strong request
talep, ihtiyaç; güçlü istek
come it a bit strong
(too) abartmak, saptırmak
exhibiting strong, masculine beauty
güçlü, erkeksi güzelliği sergileyen
go it strong
güçlü gidiyor
gotten strong
güçlü götten
head strong
kafa güçlü
not strong enough to bear the person
Yeterince kişinin ayı kadar güçlü değil
snow with a strong wind
güçlü bir rüzgar ile kar
stronger
güçlü

Senin takım bizimkinden daha güçlü. - Your team is stronger than ours.

Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor. - My son thinks women are stronger than men.

tough; having strong sinews
zor; sahip güçlü sinews
be strong
metin ol
stronger
daha kuvvetli kuvvetli
strongly
fazlasıyla
strongly
sertçe
strongly
şiddetle

John Rutledge şiddetle karşı çıktı. - John Rutledge disagreed strongly.

Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. - I recommend it strongly.

strongly
son derece

Onun yalan söylediğinden son derece şüphelendim. - I strongly suspected that he had been lying.

Son derece büyükannesine benzer. - She strongly resembles her grandmother.

Englisch - Englisch
fast moving water, wind, etc, which has a lot of power

The man was nearly drowned after a strong undercurrent swept him out to sea.

capable of producing great physical force

Jake was tall and strong.

inflecting in a different manner than the one called weak, such as Germanic verbs which change vowels

a strong verb.

in a strong manner
Having a specified number of people or units

The enemy's army force was five thousand strong.

determined, unyielding

He is strong in the face of adversity.

having an offensive or intense odor or flavor

a strong smell.

having a high alcoholic content

a strong drink.

not easily subdued or taken

a strong position.

capable of withstanding great physical force

good strong shoes.

having a high concentration of an essential or active ingredient

a strong medicine.

highly stimulating to the senses

a strong taste.

impressive, good

You’re working with troubled youth in your off time? That’s strong!.

