escort

listen to the pronunciation of escort
Englisch - Türkisch
(Askeri) REFAKAT ETMEK: Koruma maksadıyla birlikte gitmek
(Turizm) tur refakatçisi
eşlik edenler
muhafız
{f} eşlik et

Tom parti için Mary'ye eşlik etti. - Tom escorted Mary to the party.

Tom Mary'ye kapıya kadar eşlik etti. - Tom escorted Mary to the door.

{i} eşlik

Tom Mary'ye kapıya kadar eşlik etti. - Tom escorted Mary to the door.

Eve kadar size eşlik edebilir miyim? - May I escort you home?

refakat etmek

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

maiyet
refakatçi
eşlik etmek
kavalye
{f} refakât etmek

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

eşlik ed

Ben herhangi bir yerde sana eşlik edebilir miyim? - Can I escort you anywhere?

Eve kadar size eşlik edebilir miyim? - May I escort you home?

himaye veya nezaket gayesiyle refakat etmek
konvoy
{f} kavalyelik etmek
{f} korumak
{f} (korumak/gözetmek amacıyla) eşlik etmek
himaye için refakat eden kimse
refakat et

Sana refakat etmek üzere gönderildim. - I've been sent to escort you.

{i} eskort

Sami eskort servisi işletti. - Sami ran an escort service.

Herkes eskort servisinin iyi bir masajdan çok daha fazlasını sunduğunu bilir. - Everyone knows that an escort service offers more than a good massage.

under escort himaye altında
{i} koruma

Otobüs şoförü herhangi bir otobüs durağında durmadı, ancak bir polis korumasında Boston'a gelene kadar devam etti. - The bus driver didn't stop at any bus stops, but continued until he arrived in Boston with a police escort.

{i} (koruma/gözetim için) eşlik eden; eşlik edenler
{i} refakâtçı
muhafız takımı
{i} eşlik etme
{i} refakât

Tom'a odadan refakat edildi. - Tom was escorted from the room.

Tom'a ateş edildikten sonra güvenlik görevlileri tarafından binanın dışına kadar refakat edildi. - Tom was escorted out of the building by security guards after being fired.

eslik etmek
escort forces
(Askeri) refakat kuvvetleri
escort of the standard
(Askeri) sancak töreni
escort ship
(Askeri) refakat gemisi
escort service
eskort servisi
escort forces
(Askeri) REFAKAT KUVVETLERİ: Düşman taarruzuna karşı diğer kuvvetleri korumak için verilen çeşitli tipten muharip kuvvetler
escort guard
(Askeri) refakat kıtası
escort guard
(Askeri) refakat muhafızı
escort guard
(Askeri) REFAKAT KITASI, REFAKAT MUHAFIZI: Kamplarda etrafı çevrili sahalarda harp esirlerini, müteferrik hizmetlerin, sorgulanmaların yapılması ve tahliye veya nakilleri sırasında, denetim altında tutan şahıs veya birlik
escort of honor
(Askeri) Şeref kıtası, tören mangası
escort of honor
(Askeri) ŞEREF KITASI: Herhangi bir kimseye saygı nişanesi olarak refakat etmekle görevli kıta. Yüksek rütbeli veya yüksek mevki sahibi bir şahsa refakat eden kıta. Bknz. "guard of honor"
escort of honour
(Askeri) tören kıtası
escort of honour
(Askeri) tören mangası
escort of the color
(Askeri) SANCAK TÖRENİ: Sancak muhafız kıtası (color guard) tarafından, sancağın alınmasında ve yerine konmasında yapılan tören. Buna "escort of the standart" da denir
escort of the color
(Askeri) Sancak töreni
escort of the standard
(Askeri) SANCAK TÖRENİ: Bknz. "escort of the color"
escort of visitors
(Askeri) Ziyaretçilere eşlik
escort officer
(Askeri) refakat subayı
escort ship
(Askeri) REFAKAT GEMİSİ: Destek kuvvetlerini ve konvoyları düşmandan gizleyen ve denizaltılara karşı faaliyette bulunan bir harp gemisi. Bu geminin normal silahları 5 ve 3 lık çift maksatlı toplarla çeşitli denizaltı savunma silahlarından ibarettir
escort someone
birine eşlik etmek
escort system
(Askeri) refakat muhafaza sistemi
escort system
(Askeri) REFAKAT MUHAFAZA SİSTEMİ: Hareket halinde olan kıta, kol, katar veya gemileri korumak için muhafız ve devriye çıkarma sistemi
escort team
(Askeri) refakat timi
escort vessel
refakat gemisi
escort vessel
(Askeri) REFAKAT GEMİSİ: Koruma maksadıyla, bir konvoya veya başka bir gemiye refakat eden gemi. Bir refakat gemisi, saygı nişanesi olarak görevlendirilir
escort vessels
(Askeri) refakat gemileri
technical escort
(Askeri) teknik refakatçi
escorting
{i} eşlik etme
escorting
{f} eşlik et
escorting
eşlik ederek
male escort
erkek eskort
prostitute, escort girl
fahişe, escort kız
administrative escort
(Askeri) İDARİ REFAKAT GEMİSİ: Harekat kontrol makamı ve kıyı konvoyu arasında az zamanlı haberleşme sağlamak için bir platform olarak hizmet gören, bir konvoy komutanı, ve mürettebatını taşıyan donanma kontrolü altında bulunan bir savaş gemisi veya ticari gemi
administrative escort
(Askeri) idari refakat gemisi
alternate escort operating base
(Askeri) YEDEK REFAKAT İKMAL ÜSSÜ: Refakat Birliklerini kısa süreler için desteklemek bakımından gerekli tesis ve faaliyet merkezleri temin eden bir üs
armed escort
(Askeri) Silahlı refakat
armed escort
(Askeri) silahlı refakatçi
convoy escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT KUVVETİ: Bir konvoya refakat eden ve himayesinden sorumlu olan gemiler veya hava araçları
convoy through escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT GEMİLERİ: Yakın refakat gemilerinden normal olarak toplanma limanından varış limanına kadar konvoyla birlikte seyreden gemiler
convoy through escort
(Askeri) konvoy refakat gemileri
escorted
kavalyelik etmiş
escorted
himaye için refakat etmiş
funeral escort
(Askeri) cenaze merasim birliği
funeral escort
(Askeri) CENAZE MERASİM BİRLİĞİ: Bir ölüye hürmet ve tazim nişanesi olmak üzere cenazeye refakat için ayrılan birlik
radar picket escort ship
(Askeri) RADAR KARAKOLU REFAKAT GEMİSİ: Muharebe haberler merkezi elektronik karşı tedbirler ve elektronik araştırma tesisleri ile ilgili faaliyetler artırılacak şekilde tadil edilmiş refakat gemisi. Bu gemi "DER" olarak adlandırılır
rescue escort
(Askeri) kurtarma refakatçisi
technical escort
(Askeri) TEKNİK REFAKATÇİ: Yüksek derecede emniyet ve/veya güvenlik gerektiren malzemeye refakat eden, teknik niteliklere sahip ve uygun olarak teçhiz edilmiş kişiler
under police escort
polis gözetiminde
under police escort
polis korumasıyla
Englisch - Englisch
Protection, care, or safeguard on a journey or excursion; as, to travel under the escort of a friend
A body of armed men to attend a person of distinction for the sake of affording safety when on a journey; one who conducts some one as an attendant; a guard, as of prisoners on a march; also, a body of persons, attending as a mark of respect or honor; -- applied to movements on land, as convoy is to movements at sea

