farm

listen to the pronunciation of farm
Englisch - Türkisch
çiftlik

Çiftliklerin %75'inden fazlası domuz ve süt ineği yetiştirdi. - More than 75% of farms raised pigs and milk cows.

Hoover, 1874'te Iowa çiftlik eyâletinde doğdu. - Hoover was born in the farm state of Iowa in 1874.

{f} işlemek
tarla

Çiftçi buğday tohumlarını tarlada saçtı. - The farmer scattered the wheat seeds in the field.

Çiftçi tarlaya tohumları serpiyor. - The farmer is scattering seeds over the field.

sürüp ekmek
çiftçilik yapmak
çiftlik evi

Tom ve ailesi buradan çok uzakta olmayan küçük bir çiftlik evinde yaşamaktadır. - Tom and his family live in a small farm house not too far from here.

Biz bir çiftlik evinde kaldık. - We stayed at a farm house.

{f} çiftçilik yap
eski bu verginin mültezimliği
eski bir belediye veya mıntıkadan tarhedilen vergi
{f} kiraya vermek
{i} rehabilitasyon merkezi
{f} ekip biçmek
çiftlikçift
farm hand çiftlik amelesi
beysbol idman takımı
su altında kabuklu deniz hayvanları yetiştirmek için ayrılan saha
çiftçilik
{f} yetiştirmek
rençper
kira ile vermek
vergi

Hükümet çiftçilere yeni vergi koydu. - The government imposed a new tax on farmers.

kom
farme
dairy farm
mandıra

Mandıra çiftçisi öldü. - The dairy farmer died.

Tom'un bir mandırası var. - Tom has a dairy farm.

farming
çiftçilik
farm cheese
(Gıda) süzme peynir
farm hand
(Ticaret) tarım işçisi
farm labourer
(Ticaret) tarım işçisi
farm labourer
çiftlik işçisi
farm life
(Tarım) çiftlik yaşamı
farm life
çiftlik hayatı

Çiftlik hayatından şehir hayatına geçiş çoğunlukla zordur. - The transition from farm life to city life is often difficult.

farm machinery
(Tarım) tarım makineleri
farm management
çiftlik yönetimi
farm out
havale etmek
farm policy
(Ticaret) tarım politikası
farm ponds
(Tarım) çiftlik göletleri
farm produce
çiftlik ürünü
farm products
tarım ürünleri
farm tractors
(Tarım) çiftlik traktörleri
farm aid
tarımsal yardım
farm animal
çiflik hayvanı
farm animals
çiftlik hayvanları
farm building
çiftlik binası
farm cheese
köy peyniri
farm hand
rençper
farm hand
çiftlik amelesi
farm house
çiftlik evi

Tom ve ailesi buradan çok uzakta olmayan küçük bir çiftlik evinde yaşamaktadır. - Tom and his family live in a small farm house not too far from here.

Ahır çiftlik evinin tam arkasında. - The stable is right behind the farm house.

