station

listen to the pronunciation of station
Englisch - Türkisch
istasyon

İstasyona giderken ben seni geçtim. - I can beat you to the station.

En yakın tren istasyonu nerede? - Where's the nearest train station?

{i} terminal

Otobüs terminaline nasıl giderim? - How do I get to the bus station?

Otobüs terminali nerede? - Where's the bus station?

{i} konum
{i} merkez

İstasyon, şehir merkezindedir. - The station is in the center of the city.

Şehrin merkezinde bir istasyon var. - There is a station in the center of the city.

{i} gar

Tom, Mary'yi tren garında tam saat 2: 30'dan önce bıraktı. - Tom dropped Mary off at the train station just before 2:30.

Babamı geçirmek için Kyoto Garı'na gittim. - I have been to Kyoto station to see my father off.

{i} durak

Gelecek durakta iniyorum. - I am getting off at the next station.

Tokyo İstasyonu üçüncü duraktır. - Tokyo Station is the third stop.

{i} santral

Bu santral, tek başına çeşitli şehirlere elektrik sağlar. - This power station alone provides several cities with electricity.

Bu, bütün Finlandiya'nın en büyük elektrik santralı. - This is Finland's biggest power station of all.

dikmek
(Mekanik) işlem grubu
(Basın) istasyon (radyo, tv)
(Havacılık) havalimanı
istasyon binası

Yeni istasyon binası inşaat halinde ve yakında tamamlanacak. - The new station building is under construction and will be completed soon.

garaj
otogar
(Politika, Siyaset) araştırma merkezi
steyşın

Tom hâlâ steyşın araba kullanıyor mu? - Does Tom still drive a station wagon?

havalımanı
(Askeri) garnizon
duralga
(Argo) büyük çiftlik
(Tıp) stasyon
mevki

Bir insan bulunduğu mevkiyle yargılanmamalıdır. - A man should not be judged by his station in life.

yerleştirmek
yer

İstasyon iki şehir arasında yer almaktadır. - The station is situated in between the two towns.

Onun evi istasyona yakın bir yerde mi? - Is her house anywhere near the station?

toplumsal konum
karakol

En yakın karakol nerede? - Where is the nearest police station?

O ona polis karakoluna gitmesini tavsiye etti fakat o gitmeye korktu. - She advised him to go to the police station, but he was afraid to.

makam
rütbe
uçbirim
(Tıp) Yer, mahal, mevki, sabit yer, istasyon
tevakkuf mahalli
hizmet

Hangi akla hizmet onu istasyona götürdün? - Why on earth did you take him to the station?

konak
{i} radyo, TV istasyon
vaziyet
(Askeri) İSTASYON, TELSİZ İSTASYONU: Tam bir telsiz muhabere hizmetini yerine getirecek tali teçhizat ile birlikte müstakil bir alıcı veya verici cihaz ya da alıcı ve verici cihazlar düzeni. Telsiz istasyonu, devamlı veya geçici olarak gördüğü hizmete göre sınıflandırılır
{i} üs

Nereye giderseniz gidin, istasyonların yanında kaldırımlar üstünde bırakılmış çok sayıda bisiklet görürsünüz. - Wherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations.

{f} tayin etmek
bir kimsenin bulunduğu yer
ordu veya donanmanın özel bir görevle gönderildiği yer
(Tıp) Duruş, vaziyet, durum, hal
istasyon ra
{f} görevlendirmek
{i} kanal

Bir yerel televizyon kanalı için video çekti. - He took the video to a local TV station.