{a} vigorous, robust, potent, able, firm, full
If someone in authority takes strong action, they act firmly and severely. The government has said it will take strong action against any further strikes
used of syllables or musical beats
A strong currency, economy, or industry has a high value or is very successful. The US dollar continued its strong performance in Tokyo today The local economy is strong and the population is growing = robust weak
{s} having great physical power; powerful; healthy, robust; solid, firm; persuasive, convincing; resolute; intense; very effective; pungent
Well established; firm; not easily overthrown or altered; as, a strong custom; a strong belief
If a relationship or link is strong, it is close and likely to last for a long time. He felt he had a relationship strong enough to talk frankly to Sarah Delhi first began to develop strong ties with Moscow in the 1950s
having a high alcoholic content; "hard liquor"
powerfully, forcefully
Having active physical power, or great physical power to act; having a power of exerting great bodily force; vigorous
Coffee giving a pungent impression in the cup, rich in flavor Developed by roasting or having a consistent mouthfeel
Affecting any sense powerfully; as, strong light, colors, etc
Having great wealth, means, or resources; as, a strong house, or company of merchants
If there is a strong case or argument for something, it is supported by a lot of evidence. The testimony presented offered a strong case for acquitting her on grounds of self-defense The evidence that such investment promotes growth is strong + strongly strong·ly He argues strongly for retention of NATO as a guarantee of peace These are conditions said by doctors to be strongly indicative of heart failure
Robust
Reaching a certain degree or limit in respect to strength or numbers; as, an army ten thousand strong
Strong objects or materials are not easily broken and can support a lot of weight or resist a lot of strain. The vacuum flask has a strong casing, which won't crack or chip Glue the mirror in with a strong adhesive weak + strongly strong·ly The fence was very strongly built, with very large posts
Full of spirit; containing a large proportion of alcohol; intoxicating; as, strong liquors
Term used to indicate intensity of either defects or virtues (as in "a strong, sour taste" or "a strong, fine aroma") A strong-flavored coffee is therefore not necessarily a fine-flavored coffee
A strong competitor, candidate, or team is good or likely to succeed. She was a strong contender for Britain's Olympic team
Moving with rapidity or force; violent; forcible; impetuous; as, a strong current of water or wind; the wind was strong from the northeast; a strong tide
Having virtues of great efficacy; or, having a particular quality in a great degree; as, a strong powder or tincture; a strong decoction; strong tea or coffee
A strong colour, flavour, smell, sound, or light is intense and easily noticed. As she went past there was a gust of strong perfume The wine goes with strong and mild cheese alike. + strongly strong·ly He leaned over her, smelling strongly of sweat
You can say that someone has strong features or a strong face if their face has large, distinctive features. He had a strong Greek nose and olive-black eyes
Vigorous; effective; forcible; powerful
having or wielding force or authority; "providing the ground soldier with increasingly potent weapons"
Adapted to make a deep or effectual impression on the mind or imagination; striking or superior of the kind; powerful; forcible; cogent; as, a strong argument; strong reasons; strong evidence; a strong example; strong language
not faint or feeble; "a strong odor of burning rubber"
Someone who is strong is healthy with good muscles and can move or carry heavy things, or do hard physical work. I'm not strong enough to carry him I feared I wouldn't be able to control such a strong horse. weak
Your strong points are your best qualities or talents, or the things you are good at. Discretion is not Jeremy's strong point Cynics argue that the EU is stronger on rhetoric than on concrete action
Solid; tough; not easily broken or injured; able to withstand violence; able to sustain attacks; not easily subdued or taken; as, a strong beam; a strong rock; a strong fortress or town
A strong wind, current, or other force has a lot of power or speed, and can cause heavy things to move. Strong winds and torrential rain combined to make conditions terrible for golfers in the Scottish Open A fairly strong current seemed to be moving the whole boat = powerful + strongly strong·ly The metal is strongly attracted to the surface
freshly made or left; "a warm trail"; "the scent is warm" not faint or feeble; "a strong odor of burning rubber" of verbs not having standard (or regular) inflection; "`sing' is a strong verb" having strength or power greater than average or expected; "a strong radio signal"; "strong medicine"; "a strong man
strong and sure; "a firm grasp"; "gave a strong pull on the rope"
of good quality and condition; solidly built; "a solid foundation"; "several substantial timber buildings"
freshly made or left; "a warm trail"; "the scent is warm"
Having passive physical power; having ability to bear or endure; firm; hale; sound; robust; as, a strong constitution; strong health
a strong flavor of onions; a strong scent
You can use strong when you are saying how many people there are in a group. For example, if a group is twenty strong, there are twenty people in it. Ukraine indicated that it would establish its own army, 400,000 strong. a 1,000-strong crowd
Ardent; eager; zealous; earnestly engaged; as, a strong partisan; a strong Whig or Tory
irregular
Having great military or naval force; powerful; as, a strong army or fleet; a nation strong at sea
referring to rum that is more than 50% alcohol by volume
Violent; vehement; earnest; ardent
A strong drink, chemical, or drug contains a lot of the particular substance which makes it effective. Strong coffee or tea late at night may cause sleeplessness
this term refers to the amount of effort When I refer to strong swimming I am talking about 60-70% effort Check your pulse, it is the only real way to check you effort
having strength or power greater than average or expected; "a strong radio signal"; "strong medicine"; "a strong man
This virtual style element indicates text that should have strong emphasis It is usually rendered as bold text
Displays enclosed text in a stronger representation, ususally bold (SimpleStrong is the newer equivalent)
Robust, powerful, big
having strength or power greater than average or expected; "a strong radio signal"; "strong medicine"; "a strong man"
If someone or something is still going strong, they are still alive, in good condition, or popular after a long time. The old machinery was still going strong. adj. strong and hard punishment strong force strong nuclear force Strong William
Having great force, vigor, power, or the like, as the mind, intellect, or any faculty; as, a man of a strong mind, memory, judgment, or imagination
Solid; nourishing; as, strong meat
(also strength)Helenglish | adronato
A strong impression or influence has a great effect on someone. We're glad if our music makes a strong impression, even if it's a negative one Teenage idols have a strong influence on our children + strongly strong·ly He is strongly influenced by Spanish painters such as Goya and El Greco
If something is a strong element or part of something else, it is an important or large part of it. We are especially encouraged by the strong representation, this year, of women in information technology disciplines
Strong Island
Long Island in New York., dated May 1, 2004

Not for nothing do bodybuilders and rappers brag and swagger about living on “Strong Island.”.

