hale

listen to the pronunciation of hale
Türkisch - Englisch
halo
(isim) Halo; father's sister
nimbus
(Anatomi) areola
aureola
corona
gloriole
aureole
halo, aureola, corona ağıl, ayla
halo (around the moon, around a saint's head); nimbus, aureole
glory
ring
limb
halation
aura
burr
nötr hale getirmek
neutralize
faydalı hale getirmek
utilize
hal
{i} situation

The situation could only be settled by war. - Bu durum sadece savaşla halledilebilirdi.

She breathed in deeply and started to tell about her situation. - O, derin bir nefes alıp hâlini anlatmaya başladı.

hal
{i} status
etkisiz hale getirmek
defuse

Tom often uses humor to defuse tense situations. - Tom genellikle gergin durumları etkisiz hale getirmek için mizah kullanır.

hale getirmek
render
hale etkisi
halo effect
halden hale girmek
(Ev ile ilgili) Move between different states of being; shift from a state of being to another
hareketsiz hale getirme
immobilization
hareketsiz hale getirmek
immobilize
hassas hale sokma
sensitization
hal
condition

Tom is still in critical condition. - Tom hâlâ kritik durumda.

Tom's condition is still critical. - Tom'un durum hâlâ kritik.

hal
{i} stand

Tom is still standing. - Tom hâlâ ayakta duruyor.

He is still standing. - Halen ayakta duruyor.

etkisiz hale getirmek
cancel
hal
{i} state

Part of Hokkaido still remains in its natural state. - Hokkaido kısmı hâlâ doğal durumunda duruyor.

Even though the United States is a developed country, it still has some very poor people. - Gelişmiş bir ülke olsa bile Abd'de hala bazı çok yoksul insanlar var.

hal
{i} repair
duyarlı hale getirmek
sensitize
etkisiz hale getirmek
ward off
geçersiz hale getirmek
void
hal
plight
hal
aspect
hale gelmek
become
hal
{i} lay

Layla's love for Fadil was starting to become an obsession. - Leyla'nın Fadıl'a olan sevgisi bir takıntı haline gelmeye başlıyordu.

Layla became irresistible. - Leyla karşı konulmaz hale geldi.

hale gelmek
get
eksiksiz hale getirmek
(Kanun) perfect
emniyetli hale getirme
(Askeri) make safe
en iyi hale getirmek için
(Bilgisayar) optimization
etkili hale getirmek
activate
etkisiz hale getirmek
neutralize
etkisiz hale getirmek
make ineffective
etkisiz hale getirmek
inactivate
güncel hale getirmek
(Ticaret) update
hal
port

This portion of the library is off-limits to the public. - Kütüphanenin bu bölümü halka açık değil.

The storm will make it impossible for the ship to leave port. - Fırtına geminin limandan ayrılmasını imkansız hale getirdi.

hal
demeanor
hal
behaviour
hal
pose
hal
melting
hal
line of conduct
hal
dethronement
hal
disposition
hal
strength
hal
instance
hal
order

Japanese people exchange gifts in order to express their feelings. - Japon halkı duygularını ifade etmek için hediyeleri takas eder.

I'm still waiting for my order. - Hâlâ siparişimi bekliyorum.

hal
temper

Tom has a bad temper. - Tom'un kötü bir ruh hali var.

She was in a bad temper. - O, kötü bir ruh hali içindeydi.

motorize hale getirme
(Askeri) motorise
motorize hale getirme
(Askeri) motorize
seferber hale getirmek
(Askeri) mobilise
sistemli bir hale getirmek
systematize
uyumlu hale getirilmiş
harmonized
uyumlu hale getirilmiş
harmonised
uyumlu hale getirme
adapting
uyumlu hale getirmek
(Otomotiv) synchronize
uyumlu hale getirmek
accord
verimli hale gelme
fertilization
hal
position

My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university. - Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu.

hal
case

The red lamp lights up in case of danger. - Kırmızı lamba tehlike halinde yanar.