{f} atamak
{i} d.y. istasyon/gar; otogar, garaj; (metroya ait) durak
{i} istasyon (araştırma kuruluşu): agricultural experiment
tren durağı
görev yeri
durak (metroya ait)
koymak
gar (tren)
station log
istasyon günlüğü
station wagon
steyşın araba

Tom hâlâ steyşın araba kullanıyor mu? - Does Tom still drive a station wagon?

station wagon
(Otomotiv) steyşin vagon
station house
sakçı karakolu
station house
polis merkezi
station house
istasyon binası
station wagon
kaptıkaçtı
station buffet
istasyon büfesi
station house
gar
station identification signal
istasyon tanıtma sinyali
station in life
sosyal durum
station master
(Tren) İstasyon şefi
station to station call
normal konuşma, santral aracılığıyla konuşma
Station for changing speed
(Tekstil) Hız değişim basamağı
station allowance quarters
(Askeri) GARNİZON MESKEN BEDELİ
station allowance subsistence
(Askeri) GARNİZON TAYİN BEDELİ
station authentication
(Askeri) İSTASYON TEYİDİ: Alıcı veya verici bir istasyonun geçerliliğini tesis etmek üzere. alınan güvenlik tedbiri
station break
istasyon tanıtma zamanı
station clock
(Askeri) istasyon saati
station complement
(Askeri) İDARE VE İŞLETME PERSONELİ: Bir tesisteki, sağlık, ısıtma ve aydınlatma tesisatının bakım ve faaliyetini temin için gerekli bütün iç ve idari işleri yapmak ve tesisin malı bulunan diğer bütün personel ile eğitim, belirli bir iş veya benzeri maksatlarla geçici olarak tesis emrine verilmiş personelin ikmal maddelerini ve hizmetlerini sağlamak üzere bir tesise devamlı olarak atanmış işletme personeli
station control level
(Askeri) GARNİZON STOK SEVİYESİ: Bak. "station stock level"
station designator
(Askeri) İSTASYON TANITMA İŞARETİ: Bir telsiz istasyonunu tanıtmak için kullanılan iki veya üç çağrı harfinden ibaret kod
station dispensary
(Askeri) MEVKİ DİSPANSERİ: Ordu Sağlık Teşkilatının hastanede yatmasına lüzum olmayan ve ayakta tedavi gören askeri personele tıbbi tedavi ve diş tedavisi yapan sağlık tesisi. Bu dispanseri bulunduğu askeri mevki veya garnizonun personeline hizmet eder. Bak. "general dispensary"
station hospital
sabit hastane
station hospital
(Askeri) MEVKİ HASTANESİ: Askeri personele tıbbi tedavi ve diş tedavisi yapmak üzere, bir garnizonda veya civarında kurulmuş sabit hastane
station hospital
bölge hastanesi
station house
karakol
station house
itfaiye merkezi
station house
istasyon
station in life
sosyal durum. station to station call normal konuşma, santral aracılığıyla konuşma
station list
(Askeri) konuş listesi
station list
(Askeri) KONUŞ LİSTESİ: Bir komutanlığa ait çeşitli karargah ve unsurların bulundukları yeri gösteren liste
station log
(Askeri) MERKEZ KAYIT DEFTERİ: Bir telsiz operatörünün tuttuğu günlük kayıtlar. Telsiz operatörünün haberleştiği istasyonlar ile kendi gönderdiği haberlerin kaydedildikleri defter
station model
(Meteoroloji) istasyon modeli
station number
(Askeri) YÜK BÖLMESİ NUMARASI: Uzunluk ölçüsünün bir birimini temsil eden ve yükün uçaktaki yerini göstermek için kullanılan numara
station of initial assignment
(Askeri) ilk tahsis istasyonu
station operations support group
(Askeri) garnizon harekat destek grubu
station point
istasyon noktası
station property
(Askeri) DEMİRBAŞ GARNİZON MALLARI, GARNİZON DEMİRBAŞI: Bir tesiste bulunduğu zaman kullanma yetkisi verilmiş, teşkilat ve malzeme kadrosu dışındaki Ordu malı. Yetki verilmemiş teşkilat ve malzeme kadrosu maddelerine geçici olarak kullanma ihtiyacı gösteren olağanüstü durumlar ve diğer hallerde, bu gibi maddeler, ordu komutanlığının izni alınmak suretiyle, geçici süreler için, garnizon demirbaşı olarak dağıtılabilir. Bu şekilde dağıtılan maddeler, tesis demirbaş kaydına geçilir
station requisition number
(Askeri) GARNİZON İSTEK NUMARASI: Mali kod halinde ele alınmış eyalet ve garnizon kodları ile istek numarasından meydana gelmiş tertip
station roof
istasyon çatısı
station selector
istasyon seçici (radyo)
station serial number
(Askeri) MERKEZ SIRA NUMARASI: Bir telsiz operatörünün doğrudan doğruya muhabere ettiği diğer bir istasyona gönderdiği bir habere kendisi tarafından verilen ve haberin başlığına konan haber kontrol numarası. Bak. "channel number"
station stats
(Bilgisayar) istasyon istatistikleri
station stock
(Askeri) garnizon stoku
station stock
(Askeri) GARNİZON STOKU: Bir tesiste her an mevcut bulunan veya tesise gelmesi beklenen ve günlük ikmal olarak ifade edilen ikmal maddeleri azami miktarı
station stock level
(Askeri) GARNİZON STOK SEVİYESİ: Bir askeri tesiste her an elde bulundurulmasına müsaade edilen veya tesise gelmesi beklenen ve günlük ikmal (days of supply) olarak ifade. edilen ikmal maddeleri azami miktarı. Bu seviye için geçmişte fiilen yapılan dağıtım ve muhtemel talepler esas olarak alınır ve miktar, istek gaye ve hacmini gösterir
station surgeon
(Askeri) GARNİZON BAŞTABİBİ: Bir askeri garnizonda sağlık personelinin başkanı olan tabip üstsubay
station time
(Askeri) toplanma zamanı
station time
(Askeri) hareket saati
station time
(Askeri) TOPLANMA ZAMANI: Hava ulaştırma harekatında, mürettebatın, yolcuların ve yükün uçakta kalkış için hazır olması gereken zaman
station veterinarian
(Askeri) GARNİZON BAŞ VETERİNERİ: Bir askeri garnizonda, veteriner personelinin başkanı olan veteriner üstsubayı
station wagon
steyşın

