anlaşmazlık

listen to the pronunciation of anlaşmazlık
Türkisch - Englisch
conflict

There is a great conflict between religion and science. - Din ve bilim arasında büyük bir anlaşmazlık vardır.

I don't see a conflict. - Bir anlaşmazlık görmüyorum.

disagreement

The disagreement between the union and management could lead to a strike. - Sendika ve yönetim arasındaki anlaşmazlık bir greve yol açabilir.

It's clear that there's a rather strong disagreement between the two. - İkisinin arasında oldukça güçlü bir anlaşmazlık olduğu açıktır.

controversy

There was a controversy about the location of the new school. - Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı.

friction
(Hukuk) dispute

There was a dispute about our bill. - Yasa tasarımız hakkında bir anlaşmazlık vardı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

run in
quarrel
disagreement, incompatibility
mix up
disaccord
discord

There's been a lot of discord in the office lately. - Son zamanlarda ofiste birçok anlaşmazlık oldu.

dissension
division; embroilment
incompatiblity
disagreement, misunderstanding, conflict, dispute, discord, difference, friction
discordance
strife
disunion
odds

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

He is always at odds with his boss. - O her zaman patronuyla anlaşmazlık içinde.

fight
divided counsel
imbroglio
disunity
ambiguity
dissent
rift

A deep rift opened up between them. - Onlar arasında derin bir anlaşmazlık açıldı.

nonviolent
(Ticaret) disputes

International disputes must be settled peacefully. - Uluslar arası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümlenmeli.

I am writing a thesis about international disputes after World War II. - II. Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası anlaşmazlıklar hakkında bir tez yazıyorum.

holdout
discrepancy
difference
variance
argument
altercation
dissidence
potential difference
{i} embroilment
misunderstand
mixup
{i} misunderstanding
embroil
incompatibility
{i} division
anlaşmazlık içinde olmak
feud
anlaşmazlık konusu
bone
anlaşmazlık konusu
a bone of contention, object at issue
anlaşmazlık tohumu
dragon's teeth
anlaşmazlık tohumu ekmek
sow dragon's teeth
anlaşmazlık çıkaran
divisive
anlaşmazlıklar
disputes

International disputes must be settled peacefully. - Uluslar arası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümlenmeli.

I am writing a thesis about international disputes after World War II. - II. Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası anlaşmazlıklar hakkında bir tez yazıyorum.

anlaşmazlıklar
conflict
anlaşmazlık
infighting
yasal anlaşmazlık
conflict of laws
Türkisch - Türkisch
İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf: "Mustafa yedi yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık kalmadı."- R. H. Karay
anlaşmazlık
Favoriten