farm machinery
ziraat makineleri
farm manure
işletme gübresi
farm manure
çiftlik gübresi
farm out
(iş) havale etmek
farm out
kiraya ver
farm out
kiraya vermek
farm pasture
çiftlik merası
farm product
çiftlik ürünü
farm worker
çiftçi
farm brigade
çiftlik tugay
farm co op
çiftlik co op
farm domain
çiftlik alanı
farm drainage
çiftlik drenajı
farm gate
üretici
farm gate value
Tarladaki ürünün üretildiği yerdeki fiyatı
farm horse
çiftlik atı
farm irrigation efficiency
çiftlik sulama verimi
farm machinery
çiftlik makineleri
farm machinery
ziraat makineleri, tarım makineleri
farm manure
çiftlik gübresi, işletme gübresi
farm mortgage banking
tarımsal ipotek bankacılığı
farm pond
çiftlik gölü
farm team
çiftlik takım
farm to fork
(Gıda) Tarladan sofraya, üreticiden tüketiciye
farm accounting data network
(Avrupa Birliği) çiftlik muhasebe veri ağı
farm delivery requirement
çiftlik sulama suyu ihtiyacı
farm ditch
çiftlik arkı
farm ditch
çiftçi arkı
farm drainage
(Tarım) tarla drenajı
farm equipment
çiftçilik teçhizatı
farm gate price
(Denizbilim) üretici fiyatı
farm gate type operations
(Askeri) birleşik hava harekatı
farm gate type operations
(Askeri) BİRLEŞİK HAVA HAREKATI: Dost bir yabancı hava kuvvetine A. B. D. Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan harekat yardımı ve uzmanlık taktik eğitim. Bu yardım ve eğitim bazı özel durumlarda, muharebede harekat görevi uçuşlarının bu gibi uçuşlar yabancı hava kuvvetinin imkan ve kabiliyetleri ötesinde kaldığı takdirde, verilmekte olan eğitimin bir kısmı olarak, Amerikan ve yabancı hava mürettebatı tarafından birleşik yapılması hususunu kapsar
farm irrigation efficiency
çiftlik sulama randımanı
farm laborer
çiftlik işçisi
farm laborer
rençper
farm land
çiftlik arazisi
farm losses
çiftlik kayıpları
farm mechanization
(Tarım) çiftlik mekanizasyonu
farm officer
(Askeri) TARIM SUBAYI: Bir disiplin cezaevinin veya bir ıslah merkezinin idare heyetine mensup bir subay. Bu subay hayvan yetiştirmekte dahil olmak üzere, bir ziraat programının devamı, kontrolü ve yeterli şekilde işlemesinden sorumludur
farm officer
(Askeri) tarım subayı
farm out
bakımı için anlaşmak (çocuk)
farm owner
çiftlik sahibi
farm planning
(Tarım) çiftlik planlaması
farm pond
(Denizbilim) çiftlik havuzu
farm problem
(Ticaret) tarımsal gelir sorunu
farm produce feed
(Tarım) çiftlik ürünü yem
farm senatus
(Kanun) yaşlılar kurulu
farm sheep
koyun yetiştirmek
farm sprinkler system
çiftlik yağmurlama sistemi
farm structural survey
(Politika, Siyaset) yapısal çiftlik anketi
farm tractor
ziraat traktörü
farm tractor
(Tarım,Teknik) çiftlik traktörü
farm tractor
(Otomotiv) tarla traktörü
farm worker
rençper
farm yields
(Ticaret) tarımsal getiri
family farm
Aile çiftliği, bir aieye ait üretim çiftiği
fat farm
zayıflama merkezi

Ayşe spend two weeks in fat farm to loose weight for her wedding.

animal farm
hayvan çiftliği
buy the farm
nalları dikmek
development farm
(Tarım) üretim çiftliği
state farm
devlet çiftliği
baby farm
kreş
collective farm
müşterek çiftlik
collective farm
ortaklaşa çiftlik
collective farm
kolhoz
dairy farm
mandıra çiftliği
farming
{f} çiftçilik yap
poultry farm
tavuk çiftliği

Bana tavuk çiftliğinin er ya da geç iflas edeceğini bildiren bir mektup gönderdi. - He sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.

truck farm
bostan
assistant farm
asistan çiftlik
battery farm
kümes hayvanlarının üretiminde, hayvanların sıkış tepiş yerlerde yetiştirildikleri küçük kafeslerin kullanıldığı çiftlikle
bird farm
kuş çiftlik
cattle farm
Sığır besi çiftliği
chicken farm
tavuk çiftliği

Ken'in amcası büyük bir tavuk çiftliğine sahip. - Ken's uncle has a big chicken farm.

cooperative farm
kooperatif çiftlik
corporate cattle farm
Ticari amaçla sığır üreten hayvan çiftliği

Recently I was reading about corporate cattle farms,and I was shocked at how crowded and filthy the conditions are.

link farm
bağlantı çiftlik
server farm
sunucu çiftliği
solar farm
güneş çiftlik
third person singular of to farm
üçüncü kişi çiftlik için tekil
tree farm
ağaç çiftlik
wind farm
rüzgar çiftliği
work farm
iş çiftlik
antenna farm
anten parki
baby farm
çocuk ve bebekler için ücretli bakımevi, kreş
collective farm
(Ticaret) kollektif çiftlik
collective farm
kolektif çiftlik
dairy farm
(Tarım) süt üretilen çiftlik
dairy farm
süt çiftliği
demonstration farm
(Tarım) demonstrasyon çiftliği
dry out farm
alkol tedavisi merkezi
farming
tarım

Bu toprak tarım için ideal. - This land is ideal for farming.