Tom hâlâ steyşın araba kullanıyor mu? - Does Tom still drive a station wagon?

station wagon
steyşın vagon
station wagon
kamyonet
station wagon
pikap

Tom bir pikap sürebilir mi? - Does Tom drive a station wagon?

Tom bir kamyon sürüyor ve karısı bir pikap sürüyor. - Tom drives a truck and his wife drives a station wagon.

staging station
(Askeri) KONAK, KONMA YERİ: Denizaşırı intikalden önce veya böyle bir intikale hazırlık mahiyetinde, bir yerden başka bir yere gitmekte olan kıtaların, hareket ve intikal kontrolu bakımından, geçici olarak alıkonmaları için barınak temini maksadıyla kurulmuş bir tesis veya faaliyet merkezi
fire station
itfaiye merkezi
fire station
itfaiye, itfaiye binası
flag station
trenin bayrakla durdurulduğu tren istasyonu
service station
benzin istasyonu
stationer
(isim) kırtasiyeci
crew station
(Askeri) pilot kabini
crew station
(Askeri) pilot mahalli
deputy station leader
(Ticaret) istasyon amir yardımcısı
district heating station
uzaktan ısıtma ile besleme
district heating station
uzaktan ısıtma santralı
docking station
(Bilgisayar) yerleştirme istasyonu
hill station
dağ istasyonu
lift station
(Çevre) kaldırma istasyonu
metering station
ölçüm istasyonu
monitor station
(Bilgisayar) gözetim bilgisayarı
monitoring station
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) gözleme bilgisayarı
muster station
röle
observation station
(Askeri) gözlem istasyonu
ocean station ship
(Askeri) okyanus istasyon gemisi
parent station
(Askeri) ana ikmal istasyonu
receiving station
(Ticaret) alıcı istasyonu
refuse transfer station
çöp aktarma merkezi
reject station a
birinci red istasyonu
reject station b
ikinci red istasyonu
reject station x
birinci red istasyonu
reject station y
ikinci red istasyonu
relay station
(Askeri) aracı istasyon
unattended station
işletmensiz istasyon
weather station
(Meteoroloji) hava istasyonu
Earth ground station
(Askeri) Dünya yer istasyonu
aid station
yardım merkezi
air station
hava istasyonu
aircraft station
uçak istasyonu
artificial insemination station
yapay tohumlama istasyonu
atomic power station
atom enerji santralı
automatic meteorological observation station
otomatik meteoroloji gözlem istasyonu
beet washing station
pancar yıkama istasyonu
broadcast station
yayın istasyonu
broadcasting station
ünalgı istasyonu
broadcasting station
sınalgı istasyonu
bus station
otobüs terminali
charging station
şarj istasyonu
coaling station
kömür istasyonu
control station
kontrol istasyonu
data station
veri istasyonu
departure station
çıkış istasyonu
departure station
hareket istasyonu
display station
görüntü istasyonu
earth station
yer istasyonu
filling station
benzin istasyonu
filling station
benzinci
first aid station
ilkyardım istasyonu
forwarding station
nakliye istasyonu
freight station
yük istasyonu
gas station
benzin istasyonu
gas station
benzinlik
generating station
çıngı santralı
ground station
yer istasyonu
hill station
yayla
hydroelectric power station
hidroelektrik santrali
hydroelectric power station
hidroelektrik santralı
input station
giriş istasyonu
local station
bölge istasyonu
lubrication station
yağlama istasyonu
main station
ana istasyon
master operating station
ana işletim istasyonu
master station
ana istasyon
meteorological observation station
hava gözlem istasyonu
nuclear station
nükleer çıngı santralı
petrol station
benzin istasyonu
petrol station
benzinci
police station
polis merkezi

