koruyucu

listen to the pronunciation of koruyucu
Türkisch - Englisch
guardian

I believe in guardian angels. - Koruyucu meleklere inanırım.

Never drive faster than your guardian angel can fly. - Asla koruyucu meleğinin uçabileceğinden daha hızlı sürme.

warden
protector

Tom was my protector. - Tom benim koruyucumdu.

protective

Tom is very protective of Mary. - Tom Mary'le ilgili çok koruyucu.

Tom took off his protective glasses. - Tom koruyucu gözlüğünü çıkardı.

preservative

Sodium benzoate is a very common food preservative. - Sodyum benzoat çok yaygın bir gıda koruyucusudur.

I like the yogurt without preservatives. - Koruyucu maddeleri olmayan yoğurdu severim.

preventive

In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer. - Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem.

sentinel
caretaker
safeguard
maintainer
safe

Law is the safest helmet. - Kanun en güvenli koruyucudur.

Why is Tom never wearing safety goggles? - Tom neden koruyucu gözlük takmıyor?

(Tıp) demulcent
life-saver
gorilla
shielder
(Otomotiv) inhibitor
preparation
(Askeri) coverman
protection
(Çevre) protective clothing
safeguarding
face shield
custodian
conservative
safety

Why is Tom never wearing safety goggles? - Tom neden koruyucu gözlük takmıyor?

Tom should really wear safety glasses. - Tom gerçekten koruyucu gözlük takmalıdır.

tutelary
life saver
conservator
guarding
protecting, protective
umbrella
keeper
prophylactic

In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer. - Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem.

preserver
tutelar
patron
contraceptive
(kadın) protectress
protecting
protector, defender
protective, preventive; contraceptive, prophylactic; preservative; protector
bodyguard

I don't need bodyguards. - Koruyucuya ihtiyacım yok.

(Askeri) benevolent
shield

The concrete layer of the nuclear reactor's shielding will be destroyed using controlled explosions. - Nükleer reaktörün koruyucu somut tabakası kontrollü patlamalar kullanılarak imha edilecek.

guard

Never drive faster than your guardian angel can fly. - Asla koruyucu meleğinin uçabileceğinden daha hızlı sürme.

I believe in guardian angels. - Koruyucu meleklere inanırım.

defensive
{i} conserving
cover
saver

Tom sat in front of his computer just staring at the screen saver. - Tom sadece ekran koruyucuya bakarak bilgisayarının önünde oturdu.

What's your favorite screen saver? - Favori ekran koruyucun nedir?

household
chaperon
prevenient
koruyucu aziz
patron saint
koruyucu gözlük
goggles

Why is Tom never wearing safety goggles? - Tom neden koruyucu gözlük takmıyor?

koruyucu aile
foster-parents
koruyucu boru
protective tube
koruyucu ekran
shield
koruyucu elbise
(Askeri,Teknik) protective clothing
koruyucu gözlük
(Otomotiv) safety glasses
koruyucu gözlük
eye protection
koruyucu kalkan
(Askeri) shield
koruyucu kapak
boot
koruyucu kapı
door
koruyucu kolon
(Tıp) guard column
koruyucu kılıf
coating
koruyucu merhem
(Askeri) protective ointment
koruyucu sıvı
protecting liquid
koruyucu önlemler
(Ticaret) protective measures
koruyucu, kayırıcı (kimse)
protective, kayırıcı (nobody)
koruyucu apre
protective finish
koruyucu arı
(Arılık) guard bee
koruyucu atmosfer
protective atmosphere
koruyucu azize
patroness
koruyucu
guard net
koruyucu aşı
preventive inoculation
koruyucu bant
guard band
koruyucu başlık
protecting cap
koruyucu başlık
hard hat
koruyucu blok
(Askeri) armour block
koruyucu burç
protecting bushing
koruyucu cila
protecting wax
koruyucu cin
guardian spirit
koruyucu dam
double roof
koruyucu dolfen
(Askeri) breasting dolphin
koruyucu düzen
fender
koruyucu ekran
baffle plate
koruyucu elek
protection screen
koruyucu eleman
protecting member
koruyucu etki
protective effect
koruyucu filtre
protective filter
koruyucu giysi
(Tekstil) protective wear
koruyucu gözlük
protective goggles
koruyucu gözlük
goggles, safety goggles
koruyucu güç
(Askeri) protecting power
koruyucu hak
protective right
koruyucu halka
protecting ring
koruyucu hekimlik
preventive medicine
koruyucu hücre
(Biyoloji) guard cell
koruyucu ilaç
prophylactic
koruyucu işler
protective works
koruyucu kafes
protective screen
koruyucu kap
protective covering
koruyucu kapak
apron
koruyucu kask
safety helmet
koruyucu kask
protective helmet
koruyucu katman
facing
koruyucu katod
protective cathod
koruyucu katod
protecting cathod
koruyucu kenar
(Jeoloji) conservative margin
koruyucu kimse
defender
koruyucu koloit
protective colloid
koruyucu kovan
protection sleeve
koruyucu kovan
protective housing
koruyucu krem
barrier cream
koruyucu kuşak
shelterbelt
koruyucu körük
protecting bellows
koruyucu lider
(Sinema) protective leader
koruyucu madde
preservative