Ben İspanya'ya tatile gittiğimde, eski tarım ekipmanlarından oluşan bir sergiyi görmek için müzeye gittim. - When I went on vacation to Spain, I went to a museum to see an exhibition of old farming equipment.

farming
ekim biçim
fuel farm
(Havacılık) yakıt istasyonu
funny farm
akıl hastanesi
model farm
numune çifliği
mussel farm
(Denizbilim) midyelik
oyster farm
istiridye yetiştirilen yer
oyster farm
istiridye tarlası
sewage farm
lâğım suyu ile sulanan çiftlik
stock farm
hara
stud farm
(isim) hara
stud farm
{i} hara
truck farm
sebze bahçesi
Englisch - Englisch
A place where agricultural activities take place, especially the growing of crops or the raising of livestock
A group of coordinated servers

a server farm.

To grow a particular crop
To work on a farm, especially in the growing and harvesting of crops
The practice of grinding in a particular area or set of enemies for a particular drop (or set thereof)
{n} land occupied by a farmer; in america, a tract of land cultivated by one man, or containing what is suitable for cultivation, as arable, pasture whether freehold or under lease
{v} to lease or rent, to let for a price
cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here"
collect fees or profits
collect fees or profits be a farmer; work as a farmer; "My son is farming in California
To engage in the business of tilling the soil; to labor as a farmer
As defined for purposes of the Census of Agriculture since 1978, a farm is any place that has, or has the potential to produce, $1,000 or more in annual gross sales of farm products According to the 1992 Census of Agriculture, there are about 1 925 million farms in the United States This number includes all farm sizes and ownership structures, including corporate farms, partnerships, and family farms
A farm is an area of land, together with the buildings on it, that is used for growing crops or raising animals, usually in order to sell them. Farms in France are much smaller than those in the United States or even Britain
Land on which agricultural operations are being conducted and sale of agricultural products totaled $1,000 or more during the year
A place where agricultural activities take place
To lease or let for an equivalent, as land for a rent; to yield the use of to proceeds
If you farm an area of land, you grow crops or keep animals on it. They farmed some of the best land in Scotland He has lived and farmed in the area for 46 years
To take at a certain rent or rate
A district of country leased (or farmed) out for the collection of the revenues of government
A lease of the imposts on particular goods; as, the sugar farm, the silk farm
{i} area of land for raising crops and animals
The rent of land, originally paid by reservation of part of its products
To work on a farm
To give up to another, as an estate, a business, the revenue, etc
acronym for the Flexible Asymptotic -Matrix package, designed to solve the external region scattering problem of electron-atoms and electron-ions
Any place from which $1,000 or more of agricultural products were produced and sold during the year
farmaatsia
To devote (land) to agriculture; to cultivate, as land; to till, as a farm
In real estate, an area in which a sales person cultivates contacts for the purpose of obtaining listings, etc
Farm Asset Reinvestment Management
be a farmer; work as a farmer; "My son is farming in California"
on condition of receiving in return a percentage of what it yields; as, to farm the taxes
workplace consisting of farm buildings and cultivated land as a unit; "it takes several people to work the farm" collect fees or profits be a farmer; work as a farmer; "My son is farming in California
{f} work as a farmer, cultivate land; manage property; rent out; contract out
workplace consisting of farm buildings and cultivated land as a unit; "it takes several people to work the farm"
A mink farm or a fish farm, for example, is a place where a particular kind of animal or fish is bred and kept in large quantities in order to be sold. trout fresh from a local trout farm. Brook Farm Institute of Agriculture and Education collective farm farm machinery
(Personalization User's Guide)
Any tract of land devoted to agricultural purposes, under the management of a tenant or the owner
According to the U S Department of Agriculture, a farm is any place from which $1,000 or more of agricultural products were produced and sold during a census period
If your vehicle is used primarily on a farm, ranch or orchard
The term or tenure of a lease of land for cultivation; a leasehold
The land held under lease and by payment of rent for the purpose of cultivation
farm animal
An animal stereotypically found on a farm; livestock
farm out
To subcontract some task to another; to outsource
farm the strike
To deliberately either score runs or decline to score runs so as to allow the best batsman to face the majority of the balls as the striker
farm worker
A person who works on, but does not own, a farm; an agricultural labourer
farm yakkor
A term of abuse directed at inhabitants of rural areas (in Northumbria)
farm yakkors
plural form of farm yakkor
farm girl
a girl who has grown up on a farm
farm bill
a statute that would regulate farm production and prices
farm boy
a boy who has grown up on a farm
farm building
a building on a farm
farm credit system
a cooperative nationwide system of banks and associations providing credit to farmers and related businesses; originally capitalized by the federal government but now owned by its members and borrowers
farm hand
hired laborer on a farm, farm worker
farm hand
A hired farm laborer
farm horse
a quiet plodding workhorse
farm land
land suitable or used for farming
farm machine
a machine used in farming
farm machinery
Mechanical devices, including tractors and implements, used in farming to save labour. The great variety of farming devices covers a wide range of complexity, from simple hand-held implements used since prehistoric times to the complex harvesters of modern mechanized agriculture. From the early 19th century to the present, the chief source of power in farming has changed from animals to steam power, then to gasoline, and finally to diesel. In developed countries, the number of farmworkers has steadily declined in the 20th century, while farm production has increased because of the use of machinery
farm out
grant the services of or the temporary use of, for a fee; "We rent out our apartment to tourists every year"; "He hired himself out as a cook"
farm out
exhaust land by continually growing one type of crop
farm out
arranged for contracted work to be done by others
farm team
a minor-league team that is owned by a major-league team (especially in baseball)
farm to fork
of or pertaining to the human food chain as from the stage of production to its consumption
farm worker
a hired hand on a farm
factory farm
A very large, factory-style farm in which many animals are confined at high stocking density
fat farm
A health club or resort running weight-loss programs
family farm
A farm owned and operated by a family
factory farm
agribusiness: a large-scale farming enterprise
fat farm
a health spa that specializes in helping people lose weight
fat farm
A spa or resort that specializes in weight loss. a place where people who are fat can go to lose weight and improve their health health farm
baby farm
A place where the nourishment and care of babies are offered for hire
bet the farm
To be absolutely certain, to have no doubts