Sami polis merkezindeydi. - Sami was at the police station.

police station
karakol

Polis karakolu nerede? - Where is the police station?

Tom bir kaza raporunu dosyalamak için polis karakoluna gitti. - Tom went to the police station to file an accident report.

polling station
oy verme hücresi
power station
çıngı santralı
power station
güç istasyonu
pumping station
pompa istasyonu
query station
sorgulama istasyonu
radio station
ünalgı istasyonu
railroad station
tren istasyonu
railway station
demiryolu istasyonu
rebroadcasting station
aktarma istasyonu
receiving station
alıcı istasyon
relay station
röle istasyonu
remote station
uzak istasyon
satellite station
uydu istasyonu
sender transmitting station
verici istasyon
service station
servis istasyonu
shore station
sahil istasyonu
slave station
bağımlı uçbirim
solar power station
güneş enerjili güç istasyonu
space station
uzay istasyonu

Babylon 5 uzay istasyonunda, G'Kar bir Narn elçisidir. - In the Babylon 5 space station, G'Kar is a Narn ambassador.

Kosh, Babylon 5 uzay istasyonunda Vorlon büyükelçisidir. - Kosh is a Vorlon ambassador in the Babylon 5 space station.

stationer
kırtasiyeci
subway station
metro istasyonu
television station
televizyon istasyonu
television station
sınalgı istasyonu
tracking station
izleme istasyonu
train station
tren istasyonu
transmitting station
verici istasyon
tributary station
bağımlı uçbirim
tv station
televizyon istasyonu
unwinding station
sarıcı istasyon
weather station
meteoroloji istasyonu
work station
iş istasyonu
coach-station
Otogar, otobüs istasyonu
evaporation station
buharlaştırma istasyonu
nuclear power station
Nükleer güç istasyonu
pull station
(Fire Alarm Pull Station) Yangın ihbar butonu
sensing station
algılama istasyonu
sheep station
Büyük koyun çiftliği
stationed
konuşlu

Tom bir yıldır Almanya'da konuşluydu. - Tom was stationed for a year in Germany.

Sen nerede konuşluydun? - Where were you stationed?

Englisch - Englisch
A place used for broadcasting radio or television

I used to work at a radio station.

Standing; rank; position

She had ambitions beyond her station.

A harbour or cove with a foreshore suitable for a facility to support nearby fishing
The fact of standing still; motionlessness, stasis

the cross legs moving or resting together, so that two are always in motion and two in station at the same time .

A broadcasting entity

I used to listen to that radio station.

A place where one stands or stays or is assigned to stand or stay

...Meanwhile, lest anything should really be amiss, or any malefactor seek to escape by the back, you and the boy must go round the corner with a pair of good sticks and take your post at the laboratory door. We give you ten minutes, to get to your stations..

