sentry

listen to the pronunciation of sentry
Englisch - Türkisch
(Askeri) NÖBETÇİ: Nöbet tutmak, kurulmuş düzeni muhafaza etmek, şahısları ve belirli noktaları baskından korumak veya düşman taarruzuna karşı uyarmak üzere, bir karakolun mensubu olarak görevlendirilmiş asker. Bütün nöbetçiler, aynı zamanda, kimyasal maddelere karşı ikaz unsuru, yani gaz gözcüsü durumundadır
karakol
bekçi
sentry box nöbetçi kulübesi
(Askeri) muhafız
nöbetçi er
{i} nöbetçi

O cesur bir nöbetçiydi. - He was a brave sentry.

{i} nöbet

O cesur bir nöbetçiydi. - He was a brave sentry.

{i} nöbetçi, nöbetçi asker
sentry post
(Askeri) nöbet yeri
sentry box
nöbetçi kutusu
sentry box
nöbetçi kulübesi
sentry box
(isim)betçi kulübesi
sentry go
(isim)bet
sentry go
(Askeri) kolluk nöbeti
sentry go
nöbet
sentry squad
(Askeri) nöbetçi mangası
sentry squad
(Askeri) NÖBETÇİ MANGASI: Nöbetçilik veya muhafızlık vazifesiyle görevlendirilmiş manga. Manga erlerinden bir kısmı nöbet tutarken, diğerleri istirahat eder, fakat, acil hallerde derhal göreve koşmak veya nöbet süresi sona eren arkadaşlarını değiştirmek üzere, her an göreve hazır halde bulunurlar
as by a sentry
bir nöbetçi tarafından
keep sentry
nöbetçi tutmak
on sentry
nöbetçi üzerinde
stand sentry
stand nöbetçi
air sentry
(Askeri) HAVA GÖZCÜSÜ; HAVA NÖBETÇİSİ: Bak. "air guard"
distant support sentry
(Askeri) uzak destek nöbetçisi
double sentry
(Askeri) ÇİFTE NÖBETÇİ: Düşman tarafından yapılacak baskınları haber vermek maksadıyla, bir sahanın gözetlenmesine tahsis edilen iki erden ibaret, emniyet postası
gas sentry
(Askeri) GAZ GÖZCÜSÜ: Bak. "gas sentinel"
Englisch - Englisch
A guard, particularly on duty at the entrance to a military base
{n} a soldier on guard, a watch
A sentry is a soldier who guards a camp or a building. The sentry would not let her enter. sentries a soldier standing outside a building as a guard
a person employed to watch for something to happen
{i} guard, sentinel, soldier or guard who is stationed at a passageway to prevent unauthorized entries or departures; watch, duty of a sentry
Guard; watch, as by a sentinel
A soldier placed on guard; a sentinel
sentry-box
A booth, erected to provide elementary shelter to a sentry on his post
sentry box
a small shelter with an open front to protect a sentry from the weather
sentry box
A sentry box is a narrow shelter with an open front in which a sentry can stand while on duty. n. A small shelter for a posted sentry. a tall narrow shelter with an open front where a soldier stands while guarding a building
sentry box
small building designated for a guard
sentry go
guard duty; duty of serving as a sentry
A sentry
sentery
sentries
plural of sentry
silent sentry
illumination mine
sentry

  Silbentrennung

  sen·try

  Türkische aussprache

  sentri

  Aussprache

  /ˈsentrē/ /ˈsɛntriː/

  Etymologie

  [ 'sen-trE ] (noun.) 1608. perhaps from obsolete sentry sanctuary, watchtower.

  Gemeinsame Collocations

  sentry box

  Videos

  ... like that meerkat, the sentry up on the mound. ...
  ... sentry up on the mound, kind of looking around to make sure ...

  Wort des Tages

  interstice
Favoriten