I'd be surprised if those two are dating come Christmas, but I'm not betting the farm on a breakup just yet.

bought the farm
Simple past tense and past participle of buy the farm: died; often refers to death in battle or by a plane crash
brain farm
Any mass system of improving or providing conditions to increase the intellectual quality and yield of a population of (human) brains, e.g. a university or school

To the parents and the students involved, the schools have one function. They are brain farms. The parents plant their children in the school because it has a reputation for turning out well-regarded college applicants.

buy the farm
To die; generally, to die in battle or in a plane crash

That cat must have been twenty years old when he finally bought the farm.

farming
Pertaining to the agricultural business
farming
Raising livestock or fish
fish farm
A series of tanks, ponds or cages where fish are bred commercially for food, often in seawater
funny farm
An insane asylum
link farm
a website containing many hyperlinks, especially one designed to increase the index ranking of other websites to search engines
oyster farm
A place where oysters are raised for human consumption
tree farm
A privately-owned farm where trees are grown for eventual harvest, usually softwoods
wind farm
A collection of wind turbines, especially a large-scale array, used to generate electricity
working farm
A farm whose agricultural land and buildings are in active use for crop production and/or the raising of livestock

Even though the land was being farmed and was protected from development, Pelham says it was at risk of being sold to someone who wasn't going to keep it as a working farm.

