sıkılı

listen to the pronunciation of sıkılı
Türkisch - Englisch
clenched
sıkı
firm

He held on firmly to the branch. - O, dalı sıkıca tuttu.

She pressed her lips firmly together. - Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı.

sıkı
{s} stringent
sıkı
strict

They accused the teacher of being too strict with the children. - Onlar öğretmeni çocuklara çok sıkı olmakla suçladı.

It's important to follow a strict diet. - Sıkı bir diyet takip etmek önemlidir.

sıkı
tight

She took hold of my hand and held it tightly. - O, elimi kavradı ve onu sıkıca tuttu.

I always tie my shoes tightly before I go jogging. - Ben koşuya gitmeden önce ayakkabılarımı her zaman sıkı bağlarım.

sıkı
compact

Tom has a trash compactor. - Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var.

sıkı
dense
sıkı
rigorous
sıkı
difficulty

When I was in England, I had great difficulty trouble in speaking English. - Ben İngiltere'deyken İngilizce konuşmakta büyük sıkıntı yaşadım.

If you have any difficulty, ask me for help. - Eğer herhangi bir sıkıntın olursa, benden yardım iste.

sıkı
strong

I strongly suggest that you study harder. - Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm.

His handshake is too strong. - Onun el sıkışması çok güçlü.

sıkı
fine

The sentence seems fine to me. - Cümlede bir sıkıntı göremedim.

sıkı
unpermissive
sıkı
nonindulgent
sıkı
trouble

Don't give me any more trouble. - Bana daha fazla sıkıntı verme.

They gave us very little trouble. - Onlar bize çok az sıkıntı verdi.

sıkı
close-bodied
sıkı
close fit
sıkı
(Konuşma Dili) hard and fast
sıkı
(Avcılık) load
sıkı
intimate
sıkı
four

He remained there for four years. Great joy and distress awaited him. - O orada dört yıl kaldı. Onu büyük sevinç ve sıkıntı bekliyordu.

sıkı
concerted
sıkı
close-fitting
sıkı
straits

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity. - O çok sıkıntıdaydı ama mecbur olduğu işi isteyerek yaptı.

If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will despair and be in dire straits. - O parası için sevmediği bir adamla yaşamaya devam ederse, onun umudunu keseceği ve müthiş sıkıntıda olacağı gün gelecektir.

sıkı
solid
sıkı
searching
sıkı
careful
sıkı
stiff

You're probably bored stiff. - Muhtemelen çok sıkılmışsın.

sıkı
close fitting
sıkı
hard-line
sıkı
taut
sıkı
tense

The government's financial situation is tense. - Hükümetin mali durumu sıkıntılı.

sıkı
{s} hard

If she studied hard, she could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

Study as hard as you can. - Yapabildiğiniz kadar sıkı çalışın.

sıkı
closely (woven)
sıkı
strictest
sıkı
tighter

Tom hugged Mary even tighter. - Tom Mary'ye daha da sıkı sarıldı.

sıkı
strong, heavy (wind or blow with the fist)
sıkı
strict, strictly observed or enforced
sıkı
tightly

She gripped my arm tightly. - O, kolumu sıkıca kavradı.

I hugged her tightly. - Ben ona sıkıca sarıldım.

sıkı
firm hand

Tom has a good firm handshake. - Tom'un sağlam bir el sıkışması var.

They parted with a firm handshake. - Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar.

sıkı
numerous and pressing (jobs). 10
sıkı
tightfisted
sıkı
{s} strait

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity. - O çok sıkıntıdaydı ama mecbur olduğu işi isteyerek yaptı.

If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will despair and be in dire straits. - O parası için sevmediği bir adamla yaşamaya devam ederse, onun umudunu keseceği ve müthiş sıkıntıda olacağı gün gelecektir.

sıkı
tight; firm
sıkı
{s} minute

Tom frequently waits until the last minute to pay his bills. - Tom faturasını ödemek için sıkı sık son dakikaya kadar bekler.

Tom got bored after three minutes. - Tom üç dakika sonra sıkıldı.

sıkı
foursquare
sıkı
clinging
sıkı
close

She closed the door tightly behind her. - O, onun arkasından kapıyı sıkıca kapattı.

The closet door is stuck. - Dolap kapısı sıkıştı.

sıkı
sure

If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam. - Eğer şimdi gidersen, bir trafik sıkışıklığına yakalanacağına eminim.

I'm sure Tom is bored. - Tom'un sıkıldığından eminim.

sıkı
gross
sıkı
near

We nearly had an accident when the car brakes jammed. - Araba frenleri sıkıştığında neredeyse bir kaza yapıyorduk.

sıkı
{s} serried
sıkı
numerous and pressing (jobs)
sıkı
stingy
sıkı
slang first-rate, great, very good
sıkı
tight; firm, fast; dense, compact; thick; strict; severe; close, fine; tightfisted, tight, stingy, miserly; straits, trouble, difficulty; hard
sıkı
iron

Tom has an ironclad alibi for the night of Mary's murder. - Tom'un Mary'nin cinayet gecesi için sıkı bir mazereti var.

sıkı
(araştırma) searching
sıkı
fast

Check all the loose knots and fasten them tight. - Tüm gevşek düğümleri kontrol edin ve onları sıkı bağlayın.

Hold fast to this tree. - Bu ağaca sıkı dayanın.

sıkı
close bodied
sıkı
wad (for a muzzle-loader)
sıkı
close (weave)
sıkı
hardline
Türkisch - Türkisch

Definition von sıkılı im Türkisch Türkisch wörterbuch

Sıkı
kavi
sıkı
Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
sıkı
Cimri
sıkı
Dar
sıkı
Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları gibi şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz
sıkı
Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek
sıkı
İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
sıkı
Disiplin
sıkı
Ağızdan dolma ateşli silâhlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları gibi şeylerin tümü
sıkı
Güçlü ve çabuk, hızlı
sıkı
İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız; gevşek olmayan
sıkı
Dar. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan
sıkı
Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin
sıkı
Zorlu, güçlü ve etkili
sıkı
Sıkıca, iyice
sıkı
Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan
sıkı
Zorlayıcı durum
sıkı
Yoğun
sıkı
Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk
sıkılı
Favoriten