The troops of my escort marched at the ordinary rate. -Burke.

To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; -- used especially with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
An accompanying person in a social gathering etc
{n} a convoy, a guard by land
{v} to convoy, to guard to or from a place
an attendant who is employed to accompany someone
{f} accompany, attend (in order to guide, protect, guard, etc.)
a participant in a date; "his date never stopped talking"
the act of accompanying someone or something in order to protect them an attendant who is employed to accompany someone accompany as an escort; "She asked her older brother to escort her to the ball
the act of accompanying someone or something in order to protect them
An escort is a person who accompanies another person of the opposite sex to a social event. Sometimes people are paid to be escorts. My sister needed an escort for a company dinner
An individual from any State Party who accompanies the inspectors of another State Party
with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
{i} person or group of persons who protect or guide; armed guard (of ships, planes, etc.); man who accompanies a woman (on a date, to a dance, etc.)
If you escort someone somewhere, you accompany them there, usually in order to make sure that they leave a place or get to their destination. I escorted him to the door. a middle-sized car made by Ford and sold especially in the UK and Europe
accompany as an escort; "She asked her older brother to escort her to the ball"
A body of armed men to attend a person of distinction for the sake of affording safety when on a journey; one who conducts some one as an attendant; a guard, as of prisoners on a march; also, a body of persons, attending as a mark of respect or honor; applied to movements on land, as convoy is to movements at sea
someone who escorts and protects a prominent person
accompany or escort; "I'll see you to the door"
An escort is a person who travels with someone in order to protect or guard them. He arrived with a police escort shortly before half past nine. If someone is taken somewhere under escort, they are accompanied by guards, either because they have been arrested or because they need to be protected. a group being taken under police escort to the city outskirts
A cleared employee, designated by the contractor, who accompanies a shipment of classified material to its destination The classified material does not remain in the personal possession of the escort but the conveyance in which the material is transported remains under the constant observation and control of the escort
A Ford Escort
To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; used esp
To attend with a view to guard and protect; to accompany as safeguard; to give honorable or ceremonious attendance to; -- used esp. with reference to journeys or excursions on land; as, to escort a public functionary, or a lady; to escort a baggage wagon
escort agencies
plural form of escort agency
escort agency
A brothel
escort agency
A company that provides customers with companions for a fee
escort service
A company that provides customers with companions or prostitutes for a fee
escort services
plural form of escort service
escort off
See: escort
escort of honor
group of guards that accompanies a person as a sign of honor
escort service
establishment that arranges female companionship for pay (sometimes involving prostitution)
destroyer escort
a type of warship, lighter in armor and armament, and slower than a destroyer, originally used for convoy escort during World War II. This light destroyer variant is considered a frigate
destroyer escort
warship smaller than a destroyer; designed to escort fleets or convoys
destroyer escort
A warship, usually smaller than a destroyer, used in antisubmarine action
enter with army escort
go in accompanied by military personnel
escorted
With or having an escort
escorted
past of escort
escorting
present participle of escort
escorts
third-person singular of escort
escorts
plural of , escort
under escort
accompanied
escort
Favoriten