himaye

listen to the pronunciation of himaye
Türkisch - Englisch
patronage

Isamu Kobayashi received the patronage of Rohan Koda. - Isamu Kobayashi, Rohan Koda'yı himayesine aldı.

We really thank you for your patronage. - Himayeniz için size gerçekten teşekkür ederiz.

{i} protection
auspices
safeguard
care
patronage, support
protection, defence, custody; patronage, auspices
protection, defense
shield
keeping
sponsorship
keep
asylum
defence [Brit.]
(Politika, Siyaset) custody
{i} safekeeping
shadow
guardianship
umbrella
safe guard
aegis
patronised
patron

We really thank you for your patronage. - Himayeniz için size gerçekten teşekkür ederiz.

Thank you for your patronage. - Himayen için teşekkür ederim.

favor
sponsor
maintenance
{i} defence
himaye ateşi
mil . covering fire
himaye etmek
protect
himaye etmek
sponsor
himaye etmek
safeguard
himaye etmek
to protect, to patronize
himaye etmek
guard
himaye etmek
1. to protect. 2. to patronize, support
himaye görmek
1. to be protected by. 2. to be patronized by, be supported by
Türkisch - Türkisch
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
Kayırma, elinden tutma
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim: "Henüz ana himayesine ne kadar muhtaç olduğunu görüyorum."- Y. Z. Ortaç
(Osmanlı Dönemi) koruma, korunma
gözetim
koruma
ayama
HİMAYE
(Osmanlı Dönemi) Koruma. Korunma. Muzır şeylerden muhafaza etme
himaye etmek
Korumak, kayırmak, gözetmek
manda ve himaye
Kısaca manda sistemi. Dünya siyasal tarihinde Birinci Dünya Savaşın’dan (1914-1918) sonra kullanılmaya başlayan bu terim kelime anlamı olarak Latince “Mandatum”, Fransızca “Manda” kelimelerinden gelmekte olup özellikle Vekalet anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Devletler hukukuna göre manda altında bulunan devlet bağımsızlığı kısıtlı devletlerden sayılırdı. Manda altına konulacak ülkeler ahalisinin henüz kendilerini yönetecek ölçüde gelişmedikleri noktasından hareketle bu toplumların refah ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Mandalar devletin başta gelen görevi Milletler Cemiyetinin denetimi altında manda yönetimine konulan ülke ahalisinin çeşitli yönlerden ilerlemesine çalışmak ve bu ahaliyi kendi kendilerini yönetebilecek bir düzeye getirmektir. Kısaca “manda sistemi” ülkeyi bir ileri medeni devletin gözetiminde bir süre idare etmek demektir
himaye
Favoriten