In case it rains, I won't go. - Yağmur yağması halinde, gitmem.

hal
comportment
hal
occasion
hal
posture
aciz hale gelmek
become helpless
aciz hale gelmek
become incapable
aciz hale gelmek
become destitute
istenilen hâle koyan
Put the desired state of
iyi hale getirmek
To optimize
kalıcı hale getirmek
to make it permanentsustainpreserveretain
Deniz Hava Eğitim Ve Yönetimi Töntemlerinin Standart Hale Getirilmesi
(Askeri) Naval Air Training and Operating Procedures Standardization
akkor hale gelmiş
incandescent
akla uygun hale getirmek
rationalize
akla yatkın hale getirme
rationalization
aktif hale getirmek
activate
anlaşılmaz hale getirmek
enigmatize
askerden tecrit, gayri askeri hale getirme
(Askeri) demilitarization
bakıma muhtaç hale gelme
fall into disrepair
baskıya hazır hale getirme
redaction
belirgin hale gelmek
become apparet
bilinir hale gelmek
become known
bombayı etkisiz hale getirme
bomb disposal
bulunur hale getirmek
make available
cazip hale gelmek
become attractive
cazip hale getirmek
make attractive
cazip hale getirmek
make it attractive
daha güçlü hale getirilmiş
amplified
dayanıklı hale getirmek
proof
devrik hale getirmek
invert
doygun hale getiren
saturater
doygun hale getiren
saturator
doygun hale getirme
saturating
düzenli hale getirmek
make regular
en uygun hale getirmek
optimize
eski hale getirme
law complete restitution
etkili hale getirme
(Hukuk) enforcement
etkisiz hale getirme
nullification
etkisiz hale getirme (bomba)
defusing
etkisiz hale getirmek
negative
etkisiz hale getirmek
counteract
etkisiz hale getirmek
deactivate
etkisiz hale getirmek
to neutralize
eğirmeye hazır hale getirmek
slub
geleneksel hale getirmek
traditionalize
gevrek hale getirmek
make brittle
geçici hale
(Fotoğrafçılık) accidental aureola
geçirmez hale getirme
proofing
göz alıcı hale getirmek
glamorize
hal
estate
hal
covered wholesale food market
hal
fettle
hal
set

Fighting won't settle anything. - Döğüş hiçbir şeyi halletmez.

The sun having set, they were still dancing. - Güneş batarken, onlar hâlâ dans ediyorlardı.

hal
(covered) marketplace
hal
circs
hal
figure

Tom doesn't have it all figured out yet. - Tom henüz onun hepsini hallettirmiyor.

I haven't figured that out yet. - Onu henüz halletmedim.

hal
sight

There's still no end in sight. - Görünürde hâlâ bir son yok.

Our peoples have more in common than can be seen at first sight. - Bizim halkların ilk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönleri var.

hal
size

The size of the carpet is 120 by 160 centimeters. - Halının büyüklüğü 120'ye 160 santimetredir.

Tom can still wear the same size jeans he did when he was twenty years old. - Tom yirmi yaşındayken giydiği aynı beden pantolonu hâlâ giyebiliyor.

hal
solution

We still haven't found the solution. - Hâlâ çözümü bulmadık.

hal
feature
hal
{i} demeanour
hal
{i} face

From the look on his face, he is in a bad mood now. - Görünüşe göre o şimdi kötü bir ruh hali içinde.

The girl lifted her face, still wet with tears. - Kız, göz yaşlarıyla hâlâ ıslak yüzünü kaldırdı.

hal
{i} event

It's worth trying at all events. - Her halükarda denemeye değer.

The event is still fresh in our memory. - Olay anımızda hâlâ taze.

hal
mood

He was in a bad mood, which was rare for him. - O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi.

Tom was tired and in a bad mood. - Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi.

hal
conversion
hal
form

Is this a different word or just another form of the same word? - Bu farklı bir kelime mi yoksa aynı kelimenin başka bir hâli mi?