I like the yogurt without preservatives. - Koruyucu maddeleri olmayan yoğurdu severim.

koruyucu madde
preserver
koruyucu madde
preservative substance
koruyucu melek
genius
koruyucu melek
life saver
koruyucu melek
patron saint
koruyucu melekler
genii
koruyucu plaka
protector plate
koruyucu plaka
steering lock protection plate
koruyucu plaka
protecting plate
koruyucu prova
(Pisikoloji, Ruhbilim) maintenance rehearsal
koruyucu renk
protective colour
koruyucu ruh
familiar spirit
koruyucu ruh
familiar
koruyucu röle
protective relay
koruyucu tabaka
(Askeri) bursting layer
koruyucu tabaka
(Askeri) armour layer
koruyucu tabaka
protective layer
koruyucu tabaka
cocoon
koruyucu tabaka
boot
koruyucu tapa
protecting plug
koruyucu tedbir
(Çevre) protective measure
koruyucu tedbir
precautionary action
koruyucu tulumu
(Havacılık) exposure suit
koruyucu valf
protecting valve
koruyucu vergi
(Ticaret) protective tariff
koruyucu zar
(Askeri) shielding membrane
koruyucu zar
underlay
koruyucu çatı
protecting roof
koruyucu çember
guard circle
koruyucu çıta
protecting moulding
koruyucu örtü
protective blanket
koruyucu örtü
protecting mat
koruyucu örtü
(Askeri,Teknik) protective covering
koruyucu örtü
protective coating
koruyucu ızgara
(Otomotiv) safety grille
koruyucu şapka
protective cap
koruyucu şerit
safety band
koruyucu şey
preservative
kolektif koruyucu önlem
(Politika, Siyaset) collective protective measure
korozyon koruyucu bileşik
(Askeri) corrosion preventive compound
Karaciğeri koruyucu
hepatoprotective
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Sağlık İyileştirme ve Koruyucu Hekimlik Merke
(Askeri) US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine
alev koruyucu kafes
(İnşaat) fireproof screen
aşırı koruyucu
over protective
bireysel koruyucu giysi; sanayii fabrikaları teçhizatı
(Askeri) individual protective clothing; industrial plant equipment
birincil koruyucu ekran
primary protective barrier
bitki koruyucu
(Botanik, Bitkibilim) plant protective
gazdan koruyucu
antigas
göreve yönelik koruyucu durum
(Askeri) mission-oriented protective posture
kabin koruyucu
cab shield
kadın koruyucu
protectress
kauçuk koruyucu (kondom)
rubber contraceptive
kişisel koruyucu teçhizat
(Askeri) personal protective equipment
koruyucu melek
guardian angel

I believe in guardian angels. - Koruyucu meleklere inanırım.

Do you believe in guardian angels? - Koruyucu meleklere inanıyor musun?

kulak koruyucu
ear protectors
lazer-koruyucu siper
(Askeri) laser-protective visor
mercek koruyucu
(Çevre) lens outsert
paralel izleme çoklu birliği; yolculuk malzemesi; hasta sevki; koruyucu hekimlik
(Askeri) parallel track multiunit; passage material; patient movement; preventive medicine; program manager; provost marshal
solunum koruyucu cihaz
(Çevre) respiratory protective device
sıvı koruyucu
(Denizbilim) fluid preservative
termik koruyucu
thermic protector
topik deri koruyucu
(Çevre) topical skin protectant
windows ekran koruyucu
(Bilgisayar) windows screen saver
yangından koruyucu önlem
precaution against fire
ıskoçya'nın koruyucu azizi
Andrew
Türkisch - Türkisch
koruyucu
Favoriten