farming
{n} the act of cultivating lands
solar farm
An energy plant where a solar power system generates electricity from sunlight
A farm
mailing
Animal Farm
a novel by George Orwell which is a satire (=a humorous criticism) on the Russian Revolution and Communist society. In the book, a group of animals take control of a farm so that they can establish a society where they are all equal. The pigs, however, soon become the leaders and say that they are more important, intelligent etc than everyone else, using the phrase "All animals are equal, but some animals are more equal than others
Animal Farm
{i} novel by George Orwell written during W WII and published in 1945 which tells the story of a group of animals who drove out the humans from the farm on which they live and manged it themselves and thereafter the farm became a brutal tyranny on its own (novel became widely recognized only in the late 1950s)
Brook Farm
Short-lived utopian experiment in communal living (1841-47) in West Roxbury, Mass. (near Boston), founded by George Ripley. The best known of the many utopian communities organized in the U.S. in the mid-19th century, Brook Farm was to combine the thinker and the worker, to guarantee the greatest mental freedom, and to prepare a society of liberal, cultivated persons whose lives would be more wholesome and simpler than they could be amid the pressure of competitive institutions. It is remembered for the distinguished literary figures and intellectual leaders associated with it, including Charles A. Dana, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller, Horace Greeley, James Russell Lowell, John Greenleaf Whittier, and Ralph Waldo Emerson (though not all of them were actual members). It was also noted for the modern educational theory of its excellent school. See also Oneida Community
Brook Farm Institute of Agriculture and Education
Short-lived utopian experiment in communal living (1841-47) in West Roxbury, Mass. (near Boston), founded by George Ripley. The best known of the many utopian communities organized in the U.S. in the mid-19th century, Brook Farm was to combine the thinker and the worker, to guarantee the greatest mental freedom, and to prepare a society of liberal, cultivated persons whose lives would be more wholesome and simpler than they could be amid the pressure of competitive institutions. It is remembered for the distinguished literary figures and intellectual leaders associated with it, including Charles A. Dana, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller, Horace Greeley, James Russell Lowell, John Greenleaf Whittier, and Ralph Waldo Emerson (though not all of them were actual members). It was also noted for the modern educational theory of its excellent school. See also Oneida Community
Cold Comfort Farm
a humorous novel by Stella Gibbons about a farm in southern England, where the owners and workers are all crazy or very strange
Farming
Agriculture
Non-Farm Payroll
{i} monthly economic report of researched statistics provided by the U.S. Bureau of Labor Statistics which represents the total number of paid United States workers of any business (except for government employees, farm employees, those who work for nonprofit organizations that give assistance to people, private household employees) and includes estimations on the average work week and the average weekly wages of all non-farm employees
United Farm Workers
UFW a trade union in the US for people who work on farms, especially poor migrant workers who pick fruit and vegetables at many different farms in order to earn enough to live
Yasgur's farm
farm in Bethel New York (USA), site of the Woodstock music festival in August 1969
auxiliary farm
assistant farm
baby farm
institution which cares for newborns
banner farm
{i} (Internet) website that includes banners usually in the form of an animated graphic
bird farm
{i} (Slang used by the Marines) aircraft carrier
buy the farm
die, pass away
chicken farm
farm where chickens are raised for sale
collective farm
a farm operated collectively
collective farm
A farm or a group of farms organized as a unit and managed and worked cooperatively by a group of laborers under state supervision, especially in communist countries. a large farm that is owned by the government and controlled by the farm workers. Russian kolkhoz. In the former Soviet Union, a cooperative agricultural enterprise operated on state-owned land. Under the policy of collectivization, which was pursued most intensively by Joseph Stalin in 1929-33, peasants were forced to give up their individual farms and join large collective farms. They objected violently and in many cases slaughtered their livestock and destroyed their equipment before joining. By 1936 almost all the peasantry had been collectivized, though millions had also been deported to prison camps. With the breakup of the Soviet Union in 1990-91, the collective farms began to be privatized
communal farm
{i} kibbutz
cube farm
(American Slang) office divided into many cubicles for each worker
dairy farm
farm where milk is produced, farm that produces dairy products
dairy farm
a farm where dairy products are produced
dairy farm
a farm that has cows and produces and sells milk
dry-farm
farm in a dry region relying on moisture conserving tillage and drought-resistant crops
farmed
past of farm
farming
Includes: (i) The use of land for orchards (ii) The use of trees as shelter belts to mitigate the effects of wind on pastures, crops, or orchards (iii) The maintenance of any area of land on which trees, shrubs, plants, or grasses are maintained under section 134 of the Soil Conservation and Rivers Control Act 1941 Does note include: Farm forestry or any other type of commercial or semi-commercial forestry
farming