One of the Stations of the Cross
A place where one performs a tasks or where one is on call to perform a task

The waitress was at her station preparing three checks.

A military base

She had a boyfriend at the station.

To put in place to perform military duty

They stationed me overseas just as fighting broke out.

A very large sheep or cattle farm

There was movement at the station, for the word had passed around, that the colt from old Regret had got away (A. B. Patterson, poet).

A ground transportation depot

It's right across from the bus station.

To put in place to perform a task

The host stationed me at the front door to greet visitors.

Any of a sequence of equally spaced points along a path
A regular stopping place for ground transportation

The next station is Esperanza.

A stopping place
{f} assign to a particular post or position, appoint
{n} the act of standing, post, rank, character
A unique, addressable device on a network Sometimes referred to as a node
A place where one stands or stays in order to perform a task
Dict
The station is a building or structure that houses the loading and unloading platforms for a roller coaster The station may also contain the ride's control panel, maintenance shed and a train storage area or transfer track
An operator's workstation, the machine they are working at Each station belongs to a checkout center See Also: Security Station
A defined location from which a player can receive streams In effect, it is an IP address and a port Windows Media server components use stations with ASF streams only, and save station information as a file with an nsc extension
A place to which ships may resort, and where they may anchor safely
Area of a restaurant allocated to one waiter or waitress
A computer device on a local area network 1
The points in a planet's retrograde cycle where it is standing still and hence concentrating its energies heavily on a single zodiacal position Comes in 2 flavors, the retrograde station and the direct station See also Retrograde Zone Info
assign to a station
proper or designated social situation; "he overstepped his place"; "the responsibilities of a man in his station"; "married above her station"
A station is a building by a railway line where trains stop so that people can get on or off. Ingrid went with him to the railway station to see him off
A place where a vehicle (especially a train) may stop
To place; to set; to appoint or assign to the occupation of a post, place, or office; as, to station troops on the right of an army; to station a sentinel on a rampart; to station ships on the coasts of Africa
A peripheral device of the switch, a station is any piece of equipment connected to a switch over a phone line Examples are telephone sets, fax machines, computers with add-in telephony cards, and answering machines
A unique, addressable device on a network
A facility for stopping of LRV’s to pickup or drop-off riders The station consists of a platform area for passengers coming and going, ticket machines, information on arrivals and departures, and shelters
Wilhelm Mil
A ground position at which a geophysical instrument is located for an observation
If soldiers or officials are stationed in a place, they are sent there to do a job or to work for a period of time. Reports from the capital, Lome, say troops are stationed on the streets
Situation; position; location
An input or output point of a system that uses telecommunication facilities; for example, one or more systems, computers, terminals, devices, and associated programs at a particular location that can send or receive data over a telecommunication line
The building-like portion of a coaster This area houses, the loading area, unloading area train storage area, control booth, and often a maintenance area
the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station"
The headquarters of the police force of any precinct
A church in which the procession of the clergy halts on stated days to say stated prayers
This is an assigned point in the air Generally a combat air patrol (CAP) station is made up of two aircraft When a contact appears, the station is assigned to cover the contact Therefore both the leader and his wingman proceed to the designated intercept When the station is reset that means that the aircraft are to return to their assigned location and await further instructions
French: poste One of the input or output points of a communications system
A facility that communicates or tracks a spacecraft This includes receiving telemetry data, transmitting command data, and/or ranging data A station has at least one antenna, and can be permanent or movable Examples: Merrit Island (MIL), movable vans, airplanes (ARIA), or Tracking Data Relay Satellite (TDRS)
The fast of the fourth and sixth days of the week, Wednesday and Friday, in memory of the council which condemned Christ, and of his passion
A state of standing or rest; equilibrium
a facility equipped with special equipment and personnel for a particular purpose; "he started looking for a gas station"; "the train pulled into the station"
Post assigned; office; the part or department of public duty which a person is appointed to perform; sphere of duty or occupation; employment
The act of standing; also, attitude or pose in standing; posture
(nautical) the location to which a ship or fleet is assigned for duty
A place or region to which a government ship or fleet is assigned for duty
{i} position, place where a person or thing is usually found; place where vehicles regularly stop; headquarters; radio or television studio; broadcast frequency; position in society; military post
The spot or place where anything stands, especially where a person or thing habitually stands, or is appointed to remain for a time; as, the station of a sentinel
The place at which an instrument is planted, or observations are made, as in surveying
A computer connected to the network
A computer attached to a network
An enlargement in a shaft or galley, used as a landing, or passing place, or for the accomodation of a pump, tank, etc
In Australia, a sheep run or cattle run, together with the buildings belonging to it; also, the homestead and buildings belonging to such a run
Refers to the place where a geophysical instrument is located
A place calculated for the rendezvous of troops, or for the distribution of them; also, a spot well adapted for offensive measures
An addressable node on an FDDI network capable of transmitting, repeating, and receiving information A station has exactly one SMT, at least one MAC, at least one PHY, and at least one PMD
A bus station is a building, usually in a town or city, where buses stop, usually for a while, so that people can get on or off
A regular stopping place in a stage road or route; a place where railroad trains regularly come to a stand, for the convenience of passengers, taking in fuel, moving freight, etc
State; rank; condition of life; social status
If you talk about a particular radio or television station, you are referring to the programmes broadcast by a particular radio or television company. an independent local radio station It claims to be the most popular television station in the UK
This is where the trains load, and unload passengers
station bill
A bill posted in the crew’s quarters and other conspicuous places, listing the station of the crew at maneuvers and emergency drills; sometimes called the muster roll
station break
a short intermission between programmes in a radio or television broadcast to identify the network, station or channel
station breaks
plural form of station break
station sedan
A station wagon
station sedans
plural form of station sedan
station throat
the often constricted area at the end of a railway station where running lines divide into platform tracks
station throats
plural form of station throat
station wagon
The body style for cars, popular with families, which has an enclosed area where the boot or trunk would be on a sedan / saloon
station wagons
plural form of station wagon
station-to-station
A contranym which may mean:

A strategy in which a team attempts to score runs by eschewing the stolen base and small ball, instead allowing baserunners to advance only on hits or other balls in play.

station-wagon
Attributive form of station wagon

station-wagon driver.

station break
An intermission in a radio or television program for identification of the network or station. a pause during a radio or television broadcast in the US, so that local stations can give their names or broadcast advertisements
station house
the local office of the police in a town, part of a city etc = police station
station house
police station: a station that serves as headquarters for police in a particular district; serves as a place from which policemen are dispatched and to which arrested persons are brought; "in England they call a police station a police office"
station master
someone who is in charge of a railway station
station master
one in charge of a train station
station wagon
family-sized automobile, elongated car
station wagon
a car that has a long body and rear door with space behind rear seat
station wagon
A station wagon is a car with a long body, a door at the rear, and space behind the back seats. An automobile having an extended interior with a third seat or luggage platform and a tailgate. a large car with extra space at the back, with a door there for loading and unloading British Equivalent: estate car
base station subsystem
that section of a GSM network which is responsible for transmitting radio signals to and receiving radio signals from a mobile phone
broadcast station
A station from where a signal is emitted (more commonly a radio station or a television station)
broadcast-station
Attributive form of broadcast station

broadcast-station employee.

bus station
A major bus stop, one that serves as a transfer point between a large number of routes

The square was near the bus station in the new part of Antibes.

cattle station
A large farm in Australia, (the equivalent of ranch), usually in the outback, whose main activity is the raising of cattle, and run by a grazier. In most cases the stations are in a rangeland context on pastoral leases. Many are larger than small countries
docking station
A piece of hardware into which a laptop computer can be plugged for use as a desktop computer, peripherals such as the monitor being connected directly to the docking station
filling station
facility which sells fuel and lubricants for motor vehicles

1948 — Here and there, under the porches of ruined filling stations, in the gaping doorways of office buildings, lie heaps of human bones. — Aldous Huxley, Ape and Essence.