strong as an ox
Very strong and powerful
strong declension
A class of words in many Germanic languages including English, which inflect or conjugate irregularly rather than by suffixation; as, for the sake of example, in the case of the noun goose (the plural of which is geese) and the verb sing (the past form of which is sang, and the past participle form of which is sung)
strong declensions
plural form of strong declension
strong equivalence principle
the principle that the laws of gravity are independent of velocity and position
strong force
The color force, a fundamental force that is associated with the strong bonds, created by the associated bosons known as gluons, between quarks and other subatomic particles
strong force
The nuclear force, a residual force responsible for the interactions between nucleons, deriving from the color force
strong forces
plural form of strong force
strong interaction
The interactions caused by the strong force
strong interactions
plural form of strong interaction
strong language
The use of language considered offensive or taboo especially in movies and films
strong nuclear
describing the strong nuclear force
strong nuclear force
The nuclear force, a residual force responsible for the interactions between nucleons, deriving from the color force
strong nuclear force
The color force, a fundamental force that is associated with the strong bonds, created by the associated bosons known as gluons, between quarks and other subatomic particles
strong nuclear forces
plural form of strong nuclear force
strong nuclear interaction
the fundamental interaction responsible for the strong nuclear force
strong nuclear interactions
plural form of strong nuclear interaction
strong personality
The qualities of self-confidence and assertiveness in a person

She has trouble keeping men because of her strong personality.

strong point
A characteristic or ability at which one particularly excels

I told you Winston, he said, that metaphysics is not your strong point. The word you are trying to think of is solipsism. - 1984, George Orwell.

strong points
plural form of strong point
strong suit
A field in which, or task at which, one is quite capable

That area isn't my strong suit, but I can give it a shot.

strong typing
A system that places any of various kinds of restriction on the interactions between objects of different data types
strong verb
A subset of English irregular verbs which lack the addition of a dental affix to indicate the simple past and past participle tenses
strong verb
A class of Germanic verbs which use ablaut as opposed to a dental affix to indicate tense
strong verbs
plural form of strong verb
strong-arm
To coerce, to muscle
strong-arm
Coercive, employing force
strong-arm
To bully; to intimidate
strong-arm
Bullying; extortionate
strong-language
Attributive form of strong language, noun
strong-minded
Having a vigorous, independent will and views
strong-willed
Having a vigorous, independent will
strong suit
1. A quality, activity, or skill in which a person excels.2. Games. A long suit in a card game such as bridge that contains high cards

Foreign policy was the President's strong suit.