Farming is the activity of growing crops or keeping animals on a farm. the practice or business of growing crops or keeping animals on a farm sheep/dairy/livestock etc farming organic/intensive farming. fish farming dairy farming factory farming no till farming organic farming poultry farming subsistence farming tenant farming
farming
relating to rural matters; "an agrarian (or agricultural) society"; "farming communities"
farming
{i} agriculture, business of running a farm; leasing
farming
[Adelaide University, Australia] n What the heads of a disk drive are said to do when they plow little furrows in the magnetic media Associated with a {crash} Typically used as follows: "Oh no, the machine has just crashed; I hope the hard drive hasn't gone {farming} again "
farming
Stock-raising, where the stock is domesticated, and agriculture - the sowing and harvesting of domesticated plants It is usually assumed that the process of sowing includes systematic turning over of the soil either by human labour (digging, using a foot-plough) or by using animal traction to pull a plough
farming
Pertaining to agriculture; devoted to, adapted to, or engaged in, farming; as, farming tools; farming land; a farming community
farming
The business of cultivating land, raising stocks etc
farming
present participle of farm
farming
Began during the Neolithic when man moved from the hunter-gatherer to a less nomadic existence, being found in the Near East by around 8000 BC, in Greece around 6500 BC, and Britain by 4000 BC See Agriculture, Cattle, Complex society, Domestication
farming
working the land as an occupation or way of life; "farming is a strenuous life"; "there's no work on the land any more"
farming
working the land as an occupation or way of life; "farming is a strenuous life"; "there's no work on the land any more" the practice of cultivating the land or raising stock
farming
act of growing crops on the land
farming
cultivating or producing a crop, fish, or livestock
farming
The business of cultivating land
farming
the practice of cultivating the land or raising stock
farms
Third person singular of to farm
farms
Plural of farm
fish farm
an area of water used for breeding fish as a business farming
fish farm
a workplace (usually a pond) where fish are raised for food
funny farm
A mental health facility or hospital. an expression meaning a psychiatric hospital that some people consider offensive - used humorously
health farm
A health farm is a hotel where people go to get fitter or lose weight by exercising and eating special food. a place where people pay to stay so that they can do physical exercise, eat healthy food, and have beauty treatments American Equivalent: health spa
home-farm
a farm that supplies the needs of a large estate of establishment
link farm
{i} (Internet) website that includes long list of links
mixed farm
farm in which all types of agriculture are found
ostrich farm
area for raising ostriches where visitors can come and observe the animals
pig farm
{i} piggery, farm for raising, farm used for keeping pigs
poor farm
A farm that houses, supports, and employs the poor at public expense
pot farm
a plot of ground where marijuana is grown and harvested (often hidden in a national forest)
server farm
an office which has a large amount of computer equipment holding all the software and information for websites
sewage farm
factory for purifying waste water
sewage farm
a farm that is irrigated and fertilized with raw sewage
stud farm
a farm where horses are bred
stud farm
{i} farm for breeding horses
stud farm
A stud farm is a place where horses are bred
tank farm
an area used exclusively for storing petroleum in large tanks
tank farm
number of tanks placed together (for the storage of oil, etc.)
tank farm
A number of petroleum tanks that are operated together as a depot in oil storage and distribution activities
tank farm
A group of storage tanks connected by pipe and manifold
tank farm
A group of tanks, as for the commercial storage of oil, sited together
tree farm
a forest (or part of a forest) where trees are grown for commercial use
tree farm
An area of forest land on which trees are grown for commercial use
truck farm
a farm where vegetables are grown for market
truck farm
an area for growing vegetables and fruit for sale British Equivalent: market garden (truck ; TRUCK3)
wind farm
A wind farm is a place where windmills are used to convert the power of the wind into electricity. A power plant that uses windmills or wind turbines to generate electricity. a place where a lot of windmills have been built in order to produce electricity
wind farm
a power plant that uses wind turbines to generate electricity
wind farm
{i} area containing a large number of wind turbines to generate electricity
work farm
A correctional facility that operates as a farm worked by prisoners
farm

  Türkische aussprache

  färm

  Aussprache

  /ˈfärm/ /ˈfɑːrm/

  Etymologie

  [ färm ] (noun.) 14th century. From Middle English ferme (“rent, revenue, produce, factor, stewardship, meal, feast”), from Old English feorm, farm (“provision, food, supplies, provisions supplied by a tenant or vassal to his lord, rent, possessions, stores, feast, entertainment, haven”) (whence also Medieval Latin ferma, firma), from Proto-Germanic *firmō, *firχuma- (“means of living, subsistence”), from Proto-Germanic base *firχwu- (“life force, body, being”), from Proto-Indo-European *perkʷ- (“life, force, strength, tree”). Related to Old English feorh (“life, spirit”), Gothic

  Tempora

  farms, farming, farmed

  Gemeinsame Collocations

  farm life, farm ville

  Videos

  ... lower fertility rates.  Why?  I’m a woman on the farm.  You might not think so, but ...
  ... prepared for the spring after this strongest five-year stretch a farm ...

  Wort des Tages

  diminutive
Favoriten