After her sickness, she's only a shadow of her former self. - O, hastalığından sonra, eski halinin sadece bir gölgesidir.

hal
footing
hal
demeanour [Brit.]
heyecan verici bir hale sokmak
sensationalize
istekli hale getirmek
make willing
içinden çıkılmaz hale getirmek
complicate
içinden çıkılmaz hale getirmek
cock up
içinden çıkılmaz hale getirmek
tangle
içinden çıkılmaz hale getirmek
make it worse
içinden çıkılmaz hale getirmek
becloud
işe yaramaz hale getirmek
unfit
katı hale getirmek
solidify
kesikli hale getirme
(Matematik) discretization
kişisel hale gelmek
become personal
kolektif hale getirmek
collectivise
kolektif hale getirmek
collectivize
kullanılmaz hale sokmaz
disable
kusurlu hale getirmek
make defective
lekesiz hale getirmek
make free from contamination
mevcut hale gelmek
become available
muaf hale gelmek
become exempt (from)
mümkün hale getirmek
render possible
okunmaz hale getirmek
deface
orantılı hale getirmek
proportion
patlayacak hale gelme
simmer
patlayıcıları etkisiz hale getirme
(Askeri) explosive ordnance disposal
riskli hale gelmek
become risky
saf hale getirmek
purify
sağlıklı hale getirme
sanitation
ses geçirmez hale getirmek
to soundproof, to noiseproof
sugeçirmez hale getirmek
to waterproof
sıkıcı hale getirmek
make gloomy
sıvı hale dönüşmek
(gaz) condense
tanınmaz hale getirme
disguise
tanınmaz hale getirmek
knock into a cocked hat
tarıma elverişli hale getirilebilir
reclaimable
tehdit eder hale gelmek
become a threat
tehdit eder hale gelmek
turn to a threat
temiz hale sok
smarten up
uluslararası hale getirme
internationalization
uluslararası hale getirmek
internationalize
uygun hale getirmek
predispose
uygun hale getirmek
streamline
uyumlu hale getir
(Bilgisayar) make compatible
verimli hale gelmek
become efficient
verimli hale getirme
improvement
verimli hale getirmek
make productive
yapamaz hale getirmek
incapacitate
yasal hale getirmek
legitimize
yasal hale getirmek
legitimatize
yasal hale getirmek
legitimate
yasal hale getirmek
make legal
yatay hale gelmek
level out
yatay hale gelmek
level off
yeniden geçirmez hale getirmek
reproof
yeterli hale getirmek
qualify
yetersiz hale getirmek
make unfit
yuvarlak hale getirmek
round off
yırtıcı hale gelmiş
ravenous
zararsız hale getiren
disarming
zararsız hale getirme
disarmament
zararsız hale getirmek
pare smb.'s claws
zevkli hale gelmek
become pleasurable
çalışamaz hale getirmek
put out of action
çekmez hale getirmek
(kumaş) sanforize
Englisch - Englisch
A topographic surname
To drag, pull, especially forcibly

They will hale the King to Paris, and have him under their eye.