strong typing
(Bilgisayar) Strict enforcement of type rules with no exceptions. All types are known at compile time, i.e. are statically bound. With variables that can store values of more than one type, incorrect type usage can be detected at run time. Strong typing catches more errors at compile time than weak typing, resulting in fewer run-time exceptions. The languages Ada, Java, and Haskell are strongly typed. Pascal is (almost) strongly typed. C and C++ are sometimes described as strongly typed, but are perhaps better described as weakly typed
strong acid
acid which contains components of a high concentration
strong arm
assault, physically attack; intimidate, bully, use threats to coerce; commit a robbery by making threats or acts of violence
strong box
{i} safe, safe-deposit box
strong breeze
wind moving 25-31 knots; 6 on the Beaufort scale
strong breeze
A wind having a speed ranging from 25 to 31 miles (39 to 50 kilometers) per hour, according to the Beaufort scale
strong case
legal case which is likely to persuade the jury or judge, convincing argument, forceful claims
strong character
dominant personality, stable personality, character of one who does not follow others blindly
strong coffee
drink which has an especially high quantity of coffee powder, coffee which is extremely concentrated
strong desire
urge, strong compulsion, lust
strong doubts
serious worries, solid worries, definite lack of faith
strong drink
alcoholic drink
strong drinks
alcoholic drinks
strong feeling
powerful sense, certain feeling, cognizance, clear and definite sense about something
strong flow
strong current, torrent
strong force
or strong nuclear force Fundamental force acting between elementary particles of matter, mainly quarks. The strong force binds quarks together in clusters to form protons and neutrons and heavier short-lived particles. It holds together the atomic nucleus and underlies interactions among all particles containing quarks. In strong interactions, quarks exchange gluons, carriers of the strong force, which are massless particles with one unit of intrinsic spin. Within its short range (about 10^-15 m), the strong force appears to become stronger with distance. At such distances, the strong interaction between quarks is about 100 times greater than the electromagnetic force
strong friendship
close friendly relationship
strong gale
wind moving 47-54 knots; 9 on the Beaufort scale
strong gale
A wind having a speed ranging from 47 to 54 miles (75 to 86 kilometers) per hour, according to the Beaufort scale
strong hand
powerful hand, fist of steel, stiffness, cruelty
strong impression
powerful impression, powerful effect, great influence
strong interaction
A fundamental interaction between elementary particles that causes protons and neutrons to bind together in the atomic nucleus. Also called strong force
strong interaction
(physics) the interaction that binds protons and neutrons together in the nuclei of atoms; mediated by gluons
strong language
vulgar language, rude language, obscenity
strong link
tight bond, extremely powerful bond
strong man
powerful man, physically fit individual
strong measures
severe moves
strong minded
having a strong will, assertive
strong motion
Ground motion of sufficient amplitude and duration to be potentially damaging to a building or other structure
strong nerves
powerful nerves, stability, immunity, durability
strong opposition
being extremely against something, intense opposition
strong point
powerful claim, convincing point
strong pressure
ceaseless and intense amounts of stress
strong resemblance
great similarity
strong room
A strongly built fireproof room designed for the safekeeping of money or valuables
strong side
The side of a formation having more players; the side on which the tight end is positioned
strong smell
pungent odor, extremely sharp smell
strong southerly winds
forceful winds that are coming from the south
strong stream
strong stormy wind
strong suit
a long suit including high cards
strong will
powerful will, great motivation, ambition, determination
strong-arm
disapproval If you refer to someone's behaviour as strong-arm tactics or methods, you disapprove of it because it consists of using threats or force in order to achieve something. The money has been recovered without resorting to verbal abuse or strong-arm tactics. strong-arm tactics/methods etc the use of force or violence, especially when this is not necessary
strong-arm
impelled by physical force especially against resistance; "forcible entry"; "a real cop would get physical"; "strong-arm tactics"
strong-arm
handle roughly; "He was strong-armed by the policemen
strong-arm
be bossy towards; "Her big brother always bullied her when she was young"
strong-arm
use physical force against; "They strong-armed me when I left the restaurant"
strong-arm
handle roughly; "He was strong-armed by the policemen"
strong-boned
having strong bones
strong-charactered
dominant, stable, which is not a follower to others
strong-minded
marked by vigorous independence of thought and judgment
strong-minded
approval If you describe someone, especially a woman, as strong-minded, you approve of them because they have their own firm attitudes and opinions, and are not easily influenced by other people. She is a strong-minded, independent woman. not easily influenced by other people to change what you believe or want = determined
strong-minded
marked by vigorous independence of thought and judgment having a determined will
strong-minded
having a determined will
strong-willed
having a determined will
strong-willed
Someone who is strong-willed has a lot of determination and always tries to do what they want, even though other people may advise them not to. He is a very determined and strong-willed person. = headstrong weak-willed. knowing exactly what you want to do and being determined to achieve it, even if other people advise you against it
strong-willed
with powerful drive, obstinate
English strong ale
An ale brewed to over 5% ABV that uses malt barley. It is brewed in England and also in America
a chain is only as strong as its weakest link
An organization (especially a process or a business) is only as strong or powerful as its weakest person. A group of associates is only as strong as its laziest member
strongly
very much

His reply was strongly suggestive of a forthcoming challenge to the governor.

strongly
{a} powerfully, forcibly, fully, eagerly
stronger
comparative of strong
strongest
Most strong
strongish
Somewhat strong
strongly
forcefully, powerfully
strongly
in a powerful manner; "the federal government replaced the powerfully pro-settler Sir Godfrey Huggins with the even tougher and more determined ex-trade unionist"
strongly
with strength or in a strong manner; "argues very strongly for his proposal"; "he was strongly opposed to the government
strongly
in a strong or powerful manner
strongly
In a strong manner; so as to be strong in action or in resistance; with strength; with great force; forcibly; powerfully; firmly; vehemently; as, a town strongly fortified; he objected strongly
strongly
with strength or in a strong manner; "argues very strongly for his proposal"; "he was strongly opposed to the government"
strong
Favoriten