fire station
The building where fire fighters and fire trucks are housed when not answering an alarm
fuel station
A filling station
fueling station
filling station
fuelling station
filling station
gas station
A place which sells gasoline to pump directly into a car or into an approved container
guard station
a booth to shelter guards while on duty
hill station
In Southeast Asia a small community located at a relatively high elevation which serves as a retreat or vacation location during the hot summers; historically, a village or military post so used by colonial officials

For builder Rakesh Prajapati, the ideal weekend is trekking up the wild path to reach hill station Matheran.

hill-station
Alternative spelling of hill station
how do I get to the bus station
Used to ask for directions in order to go to a bus station
how do I get to the train station
Used to ask for directions in order to go to a train station
hydrogen station
a service station for hydrogen vehicles
listening station
A facility established to monitor radio and microwave signals and analyse their content to secure information and intelligence for use by the security and diplomatic community and others
metro station
a railway station for suburban passenger service
mobile station
All the user equipment (mobile phone, SIM card etc) and software needed for communication with a GSM network
mobile-station
Attributive form of mobile station, noun
motor station
filling station
petrol filling station
filling station, especially one attached to a supermarket
petrol station
A filling station, gas station ; a facility selling fuel for road motor vehicles
police station
A building serving as the headquarters of a branch of the police force
polling station
a place where voters go to cast their ballot in an election or referendum; a voting station
power station
an industrial complex where electricity is produced
pull station
A button, lever, or other device in a building used to set off the fire alarm when manually pulled, pushed or otherwise activated
radio station
broadcast station emitting an audio signal
radio-station
Attributive form of radio station

radio-station employee.

railroad station
A place where trains stop for passengers to embark and disembark
railway station
A place where trains stop for passengers to embark and disembark
service station
a filling station, gas station or petrol station; a facility selling fuel for road motor vehicles
space station
a manned artificial satellite designed for long-term habitation, research etc
space-station
Attributive form of space station, noun
stationing
the putting in a place to perform military duty
stationing
Present participle of station
stations
Third-person singular simple present indicative form of station
stations
the stations, an infrequent religious gathering of family and friends spread over a few days, where Mass and the Rosary will be said in the home
stations
plural form of station
television station
An organization which operates a television channel
television station
A radio frequency or band assigned to a television broadcaster
television station
The studio or building from where a television channel is broadcasted
television-station
Attributive form of television station

television-station employee.

train station
A place where trains stop for passengers to embark and disembark
urination station
toilet
voting station
A public place, normally used for some other function, that has been authorized for the registering of votes in an election; it will contain voting booths and officials with an up-to-date electoral register or similar list of voters; a polling station
way station
A small railway station between the principal stations or a station where the train stops only on a signal
way station
A service area or temporary lodging used during a longer journey
weigh station
A place on the highway where trucks stop to get weighed
stationer
{n} one who sells paper a bookseller
battle station
The position taken by military personnel in preparation for battle
transfer station
An interchange station in British English, also known as a transfer station in American English, is a train station for more than one railway route in a passenger transport system. Such stations usually have more platforms than single route stations. Passengers reaching the station from one line may change to a train of another line. They may be required to pay extra fare for the interchange if they leave a fare zone. Some rapid transit systems, however, have a fare system which allows commuters to freely change routes in the station
A station
quartering
stationer
{i} person who sells stationery, person who sells writing implements
stationer
A stationer is a person who sells paper, envelopes, pens, and other equipment used for writing
stationer
a merchant who sells writing materials and office supplies
stationer
One who sells paper, pens, quills, inkstands, pencils, blank books, and other articles used in writing
stationer
A person or business that sells stationery
stationer
A bookseller or publisher; formerly so called from his occupying a stand, or station, in the market place or elsewhere
stationers
plural of stationer
stations
Third person singular simple present of to station
stations
an infrequent religious gathering of family and friends spread over a few days, where Mass and the Rosary will be said in the home
stations
Plural of station
stations
(Roman Catholic Church) a devotion consisting of 14 prayers before the 14 stations of the cross (referring to Jesus' suffering and crucifixion)
Türkisch - Englisch

Definition von station im Türkisch Englisch wörterbuch

station araba
station wagon
ocean weather station
ows
station
Favoriten