Sound, entire, healthy; robust, not impaired
Health, welfare
of sound and vigorous health
{v} to drag, see haul
{a} healthy, hearty, robust, stout, sound
House or building; often combined with other words to name a specific place such as Haleakala (House of the Sun)
\HAYL\, adjective: Free from disease and weakening conditions; healthy
prolific United States writer (1822-1909)
Welfare
adj [who/which has a lot of force/a lot of strength] kuat
prolific United States writer (1822-1909) United States astronomer who discovered that sunspots are associated with strong magnetic fields (1868-1938) a soldier of the American Revolution who was hanged as a spy by the British; his last words were supposed to have been `I only regret that I have but one life to give for my country' (1755-1776) exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again
To pull; to drag; to haul
to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means : "She forced him to take a job in the city"; "He squeezed her for information"
United States astronomer who discovered that sunspots are associated with strong magnetic fields (1868-1938)
Sound; entire; healthy; robust; not impaired; as, a hale body
pull, drag
If you describe people, especially people who are old, as hale, you mean that they are healthy. She is remarkable and I'd like to see her remain hale and hearty for years yet. American Unitarian cleric and writer whose more than 150 literary works include the story "The Man Without a Country" (1863). His sister Lucretia Peabody Hale (1820-1900) wrote two noted children's books, The Peterkin Papers (1880) and The Last of the Peterkins (1886). American astrophysicist who invented the spectroheliograph (1891) and directed the Mount Wilson Observatory (1904-1923). American Revolutionary soldier hanged by the British as a spy. According to tradition, his last words were "I only regret that I have but one life to lose for my country.". American writer and editor of Godey's Lady's Book (1837-1877), the most popular American women's magazine of its time. Her own works include the poem "Mary Had a Little Lamb" (1830). hale and hearty someone, especially an old person, who is hale and hearty is very healthy and active. adj. Hale George Ellery Hale John Parker Hale Nathan Hale Sarah Josepha Hale Sir Matthew Hale Bopp Comet Williams Daniel Hale
{s} robust, healthy; disease-free
draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets"
a soldier of the American Revolution who was hanged as a spy by the British; his last words were supposed to have been `I only regret that I have but one life to give for my country' (1755-1776)
exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again"
{f} force, compel; drag, haul, pull
healthy and strong, as in: Astronauts must be hale and hearty people to cope with the hardships of space travel
Hale Irwin
{i} (born 1945) United States golfer
HAL
a homicidal computer, an artificial intelligence that acts similarly to the HAL 9000 featured in 2001: A Space Odyssey
HAL
hardware abstraction layer
Hal
A diminutive of the male given names Henry, Harold and Harry

I prithee, good Prince Hal, help me to my horse, good king's son.

haler
A unit of currency in the Czech Republic, anad formerly in Slovakia, equalling one-hundredth of a koruna
Alan Hale Jr
(1918-1990) American television and movie actor, one of the stars of the television series "Gilligan's Island
Comet Hale-Bopp
Comet discovered in 1994 by the amateur astronomers Alan Hale and Thomas Bopp at a distance from the Sun of about seven astronomical units, beyond Jupiter's orbit and farther than any comet detected before by amateurs. Astronomers estimated its nucleus to be about 25 mi (40 km) in diameter, larger than most comets. At its closest approach to the Sun in April 1997, it was one of the intrinsically brightest comets in several centuries, though not the brightest as seen from Earth. The comet triggered the mass suicide near San Diego, Calif., U.S., in 1997 of 39 members of a religious cult known as Heaven's Gate, whose leader maintained that they would be reincarnated in a spacecraft following in the comet's wake
Daniel Hale Williams
born Jan. 18, 1858, Hollidaysburg, Pa., U.S. died Aug. 4, 1931, Idlewild, Mich. U.S. surgeon. He graduated from Chicago Medical College. In 1891 he founded Provident Hospital in Chicago, the first interracial hospital in the U.S., to provide training for black interns and nurses. There in 1893 he performed the first successful heart surgery; the patient lived at least 20 years after Williams opened the thoracic cavity, sutured a wound of the pericardium (the sac around the heart), and closed the chest. In 1913 he became the only black charter member of the American College of Surgeons
George E Hale
born June 29, 1868, Chicago, Ill. died Feb. 21, 1938, Pasadena, Calif., U.S. U.S. astronomer. He studied at Harvard and in Berlin. In 1888 he organized the Kenwood Observatory in Chicago. In 1892 he joined the faculty of the University of Chicago and began organizing the Yerkes Observatory, of which he was director until 1904; there he built the 40-in. (1-m) refracting telescope that remains the largest of its type in the world. He established the Astrophysical Journal in 1895. In 1904 he organized the Mount Wilson Observatory and was its director until 1923. There he built solar apparatus of great power as well as the huge 60-in. (1.5-m) and 100-in. (2.5-m) reflecting telescopes. In 1928 he began work on a 200-in. (5-m) reflecting telescope at Caltech's Palomar Observatory; completed in 1948, it was named in his honour. As a researcher, he is known particularly for his discovery of magnetic fields in sunspots
George Ellery Hale
born June 29, 1868, Chicago, Ill. died Feb. 21, 1938, Pasadena, Calif., U.S. U.S. astronomer. He studied at Harvard and in Berlin. In 1888 he organized the Kenwood Observatory in Chicago. In 1892 he joined the faculty of the University of Chicago and began organizing the Yerkes Observatory, of which he was director until 1904; there he built the 40-in. (1-m) refracting telescope that remains the largest of its type in the world. He established the Astrophysical Journal in 1895. In 1904 he organized the Mount Wilson Observatory and was its director until 1923. There he built solar apparatus of great power as well as the huge 60-in. (1.5-m) and 100-in. (2.5-m) reflecting telescopes. In 1928 he began work on a 200-in. (5-m) reflecting telescope at Caltech's Palomar Observatory; completed in 1948, it was named in his honour. As a researcher, he is known particularly for his discovery of magnetic fields in sunspots
Hal
{i} male first name (form of Harold); family name; town in Belgium
Hal
pet form of Henry and Harry
John Parker Hale
born March 31, 1806, Rochester, N.H., U.S. died Nov. 19, 1873, Dover, N.H. U.S. politician and reformer. He served in the U.S. House of Representatives (1843-45), where he achieved prominence as an opponent of slavery. In the U.S. Senate (1847-53, 1855-65), he sponsored a bill abolishing flogging in the navy. In 1852 he was the unsuccessful presidential candidate of the Free Soil Party. He returned to the Senate as a Republican and became a leader of that party. He later served as U.S. minister to Spain (1865-69)
Nathan Hale
His last words reportedly were, "I only regret that I have but one life to lose for my country," a remark similar to one made in Joseph Addison's play Cato
Nathan Hale
a US soldier who was caught by the British and hanged for being a spy (=someone whose job is to find out secret information about an enemy) during the American Revolutionary War. He is known for saying, before he was hanged, "I only regret that I have but one life to lose for my country" (1755-76). born June 6, 1755, Coventry, Conn. died Sept. 22, 1776, Manhattan Island, N.Y., U.S. American Revolutionary officer. After graduating from Yale University (1773), he became a schoolteacher. In 1775 he joined a Connecticut regiment and took part in the siege of Boston. Made a captain in 1776, he helped capture a British provision sloop on Long Island. Volunteering for spy duty, he penetrated British lines but was captured while returning and hanged without trial the next day at the age of
Sarah Josepha Hale
orig. Sarah Josepha Buell born Oct. 24, 1788, Newport, N.H., U.S. died April 30, 1879, Philadelphia, Pa. U.S. writer and editor. Hale turned to writing in 1822 as a widow trying to support her family. She edited the Ladies' Magazine (1828-37) and then Godey's Lady's Book (1837-77); as the first female magazine editor, she shaped many of the attitudes and ideas of women of the period. Her books include The Ladies' Wreath (1837), a collection of poetry by women that sold widely; and Woman's Record (1853). She is also remembered for her verse "Mary Had a Little Lamb" (1830)
Sir Matthew Hale
born Nov. 1, 1609, Alderley, Gloucestershire, Eng. died Dec. 25, 1676, Alderley British legal scholar. Orphaned at age 5, he planned to become a minister but ultimately chose the study of law. He defended Archbishop William Laud and other Royalists during the English Civil Wars (1642-51). As a justice of the Court of Common Pleas (1654-58) and a member of Parliament (1654-60), he played a major role in reforming the legal system and promoting the restoration of Charles II. He later became chief baron of the Exchequer (1660) and chief justice of the King's Bench (1671-76). One of the greatest scholars of the history of English common law, he is best known for his History of the Pleas of the Crown (published 1736)
hal
Hardware Adaptation Layer
hal
Holland America Line
hal
Hardware Abstraction Layer Windows NT Software layer linking hardware to the Windows NT kernel
hal
An acronym for hardware abstraction layer, a Windows NT DLL that links specific computer hardware implementations with the Windows NT kernel Windows NT 4 0 includes HALs for 80x86, Alpha, MIPS, and PowerPC hardware platforms
hal
nIII: voice; tune
hal
Hardware Abstraction Layer An executive component in Windows NT and later operating systems that provides support that is specific to a particular hardware platform HAL provides support for the Kernel, I/O Manager, kernel-mode debuggers, and device drivers that are the lowest level The HAL exports routines that extract hardware details that are platform-specific about caches, I/O buses, and interrupts HAL provides an interface between the hardware of the platform and the operating system software
hal
Hardware Abstraction Layer Used to provide a generic interface to the hardware and 'hide' hardware-specific functions
hal
(Hardware Abstraction Layer) - firmware which provides a semi-or fully standardized interface between an SOC and code designed to exercise the SOC This code forms a layer between the hardware and software, allowing any software which uses a HAL to be more easily ported to operate with a different SOC This may or may not include boot code
hal
In Sufism, a state of mind reached from time to time by mystics during their journey toward God. The awl (plural of l) are God-given graces that appear when a soul is purified of its attachments to the material world. Unlike maqms, which are based on merit, awl cannot be acquired or retained through an individual's own efforts; the Sufi can only wait patiently for their arrival, which fills him with spiritual joy and renews his desire to seek God. The awl most often referred to are those of watching, nearness, ecstasy, intoxication, sobriety, and intimacy
hal
Hardware Abstraction Layer - The middle layer between Windows NT’s core operating system services and the actual hardware in use on the system The only hardware-specific code resides here HAL operates at the lowest level, translating low-level operating system functions into instructions understandable by the specific hardware used in the system HAL makes up a small percentage of the entire NT operating system, so developing new HALs to support additional CPU architectures is relatively easy This design is the reason NT supports a large and diverse array of hardware
hal
enables Windows NT to work with different types of hardware (serves like a mediator between two sides that can't get along)
haled
past of hale
haler
Comparative form of hale
haler
100 halers equal 1 koruna
haler
A unit of currency in Bohemia, Moravia and Slovakia, equalling one-hundredth of a koruna
hales
third-person singular of hale
haling
present participle of hale
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Annenin kız kardeşi. Teyze. Türkçede babanın kız kardeşine hala denir. Arabçada dayıya "Hâl" denir
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla: "Üstünde gençliğin, masumiyetin, saadetin verdiği bir hale vardı."- H. C. Yalçın
özellikle Ay'ı çevreleyen ışık halkası
Ayın bazı yıldızları etrafında görülen işın halkası
Tatlı ve sulu bir şeftali cinsi
Hristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde çizilen daire
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
(Osmanlı Dönemi) ay ve güneşin etrafında bâzen görünen parlak dâire. Kuyruklu bir yıldız
hale asaf
ilk kadın ressamımız(1903-1938)
HÂL
(Osmanlı Dönemi) Dayı
HAL
(Osmanlı Dönemi) Küçük Hindistan cevizi
HALED
(Osmanlı Dönemi) Kalb
HÂL
(Osmanlı Dönemi) Vücudda hususan yüzde görünen siyah benek, ben
Hâl
(Osmanlı Dönemi) TABAK
hal
Saman dökmeye yarayan geniş kürek
hal
Çözme, çözülme
hal
Harman ve kar sıyırgası
hal
Sofilerin geçici olarak, dış dünya ile ilişkilerini keserek girdikleri zevk ve coşku durumu
hal
Genellikle üstü kapalı pazar yeri
hal
Siyah ben
hal
Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
hal
Tahttan indirme
hal
Kar küreği
hal
Eritme
hal
üstü kapalı pazar yeri
hal
Kar kürümeye yarayan alet
hale
Favoriten